• ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان غربی

موسسین شرکتها قادر خواهند بود تحت شرایط مندرج در اساسنامه شرکتها و با رعایت آداب و تشریفات مشخص شده تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند.ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان غربی در سه مجمع عمومی فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره تصمیم گیری می شود.

 • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

کلیه تغییراتی که منجر به اصلاح مواد اساسنامه می شود در این مجمع تصمیم گیری می شود که با تنظیم و تدوین صورتجلسه به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در آذربایجان غربی می رسد.

 • اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

کلیه تصمیماتی که به انتخاب و تعیین سمت مدیران و دارندگان حق امضامجاز شرکت منجر شود در این مجمع بررسی می گردد. این تنها وظیفه مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد بلکه اصلی ترین وظیفه آن تصویب ترازنامه مالی شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در آذربایجان غربی :

کلیه اوراق شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ، برابر اصل مدارک شناسایی اعضاء شرکت و سهامداران

ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان غربی :

موسسین شرکتها قادر خواهند بود تحت شرایط مندرج در اساسنامه شرکتها و با رعایت آداب و تشریفات مشخص شده تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند این تغییرات در سه مجمع عمومی فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره تصمیم گیری می شود.شما متقاضیان محترم می توانید جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت و ثبت برند با مشاورین ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در آذربایجان غربی :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند، می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت در آذربایجان غربی اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در آذربایجان غربی :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحلثبت شرکت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابلیت اجرا ندارد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع فعالیت شرکت در آذربایجان غربی :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در آذربایجان غربی :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در آذربایجان غربی :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در آذربایجان غربی :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود ، شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در آذربایجان غربی :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در آذربایجان غربی :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در آذربایجان غربی :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در آذربایجان غربی :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در آذربایجان غربی :

در صورت تغییر هریک از مواد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در آذربایجان غربی :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان غربی :

به استناد مواد مندرج در قانون تجارت چنانچه تصمیمات مجمع یکی از موارد ذیل باشد می بایست یک نسخه از صورتجلسه تنظیم و تدوین شده و به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد این تصمیمات عبارتند از:

 • تعیین مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه
 • کلیه تغییراتی که منجر به تغییر اساسنامه می شوند.
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات آذربایجان غربی :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود آذربایجان غربی

 • آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • ارائه کلیه اوراقی که در زمان ثبت شرکت دریافت نموده اید.
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص آذربایجان غربی

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تسلیم اظهارنامه شرکت
 • لیستی از آخرین نقل و انتقالات
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در آذربایجان غربی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در ارومیه
 • ثبت تغییرات شرکت در مهاباد
 • ثبت تغییرات شرکت در بوکان
 • ثبت تغییرات شرکت در خوی
 • ثبت تغییرات شرکت در میاندوآب
 • ثبت تغییرات شرکت در سردشت
 • ثبت تغییرات شرکت در سلماس
 • ثبت تغییرات شرکت در پیرانشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در نقده
 • ثبت تغییرات شرکت در تکاب
 • ثبت تغییرات شرکت در شاهین دژ
 • ثبت تغییرات شرکت در چالدران