لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل


در این مقاله درباره ی نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل مطالبی ارائه شده است تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

ماده1.طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای.........فرزند......به شناسنامه شماره............صادره از............متولد..........به نشانی.............تلفن...........به عنوان وکیل ازیک طرف و موسسه ...................به مدیریت عاملی آقای...........به عنوان موکل از طرف دیگر این قرارداد را منعقد و ملتزم به اجرای مفادآن می باشند.

ماده2. موضوع قرارداد

آقای ............به عنوان وکیل متعهد و ملتزم می باشند تا در دعاوی علیه موسسه مطروحه در شعبه.............دادگاه حقوقی...........به شرح وکالتنامه های تنظیمی به شماره های............و..............و............و............همگی به تاریخ........اقدام به دفاع از حقوق موسسه نمایند.

ماده3. مدت قرارداد

این قرارداد ازتاریخ انعقاد .........وامضاء طرفین تا زمان حصول نتیجه برای طرفین معتبر ولازم الاجرا می باشد.

ماده4. مبلغ حق الوکاله

حق الوکاله پرداختی از طرف موسسه طبق تعرفه آیین نامه حق الوکاله وکلا برای هر یک از دعاوی و برای کلیه مراحل بدوی و تجدید نظر حداکثر........ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

الف) مرحله بدوی

1. ..................از حق الوکاله حداکثر به میزان........ریال به عدد......ریال به حروف در هنگام انعقاد قرارداد وطرح دعوی

تبصره.آقای...........حداکثر ظرف مدت..........روز از تاریخ تنظیم وکالتنامه نسبت به تسلیم دادخواست و ارائه یک نسخه ممهورشده از آن مبنی بر الصاق تمبر به موکل اقدام خواهند نمود.

2. ....از حق الوکاله حداکثر به میزان........ریال (........ریال.........) در هنگام صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می گردد.

  • ب) مرحله تجدید نظر

قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

1.مبلغ..............%حق الوکاله این مرحله حداکثر به میزان........در هنگام انعقاد قرارداد جهت تجدید نظر خواهی ضمنا تبصره بند یک الف در این مرحله نیز جاری است.

2..........% حق الوکاله حداکثر به میزان............ریال پس از صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می گردد.

ماده5. طریق حل اختلاف

قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر ویا اجرای قرارداد حاضر اختلافات فیمابین ازطریق داوری حل و فصل گردد.

ماده6. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

این قرارداد به موجب مواد10و219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاتباع بوده وطرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند. این قرارداد در...........نسخه تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله گردید وهریک از نسخه ها نیز دارای اعتبار یکسان می باشد.

محل امضای وکیل محل امضای موکل

آقای موسسه

متمم قرارداد وکالتنامه شماره

قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

پیرو وکالتنامه بالا در مورد سایر شرایط و حق الوکاله به شرح زیر توافق و مواردی به موکل اعلام که نسبت به آن رضایت و قبول خود را با امضاء تائید و تاکید نمودند.

1. موضوع وکالت دفاع از حقوق ................درکلاسه پرونده های ..............و.....سال.........مطروحه در شعبه.........دادگاه حقوقی..........( مجتمع قضایی.........) تا مرحله صدور حکم قطعی از محاکم تجدید نظر ................

2. حق الوکاله:جمعا مبلغ............ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

الف) مبلغ..............ریال در تاریخ............

ب) مبلغ...............ریال در تاریخ........

ج) الباقی پس از صدور حکم قطعی

3. در صورتی که قبل از اعلام وکالت ویا طرح دعوی موکل از ادامه دعوی انصراف حاصل نماید.............درصد پیش پرداخت به موکل مسترد می گردد و در صورتی که بعد از اعلام وکالت یا طرح دعوی باشد وکیل مستحق کل حق الوکاله خواهد بود.شایان ذکر است تا زمان پرداخت مبلغ فوق وکیل هیچ گونه مسئولیتی ندارد. ضمنا به موکل تفهیم شد پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه دادرسی ندارد.

4.هزینه دادرسی از جمله تمبر دستمزد کارشناسان و غیره به عهده موکل است. این هزینه به محض اعلام وکیل از طریق پیامک به تلفن همراه ویا پست الکترونیک باید پرداخت گردد.در غیراین صورت مسئولیتی متوجه نخواهد بود.

5. تهیه وسایل اجرای قرارتعرفه شهود ویا مطلعین به عهده موکل می باشد.

6. مراجعه به تمامی مراجع اداری ویا شرکت ها غیراز دادگستری به عهده موکل است.

7. تعهد وکیل در خصوص موضوع فوق در حد توانایی علمی وکیل بوده و با توجه به اینکه صدور رای درشأن و اختیار دستگاه قضایی می باشد وکیل نمی تواند تعهدی جز در حد توانایی علمی و فنی بنماید.

8. در صورتی که اسناد ابزاری موکل مجعول ویا فاقد اعتبار قانونی باشد ویا موکل در خصوص مورد امری را برخلاف واقع اظهار و قلمداد نماید و وکیل با ملاحظه اسناد یا اظهارات وی تعهد نموده باشد، تمامی مسئولیت به عهده موکل بوده وباید نسبت به جبران خسارات اقدام نماید.

9. اوقات دادرسی توسط دادگاه تعیین می شود و وکیل در سرعت بخشیدن به آن و دادرسی هیچ نقشی ندارد.

10. با توجه به ماده45 قانون وکالت، آثار قانونی عدم پیشرفت دعوی، در خصوص موضوع وکالت فوق الاشاره به طور روشن به موکل خاطرنشان گردید.

11. در صورتی که در اجرای این قرارداد اختلافی از جهت تفسیر ویا حق الوکاله بروز نماید، توافق شد که ریاست کانون وکلای مرکز ویا هرشخص یا هیاتی که ایشان معین نمایند به عنوان داور به اختلافات فیمابین رسیدگی نمایند و رای ایشان برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

این قرارداد با توجه به ماده.........ق م و ماده 19 لایحه قانونی استقلال (حق الوکاله توفاقی) در.........نسخه بین وکیل و موکل امضاء و مبادله شد.

امضاء و اثر انگشت موکل امضاء وکیل

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله و هزینه دعوی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما(حمل و نقل کالای دریایی) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری و مشارکت حسابرس - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد مشارکت احداث کارخانه

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت احداث کارخانه - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح حقوق رستوران در حال فعالیت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق

قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی - ..که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر..

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید