لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

نمونه قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

این قرارداد در تاریخ............فیمابین آقای/خانم/شرکت..............تولیدی به شماره ثبت.......به نمایندگی آقای /خانم.............فرزند...............به شماره شناسنامه .............صادره از...............که از این پس کارشناس خوانده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

موضوع قرارداد عبارت است از حضور در محل گلخانه مورد نظر به طور مستمرمطابق قانون کار و مشاوره و همکاری و نظارت کامل ودقیق براجرای کلیه عملیات اجرایی تولید محصول گلخانه ای به عنوان مسئول فنی در گلخانه سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی مورد نظر واقع در شهرستان.......به مساحت..........هکتار می باشد که شرح وظایف پیوست می باشد.

ماده2. حدود خدمات

2-1. خدماتی که توسط کارشناس به موجب مقررات وشرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر طرف جامع وکامل بوده و از جمیع جهات دقیقا مبتنی بر حسن نیت طرفین باشد.

2-2. در مواردی که موضوع قرارداد ارتباط با بخش یا بخش های دیگری از طرح دارد کارشناس موظف است همکاری های لازم را با مسئولان بخش یا بخش های مذکور بنماید.

ماده3. مدت انجام خدمات

3-1. مدت این قرارداد ...........از تاریخ انعقاد قرارداد..........مدت می باشد.

3-2. در پایان مدت قرارداد با توافق طرفین ونظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان........قابل تمدید است.

ماده4. برنامه کار و گزارش ها

4-1.کارشناس موظف است برنامه اجرایی مورد نظر در گلخانه را طبق شرح خدمات پیوست به صورت هفتگی تنظیم و ضمن نصب در تابلو اعلانات آن را اجرا نماید.

4-2.کارشناس موظف است در پایان هر ماه گزارش اقدامات انجام یافته را در هریک نسخه تنظیم به کارفرما تسلیم نماید.

ماده 5. حق الزحمه و نحوه پرداخت

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

حق الزحمه کارشناس در مقابل خدماتی که به موجب این قرارداد انجام می دهد ماهیانه به عدد..................ریال و به حروف.............ریال خواهد بود که توسط کارفرما در پایان هر ماه پرداخت خواهد شد.

تبصره. کلیه کسورات قانونی متعلقه توسط کارشناس پرداخت خواهد شد.

ماده6. تعهدات کارفرما

1. کارفرما متعهد می گردد کلیه لوازم، وسایل وابزار کار، نهاده ها(کود، سم،بذر و.......)، آب،انرژی ، را براساس درخواست کارشناس در زمان مورد نظر تامین و در اختیار کارشناس قراردهد. مسئولیت خسارات ناشی از عدم انجام این تعهدات به عهده کارفرما می باشد.

2. کارفرما متعهد می گردد در امور فنی گلخانه دخالت ننماید و این امر را صرفا براساس شرح خدمات به عهده کارشناس بگذارد و از خلط مسئولیت پرهیز نماید.

3. کارفرما متعهد می گردد که از احاله امور متفرقه غیرمرتبط با وظایف وشرح خدمات به کارشناس خودداری نماید.

4. کارفرما متعهد است حقوق کارشناس را در پایان هر ماه پرداخت نماید، سایر مزایا از قبیل پاداش سنوات خدمتی و عیدی و.........مطابق قانون کار توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده7. حل اختلاف

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

کلیه اختلافاتی که ممکن است براثر این قرارداد بین طرفین رخ دهد ونتوان آنها را از طریق مذاکره حل و فصل نمود.در کمیسیونی مرکب از نماینده کارفرما وکارشناس و نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.......مطرح و تصمیمات متخذه برای طرفین قابل قبول ولازم الاجرا می باشد. در صورتی که کمیسیون مزبور نتواند اختلاف را حل نماید موضوع طبق قوانین ازطریق مراجعه به هیات های حل اختلاف کار و کارگری حل و فصل خواهد شد. طرفین ملزم هستند تا حل اختلاف، تعهداتی که به موجب قرارداد برعهده دارند را اجرا نمایند.

ماده 8. حق واگذاری

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

کارشناس نمی تواند برای انجام امور شرح خدمات موظف خود از خدمت کارشناسان دیگری استفاده نماید.

ماده9. نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است

کارفرما: .................تلفن:..............

کارشناس:..............تلفن:.................

تبصره. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند وتا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده است کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی قبلی مشروح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده10. ضمایم قرارداد

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

ضمایم قرارداد که جزء لاینفک آن می باشد عبارت است از:

8-1. پیوست شماره1: حدود خدمات و شرح وظایف کارشناس

8-2. پیوست شماره 2: مشخصات کارشناس

8-3.پیوست شماره3: سوابق کار کارشناس

ماده11. قانون حاکم بر قرارداد

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده ودر............نسخه تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

کارفرما کارشناس

امضاء امضاء

پیوست شماره1

مشخصات کارشناس

نام

نام خانوادگی

مذهب

ملیت

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

مدارک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

ماه سال

نام دانشگاه

کشور

لیسانس

فوق لیسانس

پیوست شماره2

سوابق کارشناس

سوابق کارهای اجرایی

1.

2.

3.

4.

سوابق کارهای مشاوره ای

1.

2.

3.

4.

نمونه قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه واگذاری امتیاز بیلبورد - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات- و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد پیمانکاری جمع آوری زباله شرکت ها در سطح وسیع

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری جمع آوری زباله شرکت ها در سطح وسیع وبزرگ - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران...

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات شهری نظافت و آسایش عمومی

نمونه قرارداد تخصصی حقوقی در حوزه پیمانکاری خدمات شهری نظافت، جمع آوری زباله، پاکسازی بهداشت و آسایش عمومی .....که از این پس پیمانکار خوانده می شود ...

نمونه قرارداد خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد حق العمل کاری کالاها

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق العمل کاری کالاها - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان - در چارچوب پیمان اجرای عملیات کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی و محوطه سازی مجتمع اداری مسکونی، تجاری، اداری،ورزشی،

نمونه قرارداد حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید