لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد موسسه حقوقی با موکل


نمونه قرارداد موسسه حقوقی با موکل

ماده1.طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای.........فرزند......به شناسنامه شماره............صادره از............متولد..........به نشانی.............تلفن...........به عنوان وکیل ازیک طرف و موسسه ...................به مدیریت عاملی آقای...........به عنوان موکل از طرف دیگر این قرارداد را منعقد و ملتزم به اجرای مفادآن می باشند.

ماده2. موضوع قرارداد

آقای ............به عنوان وکیل متعهد و ملتزم می باشند تا در دعاوی علیه موسسه مطروحه در شعبه.............دادگاه حقوقی...........به شرح وکالتنامه های تنظیمی به شماره های............و..............و............و............همگی به تاریخ........اقدام به دفاع از حقوق موسسه نمایند.

ماده3. مدت قرارداد

این قرارداد ازتاریخ انعقاد .........وامضاء طرفین تا زمان حصول نتیجه برای طرفین معتبر و لازم الاجرا می باشد.

ماده4. مبلغ حق الوکاله

حق الوکاله پرداختی از طرف موسسه طبق تعرفه آیین نامه حق الوکاله وکلا برای هر یک از دعاوی و برای کلیه مراحل بدوی و تجدید نظر حداکثر........ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

الف) مرحله بدوی

1. ..................از حق الوکاله حداکثر به میزان........ریال به عدد......ریال به حروف در هنگام انعقاد قرارداد و طرح دعوی

تبصره.آقای...........حداکثر ظرف مدت..........روز از تاریخ تنظیم وکالتنامه نسبت به تسلیم دادخواست و ارائه یک نسخه ممهورشده از آن مبنی بر الصاق تمبر به موکل اقدام خواهند نمود.

2. ....از حق الوکاله حداکثر به میزان........ریال (........ریال.........) در هنگام صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می گردد.

ب) مرحله تجدید نظر

1.مبلغ..............%حق الوکاله این مرحله حداکثر به میزان........در هنگام انعقاد قرارداد جهت تجدید نظر خواهی ضمنا تبصره بند یک الف در این مرحله نیز جاری است.

2..........% حق الوکاله حداکثر به میزان............ریال پس از صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می گردد.

ماده5. طریق حل اختلاف

طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر ویا اجرای قرارداد حاضر اختلافات فیمابین ازطریق داوری حل و فصل گردد.

ماده6. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد به موجب مواد10و219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاتباع بوده وطرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند. این قرارداد در...........نسخه تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله گردید وهریک از نسخه ها نیز دارای اعتبار یکسان می باشد.

محل امضای وکیل محل امضای موکل

آقای موسسه

متمم قرارداد وکالتنامه شماره

پیرو وکالتنامه بالا در مورد سایر شرایط و حق الوکاله به شرح زیر توافق و مواردی به موکل اعلام که نسبت به آن رضایت و قبول خود را با امضاء تائید و تاکید نمودند.

1. موضوع وکالت دفاع از حقوق ................درکلاسه پرونده های ..............و.....سال.........مطروحه در شعبه.........دادگاه حقوقی..........( مجتمع قضایی.........) تا مرحله صدور حکم قطعی از محاکم تجدید نظر ................

2. حق الوکاله:جمعا مبلغ............ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

الف) مبلغ..............ریال در تاریخ............

ب) مبلغ...............ریال در تاریخ........

ج) الباقی پس از صدور حکم قطعی

3. در صورتی که قبل از اعلام وکالت ویا طرح دعوی موکل از ادامه دعوی انصراف حاصل نماید.............درصد پیش پرداخت به موکل مسترد می گردد و در صورتی که بعد از اعلام وکالت یا طرح دعوی باشد وکیل مستحق کل حق الوکاله خواهد بود.شایان ذکر است تا زمان پرداخت مبلغ فوق وکیل هیچ گونه مسئولیتی ندارد. ضمنا به موکل تفهیم شد پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه دادرسی ندارد.

4.هزینه دادرسی از جمله تمبر دستمزد کارشناسان و غیره به عهده موکل است. این هزینه به محض اعلام وکیل از طریق پیامک به تلفن همراه ویا پست الکترونیک باید پرداخت گردد.در غیراین صورت مسئولیتی متوجه نخواهد بود.

5. تهیه وسایل اجرای قرارتعرفه شهود ویا مطلعین به عهده موکل می باشد.

6. مراجعه به تمامی مراجع اداری ویا شرکت ها غیراز دادگستری به عهده موکل است.

7. تعهد وکیل در خصوص موضوع فوق در حد توانایی علمی وکیل بوده و با توجه به اینکه صدور رای درشأن و اختیار دستگاه قضایی می باشد وکیل نمی تواند تعهدی جز در حد توانایی علمی و فنی بنماید.

8. در صورتی که اسناد ابزاری موکل مجعول ویا فاقد اعتبار قانونی باشد ویا موکل در خصوص مورد امری را برخلاف واقع اظهار و قلمداد نماید و وکیل با ملاحظه اسناد یا اظهارات وی تعهد نموده باشد، تمامی مسئولیت به عهده موکل بوده وباید نسبت به جبران خسارات اقدام نماید.

9. اوقات دادرسی توسط دادگاه تعیین می شود و وکیل در سرعت بخشیدن به آن و دادرسی هیچ نقشی ندارد.

10. با توجه به ماده45 قانون وکالت، آثار قانونی عدم پیشرفت دعوی، در خصوص موضوع وکالت فوق الاشاره به طور روشن به موکل خاطرنشان گردید.

11. در صورتی که در اجرای این قرارداد اختلافی از جهت تفسیر ویا حق الوکاله بروز نماید، توافق شد که ریاست کانون وکلای مرکز ویا هرشخص یا هیاتی که ایشان معین نمایند به عنوان داور به اختلافات فیمابین رسیدگی نمایند و رای ایشان برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

این قرارداد با توجه به ماده.........ق م و ماده 19 لایحه قانونی استقلال (حق الوکاله توفاقی) در.........نسخه بین وکیل و موکل امضاء و مبادله شد.

امضاء و اثر انگشت موکل امضاء وکیل

قرارداد موسسه حقوقی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR.

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کلیک نمایید )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قراداد واردات کالای بازرگانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه واردات کالای بازرگانی (موضوع پروفرم های .................) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد کاشی کاری و نمونه قرارداد کاشی کاری

قرارداد کاشی کاری همراه با نمونه قرارداد کاشی کاری

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه واگذاری امتیاز بیلبورد - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان - در چارچوب پیمان اجرای عملیات کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی و محوطه سازی مجتمع اداری مسکونی، تجاری، اداری،ورزشی،

قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی

توضیحات کامل درباره قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی.کلیه امور ثبتی خود را به ثبت شرکت ایلیا بسپارید.

نمونه قرارداد حجمی شهرداریها

نمونه قرارداد حجمی شهرداریها

نمونه قرارداد موسسه حقوقی با موکل

نمونه قرارداد موسسه حقوقی با موکل همراه با توضیحات کامل درباره آن

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

نمونه قرارداد مشاوره بازرگانی

نمونه قرارداد مشاوره بازرگانی همراه با توضیحات کامل درباره آن

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید