• ثبت تغییرات شرکت در رشت

در قانون تجارت این اختیار به کلیه موسسین شرکتها داده شده است تا بتوانند با توجه به موارد مندرج در اساسنامه اقدام به تغییرات در شرکت خود نمایند به استناد همان قانون تغییراتی که منجر به اصلاح ماده اساسنامه می گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود و با تنظیم و تدوین صورتجلسه همین مجمع به اطلاع اداره ثبت شرکت در رشت می رسد.

 • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

تمامی تصمیماتی که اصلاح مواد اساسنامه را در بربگیرد در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ تصمیم می گردد .این تغییرات عبارتند از : تغییر آدرس دفتر مرکزی ، افزایش یا کاهش سرمایه همراه با ورود و خروج شریک ، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه و...

 • محدوده اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

مجمع عمومی عادی تنها انتخاب و انتصاب مدیران و بازرسین و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت را دارا نمی باشد. از مهم ترین وظایف این مجمع تصویب ترازنامه مالی سالیانه شرکت در چهارماه اول سال می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در رشت :

مدارک ثبت شرکت به همراه روزناه رسمی تاسیس شرکت ، آخرین آگهی تغییرات شرکت ،ارائه مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

ثبت تغییرات شرکت در رشت

در قانون تجارت این اختیار به کلیه موسسین شرکتها داده شده است تا بتوانند با توجه به موارد مندرج در اساسنامه اقدام به تغییرات در شرکت خود نمایند به استناد همان قانون تغییراتی که منجر به اصلاح ماده اساسنامه می گردد، در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود و با تنظیم و تدوین صورتجلسه همین مجمع به اطلاع اداره ثبت شرکت در رشت می رسد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در رشت :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در رشت :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع فعالیت شرکت در رشت :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در رشت :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق ثبت تغییرات شرکت در رشت برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در رشت :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در رشت :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در رشت :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند، از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در رشت :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در رشت :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در رشت :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در رشت :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.جهت کسب اطلاعات تکمیلی با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در رشت:

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در رشت :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در رشت

 • مدارک ثبتی شرکت به همراه آگهی تاسیس
 • اگر شرکت دارای تغییرات باشد تحویل این مدارک الزامی می باشد .
 • کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در رشت

 • روزنامه ثبت شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اظهارنامه ثبت شرکت
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در گیلان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در رشت
 • ثبت تغییرات شرکت در لاهیجان
 • ثبت تغییرات شرکت در بندرانزلی
 • ثبت تغییرات شرکت در آستارا
 • ثبت تغییرات شرکت در رودبار
 • ثبت تغییرات شرکت در لنگرود
 • ثبت تغییرات شرکت در فومن
 • ثبت تغییرات شرکت در آستانه اشرفیه
 • ثبت تغییرات شرکت در ماسوله
 • ثبت تغییرات شرکت در صومعه سرا
 • ثبت تغییرات شرکت در رودسر
 • ثبت تغییرات شرکت در سیاهکل
 • ثبت تغییرات شرکت در منجیل
 • ثبت تغییرات شرکت در ماسال
 • ثبت تغییرات شرکت در املش
 • ثبت تغییرات شرکت در رضوان شهر