درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد ارائه خدمات اطلاع رسانی در کارت سرویس

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه ارائه خدمات اطلاع رسانی در کارت سرویس

نمونه قرارداد ارائه خدمات اطلاع رسانی در کارت سرویس

قرارداد ارائه خدمات اطلاع رسانی در کارت سرویس

  • تعاریف

مؤسسه: مؤسسه گسترش اطلاعات و ارتباطات فرهنگی

مشترک: خریدار هریک از سرویس های مؤسسه

ماده 1. موضوع

ارائه خدمات اطلاع رسانی از طرف مؤسسه به مشترک طی دوره زمانی مندرج در کارت سرویس.

ماده 2. مدت

تا زمانی که مشترک در قبال پرداخت حق اشتراک به نحوی از خدمات مؤسسه استفاده می نماید، تعهدات این تعهد نامه به قوت خود باقی است.

تبصره. تاریخ پایان هریک از سرویس ها به شرح زیر خواهد بود:

_ N250 : در پایان ............... شمسی پس از تاریخ شروع و یا با استفاده از کل مدت زمان سرویس (هرکدام که زودتر رخ دهد)

-NIA1: در پایان تعداد ماه های اشتراک پس از تاریخ شروع سرویس

- سایر سرویس ها : در پایان .............. شمسی از پس از تاریخ شروع سرویس.

ماده 3.تعهدات مشترک

مشترک تا زمانی که از خدمات مؤسسه استفاده می نماید، مفید و ملزم به رعایت شرایط زیر می باشد.

الف) رعایت کامل شئونات اسلامی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در هنگام استفاده از امکانات و خدمات مؤسسه .

ب) احتراز از استفاده های غیر مجاز (نظیر وارد نمودن ویروس در سیستم و با اقدامات مشابه)

ج) پذیرش مسئولیت محتوای نامه ها ، اوراق و پرونده های الکترونیکی ارسالی

د) اعلام هرگونه تغییر آدرس و شماره تلفن به امور مشترکین مؤسسه ........ حداکثر طی دو هفته .

تبصره. کلیه مکاتبات به نشانی آخرین آدرس اعلام شده از طرف مشترک انجام می شود.

و مؤسسه هیچ تعهدی در قبال تغییر آدرس مشترک ندارد.

هـ) درمورد افراد حقوقی تمامی مسئولیت به عهده مسئول قانونی شرکت و یا مؤسسه استفاده کننده می باشد.

ماده 4. شرایط خاص

الف) مشترک در صورت عدم نیاز به سرویس، باید درخواست کتبی قطع اشتراک را به همراه نسخه اصلی فاکتور به مؤسسه ارائه نماید که در این حالت مبلغ استرداد به شرح زیر محاسبه و حداکثر طی مدت ............ ماده به وی پرداخت خواهد شد(در صورت تبدیل سرویس نیز عودت وجه مانده بستانکاری مشترک، حداکثر طی ............. ماه انجام خواهد گردید).

- در خصوص سرویس N250، 75% باقیمانده ساعات اشتراک به مشترک مسترد می گردد.

- در خصوص سرویس NIA1 حق اشتراک از تاریخ شروع سرویس تا پایان ماه جاری قرارداد کسر و الباقی به وی مسترد می گردد.

-در خصوص سرویس های NH1 و NH2 و NIA12، چنانچه مدت 5 روز از تاریخ شروع اشتراک فسخ انجام پذیرد، کل مبلغ اشتراک کاربر به وی مسترد می گردد و در غیر این صورت، باقیمانده وجه پرداختی مشترک به شرح زیر محاسبه و به وی مسترد می گردد.

- در خصوص سرویس NIA12 حق اشتراک از تاریخ شروع سرویس تا پایان ماه جاری قرارداد به علاوه 25% از مانده اعتبار مشترک کسر و 75% الباقی به وی مسترد می گردد.

-در خصوص سرویس های NH1 و NH2 حق اشتراک از تاریخ شروع سرویس تا روز فسخ به علاوه 25% از مانده اعتبار مشترک کسر و 75% الباقی به وی مسترد می گردد.

ب) هزینه تغییر نام کاربری(User ID) به ازای هر تغییر معادل.....ریال می باشد.

ج) حداکثر حجم مجاز جهت ارسال نامه الکترونیکی و ضمایم آن MB 5 می باشد.

ماده5. تعهدات و اختیارات موسسه

الف) موسسه متعهد است کلیه اطلاعات ثبت شده (مندرج در ظهر این برگ) را محرمانه تلقی نموده و از تحویل آنها به دیگران خودداری نماید.

ب) چنانچه مشترک به هریک از تعهدات خود در این تعهد نامه در قبال موسسه عمل ننماید، موسسه حق دارد عضویت مشترک را به صورت یک طرفه قطع نماید که در این صورت مبلغ باقی مانده حق اشتراک مسترد نخواهد شد.

ج) موسسه در شرایط پیش بینی نشده که قادر به ادامه ارائه خدمات به مشترک نباشد، مجاز خواهد بود به صورت یک طرفه نسبت به قطع اشتراک و پرداخت باقیمانده مبلغ اشتراک اقدام نماید.

هـ)در صورت پرداخت وجه توسط مشترک پیش از تاریخ شروع سرویس، طبق تعرفه جاری موسسه در زمان صدور فاکتور عمل می شود.

هـ) سایر تعهدات موسسه که در این کارت سرویس قید نگردیده براساس مقررات و ضوابط جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

امضاء مشترک امضاء و مهر موسسه

نمونه قرارداد ارائه خدمات اطلاع رسانی در کارت سرویس

نمونه قرارداد ارائه خدمات اطلاع رسانی در کارت سرویس

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد ارائه خدمات اطلاع رسانی در کارت سرویس

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید