لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی


نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

ماده1. طرفین قرارداد مشارکت

1/1آقای.....................فرزند...........دارای شناسنامه شماره..........................صادره از.......کدملی.....................به آدرس..................

به عنوان«شریک» در این قرارداد نامیده می شود.

2/1شرکت مالی و اعتباری ...........به مدیریت عاملی............به شماره ثبت....................در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به اقامتگاه قانونی...................به عنوان «شرکت» در این قرارداد نامیده می شود.

ماده2. موضوع قرارداد مشارکت

سرمایه گذاری به منظور احداث و تکمیل وراه اندازی کارخانه تولید محصولات و کالاهای ................طرفین ملتزم و متعهد شدند کلیه سرمایه مشارکت مدنی را با رعایت مندرجات مفاد قرارداد مورد استفاده قرار دهند.

1/2احداث، تاسیس و تکمیل بنا وساختمان و تاسیسات مورد لزوم در ملک ...............با کاربری صنعتی در پلاک اصلی..............فرعی از ................واقع در بخش .............شهرستان .........به مساحت..........با حدود اربعه و نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی شمالا به.............

جنوباً به .....................

غرباً به......................

شرقاً به................2/2خرید اسباب و وسایل کار به شرح ذیل

نوع

مقدار

مشخصات اموال

2/3اقدام به خرید و ورود اموال به شرح ذیل

مقدار......................اموال..................ورود از کشور..............به ایران با استفاده از سرمایه مشارکت مدنی

2/4 اموال و وسایل مورد نیاز وارداتی طبق شرایط و ضوابط واردات اموال و کالاهای موضوع اعتبار اسنادی مربوط و مشخصات مندرج در پیشنهاد شماره................مورخ...........واصله از شرکت خارجی .............و انجام معامله موضوع اعتبار اسنادی ،اسناد و مدارک خرید جزو اسناد و مدارک مشارکت منضم قرارداد است.

3. تابعیت و مرکز اصلی قرارداد مشارکت

1/3 تابعیت این قرارداد مشارکت مدنی ایرانی می باشد.

2/3 مرکز اصلی این مشارکت مدنی به آدرس ایران ..........استان.............شهرستان..........محله..........خیابان...........پلاک................واحد...........می باشد.

ماده4. سرمایه قرارداد مشارکت

سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ...............ریال که تماماً و نقداً از طرف شرکت برای امور مشارکت های چک بانکی شماره............مورخ ......آورده شده است.

ماده5. مدیریت داخلی قرارداد مشارکت

مدیریت داخلی این مشارکت مدنی را شخص شریک بالمباشره اعمال مدیریت اجرای فعالیت را به صورت منسجم و ضابطه مند به صورت رایگان و مجانی صورت می دهد.

ماده6. شرایط وضوابط حاکم برقرارداد مشارکت

1/6. سهم الشرکه شرکت در مشارکت مدنی موضوع این قرارداد مبلغ .................ریال و شریک موافقت نمود به نسبت.................درصد ملک و اموال مورد مشارکت اعم از منقول و غیرمنقول را شریک گردد.

2/6 شریک تعهد نمود کلیه عملیات مربوط به موارد مشارکت را از تاریخ امضاء قرارداد در مدت.............ماه انجام دهد اخذ هر گونه مفاصاحساب و گواهی پایان کار ساختمانی وسایر مجوزهای ضروری به عهده شریک می باشد.

3/6طرفین قرارداد مشارکت بدون اجازه و موافقت یکدیگر حق واگذاری سهم الشرکه خود از عرصه و کارخانه احداثی و تاسیسات وسایر اموال موضوع مشارکت به اشخاص ثالث را ندارند.

4/6طرفین حق هر گونه نقل و انتقال نسبت به منافع سهم الشرکه خود را به هر صورت اعم از وکالت، وصایت، اجاره و حق تقسیم اموال مشارکت تا تسویه حساب مشارکت را ضمن عقد صلح از خود سلب و ساقط نمودند.

5/6 شریک متعهد شد در مقابل خطرات و ضرر و زیان احتمالی تمامی اموال و اسباب و وسایل و کل فعالیت پروژه در طول دروه مشارکت را در نزد شرکت های بیمه گر معتبر بیمه نماید.

6/6هر گونه عرصه و اعیانی، تاسیسات ،ابنیه و مستحدثات اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات و پروانه های اخذ شده برای کارخانه، خطوط تلفن، آب، برق، گاز و.......من حیث المجموع جزء آورده وسرمایه مشارکت محسوب می گردد.

7/6. چنانچه به استناد مقررات و قوانین مربوط به احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر، جاده یا اجرای طرح بزرگراه و مترو قسمت یا تمام مورد ملک در طرح قرار گیرد آن قسمت بهای که مجری طرح شهرداری یا سازمان دیگر پرداخت می کند جزو مشارکت محسوب وفی مابین طرفین به نسبت سهام تقسیم می گردد.

7. مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین در ابتدا با مذاکرات اصلاحی موضوع حل و فصل می گردد در صورت عدم حل وفصل اختلاف از این طریق مراجع ذیصلاح دادگستری صالح به رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف فی مابین طرفین می باشند.

8.تعداد مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در مورخ............فی مابین طرفین تحریر، تنظیم، امضاء در .................ماده..........بند..........تبصره مبادله و لازم الاجرا گردید.

شریک آقای ............... شرکت به مدیریت عامل.......................

نمونه قرارداد مشارکت

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قرارداد تولیدی خیاطی و نمونه قرارداد خیاطی

توضیحات کامل درباره قرارداد تولیدی خیاطی به همراه نمونه قرارداد خیاطی.کلیه امور خود را به ثبت شرکت ایلیا بسپارید.

نمونه قرارداد موسسه حقوقی با موکل

نمونه قرارداد موسسه حقوقی با موکل همراه با توضیحات کامل درباره آن

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

نمونه قرارداد حق الوکاله

توضیحات کامل و جامع درباره نمونه قرارداد حق الوکاله

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد مدیریت اجرایی

نمونه قرارداد مدیریت اجرایی

قرارداد جعاله و نمونه قرارداد جعاله

توضیحاتی به صورت کامل و جامع در خصوص قرارداد جعاله همراه با نمونه قرارداد جعاله و نمونه قراردادجعاله انجام امور اداری.

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان - در چارچوب پیمان اجرای عملیات کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی و محوطه سازی مجتمع اداری مسکونی، تجاری، اداری،ورزشی،

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید