درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

 قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

قرارداد حاضر براساس توافق و ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده1. طرفین

1-1. کارفرما:شرکت.........به مدیریت عاملی آقای...........نشانی:...............

1-2. پیمانکار :آقای .......فرزند.......به شماره ملی........صادره از........نشانی........

ماده2. موضوع

عبارت است از تجهیز..........دستگاه ماشین سواری.........به سیستم گازسوز

ماده3. زمان اجرا

برابر توافق طرفین مدت اجرای قرارداد ......روز معادل.......ماه خواهد بود .لازم به ذکر است که زمان شروع قرارداد از تاریخ.......توسط کارفرما به پیمانکار خواهد بود.

ضمنا به منظوررفع هرگونه شبهه تحویل کارگاه طی صورت مجلس وبا قید تاریخ به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید.

ماده4. حق الزحمه پیمانکار

قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

کل حق الزحمه ناشی از اجرای این قرارداد برای پیمانکار مبلغ......ریال معادل........تومان می باشد که طی سه مرحله به شرح ذیل توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

4-1. مبلغ ................. ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال تودیع ضمانت نامه معتبر اعم از چک یا سفته پرداخت می گردد.

4-1. مبلغ .................... ریال پس از انجام ................ درصد موضوع قرارداد

4-3. مبلغ ....................... ریال باقیمانده حق الزحمه نیز پس از اتمام کار و انجام کامل موضوع قرارداد قابل پرداخت است.

ماده 5. تعهدات پیمانکار

قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

5-1. مطابق شرایط مندرج در قرارداد و در فرجه مقرر موضوع قرارداد را به نحو احسن و شایسته انجام و تحویل کارفرما نماید.

5-2. معادل مبلغ پیش پرداخت مندرج در بند «1» ماده 4 یک فقره چک تضمینی به کارفرما تحویل نماید.

5-3.پس از تنظیم صورت مجلس تحویل کارگاه مطابق توضیحات ماده 3 بلافاصله کار را شروع نماید.

ماده6. تعهدات کارفرما

قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

6-1. کارفرما متعهد می گردد نهایتا ظرف مهلت یک هفته از زمان امضاء این قرارداد به منظور صرفه جویی در وقت و همچنین رعایت وضعیت پیمانکار از جهت اقدامات مربوطه از قبیل استخدام و به کار گیری نیروهای لازم ، تهیه لوازم و تجهیزات و ........ کارگاه مربوط به اجرای موضوع قرارداد را مطابق شرایط مندرج در ماده 3 تحویل پیمانکار نماید.

6-2. از آنجایی که انجام موضوع قرارداد در کارگاه مربوط به کارفرما انجام خواهد شد، بالطبع حفاظت و نگهداری وسایل و تجهیزات پیمانکار در زمان های تعطیلی کارگاه به عهده کارفرما خواهد بود.

6-3. کارفرما به منظور نظارت بر اقدامات پیمانکار، یک نفر نماینده به عنوان ناظر تعیین و جهت هماهنگی با پیمانکار طی نامه کتبی به ایشان ابلاغ می نمایند. لازم به ذکر است که فرد ناظر برابر اعلام پیمانکار از انجام هر مورد کار، موظف است ظرف مهلت ................... ساعت نظر کتبی خود را نسبت به وضعیت کار تحویلی به پیمانکار اعلام نماید. بدیهی است که عدم اقدام یا عدم اعلام ناظر نسبت به کارهای تحویلی در موعد مذکور، موید سلامت کار و عدم ایراد می باشد.با این حال لازم است که فرد ناظر گواهی سلامت هر مورد کار را به طور جداگانه به پیمانکار تحویل نماید. بر این اساس تحویل گواهی سلامت به پیمانکار و یا عدم اقدام و اعلام ناظر تا مدت فوق الذکر موجب عدم مسئولیت های آتی پیمانکار خواهد بود.

6-4.کارفرما متعهد به پرداخت وجوه حق الزحمه مطابق ماده 4 می باشد.

همچنین کارفرما مکلف به استرداد چک تضمین پیش پرداخت پیمانکار در موعد پایان قرارداد می باشد.

ماده7. سایر شروط

قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

7-1.چنانچه به علت قوه قاهره (فورس ماژور ) و یا به علت مشکلات دیگر همانند مشکلات ناشی از عدم ترخیص کالا و لوازم از سوی گمرک، پیمانکار دیرتر از زمان های مقرر شروع به کار نماید، ایراد متوجه ایشان نخواهد بود.

7-2.چنانچه عدم اجرای قرارداد به هر دلیل ناشی از عدم همکاری به موقع هر یک از طرفین قرارداد باشد، در این صورت متخلف مکلف به پرداخت کلیه خسارات وارده به طرف مقابل می باشد.

7-3.چنانچه کارفرما به هر دلیل از انجام قرارداد منصرف شد مبلغ پیش پرداخت مندرج در بند ............. ماده 4 به عنوان خسارت به پیمانکار تعلق داشته و همچنین کارفرما مکلف به استرداد چک تضمین مربوطه خواهد بود. همچنین در صورت انصراف کارفرما از ادامه کار، علاوه از پرداخت اجرت کارهای انجام شده همچنین معادل مبلغ پیش پرداخت به عنوان خسارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

کارفرما پیمانکار

 قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد پیمانکاری تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید