• شرایط ثبت تغییرات شرکت در اهواز

بعد از به اتمام رسیدنثبت شرکت ممکن است با توجه به شرایط ایجاد شده نیازمند تغییر و تحولی در شرکت خود باشید که این امر میسر نمی شود مگر آنکه این اختیارات در اساسنامه قید گردد. این تغییرات می بایست در مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی به طور فوق العاده تصویب گردد و به صورت کتبی و تدوین شده به اداره ثبت شرکت در اهواز اعلام گردد.

 • وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر مخیر به اتخاذ تصمیم می باشد:

 • تغییراتی در میزان سهام شرکت با افزایش و کاهش سرمایه که عموما" با ورود و خروج شریک همراه است.
 • تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • تبدیل سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام شرکت

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در این موارد ملزم و مخیر به تصمیم گیری است :

 • گزینش مدیران و بازرسین شرکت
 • تعیین سمت مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب ترازنامه سالیانه

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در اهواز :

یک نسخه از اساسنامه و کلیه اوراق ثبتی شرکت ، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت ، اسامی شرکا و سهامداران ، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و...

ثبت تغییرات شرکت در اهواز :

کلیه تغییرات در خواستی در شرکتها با تنظیم و تدوین صورجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد. به منظور ثبت تغییرات شرکت در اهواز تهیه و تنظیم صورتجلسه و یا صورتجلسات مربوط به نوع تغییر و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها ضروری می باشد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس دفتر مرکزی در اهواز:

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت در اهواز :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق موضوع شرکت در اهواز :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در اهواز :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در اهواز:

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در اهواز :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود ،شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در اهواز :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در اهواز :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در اهواز :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در اهواز :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح مفاد اساسنامه در اهواز :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه به شما عزیزان می باشند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در اهواز :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در اهواز :

با استناد به قانون تجارت هرتصمیمی که در خصوص ثبت تغییرات شرکتها گرفته می شود نیازمند تنظیم و تدوین صورتجلسات مرتبط با آن تغییرات در مجامع مختلف می باشند این تصمیمات عبارتند از :

 • اعلام تصدی مدیران و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص
 • تصویب ترازنامه شرکت با احتساب سود و زیان
 • تغییراتی که مواد اساسنامه را تغییر دهند
 • کلیه امور مربوط به انحلال شرکتها و مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در اهواز :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

 • تقدیم آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات و روزنامه رسمی
 • ارائه اوراق ثبتی شرکت ( شامل شرکتنامه ، تقاضانامه و یا اظهارنامه و اساسنامه تمامی صفحات )
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در اهواز

 • روزنامه رسمی ثبت شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات و روزنامه رسمی
 • اظهارنامه شرکت تمامی صفحات
 • ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خوزستان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در اهواز
 • ثبت تغییرات شرکت در آبادان
 • ثبت تغییرات شرکت در دزفول
 • ثبت تغییرات شرکت در شوشتر
 • ثبت تغییرات شرکت در رامهرمز
 • ثبت تغییرات شرکت در خرمشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در بهبهان
 • ثبت تغییرات شرکت در مسجد سلیمان
 • ثبت تغییرات شرکت در اندیمشک
 • ثبت تغییرات شرکت در امیدیه
 • ثبت تغییرات شرکت در ایذه
 • ثبت تغییرات شرکت در شوش