لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد توجیه و انطباق نقشه و طرح و نقشه تفکیکی


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه امور کاری پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیکی

نمونه قرارداد توجیه و انطباق نقشه و طرح و نقشه تفکیکی

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیکی

1. این قرارداد فیمابین شرکت.........به عنوان«کارفرما» به نمایندگی آقای.....به نشانی:...خیابان........پلاک............طبقه...............واحد........تلفن.........وآقای.........به شماره شناسنامه..........صادره از.............فرزند..........به نشانی:.........خیابان............پلاک.......طبقه...

.........به شماره.........تلفن: ............که منبعد «پیمانکار»اطلاق می شود منعقد می گردد.

2. موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیکی

براساس شرح خدمات8موردی به شرح زیر(تعهدات پیمانکار)

الف) توجیه نقشه موجود با طبیعت با توجه به BMهای احداث شده و انطباق آن با نقشه توپوگرافی2000/1 شهرداری............

ب)طراحی و احداث جاده مناسب به منظور دسترسی به ملک با توجه به نقشه ثبتی موجود به طوری که جاده فوق حتی الامکان در طرح قرار گرفته به صورتی که تجاوز و تعارض به اراضی مجاوز نگردد.

ج) ارائه طرح و نقشه تفکیکی به تعداد..........سهم مساوی وسازگار با اصول و معیارهای شهرسازی شهر.........به هئیت مدیره قبل از اجراء و در صورت تائید پیاده نمودن قطعات به تعداد فوق.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

د) نقشه تفکیکی می بایست به تائید کارشناس رسمی دادگستری و ممهور به مهر و امضای آن گردد و مضافا اینکه گوشه های کلیه قطعات می بایست دارای مختصاتX-Y-Z وبراساس سیستمUTM باشد.

هـ) دقت عملیات می بایست مناسب با دقت دوربین های توتال استیشن باشد.

و) کلیه اطلاعات می بایست به صورت هارد کپی در قالبCD به کارفرما ارائه گردد. (تحت فرمت DGNیا DWG) تحویل گردد.

ز) هر قطعه به وسیله نشانه های سیمانی محکم که در گوشه های قطعات توسط پیمانکار احداث می گردد از قطعه دیگر تفکیک می شود و پیمانکار موظف به تحویل این نشانه ها پس از احداث به کارفرما یا نماینده کارفرما می باشد در غیر این صورت مسئولیت هرگونه تخریب نشانه ها به عهده پیمانکار می باشد. تعیین مشخصات نشانه(مختصات) سیمانی به عهده کارفرما می باشد. مقرر شد تامین نیروی انسانی و مصالح جهت احداث نقاط سیمانی( گوشه های قطعات) توسط کارفرما تامین شود.

3. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیکی

از تاریخ عقد قرارداد به مدت ............روز می باشد.

4. مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیک

با اعمال تخفیف از قرار هر سهمی که یک قطعه می گردد..........ریال معادل ...........تومان که کلیه...........سهم برابر......ریال برابر ...............تومان می باشد.

5. نحوه پرداخت

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیک

..............% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از عقد قرارداد و اخذ تضمین لازم پرداخت می گردد و.......% پس از نقشه برداری ها جاده ها و ارائه طرح تفکیکی و تحویل نقشه آن به هیات مدیره که به تائید کارشناس رسمی دادگستری رسیده باشد والباقی پس از خاتمه کار و تحویل قطعات پرداخت خواهد شد. از آخرین پرداخت......% کل قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام کار نزد............باقی می ماند که پس از تائید مهندس ناظر قابل پرداخت خواهد بود.

6. پیمانکار متعهد می گردد که موضوع قرارداد در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام رسانیده و چنانچه موانعی از طرف شهرداری یا نهاد دیگری برای جلوگیری از انجام کار ایجاد گردید، کارفرما متعهد به برطرف نمودن آن تاخیر در قرارداد را در این خصوص امری موجه بداند.

7. صحت کار می بایست به تائید مهندس ناظر که از طرف کارفرما تعیین می گردد برسد و در صورت عدم تائید مهندس ناظر پیمانکار موظف به رفع نواقص کار می باشد و در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما با هزینه خود راسا اقدام و از مطالبات پیمانکار کسر و در صورت عدم تکافوی مطالبات جهت رفع نواقص پیمانکار مکلف به پرداخت هزینه مذکور می باشد.

8. کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات، بیمه و غیره........به عهده پیمانکار می باشد.

9. چنانچه اختلافی فیمابین کارفرما و پیمانکار در خصوص موارد انجام پروژه پیش آمد از هر طرف یک نفر ویک نفر با توافق طرفین به عنوان داور معرفی و حکمیت خواهد نمود.

10. این قرارداد در ...............نسخه و..............ماده تهیه و تنظیم گردیده که هر نسخه حکم واحد را دارد.

کارفرما مهندس ناظر پیمانکار

نمونه قرارداد توجیه و انطباق نقشه و طرح و نقشه تفکیکی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد در سراسر ایران

نمونه قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک..

نمونه قرارداد داکت کشی، کابل کشی،و پشتیبانی شبکهLAN

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پشتیبانی داکت کشی، کابل کشی، خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکهLAN - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه ها

پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه های تجاری، اداری، مسکونی،ورزشی ،گردشگری و تفریحی و... - موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی، مالی،اداری و...

نمونه قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح حقوق رستوران در حال فعالیت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات شهری نظافت و آسایش عمومی

نمونه قرارداد تخصصی حقوقی در حوزه پیمانکاری خدمات شهری نظافت، جمع آوری زباله، پاکسازی بهداشت و آسایش عمومی .....که از این پس پیمانکار خوانده می شود ...

نمونه قرارداد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید