• ثبت تغییرات شرکت در ایلام

در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران این اجازه به کلیه موسسین شخصیت های حقوقی داده شده است تا بتوانند با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه اقدام به تغییرات در شرکت خود نمایند به استناد همان قانونثبت تغییرات شرکت در ایلام که منجر به اصلاح ماده اساسنامه می گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود و با تنظیم و تدوین صورتجلسه همین مجمع به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در ایلام می رسد. اختیارات مجامع شرکتها به اختصار برای شما عزیزان توضیح داده می شود:

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

همانطور که در بالا توضیح داده شد کلیه تغییراتی که اصلاح ماده اساسنامه را منجر شود در این مجمع تصمیم گیری می شود که میتوان به تصمیماتی از جمله : افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر آدرس ، نقل و انتقال سهام و... اشاره کرد.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

از مهم ترین مسئولیت های مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تصویب ترازنامه سالیانه شرکت ها با احتساب سود و زیان می باشد. از دیگر وظایف این مجمع میتوان به انتخاب مدیران و بازرسین شرکت , تعیین سمت مدیران و حق امضاء مجاز شرکت اشاره نمود.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در ایلام :

ارائه اساسنامه و اوراق ثبت شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکتها ، در صورتی که شرکت دارای تغییر سهام باشد لیستی کامل از شرکاء و مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

ثبت تغییرات شرکت در ایلام :

در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران این اجازه به کلیه موسسین شخصیت های حقوقی داده شده است تا بتوانند با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه اقدام به تغییرات در شرکت خود نمایند به استناد همان قانون تغییراتی که منجر به اصلاح ماده اساسنامه می گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود و با تنظیم و تدوین صورتجلسه همین مجمع به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در ایلام می رسد. شما متقاضیان محترم میتوانید جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوصثبت شرکت در ایلام و ثبت برند در ایلام با کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا در تماس باشید.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در ایلام :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام به جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثتب صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در ایلام :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در ایلام :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در ایلام :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در ایلام :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در ایلام :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در ایلام :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در ایلام :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در ایلام :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در ایلام :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در ایلام :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. مشاورین مجرب و متخصص ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند به شما عزیزان می باشد.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در ایلام :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در ایلام :

کلیه تغییرات در خواستی که در مجامع مختلف تصویب می گردد با تدوین و تنظیم یک نسخه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در ایلام اطلاع داده میشود. تنطیم و تدوین این صورتجلسات نیازمند تجربه و تخصص کافی و وافی در این زمینه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در ایلام :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در ایلام

  • ارائه کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی ثبت شرکت
  • اگر شرکت دارای تغییرات باشد تحویل کلیه مدارک ثبت آن الزامی می باشد .
  • کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
  • چنانچه سهامداری که قصد ورود به شرکت را دارد ، از اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در ایلام

  • روزنامه رسمی ثبت شرکت
  • ارائه یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
  • تسلیم اظهارنامه شرکت
  • در صورتی که شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
  • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره داخل شرکت و اشخاصی که قصد ورود به شرکت را دارند .
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در ایلام و شهرستان های آن

ثبت تغییرات شرکت در ایلام

ثبت تغییرات شرکت در دهلران

ثبت تغییرات شرکت در مهران

ثبت تغییرات شرکت در ایوان

ثبت تغییرات شرکت در دره شهر