• ثبت تغییرات شرکت در گلستان :

جهت تغییر و اجرای تصمیمات در موسسات و شرکتها ، قوانین خاصی برای اجراو به عبارتی پیاده سازی آن نوع تغییر به صورت رسمی مدون شده است ، که به صورت ثبت آن تغییرات و تصمیمات ( ثبت تغییرات شرکت در گلستان) می باشد. بعضی تغییرات صرفا" در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه ، ورودشریک یا شرکا، خروج شریک یا شرکا
 • تغییر آدرس شرکت
 • تبدیل سهام شرکتها ( بانام به بی نام و بالعکس)
 • نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • انتخاب یا تمدید مدیر یا مدیران و یا بازرسین شرکت
 • انتصاب سمت مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تعیین و تصویب بیلان مالی و تراز سود و زیان

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در گلستان:

ارائه یک نسخه از کلیه اوراقثبت شرکت در گلستان به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر سهامداران باشد ارائه لیستی از آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره

ثبت تغییرات شرکت در گلستان:

برای به ثبت رساندن تغییرات در شرکت نیازمند تنظیم و تدوین صورتجلسات مجامع مختلف می باشید چنانچه تغییرات در خواستی منجر به اصلاح مواد اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود. این نکته را در نظر بگیرید که هرگونه تغییرات در شخصیت های حقوقی می بایست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری درگلستان ارسال گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در گلستان :

در صورتی که محل و آدرس ثبت شده شرکت تغییر یابد، بایستی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل جلسه داده و صورتجلسه تنظیم شده جهت تغییر آدرس توسط همه شرکا امضا گردد تا تغییر در مکان شرکت رسما به اداره ثبت شرکت اعلام شود.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در گلستان :

تغییر در موضوع فعالیت عموما به این خاطر می باشد که موضوع به ثبت رسیده قابلیت انجام ندارد. در این صورت این اجازه در قانون تجارت به موسسین داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در گلستان :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با در دست داشتن مجوزهای لازم اقدام به الحاق به موضوع نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در گلستان :

ممکن است شرکت به علل مختلفی مایل به تغییر نام قبلی خود و فعالیت با نام جدیدی باشد. برای انجام تغییر نام پس از تنظیم صورتجلسه لازم و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت تأیید و امضاء، صورتجلسه تنظیمی همراه با مدارک شرکت وکپی مدارک شناسایی مدیر عامل به همراه نامهای انتخابی با ترتیب اولویت به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در گلستان :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در گلستان :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در گلستان:

در صورتیکه برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در گلستان:

برای هرگونه تغییر در سرمایه و میزان سهم الشرکه شرکای شرکت بایستی صورتجلسه مربوط تنظیم شده و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اعضای هیات مدیره آن را امضا نمایند تا با مدارک مربوط به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت آگهی ارجاع شود.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در گلستان :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در گلستان :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند سمت خود را تمدید نمایند.

اصلاح مواد اساسنامه در گلستان :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در گلستان :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.میتوانید با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در این زمینه مشورت نمایید.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در گلستان :

برای انجام کلیه تغییرات لازم است صورتجلسه مرتبط با نوع تغییر به صورت تخصصی در دو نسخه تنظیم گردد و کلیه اعضای هیات مدیره به امضای آن مبادرت نمایند. سپس صورتجلسه تنظیمی به همراه سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در گلستان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در گلستان

 • ارائه اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • کپی آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در گلستان

 • ارائه روزنامه ثبت شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 • ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در گلستان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در گرگان
 • ثبت تغییرات شرکت در بندرگز
 • ثبت تغییرات شرکت در بندر ترکمان
 • ثبت تغییرات شرکت در گنبدکاووس
 • ثبت تغییرات شرکت در علی آباد کتول
 • ثبت تغییرات شرکت در آزادشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در کلاله
 • ثبت تغییرات شرکت در مینودشت