جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد همکاری پروژه ای و نمونه قرارداد انجام پروژه

قرارداد همکاری پروژه ای

مجتمع ثبتی ایلیا در مقاله پیش رو تلاش و کوشش نموده است تا درباره ی نمونه قرارداد همکاری تخصصی و حقوقی در زمینه پیمانکاری پروژه های کوچک مطالب مفیدی را ارائه نماید مقاله را تا انتها مطالعه کنید و چنانچه با هر سوال و موردی روبرو شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نمونه قرارداد همکاری

نمونه قرارداد پروژه ای

این قرارداد بین شرکت …………………………. که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای ………………………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه………..…… صادره ……………………… متولد ………………………… به نشانی…که در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد :

۱- این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه ………….. جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ …………… لغایت …………… است. مدت …………………. روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد .

تبصره ها

الف – در صورتی که در طول دوره آزمایشی نحوه کار همکار مورد رضایت کارفرما نباشد ، کارفرما مختار خواهد بود به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید .

ب – پایان کار همکار در شرکت به طور کامل بستگی به تقلیل نیرو ( مانند زمان کاهش حجم کار ) ، اتمام کار پروژه و یا اتمام قرارداد دارد .

ج – شرکت اختیار دارد همکار را در هر یک از کارگاه ها و دفاتر خود برای انجام تعهدات و وظایف مورد نظر در این قرارداد به کار گمارد .

۲- ساعات کار کارگاه از ساعت …………………. لغایت ……………………. می باشد و همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقیقاٌ رعایت نماید.

۳- همکار متعهد و موظف است از غیبت غیرمجاز و از ترک محل کار بدون هماهنگی بپرهیزد و وظایف محوله را باکمال دقت و رعایت مقررات ایمنی شرکت و زیر نظر سرپرست مربوطه انجام دهد ، درصورت هر گونه قصور در موارد ذکر شده ، بر اساس مقررات انضباطی شرکت با نامبرده رفتار خواهد شد .

۴- مبلغ قرارداد …………… ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس ۲۳ روز کار به صورت ۱۲ ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود . این مبلغ در برگیرنده تمامی حقوق و مزایا و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زیر تعیین می گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزایا با همکار تسویه حساب کامل می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزایا به غیر از مبلغ توافق شده از خود سلب می نماید.

  • مزد مبنا.
  • ایاب و ذهاب.
  •  حق مسکن.
  • حق اولاد.
  • نوبتکاری.
  • عیدی.
  • بن خوار و بار.
  •  سنوات.
  • سایر مزایا.

تبصره د – در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از ۲۳ روز در ماه باشد، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسیم بر عدد ۲۳ (روز) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود.

تبصره ه – در صورتیکه نیاز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بیشتر از ۲۳ روز در ماه باشد، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار، به روزهایrest نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی گردد.

۵ – این قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ بوده در غیر اینصورت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

تبصره و – چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائید کارفرما به کار خود ادامه دهد، این قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به میزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمدید خواهد بود.

۶ – همکار موظف است در صورتیکه در حین کار بخواهد قرارداد را فسخ نماید با اعلام قبلی یک ماهه شرکت را مطلع نموده و کلیه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جایگزین نمودن پرسنل دیگر اقدام نماید.

۷ – چنانچه کارفرما بنا به دلایلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسویه حساب کامل همکار اقدام می نماید و همکار حق هر گونه ادعایی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می نماید.

۸ – همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختیار وی قرار گرفته در حکم امین اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار یا ماشین آلات و دستگاه ها، مسئول جبران آن خواهد بود.

۹ – در سایر موارد رابطه بین همکار و کارفرما ، مطابق قانون کار و سایر مقررات مربوطه حاکم خواهد بود.

۱۰ – کلیه قراردادهای کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود.

۱۱ – این قرارداد شامل ۱۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ …………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.

نام و نام خانوادگی همکار                                                          نام و نام خانوادگی کارفرما

قرارداد همکاری پروژه ای

یک نمونه قرارداد انجام پروژه همکاری

نمونه قرارداد انجام پروژه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

این قرارداد بین شركت …………………………. که در این قرارداد كارفرما و خانم / آقای …………………………..فرزند ……………به شماره شناسنامه………..…… صادره …………………….……… متولد……………………………………… به نشانی…كه در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد :

1- این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه ………….. جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است . مدت …………………. روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد.

تبصره ها

الف – در صورتی كه در طول دوره آزمایشی نحوه كار همکار مورد رضایت كارفرما نباشد، كارفرما مختار خواهد بود به صورت یك طرفه قرارداد را فسخ نماید.

ب – پایان كار همکار در شركت به طور كامل بستگی به تقلیل نیرو (مانند زمان كاهش حجم كار)، اتمام كار پروژه و یا اتمام قرارداد دارد.

ج – شركت اختیار دارد همکار را در هر یك از كارگاه ها و دفاتر خود برای انجام تعهدات و وظایف مورد نظر در این قرارداد به كار گمارد.

2- ساعات کار کارگاه از ساعت ………………………… لغایت ……………………. می باشد. همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقیقاٌ رعایت نماید.

3- همکار متعهد و موظف است از غیبت غیرمجاز و از ترك محل كار بدون هماهنگی بپرهیزد و وظایف محوله را باكمال دقت و رعایت مقررات ایمنی شركت و زیر نظر سرپرست مربوطه انجام دهد ، درصورت هر گونه قصور در موارد ذكر شده، بر اساس مقررات انضباطی شركت با نامبرده رفتار خواهد شد.

4- مبلغ قرارداد … ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس 23 روز کار به صورت 12 ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود. این مبلغ در برگیرنده تمامی حقوق و مزایا و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زیر تعیین می گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزایا با همکار تسویه حساب کامل می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزایا به غیر از مبلغ توافق شده از خود سلب می نماید.
الف – مزد مبنا ب – ایاب و ذهاب ج – حق مسکن د – حق اولاد و – نوبتکاری
ز – عیدی ح – بن خوار و بار ط- سنوات ی – سایر مزایا

تبصره د – در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از 23 روز در ماه باشد ، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسیم بر عدد 23 ( روز ) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود . که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود .

تبصره ه – در صورتیکه نیاز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بیشتر از 23 روز در ماه باشد ، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار ، به روزهایrest نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی گردد.

5 – این قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ بوده در غیر اینصورت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

تبصره و – چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائید کارفرما به کار خود ادامه دهد ، این قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به میزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمدید خواهد بود .

6 – همکار موظف است در صورتیکه در حین کار بخواهد قرارداد را فسخ نماید با اعلام قبلی یک ماهه شرکت را مطلع نموده و کلیه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جایگزین نمودن پرسنل دیگر اقدام نماید .

7 – چنانچه کارفرما بنا به دلایلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسویه حساب کامل همکار اقدام می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می نماید .

8 – همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختیار وی قرار گرفته در حکم امین اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار یا ماشین آلات و دستگاهها ، مسئول جبران آن خواهد بود .

9 – در سایر موارد رابطه بین همکار و کارفرما ، مطابق قانون کار و سایر مقررات مربوطه حاکم خواهد بود .

10 – کلیه قراردادهای کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود .

11 – این قرارداد شامل 11 ماده و 6 تبصره در تاریخ ……………………………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است .

نام و نام خانوادگی همکار                                         نام و نام خانوادگی كارفرما

نمونه دیگر از قرارداد انجام پروژه همکاری

قرارداد پروژه ای

به نام خدا

این قرارداد بین شركت …………………………. که در این قرارداد كارفرما و خانم / آقای …………………………..فرزند ……………به شماره شناسنامه………..…… صادره …………………….……… متولد……………………………………… به نشانی…كه در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد :

1- این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه ………….. جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است . مدت …………………. روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد.

تبصره ها

الف – در صورتی كه در طول دوره آزمایشی نحوه كار همکار مورد رضایت كارفرما نباشد، كارفرما مختار خواهد بود به صورت یك طرفه قرارداد را فسخ نماید.

ب – پایان كار همکار در شركت به طور كامل بستگی به تقلیل نیرو (مانند زمان كاهش حجم كار)، اتمام كار پروژه و یا اتمام قرارداد دارد.

ج – شركت اختیار دارد همکار را در هر یك از كارگاه ها و دفاتر خود برای انجام تعهدات و وظایف مورد نظر در این قرارداد به كار گمارد.

2- ساعات کار کارگاه از ساعت ………………………… لغایت ……………………. می باشد و همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقیقاٌ رعایت نماید .

3- همکار متعهد و موظف است از غیبت غیرمجاز و از ترك محل كار بدون هماهنگی بپرهیزد و وظایف محوله را باكمال دقت و رعایت مقررات ایمنی شركت و زیر نظر سرپرست مربوطه انجام دهد ، درصورت هر گونه قصور در موارد ذكر شده ، بر اساس مقررات انضباطی شركت با نامبرده رفتار خواهد شد .

4- مبلغ قرارداد … ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس 23 روز کار به صورت 12 ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود .

این مبلغ در برگیرنده تمامی حقوق و مزایا و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زیر تعیین می گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزایا با همکار تسویه حساب کامل می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزایا به غیر از مبلغ توافق شده از خود سلب می نماید .

الف – مزد مبنا ب – ایاب و ذهاب ج – حق مسکن د – حق اولاد و – نوبتکاری

ز – عیدی ح – بن خوار و بار ط- سنوات ی – سایر مزایا.

تبصره د – در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از 23 روز در ماه باشد ، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسیم بر عدد 23 ( روز ) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود . که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود.

تبصره ه – در صورتیکه نیاز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بیشتر از 23 روز در ماه باشد، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار ، به روزهایrest نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی گردد.

5 – این قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ بوده در غیر اینصورت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

تبصره و – چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائید کارفرما به کار خود ادامه دهد، این قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به میزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمدید خواهد بود.

6 – همکار موظف است در صورتیکه در حین کار بخواهد قرارداد را فسخ نماید با اعلام قبلی یک ماهه شرکت را مطلع نموده و کلیه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جایگزین نمودن پرسنل دیگر اقدام نماید.

7 – چنانچه کارفرما بنا به دلایلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسویه حساب کامل همکار اقدام می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می نماید.

8 – همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختیار وی قرار گرفته در حکم امین اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار یا ماشین آلات و دستگاهها، مسئول جبران آن خواهد بود.

9 – در سایر موارد رابطه بین همکار و کارفرما ، مطابق قانون کار و سایر مقررات مربوطه حاکم خواهد بود.

10 – کلیه قراردادهای کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود.

11 – این قرارداد شامل 11 ماده و 6 تبصره در تاریخ ……………………………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.

نام و نام خانوادگی همکار                                         نام و نام خانوادگی كارفرما

نمونه قرارداد انجام خدمات

نمونه قرارداد انجام خدمات همکاری و پروژه ای

قرارداد انجام پروژه

ماده ۱- طرفین قرارداد

کارفرما: خانم / آقای ……………. فرزند ………………..  به شماره شناسنامه ………… کد ملی …………….. متولد …………… ساکن ………….. شماره تلفن ثابت……….. همراه ……………..

مجری: خانم / آقای ……………. فرزند ………………..  به شماره شناسنامه ………… کد ملی …………….. متولد …………… ساکن ………….. شماره تلفن ثابت……….. همراه ……………..

که طرفین در این قرارداد به اختصار کارفرما/ مجری نامیده می‌شوند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

استفاده از خدمات مجری به منظور پروژه یا قرارداد

…………………

…………………

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد ………….. و زمان شروع آن از تاریخ …………. می ‌باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ قرارداد ……………………. ریال معادل …………………. تومان می‌ باشد و بر اساس مدل زیر پرداخت خواهد شد:

الف) معادل ۲۰ درصد از مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می ‌باشد.

ب) معادل ۴۰ درصد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت …………. ماهه از زمان شروع قرارداد.

پ) معادل ۴۰ درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد.

تبصره: معادل ۱۰ درصد هر یک از اقساط فوق (الف، ب، پ ) به عنوان حسن انجام کار کسر شده و در پایان قرارداد در صورت تأیید نهایی کارفرما به تسویه حساب به مجری پرداخت می‌گردد.

معادل ۵ درصد از هر یک از اقساط فوق نیز به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجه) کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریزز و رسید آن به مجری تسلیم می‌شود.

ماده ۵- تعهدات طرفین

۱- اجری متعهد می‌گردد گزارش نوبه‌ای پیشرفت پروژه را در فواصل معین و به طور متوالی به کارفرما تسلیم کند.

۲- مجری متعهد می‌گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند.

۳- مجری متعهد می‌گردد در پایان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به کارفرما تحویل دهد.

۴- مجری متعهد می‌گردد طبق زمان بندی اجرای قرارداد به موقع عمل نماید.

۵- کارفرما در حدود مقررات متعهد می‌گردد اطلاعات مورد نیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد.

۶- کارفرما متعهد به پرداخت به موقع اعتبار در نظر گرفته می ‌باشد.

ماده ۶- فسخ قرارداد:

در صورتی که مجری به علت قصور، تا بیش از یک دوم / یک سوم / یک چهارم /مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند، کارفرما کتباً به مجری اخطار خواهد داد که نقایص و معایب را ظرف مدت …………….. روز مرتفع سازد.

در صورتی که مجری ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید. در این صورت ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده، توسط کارشناسان مرضی الطرفین ارزیابی شده و پس از محاسبه کامل، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می‌شود در صورتی که کارفرما به تعهدات خود عمل ننماید در ابتدا مجری موضوع را کتباً به کارفرما اطلاع داده و برنامه کار را تا …………..

برابر زمان تأخیر شده از طرف کارفرما به تعویق خواهد افتاد و در صورت عدم انجام تعهدات به طور کلی مجری حق فسخ خواهد داشت البته به شرط آنکه از قبل به کارفرما اخطار نماید.

ماده ۷- وثیقه ها و تضمین ها

برای حصول اطمینان از حُسن انجام تعهدات، مجری مبلغ …………………………. ریال معادل ……………….. تومان در قالب سفته همزمان با دریافت قسط اول قرارداد به کارفرما تحویل می‌دهد. این وجه الضمان در صورتی که مجری به تعهدات ناشی از این قرارداد عمل ننماید به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در غیر این صورت در زمان تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما به مجری مسترد می‌شود.

سفته به شماره ……………… مورخ ………………….

ماده ۸- شرایط قرارداد

۱- کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی (مشخص شده در پیوست) ذکر گردیده است و مطابق نمودار زمان بندی اجرای قرارداد که به تأیید کارفرما رسیده است انجام می‌شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می‌گردد.

۲- هرگونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می‌بایست کتباً به تأیید کارفرما برسد.

۳- مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.

۳- هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می ‌باشد.

ماده ۹- حوادث غیرمترقبه

در شرایط اضطراری یا حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند، می‌توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت‌های وارده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یکی از غیرممکن شود، طرف ذی ربط می ‌تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند در غیر این صورت ظرف مدت ………….. روز/ ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت گردد به کارفرما تسلیم می‌نماید و کارفرما پس از دریافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر ………….. روز/ ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الطرفین، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می‌گیرد، پرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۰- حل اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف از نظر تفسیر مواد قرارداد یا سایر موارد ناشی از اجرای قرارداد موضوع ابتدا طی جلسه‌ای فی مابین مطرح و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع از طریق داوری خانم/ آقای …………………………… فرزند ………………….. به شماره شناسنامه ………………………… ساکن …………………………… حل خواهد شد و در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع صالح قانونی پیگیری خواهد شد.

ماده ۱۱- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد.

در صورتی که این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد، همچنین کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه طرف دوم ضمیمه قرارداد می ‌باشد.

ماده ۱۲- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در تاریخ ………….. به تعداد …… نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

امضاء کارفرما                                                              امضاء مجری

3.5/5 - (6 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
9 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محسن سعادت
محسن سعادت
5 ماه قبل

باسلام و احترام
به استحضار می رساند منظور از قرارداد پروژه ای قراردادی است که هر گاه نیاز به نصاب یا فرد همکار باشد حاضر به کار شود و وقتی که کار نباشد به حضور ایشان نیاز نیست به طور مثال اگر یک هفته کار نباشد شخص الزامی به حضور در محل کار و پر کردن ۴۴ساعت حضور در محل کار را ندارد

شماره تماس:
9121513606
محسن سعادت
محسن سعادت
5 ماه قبل

سلام وقت بخیر در قرارداد پروژه ای ماده ۱۴۸ ق.ک امکان داره از کارفرما سلب گردد یا خیر ممنون میشم جواب بدید

شماره تماس:
9121513606
محسن سعادت
محسن سعادت
پاسخ به  کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
5 ماه قبل

سئوال بنده بحث دیگری بود پرسیدم آیا در قراردادپروژه ای باید ماده ۱۴۸ ق ک اعمال‌ گردد یا می‌توان شرایطی را گنجاند که این ماده اعمال نگردد
باتشکر

محسن سعادت
محسن سعادت
پاسخ به  کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
5 ماه قبل

باسلام و احترام خدمت خانم یاوری گرامی ممنونم از توضیحاتتون ماده ۱۴۸ ق ک الزام به انجام بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی را قطعا دارد مگر اینکه انجام کار از شمول این ماده خارج شود بارها در آرا هیات تشخیص اداره کار دیدم که کارفرما محکوم و نزد بیمه تامین اجتماعی از دو تا هفت برابر مبلغ حق بیمه جریمه هم شده بهرحال از متن آخرین قرارداد در این صفحه با عنوان پروژه ای خیلی استفاده کردم ممنونم از اینکه وقت گذاشتید

محسن سعادت
محسن سعادت
پاسخ به  کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
5 ماه قبل

سلام مجدد ممنونم از حسن توجه حضرتعالی بحث بنده در جاریست که کارفرما می‌خواهد درگیر اجرای این ماده قانونی (۱۴۸ق ک) نشود در واقع کارفرما حاضر به پرداخت کامل حق بیمه به کارگر خود است ولی خودش نمی خواد لیست حق بیمه بنامش صادر بشه در واقع می تواند با قرارداد پروژه ای قانون رو دور بزنه از متن آخرین قراردادی که در این صفحه گذاشته بودید خیلی استفاده کردم ممنون