لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

نمونه قرارداد تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

ماده1. طرفین قرارداد

فیمابین شرکت.........به مدیریت......به شماره ثبت................به نمایندگی آقای............به آدرس:...........که از این پس «کارفرما» نامیده می شود و شرکت/کارخانه.........به شماره ثبت...........به نمایندگی........به آدرس شهرستان:.........شماره تلفن:............وشماره نمابر:........که از این پس«پیمانکار» نامیده می شودبرطبق مقررات وشرایط زیر منعقد می گردد و طرفین قرارداد ملزم به اجرای کلیه مفاد آن هستند.

ماده2. موضوع قرارداد

تامین، تولید و توزیع محصولات تولیدی غذایی در بسته بندی های کیسه ای.....کیلویی

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

از تاریخ.........تا........می باشد.

ماده4. مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

مبلغ کل قرارداد........ریال می باشد.

ماده5. کاهش یا افزایش موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

کارفرما مجاز است موضوع قرارداد را تا.....درصد افزایش یا کاهش دهد، بدیهی است به همان میزان مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ماده6. شرایط پیمانکار

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

1. پیمانکار بایستی دارای کارخانه تولید و توزیع محصولات غذایی با ماشین آلات، تجهیزات، انبارها و مدیرفنی تولید مورد تائید کمیته کنترل کمی وکیفی استان جهت تولید وبسه بندی خوراک باشد.

2.دارای دفاتر حسابداری رسمی و فاکتورهای فروش روزانه باشد و فاکتورهای صادره دارای شماره مسلسل و تاریخ بوده ودر........نسخه صادر شود: نسخه اول تحویل خریدار گردیده و نسخه دوم فروشنده ....و نسخه سوم درسوابق کارخانه تولید وتوزیع محصولات غذایی نگهداری می شود.

3.دارای توان مالی کافی در پرداخت بهای مواد اولیه تولید و توزیع محصولات غذایی باشد.

4. عدم شمول نسبت به قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 باشد.

5. دارای امکانات انجام آزمایشات تعذیه ای باشد.

6. دارای باسکول دیجیتالی توزین بار در محل درب خروجی کارخانه باشد.

7. کیسه های حمل محصولات و کالاها دارای مشخصات کامل کارخانه و مواد مغذی باشد.

تبصره1. در صورتی که پیمانکار در هر صورت فاقد هریک از شرایط ذکر شده در این ماده گردد کارفرما می تواند به طور یک طرفه قرارداد را فسخ نماید وبرای جبران ضرر و زیان وی وثیقه تسلیمی اقدام نماید.

ماده7. مدارک مورد نیاز

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

- ارائه اصل و تصاویر مدارک ذیل از سوی تولید و توزیع محصولات غذایی

- اساسنامه شرکت ممهور به مهر ثبت شرکت ها

-آگهی روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت

- آگهی آخرین تغییرات شرکت

-پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا وزارت جهاد کشاورزی

-مجوز بهداشتی تولید و توزیع محصولات غذایی از سازمان دامپزشکی کشور

-تائیدیه کمیته کنترل کمی و کیفی تولید توزیع محصولات غذایی استان مبنی بروجود امکانات لازم جهت تولید و بسته بندی تولید و توزیع محصولات غذایی

ماده8. تعهدات پیمانکار

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

8-1. انجام کلیه عملیات تولید براساس ماده دو این قرارداد و منطبق بردستور العمل های صادره از دفتر تغذیه دستورالعمل های وزارت بهداشت می باشد که پیمانکار از مفاد آن دقیقا آگاه می باشد.

8-2. اتخاذ تدابیر لازم در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان نسبت به کیفیت غذایی تولیدی

8-3. رعایت دقیق فرمول و قیمت های تعیین شده در کمیته کنترل کمی و کیفی محصولات غذایی استان که توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

8-4. رعایت دقیق سهمیه ابلاغی به منظور تحقق تعهد ماهانه تولید و توزیع محصولات دغذایی

تبصره1. کارفرما در قبال مازاد عملکرد پیمانکار مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره2. کسر یا کاهش میزان مواد مغذی به نسبت ارقام قید شده در فرمول تعیین شده خوراک مشمول مقررات کم فروشی است که برابر ضوابط ضمن برخورد قانونی سهمیه نیز قطع خواهد شد و چنانچه در اثر کسر یا افزایش این مواد بنا به نظر کمیته کنترل کمی و کیفی خسارتی به مصرف کننده وارد گردد تولید کننده موظف به جبران خسارت وارده بوده و به تشخیص هیئت کارشناسی خسارات بهداشت از محل تضمین حسن اجرای قرارداد پرداخت خواهد شد.

8-5. ارائه گزارش تولید و توزیع ماهانه محصولات غذایی براساس فرم تکمیل شده پیشنهادی به کمیته کنترل کمی و کیفی.

8-6. پیمانکار ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران به کارفرما می باشد.

8-7. وزن خالص یک بسته غذایی یارانه ای تولیدی....کیلوگرم با تغییرات......گرم باشد.

8-8. خوراک تولیدی بایستی دارای مواد مغذی تعیین شده توسط کمیته کنترل کمی و کیفی خوراک باشد.

8-9. پیمانکار موظف است که خوراک را در مناطقی که کارفرما و یا نماینده کارفرما تعیین می کند تحویل نماید.

8-10. پیمانکار موظف است از بسته بندی استاندارد استفاده کند که طرح آن به تائید نماینده کارفرما رسیده باشد و برروی آن جملات تاریخ تولید، نام کارخانه، شرایط نگهداری،زمان انقضاء مهلت مصرف و یارانه دار بودن درج شده باشد.

8-11. پیمانکار متعهد می گردد که به هیچ عنوان سایر تولیدات خود را به همراه خوراک یارانه ای(در صورت عدم تمایل خریدار)نفروشد.

8-12. پیمانکار موظف است که کلیه امکانات و وسایل لازم و مرتبط با موضوع این قرارداد را در اختیار نماینده کارفرما( در صورت لزوم نماینده مستقر در کارخانه) قراردهد.

8-13. پیمانکار متعهد می گردد همکاری لازم با نماینده کارفرما وسایر دستگاه های نظارتی دراعمال نظارت، کنترل وبازرسی کلیه مراحل تولید و توزیع محصولات غذایی را داشته باشد و هزینه های آنالیز، نمونه اخذ شده از تولید محصولات غذایی را بپردازد.

ماده9. خسارات تاخیر

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

چنانچه پیمانکار در انجام تعهدات مندرج در قرارداد تاخیر نماید؛ کارفرما مجاز است درازای هر روز دیرکرد مبلغی معادل............درصد ارزش باقیمانده قرارداد را از مطالبات پیمانکار کسر نماید. چنانچه پیمانکار طی مدت...........موفق به رفع تاخیر ایجادشده نگردد،کارفرما مجاز خواهد بود قرارداد را فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده10. تعهدات کارفرما

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

1. ابلاغ میزان سهمیه و تعیین حوزه تولید و توزیع محصولات غذایی

تبصره1.

سهمیه تخصیص که حداکثر .......درصد ظرفیت اسمی کارخانه می باشد توسط کمیته کنترل کمی و کیفی استان تعیین و ازطریق کارفرما یا نماینده آن به پیمانکار ابلاغ می گردد.

2. تعیین قیمت و فرمول.......تولیدی متناسب با اقلام.........موجود در منطقه.

3. نظارت فنی برمراحل مختلف تولید و توزیع....با اعزام کارشناس

4. وصول عملکرد پیمانکار از طریق کمیته کنترل کمی و کیفی

ماده 11. اختیارات

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

نماینده کارفرما در کلیه امورهماهنگی با سایر دستگاه های نظارتی و اجرایی استان را عهده دار می باشد.

ماده12. کمیته کنترل کمی و کیفی ناظر برعملیات تولید وتوزیع محصولات غذایی

12-1. نظرکمیته کنترل کمی و کیفی در خصوص مواد خوراک تولیدی، قیمت گذاری خوراک تولیدی، تعیین فرمول و تشخیص تخلف ملاک عمل بوده و در صورت اعتراض هریک ازطرفین اعم از تولید کننده محصولات یا خریدار محصولات تولیدی به نظر این کمیته داور مرضی الطرفین در ماده هفده مورد را رسیدگی می کند.

تبصره. در صورت اعتراض تولید کننده یا خریدار.......به رای کمیته، معترض موظف است حداکثر در مدت...........روز از زمان اعلام نظر کمیته اعتراض خود را به صورت مکتوب وبا ارائه ادله و اسناد معتبر به داور مرضی الطرفین تسلیم نماید .بدیهی است عدم ووصل اعتراض در مهلت مقرر به منزله قبول نظر کمیته خواهد بودو هر اعتراضی خارج از مهلت مقرر غیرمسموع خواهد بود.

ماده13.فسخ قرارداد

در صورت عدم ایفا یا قصور در ایفای تعهدات توسط پیمانکار؛ کارفرما مجاز است.......پس از اعلام، بدون رعایت تشریفات قانونی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در این صورت پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و کارفرما مجاز است خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط پیمانکار یا خریدار را از تضمین های اخذ شده، تامین نماید و چنانچه مبالغ خسارت بیش از تضمین سپرده شده باشد، پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده توسط کارفرما می باشد.

ماده14. تضمین انجام تعهدات

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

پیمانکار موظف به تسلیم یک سند اعتباری(سفته) معادل......مبلغ یارانه مربوط به سهمیه ماهیانه محصولات غذایی و تولیدی بابت تضمین انجام تعهدات به کارفرما خواهد بود.

ماده15. ضمانت حسن انجام کار

کارفرما از هرپرداخت مبلغ.........درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می نماید که در مجموع ......... درصد کل مبلغ قردارد را شامل می شود و پس از انجام تعهدات و تائید نماینده کارفرما قابل پرداخت به پیمانکار می باشد.

ماده16. کسورات قانونی

کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و غیره موضوع این قرارداد به عهده پیمانکار است.

ماده17. حل اختلاف

چنانچه در تفسیر یا اجرای قرارداد اختلاف ایجاد شود به داور مرضی الطرفین مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در صورت عدم توافق، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

ماده18. تعداد نسخ

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

کلیه مفاد این قرارداد در.........ماده و.......تبصره و...........نسخه که کلیه نسخ حکم واحد را دارا می باشد تنظیم گردیده است که پس از امضاء طرفین لازم الاجرا می باشد.

امضاء نماینده کارفرما امضاء نماینده پیمانکار

نمونه قرارداد تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله و هزینه دعوی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد حق العمل کاری کالاها

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق العمل کاری کالاها - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اجاره پایانه های فروش(POS)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه اجاره پایانه های فروش(POS) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی روابط عمومی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بزرگ

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تخصصی و حقوقی در ضمینه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بسیار بزرگ و عظیم تهیه و تدوین و تنظیم انواع قراردا

نمونه قرارداد بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما(حمل و نقل کالای دریایی) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری و مشارکت حسابرس - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا و ماشین آلات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه فروش اقساطی کالا و ماشین آلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید