• شرایط ثبت برند در بویراحمد

ثبت برند در عرصه جهانی نیازمند ثبت برند در داخل ایران می باشد ، و باید از تاریخ ثبت برند در ایران حداقل یک سال گذشته باشد. برای رسیدن به ثبت جهانی باید با کنوانسیون مادرید آشنا شویم ، این کنوانسیون به عنوان یک موافقت نامه بین المللی به تصویب رسید اما به قدری اهمیت یافت و مورد توجه کشورها واقع شد که به یکی از قوانین بین المللی تبدیل گشت .امید است با توجه به گسترش همکاری های بین المللی بین دول مختلف راه کاری برای ایجاد یک ضمانت اجرای قوی نظیر آنچه در کشورهای مختلف ایجاد می شود ، باشیم تا بتوانیم از برند های ثبت شده جهانی نیز حمایت های مهم را داشته باشیم و حتی بتوانیم شکایت های کیفری پر ثمری را در این راستا شاهد باشیم .

مراحل ثبت برند در بویراحمد

برای ثبت برند در عرصه جهانی باید برند را درابتدا در ایران به ثبت برسانیم و از مدت آن یک سال بگذرد ، در این حالت می توانیم با ثبت برند در کنوانسیون مادرید و ثبت آن در حداقلر 5 کشور عضو کنوانسیون مادرید برای ثبت آن نام در عرصه جهانی اقدام نماییم .

مدارک ثبت برند در بویراحمد

برای مشخص کردن مدارک ثبت برند جهانی باید ابتدا کشور های مورد نظر را مشخص کنیم و بعد با توجه به استعلام هایی که از کشورهای مورد نظر گرفته می شود مشخص کنید که چه مدارکی مورد نیاز می باشد.

هزینه و زمان ثبت برند در بویراحمد

زمانی را بری ثبت برند در عرصه جهانی نمی توانیم مشخص کنیم و باید استعلام های لازم را از کشورهای مورد نظر بگیریم. در مورد هزینه هم باید با توجه به روند اداری آن در کشورهای مورد نظر اقدام نماییم .

واژگان مرتبط با ثبت برند در بویراحمد

ثبت علامت تجاری در بویراحمد

ثبت برند در بویراحمد

ثبت لوگو و نام تجاری در بویراحمد

ثبت اسم تجاری در بویراحمد