• ثبت تغییرات شرکت در زنجان

تغییرات مندرج در شرکتها می بایست از طریق صورتجلسه که به تایید کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره شخصیت حقوقی رسیده است به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در زنجان ارسال گردد و در صورت تایید، آگهی ثبت تغییرات شرکت در زنجان صادر می گردد. توجه داشته باشید کلیه اقداماتی که قصد دارید انجام دهید می بایست با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت باشد . اختیارات مجامع شرکتها به اختصار برای شما عزیزان توضیح داده می شود:

 • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

در این مجمع تغییراتی که منجر به اصلاح ماده اساسنامه می شود تصمیم گیری می گردد . از عمده ترین این تغییرات میتوان به نقل وانتقال سهام ، انحلال شرکتها ، تغییرنام شرکت و... نام برد.

 • اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

از جدی ترین مسئولیت های مجمع عادی به طور فوق العاده تصویب ترازنامه های سالیانه شرکت در چهارماه اول سال می باشد. از دیگر وظایف این مجمع میتوان به انتخاب مدیران و بازرسین شرکت , تعیین سمت مدیران و حق امضاء مجاز شرکت اشاره نمود.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در زنجان :

کلیه مدارک ثبت شرکت به همراه روزناه رسمی تاسیس شرکت ، آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه روزنامه رسمی آن، لیست کاملی از شرکا در شرکت ، مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران مورد نیاز می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در زنجان :

تغییرات مندرج در شرکتها می بایست از طریق صورتجلسه که به تایید کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره شخصیت حقوقی رسیده است به اداره ثبت شرکت در زنجان ارسال گردد و در صورت تایید آگهی تغییرات آن صادر می گردد. توجه داشته باشید کلیه اقداماتی که قصد دارید انجام دهید می بایست با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت باشد .

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در زنجان :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام به جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند ، می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع در زنجان :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت، موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در زنجان :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در زنجان :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند، در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در زنجان :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در زنجان :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در زنجان :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در زنجان :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در زنجان :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در زنجان :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در زنجان :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات کاملا تخصصی به شما عزیزان می باشند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در زنجان :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در زنجان :

تغییرات شرکتها با تنظیم و تدوین صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در زنجان اعلام می گردد تنظیم و تدوین این صورتجلسات نیازمند تجربه و تخصص در این زمینه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در زنجان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در زنجان

 • آگهی تاسیس و روزنامه رسمی ثبت شرکت
 • اگر شرکت دارای تغییرات باشد تحویل کلیه مدارک اثبات آن الزامی می باشد .
 • برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در زنجان

 • روزنامه رسمی ثبت و اوراق ثبتی شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اظهارنامه شرکت
 • لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهامداران شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در زنجان
 • ثبت تغییرات شرکت در ابهر
 • ثبت تغییرات شرکت در خرمدره
 • ثبت تغییرات شرکت در قیدر
 • ثبت تغییرات شرکت در قروه
 • ثبت تغییرات شرکت در ماه نشان
 • ثبت تغییرات شرکت در زرین آباد