لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

این قرارداد مابین شرکت.......به شماره ثبت.........به نمایندگی آقایان .........به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره........که از این پس «کارفرما» نامیده می شوند از یک سو و شرکت آسانسور .........با شماره ثبت.....به نمایندگی آقای........به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره که از این پس «پیمانکار» نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

موضوع قرارداد عبارت است از نصب وراه اندازی قطعات آسانسور به شرح اجزاء زیر برروی .........دستگاه آسانسورهای منصوبه در ساختمان..........واقع در.......

1. تعو یض .......دستگاه تابلو فرمان فول میکروپروسسور آسانسورهای.........

2. تعویض سیم بکسل های ........دستگاه آسانسور

3. نصب...............دستگاه گاورنرهای آسانسورها

4.نصب.............دستگاه فتومگنت های آسانسورها

5. نصب...........دستگاه فتوسل پرده ای

6. نصب ............دستگاه درب طبقات آسانسورها

7. نصب.............دستگاه درب کابین آسانسورها

8. نصب.....دستگاه فول لود واورلود تابلو فرمان آسانسورها

9. نصب.........دستگاه تلفن داخل کابین

10.مرمت کابین ها و تزئین کابین ها با استیل خشدار همراه با نصب کف پوش.......دستگاه کابین

11. سرویس کامل موتور گیربکس ها...........دستگاه

12. نصب .....دستگاه فلکه اصلی موتور گیربکس ها

13. تعویض کلیه سیم کشی های داخل چاهک و موتورخانه ها

14. نصب.........عدد میکروسیوئیچ های NF

15. بالانس نمودن کابین ها و نصب کادر وزنه جدید

16. سرویس کامل آسانسورها.........دستگاه

17. اخذ تائیدیه استاندارد برای انجام موضوع قرارداد فیمابین

ماده2. مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

مبلغ قرارداد برابر است با.........ریال معادل................تومان به صورت مقطوع

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

مدت زمان انجام موضوع قرارداد...........کاری می باشد که از زمان ابلاغ قرارداد آغاز می شود.

ماده4. نحوه پرداخت

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

در طی مدت قرارداد هیچ نوع پرداختی به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت و فقط پس از انجام تمامی موضوع قرارداد وبا تائید کمی و کیفی ناظری که از طرف کارفرما تعیین شده است و همچنین اخذ وارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار، کل مبلغ قرارداد به صروت یکجا به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره 1. قرارداد فوق شامل کسورات قانونی خواهد بود.

تبصره2. پیمانکار متعهد است همزمان با انعقاد قرارداد ضمانت نامه بانکی معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که این ضمانت نامه پس از اتمام دوره ضمانت و تائید ناظر منصوب از سوی کارفرما قابل استرداد خواهد بود.

تبصره3. ضمانت نامه مطرح شده درتبصره قبلی باید از تاریخ امضای قرارداد تا پایان دوره ضمانت معتبر باشد.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده5. محل اجرای موضوع قراداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

محل اجرای موضوع قرارداد.........

ماده6. دوره ضمانت(گارانتی)

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

پیمانکار موضوع قرارداد را به مدت........از تاریخ تحویل قطعی گارانتی می نماید ودر صورت هر گونه عیب و نقصی به طور رایگان(بدون دریافت هیچ نوع هزینه ای)اصلاح نموده و به تائید ناظر خریدار برساند.

ماده7.سایر تعهدات طرفین

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

1. کارفرما موظف است درهر زمان ناظر خود را به صورت مکتوب به پیمانکار معرفی نماید.

2. پیمانکار قبلا از محل طرح بازدید داشته و از کیله شرایط طرح مطلع می باشد.

3.باتوجه به شرایط خاص طرح که منتهی به محل...........می باشد، پیمانکار موظف است در هر زمان هماهنگی لازم را با ناظر کارفرما داشته باشد.

4. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار یا عدم انجام به موقع آن ویا هر گونه تخلف از موافقتنامه حاضر، خریدار می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه موصوف به نفع خود اقدام نماید.

5.فروشنده متعهد به انجام و اتمام موضوع قرارداد ظرف مدت مقرر در ماده«3»بوده و در صورت تاخیر، کارفرما می تواند به ازای هر روز تاخیر مبلغ......ریال از مبلغ قرارداد را از محل ضمانت نامه ها برداشت نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی از این بابت نخواهد داشت و چنانچه تاخیر مزبور از .........روز تجاوز نماید ،کارفرما می تواند علاوه برضبط ضمانت نامه نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد و مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.

6.پیمانکار موظف است تدابیر ایمنی لازم را برای جلوگیری از هر گونه آسیب و خسارت به موضوع قرارداد، ایمنی و سلامت عوامل پیمانکار، رعایت شرایط محیط و ایمنی لازم برای پرسنل و مراجعین آن، اتخاذ نماید.

7. پیمانکار حق انتقال یا واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

8. مشخصات فنی ارائه شده در نامه شماره................مورخ........که از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردیده و همچنین نامه شماره............مورخ ............که از طرف پیمانکار به کارفرما ابلاغ شده است جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده8.نشانی

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

1. نشانی کارفرما..............پلاک.................

2.نشانی پیمانکار:تهران،خیابان......................،مقابل................شماره..................به شماره تلفن تماس...........................

تبصره.هرگاه یکی از دوطرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید..........روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

ماده9. حل اختلاف

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

در صورتی که هر کدام از طرفین مطابق قرارداد عمل ننماید ویا اینکه نسبت به اقدامات انجام شده توسط طرف قرارداد اعتراضی داشته باشند در مرحله اول تشخیص با داور مرضی الطرفین در غیر این صورت با مراجع ذی صلاح قانونی خواهد بود که نظریه اعلام شده برای طرفین قابل اجرا می باشد.

ماده10. نسخ و مواد قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

این قرارداد د ر.......ماده و در.........نسخه که کلیه نسخ دارای حکم واحدی می باشند تنظیم، امضا و مبادله گردیده است.

نمایندگان کارفرما نماینده فروشنده

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بزرگ

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تخصصی و حقوقی در ضمینه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بسیار بزرگ و عظیم تهیه و تدوین و تنظیم انواع قراردا

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری و مشارکت حسابرس - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه واگذاری امتیاز بیلبورد - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی -قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی (اراضی ، املاک) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید