جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد گازرسانی به صنایع

قرارداد گازرسانی به صنایع

نمونه قرارداد گازرسانی به صنایع را برای تنظیم قرارداد با ارگان های مربوطه را می توانید در متن زیر دریافت کنید. مجتمع حقوقی ایلیا با بیش از 20 سال سابقه انجام امور حقوقی و ثبتی متقاضیان راهنمای تخصصی شما خواهد بود، در ادامه همراه ماباشید تا راهنمای شما عزیزان باشیم.

قرارداد گازرسانی به صنایع

این قرارداد فی مابین شرکت……به نمایندگی آقای……….به آدرس تهران:………………خیابان……….پلاک…………………..تلفن:……………….به عنوان کارفرما وشرکت فنی مهندسی گازرسانی………….(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت شرکت………….به نمایندگی آقای……..با سمت رئیس هیئت مدیره………………..تلفن:………….

به عنوان پیمانکار منعقد می گردد.

ماده1. موضوع پیمان

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

موضوع پیمان عبارت است از تهیه مواد مورد نیاز و طراحی و تهیه نقشه اجرای عملیات لوله کشی گاز اصلی فشار قوی پلی اتیلن و ساخت المک دو اینچ فولادی و TF و نصب فلنج و اجرای فونداسیون واقع در(محل کارگاه)………پیرو نقشه تائید شده شرکت ملی گاز می باشد.

ماده2. مدت پیمان

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

مدت از زمان صدور مجوز توسط بازرسی شرکت ملی گاز به مدت………………روز می باشد.

ماده3. مبلغ پیمان

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

مبلغ کل پیمان طبق موضوع قرارداد به مبلغ………………….ریال با احتساب کسورات قانونی به شرح زیر می باشد:

الف)کف خواب لوله فشار قوی پلی اتیلن به سایز 25و63

ب) ساخت و نصب علمک 4/3 تیپ3 به تعداد……..عدد………..ریال می باشد.

پ) ساخت و اجرای فنداسیون طبق استاندارد نقشه داده شده از طریق شرکت ملی گاز با متعلقات………….ریال برآورد می شود.

ت) نقشه شاخه ای طبق استاندارد با تائید بازرسی شرکت ملی گاز …………….ریال خواهد بود.

ت) ساخت علمک 2اینچ با نصبTFو فلنج مربوطه……………ریال محاسبه شده است.

ماده4. تعهدات پیمانکار

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

1-4. پیمانکار متعهد می گردد در خصوص این قرارداد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 را نسبت به خویش اعلام می دارد.

2-4. پیمانکار متعهد می گردد که از محل اجرای موضوع پیمان بازدید نموده و از کلیه شرایط و مقتضیات منطقه اجرای کارآگاهی کامل داشته و با توجه به این شرایط متعهد به انجام به موقع کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان می باشد.

3-4. پیمانکار ملزم گردید فردی با سابقه و مجرب را به عنوان سرپرست کارگاه ونماینده تام الاختیار به کارفرما معرفی نماید بدیهی است هر گونه ابلاغ از سوی کارفرما به نام برده به منزله ابلاغ به پیمانکار خواهد بود. در صورت عدم حضور سرپرست کارگاه مبالغی به عنوان جریمه کسر می گردد.

4-4.پیمانکار متعهد می گردد ظرف مدت………….روز از زمان ابلاغ کتبی کارفرما کلیه تجهیزات وابزارآلات و همچنین پرسنل مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع پیمان را در محل کارگاه مستقر نماید.

5-4. پیمانکار ملزم گردید جهت اجرای عملیات موضوع پیمان از افراد کارآزموده و مجرب وبه تعداد کافی جهت اجرای پیمان استفاده نماید.

6-4. کلیه هزینه های مربوط به حقوق پرسنل پیمانکار هزینه مسکن، غذا، ایاب و ذهاب و هزینه بیمه پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار بوده و ازاین بابت هیچ گونه پرداختی از سوی کارفرما به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.

7-4. پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای موضوع پیمان را به تعدادکافی وبدون هیچ گونه عیب و نقص در کارگاه حاضر نماید.

8-4. چنانچه کارفرما تشخیص دهد که فردیا افرادی از پرسنل پیمانکار صلاحیت نداشته و یا آنها از کارگاه فراخوانده وافراد با تجربه را جایگزین نماید.

9-4. کلیه کارهای اجرا شده توسط پیمانکار می بایست مورد تائید کارفرما باشد.بدیهی است در صورت عدم تائید هر یک از موارد اجرا شده پیمانکار ملزم به رفع نقص فوق بوده و از این بابت هیچ گونه پرداختی از سوی کارفرما به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.

10-4. پیمانکار متعهد گردید که کلیه عملیات را برطبق نقشه، مشخصات فنی ابلاغ شده اجرا نموده و در صورت مشاهده هر گونه اشکال در نقشه ها مراتب را کتبا به کارفرما اعلام نماید تا در صورت نیاز نسبت به تغییر موارد ذکر شده اقدام گردد.

11-4. پیمانکار و پرسنل پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی و قوانین کار بوده و همچنین پیمانکار ملزم می باشد کلیه تجهیزات و البسه ایمنی پرسنل خود را به هزینه خود تهیه و در اختیار پرسنل قراردهد. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال فرد یا افراد حادثه دیده نخواهد داشت.

12-4. کلیه مصالح مورد نیاز این پیمان توسط پیمانکار تهیه می گردد.

13-4. عملیات لوله کشی بعد از اجرا بایستی انجام وبه تائید شرکت ملی گاز برسد.

14-4. بعد از انجام کلیه عملیات لوله کشی نقشه های مورد نیاز کار تهیه و تحویل کارفرما می گردد.

15-4.اجرای عملیات حفاری و نصب خاکریزی عملیات لوله کشی به عهده پیمانکار است.

16-4. پیمانکار اعلام می نماید حساب شماره……..بانک…………..شعبه………………..کد………………..متعلق به آن شرکت می باشد و کلیه پرداختی ها در وجه آن حساب منظور می گردد.

17-4. پیمانکار جهت حسن انجام تعهدات متعهد به تسلیم ضمانت نامه بانکی معتبر معادل………….% کل قرارداد گردیده و با پایان قرارداد پس از تائید مراتب به همراه حسن انجام کار وسپرده تضمین مسترد می گردد.

قرارداد گازرسانی به صنایع

ماده5. تعهد کارفرما

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

1-5. کارفرما به منظور کنترل ونظارت براجرای عملیات موضوع پیمان و تعهداتی را که پیمانکار به عهده دارد کتبا شخصی یا گروهی را به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی می نماید.

2-5. اطلاعات لازم جهت بهتر انجام شدن موضوع پیمان را در اختیار فروشنده قرا دهد.

ماده6. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

1-6. ………………….% مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار در ازای ارائه ضمانت نامه معتبربانکی پرداخت خواهد شد.

2-6. صورت وضعیت های تائید شده پیمانکار بعد از بررسی و تائید پرداخت خواهد شد.

ماده 7.جرایم تاخیر در کار

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

1-7. چنانچه پیمانکار در اجرای هر یک از کارهای موضوع قرارداد تاخیر نماید به ازاء هر………………..تاخیر در اجرای عملیات مذکور معادل یک درصد مبلغ کل قرارداد تا سقف……روز از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

2-7.در صورتی که مدت تاخیر بیش از ……………………. روز شود معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد بابت هر روز از مطالبات پیمانکار کسر و کارفرما مجاز به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه خواهد بود.

ماده8.کسورات قانونی

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه، مالیات و ………. که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده و هزینه پیمانکار است.

ماده9. حل اختلاف

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

چنانچه در تغییر مفاهیم قرارداد یا مواد اجرایی و مشخصات فنی ابهامی وجود داشت موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع رای ایشان در دعوی قاطع و لازم الاجرا خواهد بود.

ماد10. فسخ قرارداد

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

1-10. چنانچه در حین اجرای کار به هر دلیلی کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار صلاحیت انجام ادامه عملیات را ندارد مجاز است راسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و مراتب را کتبا به پیمانکار ابلاغ و کارهای انجام شده آن زمان را برآورد و به پیمانکار پرداخت نماید.

2-10. چنانچه در حین اجرای کار به هردلیلی پیمانکار از ادامه کار خودداری نموده و ظرف مدت 48ساعت اقدام به شروع مجدد کار ننماید کلیه عملیاتی که قسمتی از آنها انجام شده طبق نظر کارشناس رسمی برآورد شده و با پیمانکار تسویه می گردد.

ماده11. نسخ و مواد و محل انعقاد قرارداد

قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

این قرارداد در…………….ماده و در………………………نسخه و در محل شهرستان……………منعقد فی مابین طرفین مبادله لازم الاجرا گردید.

مهر و امضاء کارفرما                     مهر و امضاء پیمانکار

خدمات ثبتی ایلیا شامل ثبت شرکت، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها