• ثبت تغییرات شرکت در خوزستان

در صورتی که قصد دارید هرگونه نغییری را در شرکت خود اعمال نماید می بایست این تغییرات را به اطلاع اداره ثبت شرکت حوزه فعالیت خود برسانید که این امر از طریق تنظیم و تدوین صورتجلسه مجامع مختلف امکان پذیر می باشد که با ارسال این صورتجلسات به اداره ثبت شرکت در خوزستان انجام می گردد و در صورتی که مورد تایید کارشناس این اداره قرار بگیرد آگهی تغییرات آن صادر می شود جهت تکمیل اطلاعات شما عزیزان در خصوص مجامع توضیحات مختصری می دهیم :

 • مجمع عمومی فوق العاده :

در ابتدا ثبت شرکت اساسنامه ای با توجه به اطلاعات اولیه تنظیم می گردد که در این اساسنامه اختیارات سهامداران و هیئت مدیره جهت اعمال تغییرات مشخص می گردد و امکان تغییر آن در موارد محدودی وجود دارد در صورتی که تغییرات گرفته شده منجر به تغییر مواد اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می گردد.

 • مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

تصویب ترازنامه های مالی شرکتها با احتساب سود زیان در چهارماه اول سال از وظایف این مجمع می باشد اما این تنها وظیفه آنها نمی باشد تعیین مدیران و بازرسان و تعیین سمت آنها و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت نیز از جمله وظایف آنها می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در خوزستان :

کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزناه رسمی تاسیس شرکت ، آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه روزنامه رسمی آن، لیست کاملی از شرکا در شرکت ، مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران.

ثبت تغییرات شرکت در خوزستان :

در صورتی که قصد دارید هرگونه نغییری را در شرکت خود اعمال نمایید می بایست این تغییرات را به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری حوزه فعالیت خود برسانید که این امر از طریق تنظیم و تدوین صورتجلسه مجامع مختلف امکان پذیر می باشد که با ارسال این صورتجلسات به اداره ثبت شرکت در خوزستان انجام می گردد و در صورتی که مورد تایید کارشناس این اداره قرار بگیرد آگهی ثبت تغییرات شرکت در خوزستان صادر می شود.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در خوزستان :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت در خوزستان :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع در خوزستان :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در خوزستان :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند .در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در خوزستان :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در خوزستان :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در خوزستان :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در خوزستان :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در خوزستان :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در خوزستان :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در خوزستان :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.کارشناسان ثبت شرکت ایلیا شما را در این زمینه راهنمایی می نمایند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در خوزستان :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در خوزستان :

تغییرات شرکتها با تنظیم و تدوین صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در خوزستان اعلام می گردد تنظیم و تدوین این صورتجلسات نیازمند تجربه و تخصص در این زمینه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در خوزستان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در خوزستان

 • به همراه داشتن آگهی تاسیس شرکت و روزنامه رسمی
 • آخرین آگهی تغییرات و روزنامه آن ( در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد)
 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در خوزستان

 • به همراه داشتن آگهی تاسیس شرکت و روزنامه رسمی
 • آخرین آگهی تغییرات و روزنامه آن ( در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد)
 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
 • اظهارنامه ثبت شرکت
 • لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهامداران شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خوزستان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در اهواز
 • ثبت تغییرات شرکت در آبادان
 • ثبت تغییرات شرکت در دزفول
 • ثبت تغییرات شرکت در شوشتر
 • ثبت تغییرات شرکت در رامهرمز
 • ثبت تغییرات شرکت در خرمشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در بهبهان
 • ثبت تغییرات شرکت در مسجد سلیمان
 • ثبت تغییرات شرکت در اندیمشک
 • ثبت تغییرات شرکت در امیدیه
 • ثبت تغییرات شرکت در ایذه
 • ثبت تغییرات شرکت در شوش