لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

نمونه قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری

این قرارداد در تاریخ..................فی مابین شرکت......به مدیریت..........نمایندگی آقای...............به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای دارنده شناسنامه شماره..............صادره از...........فرزند ..............به آدرس:..........وتلفن.........به عنوان پیمانکار از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده یک .موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

موضوع قرارداد عبارت است از:کاشی کاری کتیبه ها و قوس های داخل مسجد........با کاشی هفت رنگ قلع وسربی درجه یک به ضخامت یک سانتی متر اصفهان که شامل:تهیه مصالح، حمل و نصب کاشی طبق نقشه پیوست می باشد که قبلا به تائید کارفرما و رویت پیمانکار رسیده است.

ماده دو. مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

به ازاء هر متر مربع موضوع قرارداد که شامل تهیه،باراندازی، حمل و نصب می باشد .........ریال که با توجه به متراژ 100 متر مربع جمعا به مبلغ ..........ریال خواهد بود.

ماده سه. قرارداد

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

مدت قرارداد از تاریخ........تا تاریخ.........به مدت.....ماه شمسی می باشد.

ماده چهار:نحوه پرداخت و پیش پرداخت

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

الف) پیش پرداخت: پیش پرداخت به میزان.........%مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ سفته پرداخت خواهد شد که این مبلغ به تدریج از صورت وضعیت ها کسر و مستهلک خواهد شد.

ب) پرداخت: هرگونه پرداخت به تناسب پیشرفت فیزیکی کار با درخواست پیمانکار و تائید دفتر فنی صورت خواهد گرفت.

ماده پنج: تعهدات پیمانکار

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

پیمانکار متعهد است موارد زیر را به مورد اجرا گذارد:

الف) حفظ کلیه موارد ایمنی در هنگام کار در کارگاه به عهده پیمانکار است و از این بابت کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ب) تهیه ابزار کار و وسایل لازم جهت اجرا به عهده پیمانکار است.

ج) نگهداری و حراست از مصالح مصرفی و لوازم کار به عهده پیمانکار است

د) جابه جا کردن داربست و زیرپایی و غیره و رعایت موارد ایمنی داربست به عهده پیمانکار است.

هـ) تهیه، بارگیری، باراندازی، نصب کاشی و مصالح مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده شش: کسورات قانونی

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و...به عهده پیمانکار است که بایستی نسبت به اخذ مفاصاحساب اقدام نماید.

ماده هفت:

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

تهیه و نصب داربست (فقط یک دوره) به عهده کارفرما می باشد.

ماده هشت: دوره تضمین کار

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

دوره تضمین کار از تاریخ تحویل موقت.........ماه شمسی می باشد که از هر پرداخت به پیمانکار معادل.......درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما برای مدت........نگهداری می شود. اگر چنانچه طی دوران تضمین نواقصی در موضوع قرارداد مشاهده گردید کارفرما کتبا موضوع را به اطلاع پیمانکار می رساند و پیمانکار متعهد است که سریعا نسبت به رفع عیب اقدام نماید. در غیراین صورت کارفرما راسا اقدام و هزینه آن را با اعمال..........درصد بالاتری به حساب پیمانکار منظور می نماید و در صورت عدم وجود عیب و اشکال سپرده حسن انجام کار پس از تحویل قطعی وپایان دوره تضمین مسترد خواهد شد.

ماده نه: افزایش ویا کاهش مقدار و مبلغ قرارداد

کارفرما می تواند مبلغ قرارداد را تا میزان.......درصد مبلغ قرارداد افزایش ویا کاهش داده وآن را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید و پیمانکار متعهد به اجرای آن می باشد.

ماده ده.ضمانت انجام تعهدات

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

پیمانکار متعهد می گردد که معادل........درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به صورت سفته به کارفرما تحویل دهد بدیهی است سفته های موجود پس از پایان کار و صورتجلسه تحویل موقت به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده یازده :نسخ و مواد قرارداد

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

این قرارداد در ............ماده و.......نسخه تنظیم گردیده که هریک حکم واحد را دارد.

امضا و مهر کارفرما امضا و مهر پیمانکار

قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد اجاره پایانه های فروش(POS)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه اجاره پایانه های فروش(POS) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد مشاوره دریافت وام و تسهیلات بانکی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی وریالی) قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک

نمونه قرارداد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی دستگاه خود پرداز

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه فروش، نصب و راه اندازی باآموزش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه خود پرداز با دوره گارانتی معین - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد در سراسر ایران

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری پروژه های کوچک

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری پروژه های کوچک - که در این قرارداد«پیمانکار» و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران

نمونه قرارداد صلح سهام شرکت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید