جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد کاشی کاری و نمونه قرارداد کاشی کاری

نمونه قرارداد کاشی کاری

هر شخصیت حقیقی در صورت تمایل به انجام امور و انعقاد قرارداد کاشی کاری و تنظیم قرارداد نمونه قرارداد تخصصی باید با متخصصین و وکلای حقوقی در این زمینه مشورت کنند و نکات را دریافت کنند. در این خصوص وکلای ثبتی ایلیا راهنمای فوری شما خواهند بود . در ادامه نمونه قرارداد را ارائه می کنیم.

قرارداد کاشی کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین …………….. به آدرس ……………………………… و شماره تلفن ……………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………… فرزند ………………… متولد…………… صادره از ……………. به شماره شناسنامه ………………… به آدرس ………………………………. و شماره تلفن …………………. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

موضوع قرارداد کاشی کاری

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کاشی کاری و سرامیک و نصب توالت ایرانی در ساختمان …………….. طبقه ………………. به آدرس……………………………………………… دارای پروانه ساختمانی شماره …………….

مشخصات فنی کاشی کاری

به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می‌باشد و همچنین کنترل و تأیید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق یا نقشه ها، به عهده مهندس ناظر و کارفرما ………………

مدت قرارداد کاشی کاری

مدت اجرای این قرارداد به مدت …………….. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار

۵-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۳- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.

۵-۴- برای کاشی‌کاری بایستی از دوغاب ماسه و سیمان به نسبت حجمی ۱:۵ استفاده گردد.

۵-۵- پیمانکار بایستی قبل از کاشی‌کاری وضعیت دیوارها را به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنین زوایای قائم کنترل نماید در صورتی که نواقص و اشکالاتی در آجر چینی وجود داشته باشد باید آن را مطابق نظر مهندس ناظر مرتفع نماید.

۵-۶- در صورتی که به لحاظ اصلاح وضعیت زوایای قائم کاشی‌کاری، پیمانکار متوجه شود که دوغاب پشت کاشی‌کاری بیش از ۵ سانتی متر خواهد شد ابتدا بایستی آن قسمت را سیمانکاری نموده و ۲ روز بعد نسبت به کاشی کاری زیر نظر مهندس ناظر اقدام نماید. بدیهی است قیمت سیمانکاری در توافق جداگانه‌ای محاسبه خواهد شد.

۵-۷- پیمانکار نبایستی به هیچ عنوان در دوغاب ماسه و سیمان از نخاله، خرده آجر و گل رس استفاده نماید.

۵-۸- در قسمت‌هایی که روی عایق‌کاری کاشی اجرا می شود پیمانکار بایستی حتما روی کلیه عایق‌ها را تور سیمی نصب نماید.

۵-۹- پشت کاشی‌کاری بایستی کاملا پر شده و پس از اتمام کار توسط مهندس ناظر کنترل خواهد گردید و در صورتی که در قسمت‌هایی پشت کاشی‌کاری پر نشده باشد پیمانکار موظف به رفع عیب به هزینه خود بوده و مواد چسباننده در این مورد چسب‌های کاشی خواهد بود.

۵-۱۰- پیمانکار موظف است کنج‌های بیرونی کاشی‌ها را پخ ۴۵ درجه زده تا لبه کاشی ها دیده نشود.

۵-۱۱- پیمانکار ملزم می باشد محل کلید و پریزها و لوله‌های آب و فاضلاب را در کاشی برش زده و سوراخ‌های مناسبی ایجاد نماید.

۵-۱۲- پیمانکار باید در حمام ها از کاشی همان دیوار یا نوار لاستیکی و یا پخ ۴۵ درج زیر دوشی ساخته بدیهی است شکل و ابعاد زیردوشی توسط کارفرما اعلام می‌گردد.

۵-۱۳- در محل‌هایی که ابعاد کاشی دیواری یا سرامیک کف دارای عرض برابر می باشد پیمانکار بایستی امتداد درزهای کاشی را با سرامیک تنظیم نماید.

۵-۱۴- کلیه کاشی‌کاری ها بایستی دارای سطوح کاملا شاقول و زوایای گونیا باشد.

۵-۱۵- اجرای نوار کاشی هم عرض کاشی‌های دیواری بایستی با دقت بسیار زیاد انجام گیرد و اضافه قیمتی از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۵-۱۶- نصب کاشی دیواری بایستی حداقل ۳ سانتی متر پایین از کف تمام شده شروع گردد.

۵-۱۷- در قسمت‌هایی که کاشی‌کاری انجام می‌گردد بایستی زاویه مد نظر قرار گیرد و در مکان‌هایی که دید بیشتری دارد بایستی از کاشی‌های بدون برش استفاده گردد و آن قسمت‌هایی که در معرض دید کمتری هستند و یا پشت درها آن قسمت ها برش زده‌شود.

۵-۱۸- پیمانکار بایستی محل اجرای تک گل کاشی‌ها را با کارفرما هماهنگ نماید.

۵-۱۹- نصب سرامیک بایستی با دقت بسیار زیاد و رعایت شیب کف ها اجرا گردد.

۵-۲۰- در هنگام نصب سرامیک بایستی محل کف شوی‌ها و لوله‌های فاضلاب دارای برش های بسیار دقیق اجرا گردد و در محل کف شوی‌ها و لوله‌های فاضلاب نبایستی سرامیک را چندین برش زده و کنار همدیگر قرار داد.

۵-۲۱- سرامیک‌ها نبایستی نسبت به همدیگر دارای لبه باشند و بایستی کاملا هم سطح باشند و به اصطلاح ناخنک نداشته باشد.

۵-۲۲- دوغاب ریزی پس از کنترل و تایید کاشی‌کاری و سرامیک‌کاری انجام خواهد گرفت.

۵-۲۳- نصب کاسه توالت ایرانی بایستی در امتداد بندهای سرامیک باشد.

۵-۲۴- نحوه چیدن سرامیک اعم از ساده یا ۴۵ درجه را کارفرما به پیمانکار ابلاغ می نماید.

۵-۲۵- پیمانکار بایستی ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش لاستیکی، فرز و سنگ مربوطه، ملاقه، کمچه و … را تهیه نموده و مسئولیت نگهداری وسائل مزبور نیز به عهده پیمانکار است.

۵-۲۶- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.

۵-۲۷- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

۵-۲۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.

۵-۲۹- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

۵-۳۰- پیمانکار تأیید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است.

۵-۳۱- پیمانکار موظف است در حدود موضوع قرارداد کلیه موارد ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران را رعایت نماید، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا اقراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کفش ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب ، و … می باشد.

۵-۳۲- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵-۳۳- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می باشد.

۵-۳۴- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۵-۳۵- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

۵-۳۶- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۳۷- پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۳۸- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.

۵-۳۹- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار است.

۵-۴۰- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق به کارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد.

۵-۴۱- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید.

تعهدات کارفرما در قرارداد کاشی کاری

۶-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

۶-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرارداده می شود. شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل روشنایی، ماسه، سیمان، کاشی، سرامیک، توریسمی، نوار پلاستیکی.

۶-۳- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶-۴- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.

۶-۵- کارفرما کلیه مصالح مورد نیاز پیمانکار را در محوطه کارگاه تحویل او می دهد.

۶-۶- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۶-۷- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۶-۸- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره (۱) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

ماده ۷- مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد بر اساس موضوعات زیر توافق می گردد :

۷-۱- کاشی‌کاری از قرار هر متر مربع ریال

۷-۲- نصب سرامیک از قرار هر متر مربع ریال

۷-۳- نصب کاسه توالت ایرانی از قرار هر عدد ریال

۷-۴- اجرای پخ ۴۵ درجه یا اجرای نوار لاستیکی از قرار هر متر طول ریال

۷-۵- نحوه محاسبه سطوح از روی نقشه ها نبوده بلکه ملاک سطوح قابل رویت می باشد و اندازه گیری در محل انجام می شود.

تبصره (۲) به قیمت‌های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره (۳) هیچ‌گونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، کنج‌های زیاد و سایر صعوبت‌هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره (۴) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد‌.

تبصره (۵) پیمانکار نمی‌تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت‌های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۸- کسورات قانونی

از این قرارداد ۵% بیمه و ۵ % مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۹- نحوه پرداخت

پرداخت‌های موقت بر اساس سطوح کاشی‌کاری و نصب سرامیک هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات ماده ۷ و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می‌گردد. ۱۰ % حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده ۱۰- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود

۱۰-۱- یا توافق طرفین.

۱۰-۲- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.

۱۰-۳- مواد فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۱- حل اختلاف

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. …………………… به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است.

ماده ۱۲- فسخ

۱۲-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از ۴/۱ برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۲- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده ۱۳- جریمه

در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ……………………… ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

ماده ۱۴- دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت …………………… ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می‌شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر ۵ روز بعد از ابلاغ مراتب شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

تبصره (۶) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ ………………… تنظیم گردیده است.

 

امضاء پیمانکار امضاء کارفرما

نمونه قرارداد کاشی کاری

نمونه قرارداد کاشی کاری

 

این قرارداد در تاریخ………………فی مابین شرکت……به مدیریت……….نمایندگی آقای……………به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای دارنده شناسنامه شماره…………..صادره از………..فرزند …………..به آدرس:……….وتلفن………به عنوان پیمانکار از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده یک .موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:کاشی کاری کتیبه ها و قوس های داخل مسجد……..با کاشی هفت رنگ قلع وسربی درجه یک به ضخامت یک سانتی متر اصفهان که شامل:تهیه مصالح، حمل و نصب کاشی طبق نقشه پیوست می باشد که قبلا به تائید کارفرما و رویت پیمانکار رسیده است.

ماده دو. مبلغ قرارداد

به ازاء هر متر مربع موضوع قرارداد که شامل تهیه،باراندازی، حمل و نصب می باشد ………ریال که با توجه به متراژ 100 متر مربع جمعا به مبلغ ……….ریال خواهد بود.

ماده سه. قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ……..تا تاریخ………به مدت…..ماه شمسی می باشد.

ماده چهار:نحوه پرداخت و پیش پرداخت

الف) پیش پرداخت: پیش پرداخت به میزان………%مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ سفته پرداخت خواهد شد که این مبلغ به تدریج از صورت وضعیت ها کسر و مستهلک خواهد شد.

ب) پرداخت: هرگونه پرداخت به تناسب پیشرفت فیزیکی کار با درخواست پیمانکار و تائید دفتر فنی صورت خواهد گرفت.

ماده پنج: تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد است موارد زیر را به مورد اجرا گذارد:

الف) حفظ کلیه موارد ایمنی در هنگام کار در کارگاه به عهده پیمانکار است و از این بابت کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ب) تهیه ابزار کار و وسایل لازم جهت اجرا به عهده پیمانکار است.

ج) نگهداری و حراست از مصالح مصرفی و لوازم کار به عهده پیمانکار است

د) جابه جا کردن داربست و زیرپایی و غیره و رعایت موارد ایمنی داربست به عهده پیمانکار است.

هـ) تهیه، بارگیری، باراندازی، نصب کاشی و مصالح مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده شش: کسورات قانونی

پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و…به عهده پیمانکار است که بایستی نسبت به اخذ مفاصاحساب اقدام نماید.

ماده هفت:

تهیه و نصب داربست (فقط یک دوره) به عهده کارفرما می باشد.

ماده هشت: دوره تضمین کار

دوره تضمین کار از تاریخ تحویل موقت………ماه شمسی می باشد که از هر پرداخت به پیمانکار معادل…….درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما برای مدت……..نگهداری می شود. اگر چنانچه طی دوران تضمین نواقصی در موضوع قرارداد مشاهده گردید کارفرما کتبا موضوع را به اطلاع پیمانکار می رساند و پیمانکار متعهد است که سریعا نسبت به رفع عیب اقدام نماید. در غیراین صورت کارفرما راسا اقدام و هزینه آن را با اعمال……….درصد بالاتری به حساب پیمانکار منظور می نماید و در صورت عدم وجود عیب و اشکال سپرده حسن انجام کار پس از تحویل قطعی وپایان دوره تضمین مسترد خواهد شد.

ماده نه: افزایش ویا کاهش مقدار و مبلغ قرارداد

کارفرما می تواند مبلغ قرارداد را تا میزان…….درصد مبلغ قرارداد افزایش ویا کاهش داده وآن را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید و پیمانکار متعهد به اجرای آن می باشد.

ماده ده.ضمانت انجام تعهدات

پیمانکار متعهد می گردد که معادل……..درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به صورت سفته به کارفرما تحویل دهد بدیهی است سفته های موجود پس از پایان کار و صورتجلسه تحویل موقت به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده یازده :نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در …………ماده و…….نسخه تنظیم گردیده که هریک حکم واحد را دارد.

امضا و مهر کارفرما امضا و مهر پیمانکار

قرارداد سنگ کاری و کاشی کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین …………….. به آدرس ……………………………… و شماره تلفن ……………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………… فرزند ………………… متولد…………… صادره از ……………. به شماره شناسنامه ………………… به آدرس ………………………………. و شماره تلفن …………………. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کاشی کاری و سرامیک و نصب توالت ایرانی در ساختمان …………….. طبقه ………………. به آدرس……………………………………………… دارای پروانه ساختمانی شماره …………….

ماده ۳- مشخصات فنی:

به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می‌باشد و همچنین کنترل و تأیید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق یا نقشه ها، به عهده مهندس ناظر و کارفرما ………………

ماده ۴- مدت قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد به مدت …………….. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار:

۵-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۳- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.

۵-۴- برای کاشی‌کاری بایستی از دوغاب ماسه و سیمان به نسبت حجمی ۱:۵ استفاده گردد.

۵-۵- پیمانکار بایستی قبل از کاشی‌کاری وضعیت دیوارها را به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنین زوایای قائم کنترل نماید در صورتی که نواقص و اشکالاتی در آجر چینی وجود داشته باشد باید آن را مطابق نظر مهندس ناظر مرتفع نماید.

۵-۶- در صورتی که به لحاظ اصلاح وضعیت زوایای قائم کاشی‌کاری، پیمانکار متوجه شود که دوغاب پشت کاشی‌کاری بیش از ۵ سانتی متر خواهد شد ابتدا بایستی آن  قسمت را سیمانکاری نموده و ۲ روز بعد نسبت به کاشی کاری زیر نظر مهندس ناظر اقدام نماید. بدیهی است قیمت سیمانکاری در توافق جداگانه‌ای محاسبه خواهد شد.

۵-۷- پیمانکار نبایستی به هیچ عنوان در دوغاب ماسه و سیمان از نخاله، خرده آجر و گل رس استفاده نماید.

۵-۸- در قسمت‌هایی که روی عایق‌کاری کاشی اجرا می شود پیمانکار بایستی حتما روی کلیه عایق‌ها را تور سیمی نصب نماید.

۵-۹- پشت کاشی‌کاری بایستی کاملا پر شده و پس از اتمام کار توسط مهندس ناظر کنترل خواهد گردید و در صورتی که در قسمت‌هایی پشت کاشی‌کاری پر نشده باشد پیمانکار موظف به رفع عیب به هزینه خود بوده و مواد چسباننده در این مورد چسب‌های کاشی خواهد بود.

۵-۱۰- پیمانکار موظف است کنج‌های بیرونی کاشی‌ها را پخ ۴۵ درجه زده تا لبه کاشی ها دیده نشود.

۵-۱۱- پیمانکار ملزم می باشد محل کلید و پریزها و لوله‌های آب و فاضلاب را در کاشی برش زده و سوراخ‌های مناسبی ایجاد نماید.

۵-۱۲- پیمانکار باید در حمام ها از کاشی همان دیوار یا نوار لاستیکی و یا پخ ۴۵ درج زیر دوشی ساخته بدیهی است شکل و ابعاد زیردوشی توسط کارفرما اعلام می‌گردد.

۵-۱۳- در محل‌هایی که ابعاد کاشی دیواری یا سرامیک کف دارای عرض برابر می باشد پیمانکار بایستی امتداد درزهای کاشی را با سرامیک تنظیم نماید.

۵-۱۴- کلیه کاشی‌کاری ها بایستی دارای سطوح کاملا شاقول و زوایای گونیا باشد.

۵-۱۵- اجرای نوار کاشی هم عرض کاشی‌های دیواری بایستی با دقت بسیار زیاد انجام گیرد و اضافه قیمتی از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۵-۱۶- نصب کاشی دیواری بایستی حداقل ۳ سانتی متر پایین از کف تمام شده شروع گردد.

۵-۱۷- در قسمت‌هایی که کاشی‌کاری انجام می‌گردد بایستی زاویه مد نظر قرار گیرد و در مکان‌هایی که دید بیشتری دارد بایستی از کاشی‌های بدون برش استفاده گردد و آن قسمت‌هایی که در معرض دید کمتری هستند و یا پشت درها آن قسمت ها برش زده‌شود.

۵-۱۸- پیمانکار بایستی محل اجرای تک گل کاشی‌ها را با کارفرما هماهنگ نماید.

۵-۱۹- نصب سرامیک بایستی با دقت بسیار زیاد و رعایت شیب کف ها اجرا گردد.

۵-۲۰- در هنگام نصب سرامیک بایستی محل کف شوی‌ها و لوله‌های فاضلاب دارای برش های بسیار دقیق اجرا گردد و در محل کف شوی‌ها و لوله‌های فاضلاب نبایستی سرامیک را چندین برش زده و کنار همدیگر قرار داد.

۵-۲۱- سرامیک‌ها نبایستی نسبت به همدیگر دارای لبه باشند و بایستی کاملا هم سطح باشند و به اصطلاح ناخنک نداشته باشد.

۵-۲۲- دوغاب ریزی پس از کنترل و تایید کاشی‌کاری و سرامیک‌کاری انجام خواهد گرفت.

۵-۲۳- نصب کاسه توالت ایرانی بایستی در امتداد بندهای سرامیک باشد.

۵-۲۴- نحوه چیدن سرامیک اعم از ساده یا ۴۵ درجه را کارفرما به پیمانکار ابلاغ می نماید.

۵-۲۵- پیمانکار بایستی ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش لاستیکی، فرز و سنگ مربوطه، ملاقه، کمچه و … را تهیه نموده و مسئولیت نگهداری وسائل مزبور نیز به عهده پیمانکار است.

۵-۲۶- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.

۵-۲۷- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

۵-۲۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.

۵-۲۹-  پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

۵-۳۰- پیمانکار تأیید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است.

۵-۳۱- پیمانکار موظف است در حدود موضوع قرارداد کلیه موارد ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران را رعایت نماید، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا اقراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کفش ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب ، و … می باشد.

۵-۳۲- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵-۳۳- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می باشد.

۵-۳۴- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۵-۳۵- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

۵-۳۶- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۳۷- پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۳۸- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.

۵-۳۹- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار است.

۵-۴۰- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق به کارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد.

۵-۴۱- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

۶-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

۶-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرارداده می شود. شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل روشنایی، ماسه، سیمان، کاشی، سرامیک، توریسمی، نوار پلاستیکی.

۶-۳- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶-۴- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.

۶-۵- کارفرما کلیه مصالح مورد نیاز پیمانکار را در محوطه کارگاه تحویل او می دهد.

۶-۶- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۶-۷- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۶-۸- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره (۱) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

ماده ۷- مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد بر اساس موضوعات زیر توافق می گردد :

۷-۱- کاشی‌کاری از قرار هر متر مربع                                    ریال

۷-۲- نصب سرامیک از قرار هر متر مربع                                   ریال

۷-۳- نصب کاسه توالت ایرانی از قرار هر عدد                                          ریال

۷-۴- اجرای پخ ۴۵ درجه یا اجرای نوار لاستیکی از قرار هر متر طول                     ریال

۷-۵- نحوه محاسبه سطوح از روی نقشه ها نبوده بلکه ملاک سطوح قابل رویت می باشد و اندازه گیری در محل انجام می شود.

تبصره (۲) به قیمت‌های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره (۳) هیچ‌گونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، کنج‌های زیاد و سایر صعوبت‌هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره (۴) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد‌.

تبصره (۵) پیمانکار نمی‌تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت‌های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۸- کسورات قانونی

از این قرارداد ۵% بیمه و ۵ % مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۹- نحوه پرداخت

پرداخت‌های موقت بر اساس سطوح کاشی‌کاری و نصب سرامیک هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات ماده ۷ و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می‌گردد. ۱۰ % حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده ۱۰- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود

۱۰-۱- یا توافق طرفین.

۱۰-۲- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.

۱۰-۳- مواد فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۱- حل اختلاف

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. …………………… به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است.

ماده ۱۲- فسخ

۱۲-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از ۴/۱ برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۲- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده ۱۳- جریمه

در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ……………………… ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

ماده ۱۴- دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت …………………… ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می‌شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر ۵ روز بعد از ابلاغ مراتب  شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

تبصره (۶) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ ………………… تنظیم گردیده است.

 

امضاء پیمانکار                                                   امضاء کارفرما

فرم خام قرارداد کاشی کاری

1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از تأمین مصالح و کاشی مورد نیاز به منظور کاشی کاری و سرامیک طبقه ….. ساختمان به نشانی ……. دارای پروانه ساختمانی به شماره …… می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ابعاد ارضی پروژه به مساحت ….. متر مربع و نیز ابعاد سازه ای آن به مساحت ….. متر مربع می باشد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای عملیات موضوع قرارداد به ازای تأمین کاشی و سرامیک به ازای تمام اتاق ها و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و  کاشی کاری آن در مجموع به ارزش …… تعیین می گردد.

4. 2 هزینه های اجرای موضوع قرارداد به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1  هزینه تأمین مصالح از جمله سرامیک و کاشی و سیمان و گچ مورد نیاز از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 2 هزینه کاشی کاری اتاق ها، پذیرایی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار ملزم است به منظور کاشی کاری از دوغاب ماسه و سیمان به نسبت حجمی ….. درصد استفاده کند.

12. 2 پیمانکار متعهد می گردد که پیش از کاشی کاری، وضعیت دیوارها و تیغه ها را از لحاظ تراز بودن کنترل نماید تا مادامی که نواقصی در نوع چینش آجرها وجود دارد با نظارت و تأیید کارفرما و مهندس ناظر نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

12. 3 پیمانکار ملزم است نهایت دقت را داشته باشد تا تا به هنگام درست کردن دوغاب ماسه و سیمان عاری از نخاله ساختمانی باشد.

12. 4 پیمانکار ملزم است کنج های بیرونی کاشی ها را با پخ ….. درجه زاویه دهد تا لبه کاشی ها دیده نشود.

12. 5 پیمانکار ملزم است محل کلید پریز برق و لوله های آب را مطابق با دستورالعمل و نقشه هایی که در اختیارش قرار گرفته، برش دهد و محفظه ای مناسب بدون هر گونه ضایعه ایجاد نماید.

12. 6 پیمانکار ملزم است ارتفاع کاشی کاری در آشپزخانه و سرویس بهداشتی را به اندازه …… متر انجام دهد.

12. 7 کاشی کاری از کف زمین می بایست از ….. سانتی متر آغاز گردد.

12. 8 پیمانکار ملزم است به هنگام نصب کاشی ها محل کف شویی و لوله های فاضلاب به نحو دقیقی برش دهد و نبایست کاشی آن بخش را چندین بار برش زد تا در کنار یکدیگر قرار گیرند.

12. 9 پیمانکار متعهد می گردد ابزار کار خویش از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش لاستیکی، سنگ فرز، ملاقه، کمچه و …… را فراهم نماید و در قبال حفظ و نگهداری آن هیچ گونه مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

12. 10 پیمانکار متعهد می گردد در پایان اجرای موضوع قرارداد، مصالح باقیمانده را به نحو مرتبی دسته بندی نماید و تحویل کارفرما دهد.

12. 11 پیمانکار متعهد به حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به کارفرما برای مدت …. ماه می گردد.

12. 12 اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد.

12. 13 پیمانکار موظف می باشد بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

12. 14 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 15 در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید.

12. 16 به طور کلی، پیمانکار موظف است کلیه مسیر ساخت و نصب را براساس نظر مستقیم کارفرما که از پیش مقرر می شود، انجام دهد و متعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گیرد.

12. 17 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

12. 18 پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.

12. 19 پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می باشد.

12. 20 مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد.

12. 21 پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

12. 22 پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد.

12. 23 در صورت وجود نواقص و اشکالات فنی که منجر به حکم تخریب شود یا اصلاح سازه گردد، متوجه پیمانکار می باشد و موظف به جبران قصور خویش می باشد.

12. 24 هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد.

12. 25 در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود.

12. 26 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

12. 27 جابه جایی و انتقال مصالح از صنوف خریداری شده تا محل کارگاه بر عهده کارفرما و از محل کارگاه تا بخش های متفاوت ساختمان، بر عهده پیمانکار می باشد. و مسئولیت هر گونه قصور در جابه جایی و اتلاف آن مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع قرارداد صادر خواهد نمود.

13. 2 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 3 آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.

13. 4 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.

13. 5 کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

13. 6 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

13. 7 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

قرارداد سنگ کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین ………………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……… تلفن ………………  به آدرس …………………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………..  تلفن ………………  به آدرس ………………………….  که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می‎‌گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از عملیات برش و نصب سنگ‌ها در نما، کف طبقات، پله ها و دیوارهای داخلی ساختمان ……………… طبقه به نشانی …………………….. دارای پروانه ساختمانی شماره ……………

ماده ۳- مشخصات فنی

به طور کلی مشخصات فنی براساس نقشه‌ها و دستورکارهای صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می‌باشد. کنترل و تأیید و تطابق کار اجرا شده با نقشه‌ها و دستور کارهای ابلاغی با مهندس ناظر و کارفرما می باشد.

ماده ۴- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد به مدت ………. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار

۵-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۳- در اجرای این قرارداد مواد مشروحه زیر به عهده پیمانکار است:

۵-۳-۱- عملیات برش و ایجاد پخ با انواع سنگ های برش

۵-۳-۲- اجرای سنگ مطابق طرح و نقشه‌های ارائه شده توسط کارفرما

۵-۳-۳- برش مناسب محل دریچه‌ها بازدید لوله ها، کلید، پریز، تابلوهای برق و سایر قسمت ها که بایستی برش زده شود.

۵-۳-۴- نصب نبشی‌ها گم در سنگ‌کاری

۵-۳-۵- مدور کردن لبه‌های سنگ و ایجاد ابزار مطابق دستورکار و نقشه‌های ابلاغی

۵-۳-۶- اجرای اسکوپ در نماهای سنگی به وسیله سیم و چسب سنگ

۵-۳-۷- بندکشی‌های مربوطه

۵-۳-۸- اجرای دوغاب و بتونه‌کاری‌های لازم

۵-۳-۹- دوبله‌کاری سنگ‌های پله

۵-۳-۱۰- ایجاد آب چکان دستی در سنگ‌ها

۵-۳-۱۱- شستن و تمیز کردن نماهای سنگی

توضیح- آن قسمت از سنگ‌کاری که برش، پخ، ابزار و آب چکان‌های ماشینی را لازم داشته باشد بایستی در هنگام قرارداد به اطلاع پیمانکار برسد و اینگونه موارد جزء وظایف پیمانکار نمی باشد.

۵-۴- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و وسایل کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش لاستیکی، ماله، کمچه، ملاقه، چکش لاستیکی، فرز و سنگ های برش لازم و … را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار است.

۵-۵- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.

۵-۶- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

۵-۷- حمل کلیه مصالح از جمله ماسه، سیمان، پودرسنگ، ماسه بادی، انواع سنگ، آهن آلات لازم و …  از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است.

۵-۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملاً تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.

۵-۹- پیمانکار تأیید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه‌های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بعداًَ بتواند درمورد آن استناد به جهل خود نماید.

۵-۱۰- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد.

۵-۱۱- کارفرما مخیر می‌باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵-۱۲- تهیه و پرداخت هزینه‌های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می باشد.

۵-۱۳- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۵-۱۴- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف کارفرما مخیر خواهد بود رأساً خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

۵-۱۵- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۱۶- پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۱۷- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه‌کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.

۵-۱۸- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.

۵-۱۹- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تأکید می‌گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصاً نیروهای افغانی را ندارد.

۵-۲۰- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما یا مهندس ناظر نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲۱- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر مرحله از کار نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید.

۵-۲۲- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و ایشان موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.

۵-۲۳- پیمانکار موظف است براساس رنگ سنگ ها آنها را در کارگاه صورت نماید.

۵-۲۴- ضخامت‌بندها، باید کاملاً مساوی و در یک راستا قرار بگیرد.

۵-۲۵- سنگ پله باید در حدود ۱% به سمت جلو شیب داشته باشد.

۵-۲۶- در مواقعی که دمای محیط کار یا درجه حرارت هر یک از مواد و مصالح مصرفی از ۵ درجه سانتی گراد کمتر باشد انجام بنایی با سنگ ممنوع است.

۵-۲۷- حداقل ضخامت سنگ نما بایستی ۲۰ میلی متر باشد.

۵-۲۸- ملات عملیات سنگی از نوع ملات ماسه سیمان ۱:۵ بایستی باشد.

۵-۲۹- مقدار آب ملات نباید آنقدر زیاد باشد که با نصب سنگ، ملات روان از اطراف درزهای سنگ بیرون بزند.

۵-۳۰- ملات باید تمامی فضای خالی بین سنگ‌ها را پر کند. ملات سخت شده اطراف کار، نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرد. در صورتی که قطعه سنگی جا به جا شود، باید ملات اطراف سنگ‌های فرش شده و سنگ جا به جا شده، کاملاً پاک و ملات قبلی جمع آوری گردد. هر سنگ باید قبل از نصب کاملاً تمیز شده و در صورت لزوم در آب خیسانده شود. ترکیب و ترتیب قرار دادن سنگ‌ها و جزئیات نصب آنها و طریقه قفل و بست نمودن آن، باید مطابق نقشه‌ها و دستورات دستگاه نظارت باشد.

۵-۳۱- سطح نمای سنگ در حین فرش نباید به ملات آغشته شود، در مورد سنگ‌های پلاک که سطح زیرین آنها صیقلی است، می توان برای چسبندگی بیشتر ملات با سنگ، به وسیله فرز، شیارهای در پشت سنگ ایجاد نمود. ضخامت بندها باید کاملاً مساوی بوده و هیچ گاه از ۵ میلی متر کمتر و از ۲۰ میلی متر بیشتر نباشد.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

۶-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می‌باشد.

۶-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می‌شود:

استانبولی، نردبان، داربست، طناب، سطل، شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل برای روشنایی، آهن آلات موردنیاز، انواع سنگ ها، ماسه شسته، سیمان، ماسه بادی، خاک سنگ، آهن آلات اسکوپ و چسب سنگ.

۶-۳- کلیه رقوم‌های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.

۶-۴- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶-۵- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۶-۶- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۶-۷- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره (۱)- پیمانکار می‌تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

ماده ۷- مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع ماده یک براساس ردیف‌های زیر تعیین می‌گردد:

۷-۱- نصب سنگ‌های نما چه در بیرون و چه داخل ساختمان از قرار هر مترمربع ……………………… ریال.

۷-۲- نصب سنگ‌های کف براساس طرح و نقشه‌های ابلاغ هر مترمربع ………………… ریال.

۷-۳- نصب سنگ‌های پله از قرار هر مترمربع کف و پیشانی پله …………………….. ریال.

۷-۴- مدور کردن و ایجاد ابزار در سنگ (موضوع بند ۴-۳-۵) از قرار هر مترطول ……………………. ریال.

۷-۵- دوبله‌کاری سنگ های پله (موضوع بند ۴-۳-۹) از قرار هر مترطول ………………………. ریال.

۷-۶- ایجاد آب‌چکان دستی (موضوع بند ۴-۳-۱۰) از قرار هر مترطول …………………… ریال.

۷-۷- سایر ردیف‌های ماده ۴ در قیمت‌های قرارداد منظور شده است.

تبصره (۲)- به قیمت های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره (۳)- هیچ‌گونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، زاویه داشتن و سایر صعوبت‌هایی که اجرای کار را مشکل تر می‌کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره (۴)- قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می‌باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد.

تبصره (۵)- پیمانکار نمی‌تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت‌های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۸- کسورات قانونی

از این قرارداد ۵% بیمه و ۵% مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۹- نحوه پرداخت

پرداخت‌های موقت براساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات متعلقه و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می گردد. ۱۰% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تأیید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

 

ماده ۱۰- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود

۱۰-۱- با توافق طرفین

۱۰-۲- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد مؤثر باشد.

۱۰-۳- موارد فورس ماژور مانند، زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۱- حل اختلاف

هرگاه در اجرای قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. ………………… به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجراست.

ماده ۱۲- فسخ

۱۲-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از  برنامه زمان بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۲- عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ را برای کارفرما خواهد داشت.

۱۲-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده ۱۳- جریمه

در صورت تأخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تأخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تأخیر غیرمجاز معادل ………………….. ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

ماده ۱۴- دوره تضمین ها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت ……….. ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نواقصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد، کارفرما موارد با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتباً به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر ۵ روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آن را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

تبصره (۶)- هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتاً آن معایب و نواقص را رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی می داند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

این قرارداد در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ ………….. تنظیم گردیده است.

 

امضاء پیمانکار                                                                                  امضاء کارفرما

نمونه قرارداد سرامیک کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین …………….. به آدرس ……………………………… و شماره تلفن ……………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………… فرزند ………………… متولد…………… صادره از ……………. به شماره شناسنامه ………………… به آدرس ………………………………. و شماره تلفن …………………. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کاشی کاری و سرامیک و نصب توالت ایرانی در ساختمان …………….. طبقه ………………. به آدرس……………………………………………… دارای پروانه ساختمانی شماره …………….

ماده ۳- مشخصات فنی:

به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می‌باشد و همچنین کنترل و تأیید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق یا نقشه ها، به عهده مهندس ناظر و کارفرما ………………

ماده ۴- مدت قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد به مدت …………….. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار:

۵-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۳- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.

۵-۴- برای کاشی‌کاری بایستی از دوغاب ماسه و سیمان به نسبت حجمی ۱:۵ استفاده گردد.

۵-۵- پیمانکار بایستی قبل از کاشی‌کاری وضعیت دیوارها را به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنین زوایای قائم کنترل نماید در صورتی که نواقص و اشکالاتی در آجر چینی وجود داشته باشد باید آن را مطابق نظر مهندس ناظر مرتفع نماید.

۵-۶- در صورتی که به لحاظ اصلاح وضعیت زوایای قائم کاشی‌کاری، پیمانکار متوجه شود که دوغاب پشت کاشی‌کاری بیش از ۵ سانتی متر خواهد شد ابتدا بایستی آن  قسمت را سیمانکاری نموده و ۲ روز بعد نسبت به کاشی کاری زیر نظر مهندس ناظر اقدام نماید. بدیهی است قیمت سیمانکاری در توافق جداگانه‌ای محاسبه خواهد شد.

۵-۷- پیمانکار نبایستی به هیچ عنوان در دوغاب ماسه و سیمان از نخاله، خرده آجر و گل رس استفاده نماید.

۵-۸- در قسمت‌هایی که روی عایق‌کاری کاشی اجرا می شود پیمانکار بایستی حتما روی کلیه عایق‌ها را تور سیمی نصب نماید.

۵-۹- پشت کاشی‌کاری بایستی کاملا پر شده و پس از اتمام کار توسط مهندس ناظر کنترل خواهد گردید و در صورتی که در قسمت‌هایی پشت کاشی‌کاری پر نشده باشد پیمانکار موظف به رفع عیب به هزینه خود بوده و مواد چسباننده در این مورد چسب‌های کاشی خواهد بود.

۵-۱۰- پیمانکار موظف است کنج‌های بیرونی کاشی‌ها را پخ ۴۵ درجه زده تا لبه کاشی ها دیده نشود.

۵-۱۱- پیمانکار ملزم می باشد محل کلید و پریزها و لوله‌های آب و فاضلاب را در کاشی برش زده و سوراخ‌های مناسبی ایجاد نماید.

۵-۱۲- پیمانکار باید در حمام ها از کاشی همان دیوار یا نوار لاستیکی و یا پخ ۴۵ درج زیر دوشی ساخته بدیهی است شکل و ابعاد زیردوشی توسط کارفرما اعلام می‌گردد.

۵-۱۳- در محل‌هایی که ابعاد کاشی دیواری یا سرامیک کف دارای عرض برابر می باشد پیمانکار بایستی امتداد درزهای کاشی را با سرامیک تنظیم نماید.

۵-۱۴- کلیه کاشی‌کاری ها بایستی دارای سطوح کاملا شاقول و زوایای گونیا باشد.

۵-۱۵- اجرای نوار کاشی هم عرض کاشی‌های دیواری بایستی با دقت بسیار زیاد انجام گیرد و اضافه قیمتی از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۵-۱۶- نصب کاشی دیواری بایستی حداقل ۳ سانتی متر پایین از کف تمام شده شروع گردد.

۵-۱۷- در قسمت‌هایی که کاشی‌کاری انجام می‌گردد بایستی زاویه مد نظر قرار گیرد و در مکان‌هایی که دید بیشتری دارد بایستی از کاشی‌های بدون برش استفاده گردد و آن قسمت‌هایی که در معرض دید کمتری هستند و یا پشت درها آن قسمت ها برش زده‌شود.

۵-۱۸- پیمانکار بایستی محل اجرای تک گل کاشی‌ها را با کارفرما هماهنگ نماید.

۵-۱۹- نصب سرامیک بایستی با دقت بسیار زیاد و رعایت شیب کف ها اجرا گردد.

۵-۲۰- در هنگام نصب سرامیک بایستی محل کف شوی‌ها و لوله‌های فاضلاب دارای برش های بسیار دقیق اجرا گردد و در محل کف شوی‌ها و لوله‌های فاضلاب نبایستی سرامیک را چندین برش زده و کنار همدیگر قرار داد.

۵-۲۱- سرامیک‌ها نبایستی نسبت به همدیگر دارای لبه باشند و بایستی کاملا هم سطح باشند و به اصطلاح ناخنک نداشته باشد.

۵-۲۲- دوغاب ریزی پس از کنترل و تایید کاشی‌کاری و سرامیک‌کاری انجام خواهد گرفت.

۵-۲۳- نصب کاسه توالت ایرانی بایستی در امتداد بندهای سرامیک باشد.

۵-۲۴- نحوه چیدن سرامیک اعم از ساده یا ۴۵ درجه را کارفرما به پیمانکار ابلاغ می نماید.

۵-۲۵- پیمانکار بایستی ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش لاستیکی، فرز و سنگ مربوطه، ملاقه، کمچه و … را تهیه نموده و مسئولیت نگهداری وسائل مزبور نیز به عهده پیمانکار است.

۵-۲۶- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.

۵-۲۷- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

۵-۲۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.

۵-۲۹-  پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

۵-۳۰- پیمانکار تأیید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است.

۵-۳۱- پیمانکار موظف است در حدود موضوع قرارداد کلیه موارد ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران را رعایت نماید، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا اقراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کفش ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب ، و … می باشد.

۵-۳۲- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵-۳۳- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می باشد.

۵-۳۴- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۵-۳۵- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

۵-۳۶- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۳۷- پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۳۸- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.

۵-۳۹- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار است.

۵-۴۰- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق به کارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد.

۵-۴۱- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

۶-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

۶-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرارداده می شود. شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل روشنایی، ماسه، سیمان، کاشی، سرامیک، توریسمی، نوار پلاستیکی.

۶-۳- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶-۴- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.

۶-۵- کارفرما کلیه مصالح مورد نیاز پیمانکار را در محوطه کارگاه تحویل او می دهد.

۶-۶- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۶-۷- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۶-۸- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره (۱) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

ماده ۷- مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد بر اساس موضوعات زیر توافق می گردد :

۷-۱- کاشی‌کاری از قرار هر متر مربع                                    ریال

۷-۲- نصب سرامیک از قرار هر متر مربع                                   ریال

۷-۳- نصب کاسه توالت ایرانی از قرار هر عدد                                          ریال

۷-۴- اجرای پخ ۴۵ درجه یا اجرای نوار لاستیکی از قرار هر متر طول                     ریال

۷-۵- نحوه محاسبه سطوح از روی نقشه ها نبوده بلکه ملاک سطوح قابل رویت می باشد و اندازه گیری در محل انجام می شود.

تبصره(۲) به قیمت‌های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره(۳) هیچ‌گونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، کنج‌های زیاد و سایر صعوبت‌هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره(۴) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد‌.

تبصره(۵) پیمانکار نمی‌تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت‌های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۸- کسورات قانونی

از این قرارداد ۵% بیمه و ۵ % مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۹- نحوه پرداخت

پرداخت‌های موقت بر اساس سطوح کاشی‌کاری و نصب سرامیک هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات ماده ۷ و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می‌گردد. ۱۰ % حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده ۱۰- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود

۱۰-۱- یا توافق طرفین.

۱۰-۲- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.

۱۰-۳- مواد فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۱- حل اختلاف

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. …………………… به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است.

ماده ۱۲- فسخ

۱۲-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از ۴/۱ برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۲- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده ۱۳- جریمه

در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ……………………… ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

ماده ۱۴- دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت …………………… ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می‌شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر ۵ روز بعد از ابلاغ مراتب  شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

تبصره (۶) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ ………………… تنظیم گردیده است.

 

امضاء پیمانکار                                                   امضاء کارفرما

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها