جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد تولید محصول

نمونه قرارداد تولید محصول

برای کسب اطلاعات تکمیلی در راستای نمونه قرارداد تولید محصول ما در ادامه متن زیر همراه ما باشید و در صورت پیش آمدن هر سوالی با کارشناسان ثبتی مجتمع ایلیا در تماس باشید تا راهنما و پشتیبان شما در زمینه حقوقی باشیم.

قرارداد تولید محصول

ماده1. طرفین قرارداد

فی ما بین شرکت………به مدیریت……به شماره ثبت…………….به نمایندگی آقای…………به آدرس:………..که از این پس «کارفرما» نامیده می شود و شرکت/کارخانه………به شماره ثبت………..به نمایندگی……..به آدرس شهرستان:………شماره تلفن:…………وشماره نمابر:……..که از این پس«پیمانکار» نامیده می شود برطبق مقررات وشرایط زیر منعقد می گردد و طرفین قرارداد ملزم به اجرای کلیه مفاد آن هستند.

ماده2. موضوع قرارداد

تامین، تولید و توزیع محصولات تولیدی غذایی در بسته بندی های کیسه ای…..کیلویی

ماده3. مدت قرارداد

از تاریخ………تا……..می باشد.

ماده4. مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد……..ریال می باشد.

ماده5. کاهش یا افزایش موضوع قرارداد

کارفرما مجاز است موضوع قرارداد را تا…..درصد افزایش یا کاهش دهد، بدیهی است به همان میزان مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

شرایط پیمانکار در نمونه قرارداد تولید محصول

 •  پیمانکار بایستی دارای کارخانه تولید و توزیع محصولات غذایی با ماشین آلات، تجهیزات، انبارها و مدیرفنی تولید مورد تائید کمیته کنترل کمی وکیفی استان جهت تولید وبسه بندی خوراک باشد.
 • دارای دفاتر حسابداری رسمی و فاکتورهای فروش روزانه باشد و فاکتورهای صادره دارای شماره مسلسل و تاریخ بوده و در……..نسخه صادر شود: نسخه اول تحویل خریدار گردیده و نسخه دوم فروشنده ….و نسخه سوم درسوابق کارخانه تولید وتوزیع محصولات غذایی نگهداری می شود.
 • دارای توان مالی کافی در پرداخت بهای مواد اولیه تولید و توزیع محصولات غذایی باشد.
 •  عدم شمول نسبت به قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 باشد.
 • دارای امکانات انجام آزمایشات تعذیه ای باشد.
 •  دارای باسکول دیجیتالی توزین بار در محل درب خروجی کارخانه باشد.
 •  کیسه های حمل محصولات و کالاها دارای مشخصات کامل کارخانه و مواد مغذی باشد.

تبصره1. در صورتی که پیمانکار در هر صورت فاقد هریک از شرایط ذکر شده در این ماده گردد کارفرما می تواند به طور یک طرفه قرارداد را فسخ نماید وبرای جبران ضرر و زیان وی وثیقه تسلیمی اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز در نمونه قرارداد تولید محصول

 • ارائه اصل و تصاویر مدارک ذیل از سوی تولید و توزیع محصولات غذایی
 • اساسنامه شرکت ممهور به مهر ثبت شرکت ها
 • آگهی روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت
 • پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا وزارت جهاد کشاورزی
 • مجوز بهداشتی تولید و توزیع محصولات غذایی از سازمان دامپزشکی کشور
 • تائیدیه کمیته کنترل کمی و کیفی تولید توزیع محصولات غذایی استان مبنی بروجود امکانات لازم جهت تولید و بسته بندی تولید و توزیع محصولات غذایی

نمونه قرارداد تولید محصول

 تعهدات پیمانکار در نمونه قرارداد تولید محصول

8-1. انجام کلیه عملیات تولید براساس ماده دو این قرارداد و منطبق بردستور العمل های صادره از دفتر تغذیه دستورالعمل های وزارت بهداشت می باشد که پیمانکار از مفاد آن دقیقا آگاه می باشد.

8-2. اتخاذ تدابیر لازم در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان نسبت به کیفیت غذایی تولیدی

8-3. رعایت دقیق فرمول و قیمت های تعیین شده در کمیته کنترل کمی و کیفی محصولات غذایی استان که توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

8-4. رعایت دقیق سهمیه ابلاغی به منظور تحقق تعهد ماهانه تولید و توزیع محصولات دغذایی

تبصره1. کارفرما در قبال مازاد عملکرد پیمانکار مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره2. کسر یا کاهش میزان مواد مغذی به نسبت ارقام قید شده در فرمول تعیین شده خوراک مشمول مقررات کم فروشی است که برابر ضوابط ضمن برخورد قانونی سهمیه نیز قطع خواهد شد و چنانچه در اثر کسر یا افزایش این مواد بنا به نظر کمیته کنترل کمی و کیفی خسارتی به مصرف کننده وارد گردد تولید کننده موظف به جبران خسارت وارده بوده و به تشخیص هیئت کارشناسی خسارات بهداشت از محل تضمین حسن اجرای قرارداد پرداخت خواهد شد.

8-5. ارائه گزارش تولید و توزیع ماهانه محصولات غذایی براساس فرم تکمیل شده پیشنهادی به کمیته کنترل کمی و کیفی.

8-6. پیمانکار ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران به کارفرما می باشد.

8-7. وزن خالص یک بسته غذایی یارانه ای تولیدی….کیلوگرم با تغییرات……گرم باشد.

8-8. خوراک تولیدی بایستی دارای مواد مغذی تعیین شده توسط کمیته کنترل کمی و کیفی خوراک باشد.

8-9. پیمانکار موظف است که خوراک را در مناطقی که کارفرما و یا نماینده کارفرما تعیین می کند تحویل نماید.

8-10. پیمانکار موظف است از بسته بندی استاندارد استفاده کند که طرح آن به تائید نماینده کارفرما رسیده باشد و بر روی آن جملات تاریخ تولید، نام کارخانه، شرایط نگهداری، زمان انقضاء مهلت مصرف و یارانه دار بودن درج شده باشد.

8-11. پیمانکار متعهد می گردد که به هیچ عنوان سایر تولیدات خود را به همراه خوراک یارانه ای (در صورت عدم تمایل خریدار) نفروشد.

8-12. پیمانکار موظف است که کلیه امکانات و وسایل لازم و مرتبط با موضوع این قرارداد را در اختیار نماینده کارفرما( در صورت لزوم نماینده مستقر در کارخانه) قراردهد.

8-13. پیمانکار متعهد می گردد همکاری لازم با نماینده کارفرما وسایر دستگاه های نظارتی دراعمال نظارت، کنترل وبازرسی کلیه مراحل تولید و توزیع محصولات غذایی را داشته باشد و هزینه های آنالیز، نمونه اخذ شده از تولید محصولات غذایی را بپردازد.

خسارات تاخیر در نمونه قرارداد تولید محصول

چنانچه پیمانکار در انجام تعهدات مندرج در قرارداد تاخیر نماید؛ کارفرما مجاز است درازای هر روز دیرکرد مبلغی معادل…………درصد ارزش باقیمانده قرارداد را از مطالبات پیمانکار کسر نماید. چنانچه پیمانکار طی مدت………..موفق به رفع تاخیر ایجادشده نگردد،کارفرما مجاز خواهد بود قرارداد را فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

تعهدات کارفرما در نمونه قرارداد تولید محصول

1. ابلاغ میزان سهمیه و تعیین حوزه تولید و توزیع محصولات غذایی

تبصره1.

سهمیه تخصیص که حداکثر …….درصد ظرفیت اسمی کارخانه می باشد توسط کمیته کنترل کمی و کیفی استان تعیین و ازطریق کارفرما یا نماینده آن به پیمانکار ابلاغ می گردد.

2. تعیین قیمت و فرمول…….تولیدی متناسب با اقلام………موجود در منطقه.

3. نظارت فنی برمراحل مختلف تولید و توزیع….با اعزام کارشناس

4. وصول عملکرد پیمانکار از طریق کمیته کنترل کمی و کیفی

اختیارات در نمونه قرارداد تولید محصول

نماینده کارفرما در کلیه امورهماهنگی با سایر دستگاه های نظارتی و اجرایی استان را عهده دار می باشد.

ماده12. کمیته کنترل کمی و کیفی ناظر برعملیات تولید وتوزیع محصولات غذایی

12-1. نظرکمیته کنترل کمی و کیفی در خصوص مواد خوراک تولیدی، قیمت گذاری خوراک تولیدی، تعیین فرمول و تشخیص تخلف ملاک عمل بوده و در صورت اعتراض هریک ازطرفین اعم از تولید کننده محصولات یا خریدار محصولات تولیدی به نظر این کمیته داور مرضی الطرفین در ماده هفده مورد را رسیدگی می کند.

تبصره. در صورت اعتراض تولید کننده یا خریدار…….به رای کمیته، معترض موظف است حداکثر در مدت………..روز از زمان اعلام نظر کمیته اعتراض خود را به صورت مکتوب وبا ارائه ادله و اسناد معتبر به داور مرضی الطرفین تسلیم نماید .بدیهی است عدم ووصل اعتراض در مهلت مقرر به منزله قبول نظر کمیته خواهد بودو هر اعتراضی خارج از مهلت مقرر غیرمسموع خواهد بود.

فسخ قرارداد در نمونه قرارداد تولید محصول

در صورت عدم ایفا یا قصور در ایفای تعهدات توسط پیمانکار؛ کارفرما مجاز است…….پس از اعلام، بدون رعایت تشریفات قانونی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در این صورت پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و کارفرما مجاز است خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط پیمانکار یا خریدار را از تضمین های اخذ شده، تامین نماید و چنانچه مبالغ خسارت بیش از تضمین سپرده شده باشد، پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده توسط کارفرما می باشد.

تضمین انجام تعهدات در نمونه قرارداد تولید محصول

پیمانکار موظف به تسلیم یک سند اعتباری(سفته) معادل……مبلغ یارانه مربوط به سهمیه ماهیانه محصولات غذایی و تولیدی بابت تضمین انجام تعهدات به کارفرما خواهد بود.

ضمانت حسن انجام کار در نمونه قرارداد تولید محصول

کارفرما از هرپرداخت مبلغ………درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می نماید که در مجموع ……… درصد کل مبلغ قردارد را شامل می شود و پس از انجام تعهدات و تائید نماینده کارفرما قابل پرداخت به پیمانکار می باشد.

کسورات قانونی در نمونه قرارداد تولید محصول

کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و غیره موضوع این قرارداد به عهده پیمانکار است.

حل اختلاف در نمونه قرارداد تولید محصول

چنانچه در تفسیر یا اجرای قرارداد اختلاف ایجاد شود به داور مرضی الطرفین مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در صورت عدم توافق، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

تعداد نسخه در نمونه قرارداد تولید محصول

کلیه مفاد این قرارداد در………ماده و…….تبصره و………..نسخه که کلیه نسخ حکم واحد را دارا می باشد تنظیم گردیده است که پس از امضاء طرفین لازم الاجرا می باشد.

امضاء نماینده کارفرما امضاء نماینده پیمانکار

قرارداد تولید کارمزدی

منظور از کارمزد مزدی می باشد که به موجب میزان کار معین که از نظر کمی میتوان اندازه گیری و یا شمارش نمود به ازای هر واحد کار مشخص و پرداخت می گردد.کارمزد مطابق آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزدجمعی مشخص می شود.

نمونه قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

قرارداد حاضر، فی ما‌بین؛ شرکت ………………. به شماره ثبتی ………………… ، نشانی …………………………………………….. ، و شماره تماس …………………………………………… ، به نمایندگی آقا/خانم …………………………، که ازین پس «متعهد» نامیده خواهد شد، و خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. که ازین پس «متعهدله» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

موضوع قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهیه و تحویل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بایگانی متعهد له که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده ۶ همین قرارداد می باشد و هنگام تحویل موضوع قرارداد می بایستی با نمونه و مشخصات مزبور کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در این رابطه می باشد .

بهای قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ریال و به عدد ………………….ریال از قرار ………………………………………..

مدت قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

مدت کل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسی می باشد و از تاریخ ………………………. الی …………… خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در …………………….. مرحله و طبق برنامه زمان بندی انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماینده متعهد له تحویل نماید.

نحوه پرداخت در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

الف : پیش پرداخت :

متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ریال معادل ………….% کل مبلغ قرارداد را از طریق چک شماره ………………………. بانک ………………………….. به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ : ……………………………………………………………………………………………….

ضمانت نامه بانکی شماره……………………………….. مبلغ …………………….. ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک ………………………………….. که تا تاریخ ………………………….. معتبر بوده و یا به درخواست متعهد له قابل تمدید باشد و یا : ……………………………………………………………….
سفته شماره ……………………………… به مبلغ ………………………………. ریال (معادل دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار متعهد قرار دهد. طبق تشخیص متعهد له به شرح ماده ۱۰ در هر مرحله ( ……… درصد ) از مطالبات متعهد بابت پیش پرداخت کسر می گردد ، به نحوی که کلیه مبلغ پیش پرداخت تا پایان مدت اجرای قرارداد مستهلک شود.

ب: مابقی مبلغ پس از تحویل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده ۱۰ اسناد و مدارک همین قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد.

تضمین حسن انجام کار در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

متعهد مبلغ به حروف ………………………………….. و به عدد ………………………………. ریال معادل ……………. درصد کل بهای قرارداد را به صورت :

تضمین نامه بانکی شماره …………………………………… صادره از بانک …………………که تا تاریخ ……………….معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت :
به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد خریدار مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت ……………….. روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحویل قطعی توسط متعهد ، تضمین مذکور را مسترد نماید .

 نوع و مشخصات فنی قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

نوع و مشخصات فنی قرارداد به شرح زیر می باشد :

۱-

۲-

۳-

و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح کار موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر باشد.

مواد اولیه و تعهدات در این مورد در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان همکاری / الزام از طریق ………………………………. در اختیار متعهد قرار میگیرد ، به شرح زیر می باشد :

۱-

۲-

۳-

۴-

ب: متعهد به عنوان امین موظف است مواد مذکور را کلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له می باشد.

در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتی غیر از فورس ماژور (قوه قهریه ) در مواد تحویلی کسری یا تفاوتی مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده ۵ مبنای محاسبه بهای مواد را راساً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می باشد.

بسته بندی و مشخصات آن در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

تحویل موضوع قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

تحویل موضوع قرارداد در …………………………………….. به آدرس ………………………………………………………… خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل به عهده ……………………………… میباشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده ۶ و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحویل ، خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت می باشد .

 اسناد و مدارک در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

اسناد مربوط به تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظیم و توسط متعهد به معاونت اداری و مالی ………………….. ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر (………………. درصد) بابت پیش پرداخت در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد و هر گونه کسورات قانونی ظرف مدت …………… روز از تاریخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .

در پایان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نماید .

کسورات قانونی در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند .

تاخیرات در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانونی او با حق توکیل به غیر وکالت بلا عزل برای تمام مدت اجرا کامل این قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در ساخت و تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خیارت تاخیر از قرار هر روز / ماه مبلغ …………………………………. ریال معادل ………………….% موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و یا سایر اموال متعهد راساً تامین و وصول نماید .

ب: چنانچه مدت تاخیر از …………………………روز / ماه بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هرگونه مطالبات دیگر متعهد و یا به هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

انتقال به غیر در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

متعهد به هیچ وجه انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر را ندارد و همچنین مجاز نمی باشد مفاد این قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه کتبی متعهد له فاش نماید .

 قانون منع مداخله در معاملات دولتی در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

متعهد راساً اعلام می نماید که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت مذکور و قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتیکه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار کند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین او را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید .

فورس ماژور در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار متعهد برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد متعهد باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نماید و در صورتی که مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

تغییرات در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود (…………… درصد ) از موضوع مورد معامله را کسر و یا اضافه نماید . در هر حال مراتب ظرف مدت ……………………… روز قبل کتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گردید که در این صورت مدت تحویل نیز به همان میزان کسر یا به آن اضافه خواهد شد . چنانچه تغییرات کیفی در مشخصات مندرج در ماده …………….. پیش آید مراتب کتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ می شود .

فسخ در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید .

تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی نسبت به تشخیص مزبور ندارد .

تبصره : در هرحال متعهد می تواند با …………………… روز اعلام قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده ۱۰ همین قرارداد خواهد بود .

حل اختلاف در قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

متفرقه

چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارائی ها خود جبران نماید .

طرفین قرارداد ملزم هستند که در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت ده روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند در غیر این صورت کلیه مراسلات آگهی ها و اخطار های قانونی به نشانی های مذکور نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در …………………… ماده و در سه نسخه با اعتبار و حکم واحد منعقد و بین طرفین مبادله گردید .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

قرارداد بین تولیدکننده و خریدار

نمونه قرارداد پخش مواد غذایی

ماده 1) طرفین قر ارداد :

الف) شرکت …………………. به مدیریت ……………. به شماره ثبت …………….. به آدرس …………….. تلفن ……………………. به عنوان آمر .

ب) آقای ……………………… فرزند …………….. شماره شناسنامه ……………… صادره از …………… متولد ……………….. ساکن …………….. تلفن …………….. به عنوان عامل فروش .

ماده 2) موضوع قرارداد :

بازاریابی , پخش و فروش تولیدات آمر توسط عامل فروش .

ماده 3) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ……………… لغایت ……………. به مدت ……………… ماه به صورت آزمایشی منعقد می گردد و چنانچه صلاحیت عامل فروش مورد تأیید آمر قرار گیرد , قابل تمدید خواهد بود .

ماده 4) محدوده فعالیت :

حوزه عملیاتی عامل فروش استان ……………….. می باشد .

ماده 5) وظایف و تعهدات عامل فروش :

1-5- عامل فروش متعهد می گردد که بدون هماهنگی کتبی آمر هیچ گونه فعالیتی خارج از حوزه عملیاتی خود نداشته باشد.

2-5- مبنای قیمت فروش تولیدات شرکت وفق لیست قیمتی می باشد که پیوست قرارداد است .

3-5- عامل فروش می تواند با توجه به مسأله عرضه و تقاضا بر مبنای تولیدات شرکت میزان تخفیفی را که قبلاً توسط آمر تعیین گردیده در هنگام فروش اعمال نماید .

4-5- عامل فروش موظف است میزان تخفیف اعمال شده را نسبت به هریک از مشتریان به تفکیک اعلام نمایند تا پس از تأیید آمر در ذیل برگ فروش آنها قید گردد .

5-5- عامل فروش ضامن کلیه تعهداتی می باشد که انجام می دهد و آمر هیچ گونه تعهدی در قبال آنها ندارد , مگر تعهداتی که قبلاً با هماهنگی کتبی آمر انجام گرفته باشد .

6-5- مرجوعات شرکت در صورتی قابل پذیرش است که نقص مربوط به کیفیت آن باشد در غیر این صورت کلیه هزینه های مرجوعی از قبیل ( کارتن , بسته بندی , حمل و نقل و ……….) و خسارت های ناشی از آن به عهده عامل فروش می‌باشد .

7-5- کالاهای مرجوعی حداکثر ……………… روز پس از ارسال کارخانه می باید به اطلاع شرکت برسد .

8-5- عامل فروش باید کلیه سفارشات خریداران را از طری نمابر , تلفن و یا کتباً به دفتر شرکت اعلام کنند و در صورتی که این سفارشات مطابق شرایط شرکت باشد , اقدامات لازم جهت ارسال انجام خواهد گرفت .

9-5- عامل فروش متعهد می گردد ظرف مدت ………… روز از تاریخ ارسال محصولات شرکت به خریداران , نسبت به تأدیه وجه آن اقدام نموده و کلیه وجوه دریافتی اعم از وجه نقد یا چک را به شرکت تحویل دهد .

10-5- عامل فروش باید کلیه مطالبات را به طور کامل به شرکت تأدیه نماید و رسید آنها را دریافت کند در غیر این صورت متخلف محسوب و مسئول می باشد .

11-5- حداکثر مدت مطالبه ثمن معاملات منعقده ……………… روز از تاریخ ارسال محموله و خروج کالا از کارخانه می باشد .

12-5- عامل فروش متعهد است در صورت اخذ چک از خریداران به آنها رسید بدهد و از کلیه چک ها لیستی در دو نسخه تهیه نموده , یک نسخه را به شرکت تحویل و رسید دریافت کند و نسخه دیگر نزد خود باشد .

13-5- در صورت عدم تأدیه به موقع چک خریداران , وجه آن به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از محل حساب عامل فروش برداشت می شود ( خسارت تأخیر تأدیه به میزان …………… ماهیانه مورد محاسبه قرار می گیرد ) .

14-5- عامل فروش متعهد می گردد که به عنوان امین شرکت , حافظ منافع شرکت بوده و هیچ گونه اقدامی علیه شرکت انجام ندهد در غیر این صورت مسئول می باشد .

15-5- از آنجایی که مشتریان , عامل فروش را به نام شرکت می شناسند و اثر عملکرد اخلاقی , تبحر و توانمندی ایشان به عنوان اثر مثبت شرکت تلقی می گردد و اثر منفی ایشان را به عنوان اثر سوء برشمرده و خدشه به اعتبار شرکت خواهد بود , فروشنده با اهتمام کامل در جهت ارتقاء اعتبار نافذ شرکت کوشا خواهد بود و متعهد به رعایت نظم و انضباط ( حضور به موقع , نظم و ترتیب در امور جاری ) و رعایت موازین و شئونات اسلامی ( صداقت در گفتار و عمل و ظاهر آراسته و شایسته ، دوری جستن از غیبت و زیاده گویی , جلوگیری از اسراف ) می باشد .

16-5- از آنجایی که اطلاعات شرکت به عنوان سرمایه های نهفته شرکت محسوب می گردد رعایت دقیق حفظ اسرار و امور شرکت به عنوان اصل امانت دار واجب و لازم الاجرا است .

17-5- در طول مدت همکاری در هیچ مرکز دولتی و وابسته به بخش دولتی که در زمینه صنایع وابسته و بخش خصوصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت و پاره وقت و به صورت موضوعی مشغول به کار نمی گردد .

18-5- به کارگیری توانمندی های بالقوه خویش در جهت امور محوله به نحوی که امور محوله با کمال دقت , در حداقل زمان و برترین کیفیت انجام گردد .

ماده 6) تعهدات و وظایف آمر :

1-6- آمر متعهد است نسبت به ارسال سفارشات خریداران که مطابق شرایط تنظیم گردیده اقدامات لازم را با توجه به تولیدات و امکانات شرکت حتی الامکان در اسرع وقت انجام دهد .

2-6- آمر متعهد است ……………. مبلغ فروش خالص محصولات شرکت را به عنوان کمیسیون , پس از وصول کامل وجوه , اعم از وجه نقد یا چک و کسر هزینه هایی مانند مرجوعات و تخفیف و غیره به حساب عامل فروش واریز نماید .

3-6- آمر می تواند هر زمان که لازم بداند نماینده ای جهت نظارت بر فعالیت عامل فروش به منطقه اعزام نماید.

4-6- آمر متعهد است بابت هزینه های ایاب و ذهاب فروشنده ، ماهیانه مبلغ ……… به طور ثابت پرداخت نماید .

5-6- آمر متعهد می گردد که چنانچه سفارشات مشتریان به صورت ماشین دربستی یا بالاتر باشد , مبلغ کرایه حمل را ذیل فاکتور مشتریان کسر نماید .

6-6- آمر متعهد است ماهیانه حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به مسئول فروش پرداخت و ایشان را طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی پس از طی دوره آزمایشی بیمه نماید .

7-6- آمر متعهد می گردد در طول مدت دوره آزمایشی فعالیت عامل فروش , شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی را جهت موضوع قرارداد به موازات عامل فروش استخدام ننماید .

ماده 7) تضمین قرارداد :

1-7- یک فقره چک به شماره …………… عهده بانک ………………. شعبه …………….. حساب جاری ………………. به مبلغ ………………… ریال هرکدام به ………………. بابت وجه التزام قرارداد از عامل فروش توسط آمر اخذ گردید .

2-7- در صورت اثبات هرگونه تخلفی از ناحیه عامل فروش که مغایر با مفاد قرارداد باشد , آمر می تواند این قرارداد را فسخ نماید و خسارات وارده به آمر از محل اسناد قید شده تأمین نماید و عامل فروش رضایت خود را به منظور برداشت خسارات وارده از سوی آمر اعلام می نمایند .

3-7- احراز تخلف و عدم کفایت با توجه به عرف صنفی صورت می پذیرد .

4-7- چنانچه قرارداد به علت تخلف عامل فروش فسخ گردد , از تاریخ فسخ کلیه حساب های فیمابین بایستی تسویه گردد و مواردی که به طور امانی در اختیار عامل است به آمر تحویل داده شود .

5-7- در صورت عدم تأدیه و تسویه حساب کامل ظرف ……………. از تاریخ فسخ , عامل فروش می بایست روزانه ………………. از مجموع بستانکاری آمر را بابت وجه التزام به آمر بپردازد .

ماده 8) تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در 8 ماده و درسه نسخه متحدالمتن تنظیم که هرسه نسخه دارای حکم واحد بوده و در مورخ ………………….. در کمال صحت و سلامت و آگاهی طرفین از مفاد آن بین طرفین منعقد و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

مهر و امضاء آمر                                                                         مهر و امضاء عامل فروش

شهود : 1) آقای …………….. فرزند ……………..              2) آقای …………….. فرزند ……………..

نمونه قرارداد مدیرتولید

این قرارداد فی ما بین خانم/ آقای ………………………………………… به عنوان مسئول فنی و خانم/ آقای ……………………………………… به عنوان مدیر عامل شركت …………………………………………………….. تولید كننده ……………………………………………………………………………… واقع در …………………………………………………………………………………………………………………………… در تاریخ / / 13 منعقد می گردد.

مشخصات مسئول فنی:

نام: ……………………………………………. نام خانوادگی: ……………………………………………….. نام پدر: ………………………………………….. شماره شناسنامه: ………………………………. كد ملی: ………………………………………. صادره از: …………………………. مدرك تحصیلی: …………………………………………. رشته تحصیلی: ……………………………………………….. از دانشگاه: ………………………………………………………………. وضعیت تاهل: ……………………………………. میزان سابقه كار: ………………………………………………..

مشخصات مدیر واحد تولیدی:

نام: ……………………………………………. نام خانوادگی: ……………………………………………….. نام پدر: ………………………………………….. شماره شناسنامه: …………………… صادره از: ……………………
مدت قرارداد: از تاریخ / / 13 لغایت: / / 13 به مدت ……………………. سال می باشد كه در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

مبلغ قرارداد:

ماهیانه ………………………………………….. ریال می باشد.
مبلغ قرارداد در هر سال با توجه به اعلام حداقل حقوق و دستمزد توسط وزارت كار و امور اجتماعی، افزایش می یابد.
مسئول فنی باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد.

شیفت كاری: ساعات كار مسئول فنی طبق قانون كار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعیین شیفت می باشد.
شیفت صبح: 5 شیفت عصر: 5 شیفت شب: 5

كارفرما موظف است در زمان مرخصی یا بیماری یا مسافرت مسئول فنی مطابق ضوابط فرد واجد شرایط را به عنوان جانشین مسئول فنی به معاونت غذا و دارو دانشگاه معرفی نماید.
در صورت استعفای مسئول فنی به هر دلیل، لازم است مراتب حداقل یكماه قبل به صورت كتبی به مدیریت نظارت بر مواد غذایی و كارفرما اعلام گردد.
مسئول فنی پس از انتقال كلیه وظایف و وسایل به مسئول فنی بعدی و اعلام به اداره نظارت مستعفی تلقی می گردد.
تسویه حساب جهت استعفاء باید مطابق ضوابط قانون كار انجام شود.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل          نام و نام خانوادگی مسئول فنی
امضاء                                              امضاء
مهر شركت

نمونه قرارداد ساخت و تولید

ماده1. طرفین قرارداد

فیمابین شرکت………به مدیریت……به شماره ثبت…………….به نمایندگی آقای…………به آدرس:………..که از این پس «کارفرما» نامیده می شود و شرکت/کارخانه………به شماره ثبت………..به نمایندگی……..به آدرس شهرستان:………شماره تلفن:…………وشماره نمابر:……..که از این پس«پیمانکار» نامیده می شودبرطبق مقررات وشرایط زیر منعقد می گردد و طرفین قرارداد ملزم به اجرای کلیه مفاد آن هستند.

ماده2. موضوع قرارداد

تامین، تولید و توزیع محصولات تولیدی غذایی در بسته بندی های کیسه ای…..کیلویی

ماده3. مدت قرارداد

از تاریخ………تا……..می باشد.

ماده4. مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد……..ریال می باشد.

ماده5. کاهش یا افزایش موضوع قرارداد

کارفرما مجاز است موضوع قرارداد را تا…..درصد افزایش یا کاهش دهد، بدیهی است به همان میزان مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ماده6. شرایط پیمانکار

1. پیمانکار بایستی دارای کارخانه تولید و توزیع محصولات غذایی با ماشین آلات، تجهیزات، انبارها و مدیرفنی تولید مورد تائید کمیته کنترل کمی وکیفی استان جهت تولید وبسه بندی خوراک باشد.

2.دارای دفاتر حسابداری رسمی و فاکتورهای فروش روزانه باشد و فاکتورهای صادره دارای شماره مسلسل و تاریخ بوده ودر……..نسخه صادر شود: نسخه اول تحویل خریدار گردیده و نسخه دوم فروشنده ….و نسخه سوم درسوابق کارخانه تولید وتوزیع محصولات غذایی نگهداری می شود.

3.دارای توان مالی کافی در پرداخت بهای مواد اولیه تولید و توزیع محصولات غذایی باشد.

4. عدم شمول نسبت به قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 باشد.

5. دارای امکانات انجام آزمایشات تعذیه ای باشد.

6. دارای باسکول دیجیتالی توزین بار در محل درب خروجی کارخانه باشد.

7. کیسه های حمل محصولات و کالاها دارای مشخصات کامل کارخانه و مواد مغذی باشد.

تبصره1. در صورتی که پیمانکار در هر صورت فاقد هریک از شرایط ذکر شده در این ماده گردد کارفرما می تواند به طور یک طرفه قرارداد را فسخ نماید وبرای جبران ضرر و زیان وی وثیقه تسلیمی اقدام نماید.

ماده7. مدارک مورد نیاز

ارائه اصل و تصاویر مدارک ذیل از سوی تولید و توزیع محصولات غذایی
اساسنامه شرکت ممهور به مهر ثبت شرکت ها
آگهی روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت
آگهی آخرین تغییرات شرکت
پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا وزارت جهاد کشاورزی
مجوز بهداشتی تولید و توزیع محصولات غذایی از سازمان دامپزشکی کشور
تائیدیه کمیته کنترل کمی و کیفی تولید توزیع محصولات غذایی استان مبنی بروجود امکانات لازم جهت تولید و بسته بندی تولید و توزیع محصولات غذایی

ماده8. تعهدات پیمانکار

8-1. انجام کلیه عملیات تولید براساس ماده دو این قرارداد و منطبق بردستور العمل های صادره از دفتر تغذیه دستورالعمل های وزارت بهداشت می باشد که پیمانکار از مفاد آن دقیقا آگاه می باشد.

8-2. اتخاذ تدابیر لازم در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان نسبت به کیفیت غذایی تولیدی

8-3. رعایت دقیق فرمول و قیمت های تعیین شده در کمیته کنترل کمی و کیفی محصولات غذایی استان که توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

8-4. رعایت دقیق سهمیه ابلاغی به منظور تحقق تعهد ماهانه تولید و توزیع محصولات دغذایی

تبصره1. کارفرما در قبال مازاد عملکرد پیمانکار مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره2. کسر یا کاهش میزان مواد مغذی به نسبت ارقام قید شده در فرمول تعیین شده خوراک مشمول مقررات کم فروشی است که برابر ضوابط ضمن برخورد قانونی سهمیه نیز قطع خواهد شد و چنانچه در اثر کسر یا افزایش این مواد بنا به نظر کمیته کنترل کمی و کیفی خسارتی به مصرف کننده وارد گردد تولید کننده موظف به جبران خسارت وارده بوده و به تشخیص هیئت کارشناسی خسارات بهداشت از محل تضمین حسن اجرای قرارداد پرداخت خواهد شد.

8-5. ارائه گزارش تولید و توزیع ماهانه محصولات غذایی براساس فرم تکمیل شده پیشنهادی به کمیته کنترل کمی و کیفی.

8-6. پیمانکار ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران به کارفرما می باشد.

8-7. وزن خالص یک بسته غذایی یارانه ای تولیدی….کیلوگرم با تغییرات……گرم باشد.

8-8. خوراک تولیدی بایستی دارای مواد مغذی تعیین شده توسط کمیته کنترل کمی و کیفی خوراک باشد.

8-9. پیمانکار موظف است که خوراک را در مناطقی که کارفرما و یا نماینده کارفرما تعیین می کند تحویل نماید.

8-10. پیمانکار موظف است از بسته بندی استاندارد استفاده کند که طرح آن به تائید نماینده کارفرما رسیده باشد و برروی آن جملات تاریخ تولید، نام کارخانه، شرایط نگهداری،زمان انقضاء مهلت مصرف و یارانه دار بودن درج شده باشد.

8-11. پیمانکار متعهد می گردد که به هیچ عنوان سایر تولیدات خود را به همراه خوراک یارانه ای(در صورت عدم تمایل خریدار)نفروشد.

8-12. پیمانکار موظف است که کلیه امکانات و وسایل لازم و مرتبط با موضوع این قرارداد را در اختیار نماینده کارفرما( در صورت لزوم نماینده مستقر در کارخانه) قراردهد.

8-13. پیمانکار متعهد می گردد همکاری لازم با نماینده کارفرما وسایر دستگاه های نظارتی دراعمال نظارت، کنترل وبازرسی کلیه مراحل تولید و توزیع محصولات غذایی را داشته باشد و هزینه های آنالیز، نمونه اخذ شده از تولید محصولات غذایی را بپردازد.

ماده9. خسارات تاخیر

چنانچه پیمانکار در انجام تعهدات مندرج در قرارداد تاخیر نماید؛ کارفرما مجاز است درازای هر روز دیرکرد مبلغی معادل…………درصد ارزش باقیمانده قرارداد را از مطالبات پیمانکار کسر نماید. چنانچه پیمانکار طی مدت………..موفق به رفع تاخیر ایجادشده نگردد،کارفرما مجاز خواهد بود قرارداد را فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده10. تعهدات کارفرما

1. ابلاغ میزان سهمیه و تعیین حوزه تولید و توزیع محصولات غذایی

تبصره1.

سهمیه تخصیص که حداکثر …….درصد ظرفیت اسمی کارخانه می باشد توسط کمیته کنترل کمی و کیفی استان تعیین و ازطریق کارفرما یا نماینده آن به پیمانکار ابلاغ می گردد.

2. تعیین قیمت و فرمول…….تولیدی متناسب با اقلام………موجود در منطقه.

3. نظارت فنی برمراحل مختلف تولید و توزیع….با اعزام کارشناس

4. وصول عملکرد پیمانکار از طریق کمیته کنترل کمی و کیفی

ماده 11. اختیارات

نماینده کارفرما در کلیه امورهماهنگی با سایر دستگاه های نظارتی و اجرایی استان را عهده دار می باشد.

ماده12. کمیته کنترل کمی و کیفی ناظر برعملیات تولید وتوزیع محصولات غذایی

12-1. نظرکمیته کنترل کمی و کیفی در خصوص مواد خوراک تولیدی، قیمت گذاری خوراک تولیدی، تعیین فرمول و تشخیص تخلف ملاک عمل بوده و در صورت اعتراض هریک ازطرفین اعم از تولید کننده محصولات یا خریدار محصولات تولیدی به نظر این کمیته داور مرضی الطرفین در ماده هفده مورد را رسیدگی می کند.

تبصره. در صورت اعتراض تولید کننده یا خریدار…….به رای کمیته، معترض موظف است حداکثر در مدت………..روز از زمان اعلام نظر کمیته اعتراض خود را به صورت مکتوب وبا ارائه ادله و اسناد معتبر به داور مرضی الطرفین تسلیم نماید .بدیهی است عدم ووصل اعتراض در مهلت مقرر به منزله قبول نظر کمیته خواهد بودو هر اعتراضی خارج از مهلت مقرر غیرمسموع خواهد بود.

ماده13.فسخ قرارداد

در صورت عدم ایفا یا قصور در ایفای تعهدات توسط پیمانکار؛ کارفرما مجاز است…….پس از اعلام، بدون رعایت تشریفات قانونی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در این صورت پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و کارفرما مجاز است خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط پیمانکار یا خریدار را از تضمین های اخذ شده، تامین نماید و چنانچه مبالغ خسارت بیش از تضمین سپرده شده باشد، پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده توسط کارفرما می باشد.

ماده14. تضمین انجام تعهدات

پیمانکار موظف به تسلیم یک سند اعتباری(سفته) معادل……مبلغ یارانه مربوط به سهمیه ماهیانه محصولات غذایی و تولیدی بابت تضمین انجام تعهدات به کارفرما خواهد بود.

ماده15. ضمانت حسن انجام کار

کارفرما از هرپرداخت مبلغ………درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می نماید که در مجموع ……… درصد کل مبلغ قردارد را شامل می شود و پس از انجام تعهدات و تائید نماینده کارفرما قابل پرداخت به پیمانکار می باشد.

ماده16. کسورات قانونی

کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و غیره موضوع این قرارداد به عهده پیمانکار است.

ماده17. حل اختلاف

چنانچه در تفسیر یا اجرای قرارداد اختلاف ایجاد شود به داور مرضی الطرفین مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در صورت عدم توافق، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

ماده18. تعداد نسخ

کلیه مفاد این قرارداد در………ماده و…….تبصره و………..نسخه که کلیه نسخ حکم واحد را دارا می باشد تنظیم گردیده است که پس از امضاء طرفین لازم الاجرا می باشد.

امضاء نماینده کارفرما امضاء نماینده پیمانکار

در انتها خاطر نشان می شویم که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نمونه قرارداد برون سپاری تولید همراه با نمونه قرارداد سفارش تولید و نمونه قرارداد ظرفیت خالی می توانید با مشاوران و کارشناسان مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا در ارتباط باشید.

4/5 - (4 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سامان
سامان
1 سال قبل

از مطالب تان سپاسگزارم