درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قراداد واردات کالای بازرگانی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 4 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه واردات کالای بازرگانی (موضوع پروفرم های .................)

نمونه قراد داد واردات کالای بازرگانی

قراد داد واردات کالای بازرگانی (موضوع پروفرم های .................)

با توجه به عنایات الهی در صحت و سلامت کامل این قرارداد فیمابین آقای .....................به شماره شناسنامه .................. صادره از ............. به آدرس ....................... از یک طرف به عنوان طرف اول و طرف دیگر آقای ...................... به شماره شناسنامه .............. صادره از ..................................... به آدرس ....................... شماره ........................... به عنوان طرف دوم، با شرایط زیر منعقد گردید و طرفین متعهد به اجرای آن می باشند.

ماده 1. موضوع قرارداد

عبارت است از واردات کالاهای موضوع پروفرم های پیوست به ارزش مندرج در پروفرم ..................... دلار آمریکا که جزء لاینفک این قرارداد می باشد و از طریق بانک به صورت گشایش اعتبارات اسنادی نقدی و دیداری انجام می پذیرد.

ماده 2. مدت قرارداد

عبارت است از زمان گشایش اعتبار در بانک به مدت ........... ..... روز که درصورت لزوم با توافق طرفین تا .............. روز دیگر قابل تمدید می باشد.

ماده3. مبلغ قرراداد

نظر به این که طرف دوم جهت واردات کالاهای خود از کارت بازرگانی طرف اول استفاده می نماید لذا طرف دوم متعهد می باشد به ازای هر دلار آمریکا مبلغ .............. ریال که مجموعاً ............. دلا رآمریکا ................ریال به عنوان کارمزد به طرف اول پرداخت نماید که زمان تسویه کارمزد رسیدن اسناد حمل به بانک و تحویل آن به طرف دوم می باشد.

ماده 4. تعهدات طرفین قرارداد

الف) تعهدات طرف اول

1. چون پروفرم را طرف دوم به نام کارت بازرگانی طرف اول تهیه و ارائه می نماید بنابراین طرف اول متعهد می باشد هیچ گونه بدهی که مانع از ثبت سفارش در اداره بازرگانی و گشایش اسنادی و ترخیص کالا گردد نداشته ودر صورتی که خلافت آن اثبات گردد کلیه خسارت های ناشی از این بابت به عهده طرف اول می باشد.

2.طرف اول می بایستی پس از رسیدن کالا به گمرک و اسناد حمل به بانک و تسویه کامل با بانک عامل توسط طرف دوم وکالتنامه ای به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دوم اعلام می دارد در یکی از دفاتر اسنادرسمی تنظیم و تحویل طرف دوم بنماید

3.کلیه مالیات واردات کالای موضوع این قرراداد به عهده طرف اول می باشد و طرف دوم در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد و در صورت طرح مسموع نخواهد بود.

4.نظر به اینکه کل سرمایه و هزینه های موضوع کالای این قرارداد توسط طرف دوم پرداخت می شود بنابراین طرف اول حق هیچ گونه دخل و تصرفی در کالاهای طرف دوم ندارد ومتعهد می باشد پس از رسیدن کالا به گمرک کالا را به نام شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دوم اعلام نماید بنماید.

5.% ارزش اعتبار به مبلغ ......... ریال می باشد که نقداً طرف اول جهت گشایش اعتبار دریافت نمود.

ب) تعهدات طرف دوم

قراداد واردات کالای بازرگانی (موضوع پروفرم )

1. کلیه هزینه های ثبت سفارش بازرگانی – حق الزحمه شرکت بازرسی کننده کالا-کارمزدهای بانک گشایش کننده (اعم از کارمزد گشایش و کارمزد ظهر نویسی اسناد ) - بیمه کالا - انبار داری گمرک و اخذ ترخیصیه ازشرکت حمل و نقل –حق توقف کانتینر- حقوق ورودی گمرک وحق الزحمه ترخیص و به طور کلی هر هزینه و یا جرائمی که مربوط به کالای موضوع این قرارداد می باشد در تعهد طرف دوم می باشد .(در صورتی که هزینه های اعلام شده فوق توسط طرف اول پرداخت شود طرف دوم متعهد به پرداخت آن به طرف اول می باشد.)

2. نظر به این که واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی و در بانک طرف اول انجام می پذیرد بنابراین مبلغ پیش پرداخت گشایش اعتبار و مبلغ مانده الباقی وجه اعتبار در تعهد طرف دوم می باشد . بنابراین طرف دوم متعهد است پس از رسیدن اسناد اعتبار به بانک گشایش کننده سریعاً نسبت به پرداخت مانده الباقی وجه اعتبار اقدام نماید.

3. چنانچه طرف دوم پس از رسیدن اسناد اعتبار به بانک عامل تأخیری جهت پرداخت مانده الباقی وجه اعتبار داشته باشد کلیه جرائم تأخیر که توسط بانک عامل اعلام می گردد در تعهد طرف دوم می باشد و طرف اول هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

4.نظر به این که پروفرم توسط طرف دوم و بنام طرف اول تهیه میگردد چنانچه گمرک کسر دریافتی اعلام نمود در تعهد طرف دوم می باشد.

5. نظر به این که طرف دوم از کارت بازرگانی و اعتبار طرف اول در بانک استفاده می نماید بنابراین کشف هر گونه فساد در پروفرم و محموله های وارداتی کالاهای موضوع این قرارداد در تعهد طرف دوم بوده و طرف اول هیچ گونه مسئولیتی ندارد و در تمامی مراحل طرف دوم جوابگو می باشد.

ماده 5. حکمیت

طرفین قرارداد آقایان 1. ................ 2. ............. و 3. ....................... را به عنوان حکمین مرضی الطرفین پذیرفته و در صورت بروز هر گونه اختلاف حکم آنها نافذ و طرفین متعهد به اجرای آن می باشند.

این قرارداد در ............ ماده و ............ بند و ......... صفحه و .......... نسخه برابر بامواد 10 و 219 و 220و 221 قانون مدنی تنظیم و هر نسخه حکم واحد را دارد.

توضیح ( در صورتی که متممی به این قرراداد الحاق گردد جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

امضاء طرف اول امضاء طرف دوم

قراداد واردات کالای بازرگانی (موضوع پروفرم )

نمونه قراد داد واردات کالای بازرگانی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قراداد واردات کالای بازرگانی (موضوع پروفرم )

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
برای واردات قطعات مورد نیاز از چین نیاز به راهنمایی دارم
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
ما برای خود واردات مشاوره ای نداریم ولی کارهای اخذ کارت بازرگانی که یکی ازموارد مورد نظر در واردات و صادرات هست رو انجام میدیم
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید