لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه جعاله انجام امور اداری، اجرایی شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک به منظوراخذ پایان کار ساختمان

نمونه قرارداد شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک

قرارداد جعاله انجام امور اداری، اجرایی شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک به منظوراخذ پایان کار ساختمان

طرف قرارداد (جاعل):آقای............فرزند.......دارای شماره شناسنامه...........صادره از...........متولد..............ساکن..............

طرف دوم قرارداد(عامل): آقای..............فرزند.........دارای شماره شناسنامه..............صادره از تهران متولد.........ساکن.................

مورد جعاله:عبارت است از پیگیری و انجام کلیه امور اداری مربوط به ملک شماره ثبتی قطعه..............فرعی..........از اصلی...........وقطعه............فرعی...........از اصلی.......در اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده صد و همچنین در صورت نیاز در دیگر کمیسیون های داخلی شهرداری منطقه........به منظور اخذ پایان کار پلاک های ثبتی فوق الذکر شامل:

الف) مساحت........مترمربع با کاربری مسکونی

ب) مساحت..........مترمربع با کاربری تجاری

و همچنین رفع کلیه تخلفات مربوط به ساختمان مندرج در رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شماره.........مورخه

تبصره. کلیه پرداخت ها به شهرداری منطقه .......برابر فیش به عهده جاعل بوده و عامل هیچ گونه مسئولیتی درخصوص پرداخت فیش های واریزی نداشته و همچنین رفع کلیه تخلفات رای ماده صد به غیراز توافق تجاری......متر برابر مقررات شهرداری انجام می پذیرد.

مدت قرارداد از تاریخ...............الی...............به مدت .........روز براساس تقویم رایج کشور تعیین گردید.

حق الجعاله:اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ.......ریال وجه رایج کشور است که جاعل متعهد گردید آن را به شرح ذیل پرداخت نماید:

1. مبلغ........ریال طی یک فقره چک به شماره.......عهده بانک .........به عنوان پیش پرداخت

2. مبلغ......ریال طی یک فقره چک به شماره......عهده بانک.....به تاریخ........

3. مبلغ.......ریال طی یک فقره چک به شماره..........عهده بانک........که طبق توافق طرفین تا زمان اخذ و ارائه پایانکار توسط عامل به جاعل، نزد داور مرضی الطرفین که مشخصات وی در بند 4قرارداد مشروحا درج گردیده است به صورت امانت قرار می گیرد که بعد از حصول نتیجه کار و دریافت فیش واریزی شهرداری عامل مستحق دریافت چک بوده وداور مرضی الطرفین چک را به عامل عودت می نماید.

قرارداد جعاله انجام امور اداری، اجرایی شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک به منظوراخذ پایان کار ساختمان

شروط

1. پرداخت وجه کلیه فیش های صادر شده توسط شهرداری به منظور اخذ پایان کار، به عهده جاعل می باشد.

2. در صورتی که عامل در راستای اجرای مورد جعاله قصور انجام دهد که موجب عدم حصول نتیجه گردد، جاعل حق فسخ یک جانبه قرارداد با نظر داور مرضی الطرفین را خواهد داشت بدیهی است در صورت تحقق فسخ قرارداد، حق الزحمه عامل نسبت به پیشرفت کار با نظر داور مرضی الطرفین پرداخت خواهد شد.

3. در صورت تاخیر جاعل در پرداخت حق الجعاله واجرت عامل، جاعل مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ.......ریال به عنوان ضرر وزیان به عامل پرداخت نماید.

4.طرفین آقای.............فرزند................به شماره شناسنامه.........صادره از.........ساکن...........را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب تا در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرای قرارداد مراتب از طریق وی حل و فصل گردد که نظر ایشان قطعی می باشد.

5.در صورت بروز حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) طرفین هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت.

این قرارداد در ........بند و.........تبصره در........نسخه تنظیم که هر کدام حکم واحد را دارد در تاریخ........مابین طرفین امضاء و منعقد گردید.

طرف اول قرارداد:جاعل طرف دوم قرارداد: عامل

قرارداد جعاله انجام امور اداری، اجرایی شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک به منظوراخذ پایان کار ساختمان

نمونه قرارداد شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد جعاله انجام امور اداری، اجرایی شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک به منظوراخذ پایان کار ساختمان

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول به همراه نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری.

ترهین تسهیلات

نمونه قرارداد ترهین تسهیلات

نمونه قرارداد وام شخصی

نمونه قرارداد وام شخصی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و امور خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

قرارداد لوله کشی گاز

توضیحات کامل و جامع درباره قرارداد لوله کشی گاز.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد پیمانکاری شبکه برق

نمونه قرارداد پیمانکاری شبکه برق

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

قرارداد همکاری پروژه ای و نمونه قرارداد انجام پروژه

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری پروژه های کوچک - که در این قرارداد«پیمانکار» و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران

نمونه قرارداد حجمی شهرداریها

نمونه قرارداد حجمی شهرداریها

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید