جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد فروش انحصاری کالا

قرارداد فروش انحصاری کالا

نمونه قرارداد فروش انحصاری کالا در منطقه ای معین شده کشور خریدار را می توانید در متن زیر مطالعه و دریافت کنید، این را بدانید تمامی تخصصی که باید در تنظیم قرارداد فروش کلاها لازم دارید را می توانید از طریق مشاوره تخصصی مجتمع ثبتی ایلیا دریافت کنید.

قرارداد فروش انحصاری کالا

فی ما بین شرکت………….به مدیریت عاملی آقای……….که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در……………( که منبعد به نام «فروشنده» نامیده می شود)

وشرکت ………….به مدیریت……….که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در …………..( که منبعد« توزیع کننده» نامیده می شود).توافقاتی به شرح زیر به عمل آمده است.

قرارداد توزیع کالای انحصاری

1-1. فروشنده حق انحصاری بازاریابی و فروش کالا را برای منطقه ای که مشخص شده است به توزیع کننده واگذار می کند.

1-2. هرگاه فروشنده تصمیم به عرضه کالای دیگری در منطقه بگیرد باید مراتب را به توزیع کننده اطلاع دهد تا امکان ضمیمه شدن آن به کالاهای موضوع ماده1-1 مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

معهذا در صورتی که ویژگی و مشخصات کالای جدید به نوعی باشد که با تخصص توزیع کننده متفاوت باشد این انتظار وجود ندارد که این کالا هم توسط توزیع کننده به بازار عرضه گردد.

ماده2. حسن نیت

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

2-1.طرفین باید در اجرای تعهدات خویش براساس این موافقتنامه وبرمبنای حسن نیت، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمایند.

2-2. شرایط این قرارداد و نیز هر گونه توافق دیگری که توسط طرفین و در ارتباط با روابط توزیع به عمل آید باید براساس حسن نیت کامل تعبیر و تفسیر گردد.

ماده3. وظایف توزیع کننده

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

3-1. توزیع کننده کالایی را که توسط فروشنده(Supplier) در اختیارش قرار گرفته به نام و حساب خودش در منطقه توافق شده می فروشد.

3-2. توزیع کننده تعهد می نماید که همه سعی و کوشش خود را جهت توسعه امر فروش کالا و تولیدات در منطقه و با رعایت سیاست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند یک تاجر مسئول با جدیت حمایت نماید.

3-3. توزیع کننده محق و مجاز نیست که به نام وبه وکالت از فروشنده کالا اقدامی را انجام دهد مگر در مواردی که که قبلا و صریحاً این اختیار به او تفویض شده باشد.

3-4. توزیع کننده می تواند در مواردی که خود مایل به خرید کالا و فروش مجدد آن نیست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود به طور مستقیم کالا را به مشتری بفروشد توزیع کننده که در این حالت به عنوان واسطه عمل می کند و یا کارمزدی را که معین می شود دریافت خواهد کرد.

بدین وسیله تصریح می شود که این اقدام توزیع کننده که به عنوان واسطه صورت می گیرد موجب آن نخواهد شد که موقعیت توزیع کننده به عنوان یک تاجر مستقل که به حساب خود خرید و فروش می کند تغییر یابد.

ماده4. تعهد عدم رقابت

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

4-1. توزیع کننده نباید در تمام مدت قرارداد، بدون اجازه کتبی قبلی فروشنده اقدام به ارائه، تولید، بازاریابی ویا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع این قرارداد است در قلمرو و محدوده جغرافیای توافق شده بنماید.

4-2. توزیع کننده مجاز به ارائه، تولید وبازار یابی و فروش هرگونه کالای دیگری که در رقابت با کالای موضوع این قرارداد نمی باشد مشروط براینکه قبلا فروشنده را آگاه سازد.

معهذا در صورتی که تصور تعارض با منافع فروشنده با توجه به ضوابط زیر غیر منطقی باشد اطلاع به فروشنده ضرورت ندارد.

الف- مشخصات کالایی که فروشنده قصد فروش آن را دارد.ب- منطقه ای که توزیع کننده قصد فعالیت در آن را دارد.

ماده5. سازماندهی فروش

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

5-1. توزیع کننده باید سازمان مناسبی را جهت فروش و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش یا کلیه امکانات و کارکنان مورد نیاز برای اجرای تعهدات خود در منطقه توافقی تجهیز نماید.

5-2. طرفین قرارداد می توانند نام مشتریان فعلی خود را اعلام نمایند.

ماده6. تبلیغات و نمایشگاه ها

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

6-1. طرفین می توانند قبل از آغاز سال، اجرای برنامه تبلیغاتی برای سال آینده بحث و تبادل نظر نمایند( شیوه تبلیغات باید منطبق با شهرت و سیاست بازاریابی فروشنده باشد) هزینه توافق شده باید بین طرفین تقسیم گردد.

6-2. طرفین در مورد شرکت در نمایشگاه ها در داخل منطقه توافق خواهند نمود هزینه شرکت توزیع کننده در این گونه نمایشگاه ها براساس تراضی شرایط تقسیم خواهد گردید.

ماده7. شرایط ارزش گذاری کالا

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

7-1. اصولا فروشنده باید حتی الامکان کلیه کالاهای سفارش داده شده را به میزانی که تضمین کافی نسبت به پرداخت ارزش آن داده شده تهیه نماید. فروشنده کالا نمی تواند به طور غیر منطقی سفارشات دریافت شده از طرف توزیع کننده کالا را نادیده بگیرد.

7-2. فروشنده متعهد است که نهایت سعی و کوشش خود را برای اجرای تعهدات پذیرفته شده انجام دهد.

7-3. فروش کالا و تولیدات به توزیع کننده باید تابع شرایط کلی فروش مورد عمل فروشنده باشد.

7-4.قیمت های قابل پرداخت از طرف توزیع کننده همان هایی خواهد بود که در لیست قیمت کالای فروشنده معتبر در زمان دریافت سفارش وجود دارد این قیمت ها در هر زمانی ومشروط به اطلاع قبلی یک ماهه قابل تغییر می باشد مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

7-5.توزیع کننده موافقت می نماید که حداکثر سعی و کوشش خود را برای رعایت شرایط پرداخت توافق شده بین دوطرف بنماید.

7-6. طرفین موافقت می نمایند که کالای تحویلی به توزیع کننده تا زمانی که ارزش آن به طور کلی پرداخت نگردیده جزئی از دارایی فروشنده تلقی گردد.

ماده8. اهداف (میزان) فروش، تعهد حداقل میزان فعالیت

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

8-1. طرفین می توانند درمورد اهداف و میزان فروش سال آینده توافق نمایند.

8-2. طرفین حداکثر سعی و کوشش ممکنه را برای رسیدن به اهداف(فروش) مورد توافق به عمل خواهند آورد، اما دست یافتن به اهداف مورد نظر به مفهوم نقض قرارداد توسط یکی از طرفین نخواهد بود مگر این که طرف مذکور به طور واضح مقصر باشد.

8-3 طرفین می توانند در مورد حداقل میزان فروش تضمین شده ونتایج حاصله از عدم رسیدن به آن اهداف توافق نمایند.

ماده9. توزیع کننده ویا نمایندگان درجه دوم

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

9-1. توزیع کننده می تواند نمایندگان درجه دومی را برای کار توزیع و فروش کالا در آن منطقه جغرافیایی بکار گیرد. مشروط برآنکه قبلا فروشنده را در جریان امر قرار دهد.

9-2. مسئولیت توزیع کنندگان ویا نمایندگان درجه دوم برعهده توزیع کننده اصلی خواهد بود.

قرارداد فروش انحصاری کالا

ماده10. آگاه نگاه داشتن فروشنده

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

10-1. توزیع کننده باید سعی و کوشش لازم را بنماید تا فروشنده کالا در جریان کلیه فعالیت های وی، شرایط بازار و وضعیت رقابتی موجود در آن منطقه قرار گیرد. او باید کلیه اطلاعات متعارف و مورد نیاز فروشنده را در اختیار نامبرده قراردهد.

10-2 توزیع کننده باید بدون تاخیر فروشنده را درجریان موارد زیر قراردهد:

1. قوانین و مقرراتی که در قلمرو جغرافیایی مذکور در مورد برچسب زدن، مشخصات فنی، مقررات ایمنی و……)

2. قوانین و مقررات مربوط به فعالیت توزیع کنندگان کالا تا آنجا که به منافع فروشنده مربوط می شود.

ماده11. قیمت فروش مجدد

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

الف) توزیع کننده در قیمت گذاری کالا برای فروش مجدد آن آزادی عمل دارد. توزیع کننده باید سیاست قیمت گذاری مجدد خود را به نحوی تنظیم نماید که باعث خدشه دار شدن ویا صدمه زدن به شهرت و اعتبار کالا نگردد.

ب) توزیع کننده تعهد می نماید که قیمت های تعیین شده به وسیله فروشنده را رعایت کند و توزیع کنندگان دست دوم خود را وادار به رعایت آن قیمت ها بنماید.

ماده12. فروش در خارج از قلمرو جغرافیایی

الف) توزیع کننده تعهد می نماید که در خارج از منطقه هیچ گونه تبلیغی برای کالا ننماید وبه تاسیس هیچ گونه شعبه ای اقدام نکند وبرای توزیع کالا و تولیدات انباری دایر نسازد.

ب) توزیع کننده مجاز به فروش کالا و تولیدات به مشتریانی در خارج از قلمرو جغرافیای ویا به مشتریانی که می داند آنها در نظر دارند که کالا را در خارج از قلمرو جغرافیایی به فروش برسانند نمی باشد.

ماده13. علایم تجاری و سایر علایم فروشنده

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

13-1. توزیع کننده مجاز است کلیه علایم تجاری، اسامی تجاری ویا هر نوع علایم دیگر مربوط به فروشنده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات در مورد کالاها در محدوده این قرارداد ودر جهت حفظ منافع فروشنده مورد استفاده قراردهد.

13-2. توزیع کننده تعهد می نماید که اقدام به ثبت و یا تملک هیچ یک از علایم تجاری، اسامی تجاری ویا علایم دیگر فروشنده در منطقه جغرافیایی ویا در سایر مناطق نکند.

13-3. حق استفاده از علایم تجاری، اسامی تجاری ویا سایر علایمی که براساس بند اول این ماده برای توزیع کننده یا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفی می شود معهذا برای توزیع کننده پس از ختم قرارداد حق فروش کالایی که با علایم تجاری فروشنده در انبار دارد محفوظ است.

این عمل باعث اسقاط حقوق توزیع کننده برای فروش کالایی که در انبار وجود دارد و دارای علایم تجاری فروشنده هم در زمان انقضاء ویا خاتمه قرارداد هست نمی باشد.

13-4. توزیع کننده باید به محض اطلاع از هر گونه لطمه ای که به علایم تجاری، اسامی تجاری ویا سایر علایم و یا حقوق مالیات صنعتی فروشنده در قلمرو جغرافیایی وارد می شود مراتب را فورا به اطلاع وی برساند.

13-5. توزیع کننده باید به محض اطلاع از هر گونه لطمه ای که به علایم تجاری، اسامی تجاری ویا سایر علایم ویا حقوق مالکیت صنعتی فروشنده در قلمرو جغرافیایی وارد می شود مراتب را فورا به اطلاع وی برساند.

ماده14. موجودی تولیدات و لوازم یدکی –خدمات بعد از فروش

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

14-1توزیع کننده تعهد می نماید که به هزینه خود وبرای تمامی مدت این قرارداد موجودی کافی از تولیدات فروشنده ولوازم یدکی که برای نیازهای عادی آن منطقه جغرافیایی لازم است، نگهداری نماید.

14-2. توزیع کننده متعهد است که خدمات بعد از فروش را براساس شرایط و مقررات ارائه کند.

ماده15. توزیع کننده انحصاری

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

15-1. فروشنده نمی تواند در طول مدت اعتبار این قرارداد به هیچ کس دیگر اجازه ارائه کالا در آن منطقه جغرافیایی بدهد.به علاوه فروشنده نمی تواند کالای مورد بحث را به مشتریان موجود در منطقه بفروشد مگر درانطباق با شرایط مقرر در ماده16.

ماده16. فروش مستقیم

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

16-1. فروشنده مجاز به انجام معامله مستقیم با مشتریان خاصی که اسامی آنها در لیست متعاقبا اعلام می شود می باشد اما در رابطه با فروش کالا به این گونه مشتریان توزیع کننده کالا محق به دریافت کارمزد خواهد بود.

16-2. در صورتی که کارمزدی قابل پرداخت به توزیع کننده باشد باید براساس بند3 از ماده2 محاسبه و پرداخت شود.

ماده17. آگاه نگاه داشتن توزیع کننده

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

17-1. فروشنده باید بدون دریافت هرگونه هزینه ای کلیه اسناد و مدارک مربوط به کالا را (بروشورهای اطلاعاتی و غیره…)در حد متعارف مورد نیاز توزیع کننده برای انجام تعهدات قراردادی او در اختیارش قرار دهد. توزیع کننده باید در زمان خاتمه قرارداد کلیه اسناد و مدارکی را که فروشنده در اختیارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد مسترد نماید.

17-2. فروشنده باید کلیه اطلاعاتی را که منطقا توزیع کننده باید در اختیار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را براساس قراراد به انجام رساند در اختیار او قراردهد.

17-3. فروشنده باید توزیع کننده را در جریان کلیه اطلاعات من جمله ارتباطات خود با مشتریان منطقه قرار دهد.

ماده18. مدت قرارداد

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

اعتبار این قرارداد از تاریخ………آغاز و تا تاریخ………………….معتبر خواهد بود.

18-1. این قرارداد را می توان در هر زمان و توسط هریک از طرفین قرارداد با ابلاغ کتبی قبلی و حداقل……ماه از انقضای آن از طریق وسایل ارتباطی مناسب که تاریخ رسید را به وضوح نشان دهد( مانند پست سفارشی با رسید برگشت، پست مخصوص) فسخ نمود.اگر قرارداد برای مدتی بیشتر از …………سال ادامه داشته است،مدت ابلاغ فسخ …………………..ماه خواهد بود، پایان مدت ابلاغ باید همزمان با پایان هر ماه باشد.

18-2. این قرارداد به صورت خود به خود برای دوره های…….تمدید می شود مگر اینکه هریک از طرفین حداقل ………….ماه قبل از انقضای آن از طریق وسایل ارتباطی مناسب که تاریخ سررسید را به وضوح نشان دهد(مانند پست سفارشی با رسید برگشت پست مخصوص) آن را فسخ نمایند. اگر قرارداد برای مدتی بیشتر از …..سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ………ماه خواهد بود.

ماده19.فسخ قبل از موعد

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

19-1. هر یک از طرفین می توانند در صورت نقض عمده شرایط و تعهدات قرارداد و یا در صورت بروز اوضاع و احوال استثنایی که فسخ پیش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ کتبی و ازطریق وسایل ارتباطی مناسب( مثلا پست سفارشی،رسید برگشت، پست مخصوص) نسبت به فسخ فوری قراراد اقدام نمایند.

19-2. در اجرای پاراگراف بالا هرگاه عدم انجام تعهدات یکی از طرفین به طور محسوس موجب محرومیت طرف دیگر از حقوق شود که این قرارداد برای او ایجادکرده است نقض قرارداد تلقی می شود. منظور از شرایط و احوال استثنایی وضعیتی است که در آن نمی توان از طرفی که قرارداد را فسخ کرده است انتظار داشت که ملتزم به قرارداد باقی بماند.

19-3.طرفین بدین وسیه موافقت می نمایند که تخلف از مقررات مواد…………قرارداد حاضر به عنوان نقض عمده شرایط قرارداد تلقی شود مگر اینکه ترتیب دیگری توافق شده باشد.

به علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادی را می توان نقض عمده تلقی نمود مشروط براینکه علی رغم اخطار طرف دیگر تکرار شود.

19-4.طرفین بدین وسیله توافق می نمایند که موارد زیرین از شرایط و اوضاع و احوال استثنایی که فسخ قبل از موعد را توسط یکی از طرفین قرارداد توجیه نماید تلقی شود.

ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، تصفیه قضایی، انحلال ویا هر نوع سازش و مصالحه میان بدهکار و طلبکاران ویا هر گونه اوضاع و احوالی که احتمالا بتواند موثر برتوانایی های یکی از طرفین برای اجرای تعهداتش براساس این قرارداد باشد.

19-5.فروشنده می تواند در صورت بروز هرگونه دگرگونی درسهامداران ویا مدیریت شرکت توزیع کننده(شرکت) قرارداد را بلافاصله فسخ نماید.

19-6. اگر یکی از طرفین با استفاده از این ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، در حالی که دلایل ارائه شده(اگر وجود داشته باشد) به تشخیص داوران برای فسخ قبل از موعد موجه نباشد فسخ موثر است اماطرف دیگر محق به دریافت ضرر و زیان ناشی از فسخ غیرموجه پیش از موعد می باشد. ضرر و زیان معادل میانگین سود حاصله از فروش برای مدت زمانی است که از قرارداد باقی مانده است.

میانگین سود براساس فروش سال قبل معین می شود مگر اینکه طرف زیان دیده اثبات نماید که ضرر وزیان واقعی بیشتر بوده است. (یا اینکه طرف فسخ کننده قرارداد اثبات نماید که میزان خسارت واقعی کمتر از آن است) ضرر وزیان فوق الذکر علاوه برغرامتی که ممکن است براساس ماده 20 تعلق گیرد.

ماده20. پرداخت غرامت فسخ

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

20-1.الف) توزیع کننده در صورت انقضای قرارداد محق به دریافت غرامت(غرامت تجاری) ویا ضرر وزیان های مشابه نخواهد بود.

20-1.ب) در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلایلی غیر از نقص موارد عمده توسط توزیع کننده ،توزیع کننده محق به دریافت غرامت ضرر وزیان خواهد بود.

20-3. شرایط مذکور در بالا لطمه ای به حقوق توزیع کننده برای ادعای خسارت ضرر و زیان به دلیل فسخ قرارداد ازطرف فروشنده وارد نخواهد کرد.

ماده21.عودت اسناد و مدارک و کالای موجود در انبار

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

21-1. با انقضای این قرارداد توزیع کننده باید کلیه وسایل تبلیغاتی وسایر اسناد و مدارک نمونه هایی را که توسط فروشنده برای او تهیه و در اختیارش قرار گرفته به نامبرده عودت دهد.

21-2. حسب درخواست توزیع کننده فروشنده می باید کلیه کالای موجود در انبار توزیع کننده را به قیمت اولیه ای که توسط توزیع کننده پرداخت شده خریداری نماید.

مشروط براینکه این نوع از کالا جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط فروشنده به فروش می رسد و در شرایط مناسب ودارای بسته بندی اولیه باشد. توزیع کننده باید آن قسمت از کالایی را که توسط فروشنده خریداری نشده است را براساس قرارداد وشرایط متعارف به فروش رساند.

ماده22. داوری قانون حاکم

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

22-1. هرگونه اختلاف ناشی از ویا مربوط به این قرارداد باید با استفاده ازیک یا چند داور که منصوب می شوند حل و فصل نمود.

22-2.الف)هر مسئله مربوط به این قرارداد به طور صریح یا ضمنی در مورد آن تعیین تکلیف نکرده است تابع اصول حقوقی که در تجارت بین المللی قبول عام دارند وناظر به قراردادهای توزیع بین المللی هستند بوده و با رعایت مقررات ماده3-22 ذیل از تابعیت قوانینی ملی خارج خواهد بود.

22-2. ب) این قرارداد تابع قانون………..کشور می باشد. (نام کشوری که قانون آن اعمال خواهد گردید باید درنقطه چین ذکر گردد.)

22-3. در هر حال مقررات آمره کشور توزیع کننده که حتی در صورت حکومت قانون خارجی بر قرارداد لازم الرعایه خواهند بود باید مورد توجه قرار گیرند. این مقررات آمره تا آنجا که تابع اصول شناخته شده بین المللی هستند واجرای آنها در بازرگانی بین المللی معقول به نظر می رسد مورد عمل داوران خواهند بود.

ماده23. قابلیت اعمال خود به خود بعضی مقررات این قرارداد

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

23-1. چنانچه طرفین قرارداد بین راه حل های مندرج در مواد2،12،11-20،18،15 و22 که تحت حروف الف وب آمده اند یکی را انتخاب ویا حذف ننماید وبه طریق دیگری موردی را صراحتا انتخاب نکرده باشند راه حل الف قابل اعمال می باشد.

ماده24. توافق های قبلی ،اطلاعات و تغییرات، بطلان وابطال

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

24-1. این قرارداد جایگزین هر نوع موافقت نامه دیگری که بین طرفین در این زمینه منعقد شده باشد می گردد.

24-2. هیچ گونه اضافات ویا تغییرات وارد به این قرارداد معتبر نیست مگر اینکه به صورت کتبی باشد، اما چنانچه شیوه عملکرد یکی از طرفین اطمینان طرف دیگر را جلب نموده باشد صحیح نیست که به عدم کتبی بودن این گونه اختلافات ویا تغییرات ویا بی اعتباری آنها استناد نماید.

24-3. چنانچه یک شرط ویا ماده ای از این قرارداد توسط داوران ویا دادگاه صالح باطل اعلام شده باشد بقیه مواد قرارداد معتبر خواهد بود. معهذا در این صورت قرارداد به ترتیبی تفسیر می شود که اجرای شرط یا ماده باطل شده تا آنجا که به اعتبار قرارداد لطمه نمی زند محدود می گردد، مگر اینکه به تشخیص داوران یا دادگاه صالح چنین تفسیری ممکن نباشد.

در چنین حالتی این شرایط یا ماده به کلی حذف و قرارداد به ترتیبی تفسیر می شود که هر چه بیشتر با قصد اولیه طرفین سازگار باشد با وجود این در صورتی که یکی از طرفین (یا طرفی که شرط باطل شده به نفع او بوده است) از نحوه تفسیر قرارداد اطلاع می داشت آن را امضاء نمی کرد اصل قرارداد باطل خواهد بود.

24-4. قرارداد حاضر را نمی توان بدون موافقت کتبی طرفین منتقل نمود.

ماده25. نسخه معتبر

قرارداد توزیع کالای انحصاری(خارجی) در منطقه ای معین شده کشور خریدار

متن………این قرارداد به عنوان نسخ معتبر تلقی می گردد.

امضای فروشنده امضای توزیع کننده

تنظیم شده در…………………. به تاریخ……………………

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رضا زارع
رضا زارع
4 ماه قبل

سلام . خواستم تشکر کنم از راهنمایی و اطلاعرسانیتون …. ممنون