• ثبت تغییرات شرکت در گرگان :

با اتمام مراحل ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت و شناسه ملی اختصاصی شخصیت حقوقی میتوانید فعالیت خود را آغاز نمایید. لازم به ذکر است که تنها با توجه به اختیارات مقرر شده در اساسنامه قادر به اعمال تغییرات می باشید و تصمیم گیری در خارج از موارد قید شده در اساسنامه امکانپذیر نمی باشد. اتخاذ تصمیم در رابطه با تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده انجام می شود.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه که معمولا یا ورود و خروج شریک همراه است
 • تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • تبدیل سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام شرکت

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • تعیین مدیر و بازرس شرکت
 • انتخاب سمت مدیران و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت
 • تصویب ترازنامه های مالی شرکت با لحاظ کردن سود و زیان

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در گرگان :

کلیه اوراق ثبتی شرکت به همراه روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت و ارائه آخرین تغییرات اعمال شده قانونی شرکت . چنانچه کهثبت تغییرات شرکت در گرگان اعمال شده منجر به تغییر تعداد سهامداران گردد. ارائه لیست اسامی از آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی شامل : کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء و سهامداران شرکت

ثبت تغییرات شرکت در گرگان :

با اتمام مراحل ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت و شناسه ملی اختصاصی شخصیت حقوقی میتوانید فعالیت خود را آغاز نمایید. لازم به ذکر است که تنها با توجه به اختیارات مقرر شده در اساسنامه قادر به اعمال تغییرات می باشید و تصمیم گیری در خارج از موارد قید شده در اساسنامه امکانپذیر نمی باشد. اتخاذ تصمیم در رابطه با تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده انجام می شود.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در گرگان :

گاها" ممکن است شرکتها اقدام به تغییر آدرس شرکت نمایند، می بایست با تحریر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به این امر اقدام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در گرگان :

اگر شرایط شرکت به نحوی باشد که ادامه فعالیت شرکت غیر ممکن باشد ،تغییر در موضوع فعالیت راه حلی مناسب است به همین دلیل در قانون تجارت به موسسین اجازه داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در گرگان :

شما میتوانید در هر زمانی پس از ثبت شرکت خود با کسب مجوزهای لازم اقدام به الحاق به موضوع نمایید و آن را به اداره ثبت شرکت در گرگان اطلاع دهید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در گرگان :

در صورت انتقال شرکت به اعضای جدید این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی طبق نظر خود برای شرکت برگزینند، در این شرایط باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش شرکت در گرگان :

در صورت نیاز و اقتضا شرایط سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در گرگان :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از مقدار لازم است و یا چنانچه شرکت بدهی داشته باشد، و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت برای کاهش سرمایه اقدام نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در گرگان :

در صورتیکه برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در گرگان :

هنگامی که یکی از شرکا و یا سهامداران قصد خروج از شرکت یا موسسه را داشته باشند ، جهت جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضاء هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در گرگان :

انتصاب اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر تصدی آنها و یا برگزیدن افراد جدید به جای آنها با اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در گرگان :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین می توانند به مدت یک سال قبول تصدی نمایندو بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود ابقاء گردند.

اصلاح مواد اساسنامه در گرگان :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مصوب و منعکس گردد. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا شما را در این زمینه راهنمایی می نمایند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در در گرگان :

در شرایط ویژه مانند افزایش مشکلات مالی شرکت یا فوت سهامداران وشرکای اصلی اعضای شرکت می توانند جهت انحلال شرکت مبادرت ورزند. این امر از طریق تنظیم و ثبت صورتجلسه انحلال امکانپذیر می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت در گرگان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در گرگان

 • اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس
 • آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در گرگان

 • ارائه روزنامه مربوط به ثبت شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی آن
 • اظهارنامه ثبت شرکت
 • ارائه فهرست آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده همه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در گلستان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در گرگان
 • ثبت تغییرات شرکت در بندرگز
 • ثبت تغییرات شرکت در بندر ترکمان
 • ثبت تغییرات شرکت در گنبدکاووس
 • ثبت تغییرات شرکت در علی آباد کتول
 • ثبت تغییرات شرکت در آزادشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در کلاله
 • ثبت تغییرات شرکت در مینودشت