درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 7 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

نمونه قرارداد عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

قرارداد عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

این قرارداد فی مابین شرکت...........به شماره ثبت.........به آدرس .........با مدیریت عاملی آقای...................و امضاء مجاز آقایان..................و.................به عنوان کارفرما و شرکت.........به شماره ثبت.......به آدرس........میدان.............ساختمان.............طبقه........به مدیریت عاملی و امضاء مجاز آقای........به عنوان پیمانکار به شرح ذیل منعقدگردید.

1. موضوع قرارداد

عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به صادرات............تن سنگ ..............به صورت فله و کانتینرهای ...........فوت و انجام تشریفات و امور مربوط به حمل دریایی و عملیات لجستیکی و تشریفات گمرکی در انباط مربوط به کارفرما در مجتمع شهید ............به مقصد.........می باشد.

  1. عملیات مذکور شامل تهیه و انتقال کانتینر خالی از محوطه کشتیرانی به انبار کارفرما

1-2. عملیات تخلیه و دپوسازی محموله مذکور

1-3. بارگیری محموله در کانتینر و حمل به خط (CY)

1-4. انجام تشریفات و امور گمرکی مربوط به اخذ بارنامه دریایی تا مقصد نهایی حمل کالا می باشد.

2. مبلغ قرارداد

انجام کلیه امور مربوط به بندیک قرارداد به ازاء هر تن...........ریال می باشد.

3.شرایط پرداخت

1-3. .................% از کل مبلغ قرارداد از زمان شروع تخلیه محموله در انبار از سوی کارفرما به پیمانکارپرداخت می شود.

2-3...................% از زمان شروع عملیات بعد از انتقال کانتینر خالی به انبار کارفرما پرداخت می گردد.

3-3. ..................% بعد از بارگیری و حمل به خط CY صورت می گیرد.

4-3. .......................% بعد از اخذ پروانه گمرکی پرداخت خواهد شد.

5-3. ...............% زمان تحویل بارنامه دریایی(BL) پرداخت می گردد.

4. مدت قرارداد

قرارداد عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

این قرارداد به مدت...............ماه از زمان دپو و تخلیه وانعقاد قرارداد به تناژ تقریبی.............تنی در.........روز کاری می باشد.

5. تعهدات پیمانکار

1-5. پیمانکار متعهد است کلیه عملیات مربوط به بند1 قرارداد را در مدت...........روز کاری به مقدار........تن در صورت موجود بودن محموله را به انجام برساند. در غیراین صورت هر گونه خسارت وارده به کارفرما عهده پیمانکار می باشد(روزانه..............تن) می باشد.

2-5. پیمانکار مکلف به انجام کلیه تعهدات در متن قرارداد براساس بند1 قرارداد می باشد.

3-5. پیمانکار متعهد می گردد کلیه اطلاعات و آمار مربوطه به صاحب کالا و کارفرما را به صورت محرمانه نزد خود نگهداری نماید.

4-5. پیمانکار مکلف است آمار و اطلاعات روزانه را براساس درخواست کارفرما اعلام نماید.

6. تعهدات کارفرما

1-6. کارفرما مکلف است براساس ماده 6قرارداد تناژ در قرارداد که بالغ بر.............تن سنگ............می باشد مربوط به موضوع قرارداد را در محوطه تحویل پیمانکار نماید در غیراین صورت ضررو زیان ناشی از هزینه های پیمانکار به عهده کارفرما می باشد.

2-6. کارفرما مکلف است کلیه پرداخت های موضوع قرارداد را براساس ماده 3و4 به موقع انجام و در صورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت ها که سبب رکود کاری گردد ضرر و زیان آن به عهده کارفرما می باشد.

3-6. هزینه های مربوط به استاندارد وکارشناس های مربوط به خلوص محموله به عهده و هزینه کارفرما می باشد.

7.فورس ماژور

موارد مندرج در نشریه شماره........اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جز لاینفک این قرارداد در خصوص فورس ماژور قابلیت اجرا را دارد.

8. حل اختلاف

قرارداد عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

در صورت بروز هرگونه اختلاف در مورد اجرای قرارداد ویا تعبیر ویا تفسیر مفاد آن، ابتدا کوشش خواهد شد تا مشکلات ازطریق مذاکره مرتفع گردد در غیراین صورت با مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی حل اختلاف خواهد شد.

9. نسخ و مواد قرارداد

قرارداد عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

این قرارداد ..........ماده ............تبصره ..........بند در..........نسخه در محل شهرستان......تهیه و تنظیم،مبادله و لازم الاجرا شد.

مهر و امضاء پیمانکار مهر و امضاء کارفرما

.................... ......................

نمونه قرارداد عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد عملیات لجستیکی و حمل دریایی و تشریفات گمرکی

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید