جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد سرمایه گذاری در پروژه

نمونه قرارداد سرمایه گذاری

در این مقاله به مطالبی درباره نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی پرداخته شده است. در صورت تمایل به تنظیم قرارداد سرمایه گذاری مجتمع ثبتی ایلیا در کم ترین زمان راهنمای شماست، پیشنهاد می شود تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری

ماده1. طرفین قرارداد

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

1-1. طرف اول :اعطاء کننده تسهیلات مالی یا سرمایه گذار و ضمانت گیرنده

شرکت………نماینده تام الاختیار سرمایه گذاران به عنوان«اعطاء کننده تسهیلات مالی و طرف اول» این قرارداد می باشد. مدیران این شرکت آقای …….مدیرعامل و آقای……….رئیس هیئت مدیره متفقاً دارنده امضا مجاز هستند .نشانی شرکت……………می باشد.

1-2. طرف دوم،«سرمایه پذیر یا گیرنده تسهیلات مالی و ضمانت دهنده»

شرکت……….به مدیریت عامل آقای……..دارنده امضاء مجاز به نشانی تهران:………….و تلفن:…………..به عنوان گیرنده تسهیلات مالی و دهنده ضمانت نامه، طرف دوم این قرارداد می باشد.

لذا در این قرارداد هرجا طرف اول ذکر شود منظور اعطاء کننده تسهیلات مالی (شرکت……….نماینده تام الاختیار سرمایه گذار) و هرجا طرف دوم ذکر شود منظور گیرنده تسهیلات مالی و ارائه دهنده ضمانت نامه(شرکت…………….) می باشد.

تبصره. در صورت تغییر آدرس، هرکدام از طرفین باید بلافاصله آدرس جدید خود را به طرف مقابل اعلام نماید، در غیر این صورت هر گونه اطلاعیه، ابلاغیه و مکاتباتی که به آدرس قبلی ارسال شده باشد به منزله وصول خواهد بود و هرگونه اعتراضی در این خصوص قابل قبول و مسموع نمی باشد.

ماده2. موضوع قرارداد

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

موضوع این قرارداد عبارت است از اعطای تسهیلات مالی از سوی طرف اول در پروژه …………به طرف دوم با توجه به شرایط و مفاد این قرارداد.

طرف اول سرمایه مورد نیاز طرف دوم را برای طراحی و اجرای پروژه …………در مقابل ارائه ضمانت نامه اجرایی بانکی(مطابق با فرمت مورد درخواست طرف اول) در اختیار طرف دوم قرارداده و تا پایان………شمسی به علاوه……..روز از زمان صدور ضمانت نامه بانکی و پایان مدت تمدید آن( به مدت……….سال) به غیراز موارد خاصی که ذیلا در این قرارداد به آنها اشاره شده است مجاز به مطالبه و دریافت مبلغ ضمانت نامه اصل سرمایه و ضمانت نامه های مربوط به سود سرمایه تا پایان مدت تمدید نمی باشد.

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

این قرارداد از تاریخ صدور ضمانت نامه اجرایی(ضمانت نامه بدون قید و شرط بانکی) به مدت……سال شمسی به علاوه…….روز (تاریخ سررسید ضمانت نامه بانکی) معتبر بوده و افزایش مدت قرارداد با توافق طرفین تا مدت ……سال از صدور ضمانت نامه به شرط ارائه ضمانت نامه های مربوط به سود هر سال معتبر خواهد بود. در این صورت همان طوری که در ماده(2) اشاره گردید سرمایه گذار به جز موارد زیر مجاز به ضبط ضمانت نامه ها و دریافت وجوه آن تا پایان مدت تمدید(………………) نخواهد بود.

* توضیح: حداکثر پایان مدت تمدید………….سال بعد از تاریخ صدور اولین ضمانت نامه بانکی می باشد.

تبصره1. در پایان هر سال ضمن تمدید ضمانت نامه اصل و سود سرمایه آن سال، باید ضمانت نامه سود سال بعد نیز تهیه و ارائه گردد(یعنی ضمانت نامه جدیدی به مبلغ اصل سرمایه و سود سالانه تا پایان سال مورد نظر توسط سرمایه پذیر یک جا تهیه و ارائه خواهد شد) در غیراین صورت طرف اول(سرمایه گذار) محق به ضبط ضمانت نامه ها و دریافت وجوه اصل سرمایه وسود تا آن تاریخ می باشد.

تبصره2. در صورت عدم توانایی سرمایه پذیر(طرف دوم) در تامین موارد خواسته شده طرف اول و یا عدم موافقت بانک صادر کننده ضمانت نامه با تمدید آن، این قرارداد به خودی خود فسخ و طرف اول محق به ضبط ضمانت نامه ها و دریافت وجوه مربوطه خواهد بود.

ماده4. میزان تسهیلات مالی

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

سقف میزان تسهیلات مالی اعطایی سرمایه گذار(طرف اول) به سرمایه پذیر(طرف دوم) برای طرح و اجرای پروژه……..مبلغ………….ریال(ریالی) و ……یورو (ارزی) می باشد .مبالغ فوق

طبق جدول زمان بندی پیوست در تاریخ های مشخص شده و در صورت پیشرفت پروژه به طرف دوم پرداخت خواهد شد.

همزمان با انعقاد قرارداد وارائه ضمانت نامه های مربوطه و با رعایت مفاد این قرارداد یک جا و دریک مرحله به طرف دوم پرداخت خواهد شد.

ماده5. شروط قرارداد

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

5-1.ضمانت نامه صادره توسط بانک سرمایه پذیر(استفاده کننده از تسهیلات مالی) ضمانت نامه معتبر و بدون هیچ گونه قیدو شرطی است که باید مورد قبول نماینده تام الاختیار سرمایه گذار (شرکت و….)باشد.

5-2. جهت حصول اطمینان سرمایه گذار در هزینه نمودن تسهیلات مالی در پروژه ها و اطلاع از روند پیشرفت امور، نظارت عالیه ویا مدیریت برنظارت پروژه، باید الزاما توسط مهندس مشاور مورد تایید شرکت………..انجام گیرد، هزینه های مربوط به مهندس مشاور باید توسط سرمایه پذیر براساس قراردادی که فی مابین آنها تنظیم خواهد شد پرداخت گردد.

سرمایه پذیر می تواند هزینه های مربوط به مهندس مشاور و همچنین هزینه های طراحی و آزمایشات را همراه با هزینه های اجرایی جزء هزینه کل پروژه منظور و در تسهیلات مالی درخواستی لحاظ نماید.

5-3. برای حصول اطمینان سرمایه گذار در اجرای صحیح و به موقع پروژه ها باید پیمانکاران انتخاب شده از نظر توان فنی و اجرایی مورد تائید سرمایه گذار یا نماینده تام الاختیار وی(شرکت…..)قرار گیرد.

5-4. کلیه کالاها و مصالح مورد نیاز طرح باید از داخل کشور تامین گردد. بدیهی است چنانچه جهت انجام به موقع طرح، مصالح تولیدی و تهیه شده از داخل کشور تکافوی احتیاجات به موقع طرح را ننماید ویا الزاماً مصالح باید از خارج کشور تهیه گردد، در این صورت تهیه کسری کالا و مصالح مورد نیاز طرح توسط نماینده سرمایه گذار در خارج از کشور توسط شرکت…………ثبت شده در………..مطابق با استانداردهای مربوطه از محل تسهیلات مالی اعطایی به حساب سرمایه پذیر خریداری و طی ضوابط و توافق جداگانه ای که بین طرفین به عمل خواهد آمد مورد اقدام قرار می گیرد.

تبصره. چنانچه به دلایلی سرمایه پذیر حاضر به اجرای مفاد بندهای 5-2و5-3و5-4 نباشد در این صورت باید میزان…………درصد کل مبلغ فاینانس، تحت عنوان ضریب ریسک سرمایه گذاری، به سرمایه گذار در ابتدای اعطای تسهیلات مالی پرداخت نماید. سرمایه گذار مجاز است مبلغ فوق را از مبلغ فاینانس به عنوان هزینه پذیرش ریسک کسر نماید.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با سود مشخص

ماده6. تعهدات طرفین

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

6-1. تعهدات طرف اول(سرمایه گذار)

6-1-1.طرف اول(سرمایه گذار) متعهد می گردد ظرف………..روز کاری پس از عقد قرارداد و همزمان با دریافت

اصل ضمانت نامه بانکی، با توجه به مفاد 2و3 این قرارداد، طبق جدول زمانی پیوست، مبلغ مورد توافق را به صورت ریالی و ارزی به حساب مشخص شده در بانک عامل طرف دوم(سرمایه پذیر) واریز نماید.

اصل ضمانت نامه بانکی، باتوجه به مفاد 2و3 این قرارداد، کل مبلغ مورد توافق را به صورت ریالی و ارزی به حساب مشخص شده در بانک عامل طرف دوم (سرمایه پذیر) واریز نماید.

6-1-2. براساس این قرارداد طرف اول(سرمایه گذار) سود مشارکت یا سود تسهیلات مالی اعطایی را در پایان هر سال دریافت و یا در ابتدای هرسال طی ضمانت نامه معتبر…………………از سرمایه پذیر دریافت خواهد داشت.

6-1-3. سرمایه گذار( طرف اول) بنا به درخواست سرمایه پذیر با توجه به …….سال دوران احداث پروژه با دوره تنفس…………ساله و دوره پرداخت…….ساله جمعا تا مدت …..سال با تمدید ضمانت نامه اصل سرمایه و سود آن موافقت نموده است. چنانچه برای………..سال مورد توافق باشد………………..درصد به اصل…………….درصد اضافه می شود ملاک این قرارداد………….قابل تمدید به ………….سال می باشد.

6-1-4. با توجه به موافقت با تمدید ضمانت نامه های اصل و سود سرمایه در مدت مندرج در بند 6-1-3، سرمایه گذار تا پایان مدت تمدید، مجاز به مطالبه و دریافت مبلغ ضمانت نامه ها جزء در شرایطی که در ماده(3) به آن اشاره گردید، نخواهد بود.

6-2. تعهدات طرف دوم(گیرنده تسهیلات مالی یا سرمایه پذیر)

6-2-1.طرف دوم(سرمایه پذیر) تعهد می نماید در ابتدا یک حساب سپرده در بانکی که طرف اول(سرمایه گذار) معرفی می نماید بنام خود افتتاح نماید.

6-2-2. طرف دوم(سرمایه پذیر یا گیرنده تسهیلات مالی) تعهد می نماید سود سرمایه گذار را معادل سالانه………% (……….درصد) به صورت اسناد تضمینی بانکی (با اعبتار.) بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای در ابتدای هر سال تقدیم سرمایه گذار(طرف اول) نموده و در پایان همان سال پرداخت ویا ضمانت نامه بانکی جدیدی برای مجموع سودسال اول وسال بعد صادر وجایگزین ضمانت نامه قبلی به سرمایه گذار تقدیم دارد و بدیهی است سرمایه گذار لاشه ضمانت نامه مربوط به سال قبل را به سرمایه پذیر مسترد خواهد داشت.

6-2-3.طرف دوم(سرمایه پذیر) تعهد می نماید……………..درصد از کل تسهیلات مالی اعطایی را به عنوان هزینه های کارگذاری سرمایه گذار به نماینده وی،شرکت ………….یا نماینده معرفی شده شرکت………

از محل اولین دریافت خود بدون هیچ گونه عذر وبهانه ای پرداخت نماید، در صورتی که تمامی تسهیلات مالی یک جا به سرمایه پذیر پرداخت گردد

از محل هر قسط دریافتی خود بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای پرداخت نماید.

6-2-4. هزینه مربوط به مدیریت سرمایه گذاری………….درصد مبلغ کل فاینانس است که باید سرمایه پذیر مطابق بند 6-2-3 بلافاصله نسبت به پرداخت آن به شرکت…….ویا نماینده معرفی شده وی اقدام نماید

توضیح این که پرداخت های ردیف 6-2-3و6-2-4 نسبت به کل تسهیلات مالی اعطایی می باشد و یکبار توسط سرمایه پذیر در ابتدا، همزمان با دریافت تسهیلات مالی پرداخت می گردد و یا سرمایه گذار می تواند راساً مبالغ فوق را از کل تسهیلات مالی و اعطایی بابت کارگزاری سرمایه گذار و هزینه مدیریت سرمایه گذاری کسر و مابقی را به حساب سرمایه پذیر واریز نماید که با امضای این قرارداد مراتب مورد تائید سرمایه پذیر بوده و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

6-2-5. طرف دوم یا سرمایه پذیر تعهد می نماید که هیچ گونه اعتراضی نسبت به میزان و نحوه پرداخت اصل سرمایه و سود آن و همچنین هزینه های مربوط به کارگزاری و مدیریت سرمایه گذاری نداشته باشد و هرگونه اعتراض و یا ادعای بعدی به هیچ وجه جایز نبوده و مورد قبول نخواهد بود.

6-2-6-.سرمایه پذیر باید جهت تمدید قرارداد و تمدید ضمانت نامه ها، در پایان هر ………..قبل از تاریخ سررسید سالانه ضمانت نامه های بانکی اصل و سود سرمایه (حداقل ……..و حداکثر……..قبل از اتمام دوره ضمانت نامه) نسبت به صدور و تهیه ضمانت نامه اجرایی بانکی سال بعد (شامل اصل سرمایه و سود) اقدام نموده وضمانت نامه جدید را به طرف اول (سرمایه گذار) تقدیم ولاشه ضمانت نامه های قبلی را مسترد دارد.

6-2-7. در صورتی که طرف دوم(سرمایه پذیر) با توافق طرف اول(سرمایه گذار) بخواهد سود سالیانه را در آخر هرسال نقداً بپردازد، در این صورت، تضمین بانکی مربوطه به سود سال قبل را مسترد وتضمین بانکی جدیدی را برای سال بعد تهیه و به سرمایه گذار ارائه خواهد داد و یا ضمانت نامه مربوط به سود سال قبل را برای یک سال دیگر تمدید خواهد نمود.

6-3. تعهدات مشترک طرفین

تعهدات مشترک طرفین این قرارداد عبارتند از:

6-3-1. عدم افشای اطلاعات و مدارک و مفاد این قرارداد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به جز با اطلاع طرف مقابل، عدم سوء استفاده از مفاد این قرارداد و عدم هرگونه تفسیر دیگری که به نفع خود وبه ضرر طرف مقابل باشد، التزام در حفظ کلیه شئونات اخلاقی و حرفه ای در رابطه با مسئولیت و حیثیت کاری طرف مقابل قرارداد.

6-3-2. طرفین متعهد می گردند در راه تحقق اهداف این قرارداد اقدامات جدی معمول داشته و هیچ گونه تماس، رابطه کاری و ارتباطی با افراد، شرکت ها، موسسات و سازمان های اداری بالادستی یا پایین دستی را که از جانب طرف مقابل معرفی می شوند نداشته مگر با آگاهی و کسب اجازه کتبی از طرف مقابل، هر کدام از طرف قرارداد به عنوان امین ومحرم طرف مقابل خواهد بود.

6-3-3. طرفین این قرارداد تعهد می نمایند که منافع مادی و معنوی طرف مقابل را شرعاً و عرفاً و مطابق کلیه مفاد این قرارداد که به توافق و امضاء طرفین رسیده است به طور کامل رعایت نموده و تضمین نمایند.

6-3-4. بدیهی است همان طوری که قبلا در این قرارداد اشاره گردید، در صورت اجرای به موقع تعهدات از سوی طرفین (جزء در شرایط خاص و با رضایت طرفین) حق فسخ قرارداد پیش از دوره توافق شده (برای مدت………..سال) از سوی هر کدام از دوطرف قرارداد سلب می گردد.

ماده7. قوانین حاکم برقرارداد

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

قوانین حاکم براین قرارداد ضمن رعایت اصل اعتماد متقابل، قانون تجارت بین الملل و قوانین تجارت وبازرگانی جمهوری اسلامی ایران می باشد وطرفین خود را ملزم به رعایت کلیه مفاد این قرارداد دانسته و ضمن عقد خارج لازم هرگونه تفسیر یک طرفه و عدول از تعهدات را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده8. شرایط پیش بینی نشده( فورس ماژور)

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

در صورت وقوع فورس ماژور یا شرایط پیش بینی نشده از جمله حوادث، بلایای طبیعی، تمامی قوانین مطروحه در قانون تجارت وبازرگانی جمهوری اسلامی ایران حاکم خواهد بود. ضمنا در فورس ماژور طرفین تعهد به حفظ روابط کاری فی مابین بوده تا شرایط فوق رفع گردد و چنانچه رفع شرایط غیرممکن شود با حضور طرفین وطبق قوانین جاریه کشور قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

تبصره. بدیهی است که اهمال یا سهل انگاری هرکدام از طرفین موجب نخواهد بود که به استناد قوانین فورس ماژور از انجام تعهدات خود تخطی نمایند و طبق مفاد قانون، متعهد به جبران خسارت وارده به متضرر می باشند.

ماده9. شرایط فسخ قرارداد

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

طرفین با عقد خارج لازم حق فسخ را جزء مواردی که در این قرارداد پیش بینی شده است از خود سلب نمودند.

ماده10.داوری

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

در صورت بروز اختلاف در انجام تعهدات و یا تفسیر مفاد این قرارداد به طوری که منجر به توقف اجرای تعهدات هریک از طرفین گردد مراتب به صورت کتبی به داوری داور مرضی الطرفین واگذار می شود که طرفین موظف به اجرای رای داور خواهند بود.

هزینه های رسیدگی توسط داور به عهده مقصر است در غیراین صورت و عدم حصول توافق طبق قوانین جاری کشور اقدام خواهد شد.

ماده11. نسخ قرارداد

قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی

این قرارداد در……………صفحه شامل…..ماده و………….تبصره در دو نسخه درتاریخ ……………تهیه و به امضاء طرفین رسیده و هرنسخه حکم واحد دارد.

طرف اول قرارداد طرف دوم قرارداد

(سرمایه گذار) (سرمایه پذیر)

داور مرضی الطرفین

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها