جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد تبلیغاتی

قرارداد تبلیغاتی

اگر میخواهید به صورت قانونی قرارداد تبلیغاتی تنظیم کنید و با هزینه مقرون به صرفه نمونه قرارداد تبلیغاتی را اخذ کنید مجتمع ثبتی ایلیا بهترین گزینه برای شماست تا به اهدافتان دستیابید. در ادامه نمونه هایی از قرارداد را به شما ارائه می کنیم تا راهنمای شما عزیزان باشد.

ارائه نمونه قرارداد تبلیغاتی

در اجرای ماده 10 قانون مدنی و براساس صورتجلسه کمیسیون مزایده و مناقصه شماره ……………. مورخ ……………… و به استناد تفویض اختیار موضوع نامه شماره ………….. مورخه ………………. و ……………………. این قرارداد فی مابین …………….. به آقایان :

1 . …………………

2 . …………………

به آدرس : ……………………………………………………. که در این قرارداد اختصاراً سازمان نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………………….. به شماره ثبت ………………. با مدیرعاملی …………………….. و امضای مجاز 1- …………………. 2- ……………….. به نشانی: ……………………………………………. و تلفن : ………………….. و مجوز فعالیت تبلیغاتی شماره …….. #### …….. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شرایط و مشخصات ذیل که منبعد در این قرارداد طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد. نشانی تعیین شده از سوی طرف قرارداد به شرح بالا محل اقامت قانونی او بوده و کلیه مکاتبات و هرگونه اخطاریه یا اظهارنامه راجع به این قرارداد که به وسیله پست یا توسط مراجع قانونی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد و طرف قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد مگر اینکه تغییر نشانی خود را کتباً به سازمان اعلام نموده باشد.

ماده 1. موضوع قرارداد

بهره برداری انواع رسانه های محیطی در حوزه مسئولیت و نظارت سازمان به منظور انجام کارهای تبلیغاتی در امور تجاری و فرهنگی به شرح ذیل:

1 . نوع رسانه: تابلوهای تبلیغاتی

2 . محل بهره برداری و نگهداری: محوطه ………………

3 . تعداد تابلو هر کدام: ……………….

4 . تعداد تابلو مجموعاً: ………………..

5 . ابعاد تابلو: جمعاً …………………. مترمربع

تبصره1. این نوع واگذاری هیچ گونه حقی اعم از کسب، پیشه، تجارت و سرقفلی وغیره برای طرف قرارداد ایجاد نمی نماید و طرف قرارداد موظف است پس از پایان مدت قرارداد طبق تبصره ماده دو این قرارداد اقدام نماید.

تبصره2. طرف قرارداد ملزم است فقط به بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهای ذکر شده در ماده یک این قرارداد اقدام نماید و هیچ گونه انحصاری در خصوص بهره برداری تبلیغاتی از کل ظرفیت موجود در محور فوق الذکر را نخواهد داشت.

تبصره3. طرف قرارداد برابر نامه شماره (قرارداد مشاوره) …………….. مورخه …………. شرکت …………………. دارای مجوز شماره ………………….. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ………………… را به عنوان مشاور تبلیغاتی خود معرفی می نماید. بدیهی است کلیه عواقب ناشی از قصور و کوتاهی در بهره برداری از امتیاز تبلغاتی به عهده مشاور تبلیغاتی و طرف قرارداد می باشد.

ماده 2. مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ اتمام دوره نصب و بازاریابی لغایت ……………….. سال شمسی می باشد. دوره نصب و بازاریابی از تاریخ صدور این قرارداد لغایت …… روز می باشد و در هر حال در پایان ……….. روز مزبور مدت قرارداد شروع شده و عدم نصب آگهی یا بازاریابی توسط طرف قرارداد موجب عدم تعلق مبلغ مذکور در قرارداد نخواهد شد.

تبصره1. طرف قرارداد متعهد است پس از خاتمه قرارداد به هردلیلی (اعم از فسخ قرارداد، اقاله قرارداد، پایان مدت قرارداد، ابطال قرارداد و …) نسبت به جمع آوری آگهی های نصب شده اقدام و کلیه سازه ها و اسکلت تابلوهای منصوبه و ملحقات مربوط به آنها (انشعاب مربوط به برق و …) را به صورت سالم و رنگ آمیزی در اختیار سازمان قرار دهد و در خصوص آن هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت . بدیهی است مالکیت اسکلت و سازه تابلوهای منصوبه و ملحقات مربوط به آن متعلق به سازمان می باشد.

ماده 3. مبلغ قرارداد

مبلغ ماهیانه این قرارداد بر اساس مفاد صورتجلسه کمیسیون مزایده و مناقصه به شماره ………………. مورخ …………….. به مبلغ …………. ریال (ماهیانه جهت سال اول) و ……………… ریال (ماهیانه جهت سال دوم) و ……………… ریال (ماهیانه جهت سال سوم) می باشد که طرف قرارداد ملزم و مکلف است در موعد مقرر موضوع ماده چهار این قرارداد پرداخت نماید.

ماده 4. نحوه پرداخت

طرف قرارداد موظف است مبلغ ماهیانه را به شرح ذیل در وجه سازمان پرداخت نماید.

(جهت سال اول)

1. مبلغ ……………. ریال چک به شماره ………………….. مورخ …………………. عهده بانک ……………… شعبه کوی ……………..

(جهت سال دوم)

2. مبلغ ……………… ریال چک به شماره ………………… مورخ ………………… عهده بانک ………………… شعبه کوی بیمه

(جهت سال سوم)

3. مبلغ ……………… ریال چک به شماره …………….. مورخ ……………….. عهده بانک …………….. شعبه کوی

تبصره1. تاریخ پرداخت وجه آخرین چک دریافتی می بایست ……….. ماه قبل از اتمام قرارداد باشد.

تبصره2. عدم فعالیت طرف قرارداد به هر عنوان مانع پرداخت مبلغ تعیین شده نمی گردد.

ماده 5. تضمین قرارداد

طرف قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره ………………. مورخ ………………. عهده بانک ………………. شعبه کوی ………………. کلاً به مبلغ ………………. ریال به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات و اجرای صحیح مفاد این قرارداد و برداشتن آگهی تابلوها و واگذاری تابلوها در زمان انقضاء قرارداد طبق تبصره ماده دو این قرارداد، تسلیم سازمان می نماید.

تبصره1. پس از خاتمه قرارداد درصورت پرداخت به موقع میزان مبالغ قراردادی در مدت قرارداد و تسویه حساب نهایی و واگذاری اسکلت تابلوها با ملحقات مربوطه به صورت سالم و تأیید صحت عمل از جانب سازمان تضمین های مزبور عیناً مسترد می گردد.

تبصره2. بدیهی است در صورت برداشت از محل تضمین فوق، طرف قرارداد مکلف است ظرف مدت …… روز نسبت به تأمین و تکمیل آن تا سقف مبلغ مذکور اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم تأمین، سازمان می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی این قرارداد را فسخ نماید.

ماده6 . چگونگی و نحوه فعالیت

1 . تعیین تعرفه و قیمت و اخذ بهای آگهی در هر صورت نبایستی مغایر با منافع سازمان و ضوابط مربوط به نظام صنفی باشد و در انتخاب سفارش ها اولویت با سفارشات سازمان خواهد بود. بدیهی است سازمان هماهنگی لازم را در این خصوص با طرف قرارداد خواهد داشت

2 . طرف قرارداد مکلف است کلیه بخشنامه های صادره از طرف سازمان و مقررات نظام صنفی و ضوابط قانونی سایر ادارات ذیربط را رعایت و اجرا نماید و همچنین موظف است خدمات خود را مطابق ضوابط مراجع ذیصلاح انجام دهد و از این بابت سازمان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

ماده 7 . تعهدات طرف قرارداد

1 . طرف قرارداد متعهد است بنا به درخواست سازمان به منظور اطلاع رسانی در زمینه های مختلف در طول مدت قرارداد به صورت ماهیانه تا …….. درصد از کل متراژ تابلوهای مزبور را به طور منقطع یا متوالی برای زمان مورد نیاز، که توسط سازمان استان مربوطه به وی ابلاغ می گردد جهت فعالیت های فرهنگی و ایمنی به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد طرف قرارداد تبلیغات مورد نظر سازمان را با هزینه خود انجام داده، در طول این مدت حق هیچ گونه فعالیت تبلیغاتی در متراژ تابلوهای موصوف را ندارد.

2. طرف قرارداد متعهد است جهت جذابیت و جلب هر چه بیشتر مشتریان و مخاطبین، نسبت به ارائه طرح های نوین و ابتکاری در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی اقدام نماید.

3. کلیه هزینه های مربوط به اجرای قرارداد اعم از بازاریابی، جذب آگهی، طراحی، حفظ و نگهداری و نظارت و در صورت نیاز مرمت و بازسازی تابلوها و سایر موارد تبلیغاتی موضوع قرارداد و بکار گرفتن پرسنل برای اجرای آن از هر حیث و جهت به عهده طرف قرارداد خواهد بود. بدیهی است چنانچه اسکلت تابلوهای مذکور نیاز به تعمیرات (کلی وجزئی) و رنگ آمیزی و ….. داشته باشد کلیه هزینه های مربوطه در طول مدت قرارداد به عهده طرف قرارداد می باشد.

4. طرف قرارداد متعهد است کلیه طرح های مورد نظر را قبل از نصب به تأیید مراجع مربوطه برساند. هرگونه مسئولیت ناشی از مغایرت طرح ها با شئونات اسلامی و ملی و مقررات و ضوابط جاری کشور به عهده طرف قرارداد بوده و از این بابت سازمان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

5. حفظ و حراست تابلوها و ابزار تابلو در کلیه مراحل موضوع قرارداد با طرف قرارداد بوده و سازمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

6. پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، حق بیمه، حقوق و دستمزد وسایر کسورات قانونی و نظایر آن که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده طرف قرارداد می باشد و طرف قرارداد ملزم است پس از خاتمه قرارداد، مفاصا حساب های لازم را از مراجع ذیربط اخذ و به سازمان ارائه نماید استرداد تضمین قرارداد موضوع ماده پنج این قرارداد منوط به ارائه مفاصا حساب های مذکور می باشد.

7. اخذ کلیه مجوزهای قانونی از ارگان های ذیربط از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخابرات، وزارت نیرو و غیره به عهده طرف قرارداد بوده و سازمان جهت تسهیل در امور یاد شده طرف قرارداد را به ارگان های مربوطه معرفی می نماید.

8. طرف قرارداد اقرار می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 نمی باشد.

9. طرف قرارداد موظف به رعایت کلیه اصول فنی بوده و چنانچه به علت عدم رعایت مسایل فنی و ایمنی و استفاده نامناسب تابلوها واژگون شود یا قسمتی از آن سقوط و صدماتی به راه و اشخاص ثالث (حقیقی و حقوقی) وارد نماید مسئولیت عواقب امر از جنبه کیفری و حقوقی و جبران خسارت وارده به عهده طرف قرارداد می باشد و سازمان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. ضمناً چنانچه خساراتی از سوی طرف قرارداد در هنگام بهره برداری به فنس ها و تجهیزات و تأسیسات و علایم راهنمایی و رانندگی موجود در حریم راه و غیره ایجاد گردد طرف قرارداد موظف به ترمیم و جایگزین نمودن آنها و برگرداندن محل به حالت اول با هزینه خود می باشد.

10. تأمین برق مورد نیاز تابلوها و پرداخت هزینه های مربوط به آن به عهده طرف قرارداد می باشد و همچنین طرف قرارداد متعهد به پرداخت میزان هزینه برق مصرفی بوده و سازمان هیچ گونه تعهدی در خصوص تأمین برق نخواهد داشت.

تبصره . در خصوص سیم کشی های مربوط به برق تابلوها می بایست کلیه نکات ایمنی رعایت شود. بدیهی است مسئولیت هر گونه قصور که منجر به حادثه ای گردد به عهده طرف قرارداد می باشد.

ماده 8 . خسارات عدم اجرای قرارداد (جبران خسارت)

1. کلیه خسارات ناشی از بهره برداری تابلوها چنانچه برابر نظر کارشناسی سازمان، ناشی از تعدی و تفریط باشد به عهده طرف قرارداد است.

2. در صورت تأخیر در پرداخت مبالغ موضوع ماده 3، طرف قرارداد به ازای هر روز تأخیر مشمول پرداخت جریمه به مبلغ دو درصد مبلغ ماهیانه از زمان سررسید خواهد شد.

3. طرف قرارداد می بایست در خاتمه قرارداد به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ، بطلان، پایان مدت قرارداد، نسبت به جمع آوری کلیه آگهی های نصب شده بر روی تابلوها اقدام و اسکلت تابلوها را برابر تبصره ماده 2 این قرارداد تحویل سازمان نماید در غیر اینصورت سازمان مجاز خواهد بود بدون مراجعه به مراجع قضایی ضمن جمع آوری آگهی های نصب شده کلیه هزینه و خسارت های وارده را از محل ماده 5 این قرارداد برداشت یا از محل سایر دارایی های طرف قرارداد مطالبه نماید.

ماده 9 . سایر شرایط

1. طرف قرارداد موظف به پرداخت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و پاکسازی به موقع کلیه تابلوها می باشد.

2. طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی را با قرارداد کتبی و شفاهی یا صلح منافع و یا هر عنوان حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی سازمان کلاً یا جزاً به غیر را ندارد. در غیر این صورت سازمان می تواند قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید و علاوه بر اخذ مبلغ قراردادی زمان استفاده معادل 25% کل مبلغ سالیانه را به عنوان خسارت مقطوع از پیش تعیین شده از محل ماده 5 این قرارداد یا سایر دارایی های طرف قرارداد وصول نماید.

3. طرف قرارداد کلیه شرایط محیطی کار موضوع قرارداد رؤیت نموده و با علم و اطلاع کامل از شرایط مزبور مفاد قرارداد را پذیرفته است و هیچ گونه ادعایی منبعد از سوی طرف قرارداد پذیرفته نخواهد بود.

4. در صورت تراضی طرفین به اقاله قرارداد، و قبول شرایط و ضوابط اقاله توسط طرف قرارداد، مراتب می بایست از سوی طرف قرارداد دوماه قبل به صورت کتبی اعلام تا اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

5. در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد و شرایط مندرج در این قرارداد از جمله تأخیر در پرداخت مبالغ یا اهمال در نگهداری از اسکلت و سازه تابلوها و سایر تعهدات توسط طرف قرارداد سازمان می تواند ضمن فسخ یکجانبه قرارداد بدون نیاز به مراجع قضایی مبلغ تضمین ماده 5 قرارداد را به عنوان حداقل خسارت از پیش تعیین شده به نفع خود ضبط نماید.

6. سازمان می تواند در صورت نیاز، طرف قرارداد را جهت مراجعه به سازمان ها و ارگان ها و مراجع دولتی بر اساس مفاد قرارداد معرفی نماید.

7. چگونگی عملیات نصب با در نظر گرفتن دستوالعمل تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی در حاشیه راه ها بایستی به تأیید سازمان ذیربط محل نصب تابلو رسیده باشد.

ماده 10 . حل اختلاف

طرفین قرارداد، آقای ……………….. فرزند ……………….. را به عنوان داور مرضی الطرفین قبول و تعیین نمودند که در صورت بروز هر گونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد و به طور کلی هر گونه تخلف از شرایط و مفاد مندرج در این قرارداد نسبت به صدور رأی داوری مبنی بر خلع ید از موضوع قرارداد و یا ضرر و زیان وارده، فسخ قرارداد اقدام و رأی و نظر داور مذکور قاطع دعوی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد و مستأجر حق اعتراض به رأی داور را در کلیه مراجع قضایی و قانونی از خود ساقط نمود. شرط داوری موضوع این بند به عنوان شرط مستقلی تلقی شده و حاکم بر کلیه موارد اختلاف ناشی از این قرارداد فیمابین مراجعین حتی در صورت احراز بطلان قرارداد یا بعد از فسخ یا اقاله آن می باشد.

ماده 11.

این قرارداد در ………. ماده و ……… بند و ………… تبصره و در ………… نسخه تنظیم و مبادله گردید و همگی در حکم واحد هستند.

امضاء نماینده سازمان امضاء و مهر متقاضی

قرارداد تبلیغاتی

نمونه قرارداد بهره برداری تبلیغاتی

این قرارداد بین……………………. به نشانی:……..که در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود، از یک طرف و آقای……..، فرزند:…….، دارای شناسنامه شماره:……، کدملی:…..، صادره از:…..، به نشانی:……. که در این قرارداد «طرف دوم» نامیده می‌شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به رعایت دقیق مفاد آن گردیدند:

ماده ۱ – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از بازسازی، تجهیز و احداث فضاهای مورد نیاز مجموعه سوارکاری دانشکده دامپزشکی به شرح ذیل و بر اساس مشخصات فنی و اجرای توسط طرف دوم و به هزینه وی، سپس بهره‌برداری از محل…… حداکثر مدت…….. سال از زمان انعقاد قرارداد:

تعمیر و بازسازی اصطبل‌های نگهداری اسب و ایجاد فضاهای جدید در اصطبل.

فضاسازی، بهسازی و تعمیر فضاهای موجود سوارکاری و محوطه آن.

تولید و ساخت مانژ جدید، تعمیر و بازسازی مانژ قدیم و مانژ‌گرد.

ایجاد اطاق‌های کارگری جدید.

ساخت رختکن خواهران و برادران و بخش‌های مورد نیاز جهت پذیرایی مراجعین.

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد قرارداد به ترتیب عبارتند از: مشخصات فنی (کمی و کیفی) ساختمان‌های موضوع قرارداد، نوع مصالح مصرفی مورد نیاز، دستورکارها، صورت مجلس‌ها، موافقتنامه‌ها، و….هر نوع سند دیگری که خصوص موضوع قرارداد تنظیم شود و به امضای طرفین برسد، پیوست و جز لاینفک این قرارداد خواهد بود.

ماده ۳- زمانبندی قرارداد

۳-۱- مدت زمان لازم جهت طراحی، ساخت، بازسازی محل مجموعه، براساس برنامه زمانی قرارداد،…………. ماه از زمان امضا قرارداد خواهد بود.

۳-۲ – مدت بهره برداری از محل از تاریخ………………. لغایت………………. به مدت….ماه تعیین می‌گردد.

ماده ۴ – تعهدات طرف اول

۱- طرف اول متعهد است، حداکثر ظرف مدت…… روز از تاریخ انعقاد قرارداد، محل را با تنظیم صورتجلسه به طرف دوم تحویل نماید.

۲- طرف اول ظرف مدت…… روز از تاریخ دریافت مدارک و نقشه های ارسالی طرف دوم، برای تصویب به یکی از دو روش زیر عمل می‌کند:

۲-۱ تصویب مدارک و نقشه های دریافتی را با عودت یک نسخه امضا شده از آنها، به طرف دوم اعلام می دارد.

۲-۲ عدم تصویب نقشه ها و مدارک و دلایل آن) مغایرت با مفاد قرارداد و پیوست‌های قرارداد و یا روش‌های متداول طراحی، مهندسی (و اصلاحات پیشنهادی خود را برای هر بخش از مدارک و نقشه، به طرف دوم اعلام می‌کند. طرف دوم مکلف است، اصلاحات مذکور را در نقشه ها و مدارک اعمال نموده، مجدداً برای تصویب نهایی طرف اول ارسال نماید.

۳ – صدور مجوز جهت تردد پرسنل طرف دوم و تسهیل در ورود و خروج افراد معرفی شده از سوی طرف دوم و ورود وخروج وسایل نقلیه، ماشین‌آلات و لوازم، تجهیزات مورد نیاز برای ساخت، بازسازی و بهسازی، با رعایت ضوابط دانشگاه، بر عهده طرف اول می‌باشد. طرف اول می‌تواند شرایطی را در این خصوص معین نماید و طرف دوم ملزم به رعایت آن شرایط است.

۴- طرف اول در طول مدت قرارداد مجاز به راه اندازی مرکز آموزش سوار‌کاری در محدوده محمد شهر نمی‌باشد.

ماده ۵ – تعهدات طرف دوم

۵-۱- ساخت، تجهیز و بازسازی

۱- طرف دوم تأیید می‌کند، تمام اسناد و مدارک قرارداد را به دقت مطالعه کرده، از محل کار بازدید به عمل آورده، مطالعات اقتصادی و امکانسنجی لازم را انجام داده و از قوانین ومقررات موجود آگاهی کافی حاصل نموده است. در هر صورت ادعای جهل طرف دوم، به هیچ عنوان رافع مسئولیت‌های ایشان نخواهد شد.

۲ – طرف دوم اعلام می‌کند، از کلیه قوانین، مقررات و دستور‌العمل‌های مربوطه به فعالیت در محیط دانشگاه مطلع بوده و مکلف است با پرسنل حراست و انتظامات دانشگاه همکاری لازم را به عمل آورد.

۳ – پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به انجام مطالعات اولیه، تهیه طرح‌های مقدماتی و طرح‌های اجرایی، مقاوم سازی، مرمت، بازسازی و تجهیز محل بهره برداری، بر اساس ماده ۱ قرارداد و پیوست‌های آن، پرداخت هزینه‌های مربوط به اخذ مجوز، تهیه و تأمین مصالح، حقوق و دستمزد کارگران، بیمه کارگران و عوارض قانونی، مالیات‌های متعلقه و به طور کلی هر هزینه‌ای که برای اجرای موضوع قرارداد ضروری باشد، تماماً به عهده طرف دوم می‌باشد.

۴- طرف دوم مکلف است، اسناد و مدارک مربوط به طراحی و نقشه‌های اجرای پروژه را ظرف مدت روز…. پس از انعقاد قرارداد، برای تأیید طرف اول ارسال کند. در صورت عدم تأیید نقشه‌ها و مدارک، طرف دوم مکلف است، اصلاحات مورد نظر طرف اول را در نقشه‌ها و مدارک اعمال نموده، مجدداً برای تصویب نهایی ارسال نماید. در هر صورت مسئولیت هر نوع نقص و یا کمبود در نقشه ها و مدارک فنی، حتی اگر به تأیید طرف اول یا ناظر قرارداد رسیده باشد، به عهده طرف دوم است، مگر اینکه طرف دوم، نقص یا کمبود در اسناد فنی را به صورت مکتوب به طرف اول اعلام کرده باشد و طرف اول به صورت مکتوب اجرای آن را از طرف دوم درخواست نموده باشد.

۵- طرف دوم مکلف است، بر اساس لیست قیمت پیوست۳ قرارداد، حداقل…….ریال جهت ساخت، بازسازی و تجهیز محل هزینه کند.

۶- ساخت، بازسازی، مقاوم‌سازی و تجهیز محل پروژه باید بر اساس مشخصات فنی پیوست قرارداد و مطابق ضوابط فنی و مهندسی مورد تأیید شهرداری و با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای موجود انجام شود.

۷- ساخت، بازسازی و بهسازی محل باید با نظارت و تأیید ناظر انجام شود، چنانچه اقدامات طرف دوم منطبق با دستورالعمل‌های پیوست قرارداد نبوده و مورد تأیید ناظر نباشد، طرف اول می‌تواند قرارداد را فسخ کند و طرف دوم هیچ حقی نسبت به هزینه‌های انجام شده، ندارد و مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به طرف اول می‌باشد.

۸- طرف دوم نمی‌تواند بدون موافقت کتبی طرف اول، موضوع قرارداد را به غیر واگذار کند.

۹- بناهای احداث شده، بازسازهای انجام شده، تجهیزات و منضمات موجود در محل پروژه که از سوی طرف دوم انجام می‌شود، از ابتدای قرارداد متعلق به طرف اول است و طرف دوم مسئول حفظ ونگهداری از محل، تجهیزات و امکانات موجود در آن می‌باشد و تعهد می‌نماید در استفاده از آن مرتکب تعدی و تفریط نگردیده و ایمنی آن را تضمین می‌نماید. در صورت تخلف، طرف اول می‌تواند قرارداد را فسخ کند و طرف دوم مکلف است، بدون هیچ گونه ادعایی محل بهره برداری را تخلیه کند و خسارات وارده به طرف اول را جبران کند.

۱۰- طرف دوم متعهد است، نیروی انسانی واجد صلاحیت را در تمام رده‌های شغلی مورد نیاز برای حسن اجرای موضوع قرارداد، تأمین نماید. کلیه اشخاصی که در راستای اجرای این قرارداد به هر نحو، درخدمت طرف دوم می‌باشند، کارگر وی می‌باشند و ایشان مکلف است کلیه حقوق قانونی آنان از قبیل حقوق و مزایای قانون کار و حق بیمه تأمین اجتماعی و تعهدات ناشی از سایر قوانین را شخصاً و به موقع پرداخت کند و تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کلیه کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است، به طرف اول ارائه نماید. در هر صورت، طرف اول در قبال مطالبات نیروی انسانی طرف دوم هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

۱۱- طرف دوم در مدت اجرای این قرارداد، به طور مطلق مسئول اقدامات خود و کارکنان تحت امر خود می‌باشد. جبران کلیه خسارتی که از فعل یا ترک فعل طرف دوم و یا کارکنان او و اشیا تحت تصرف یا متعلق به وی، به اموال، تجهیزات، تأسیسات دانشگاه و یا اشخاص ثالث وارد شود، بر عهده طرف دوم می‌باشد.

۱۲- طرف دوم اعلام می‌کند، مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت نبوده و تعهد می‌نماید که تا پایان مدت قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع این قرارداد سهیم و ذینفع نکند. در صورت تخلف جبران کلیه خسارات وارده به طرف اول و اشخاص ثالث بر عهده طرف دوم است.

۵-۲ شیوه بهره برداری

۱- با توجه به پرداخت هزینه‌های ساخت، بازسازی محل از سوی طرف دوم، همزمان با امضای این قرارداد، حق انتفاع از محل نگهداری اسب بیمارستان دانشکده دامپزشکی، حداکثر به مدت … سال در اختیار طرف دوم قرار می‌گیرد. علاوه بر پرداخت هزینه‌های ساخت، بازسازی و بهسازی، طرف دوم مکلف است ماهانه…ریال به عنوان مابه ازاء‌انتفاع از محل، به شماره حساب…..بانک…..به نام طرف اول واریز نماید.

۲- محل انتفاع صرفاً جهت جهت برگزاری کلاسهای آموزش سوارکاری در اختیار طرف دوم قرار می‌گیرد و ایشان به هیچ عنوان حق تغییر نوع استفاده مزبور از محل را ندارد.

۳- مخارج لازم برای نگهداری محل بهره‌برداری‌، تجهیزات و امکانات آن و همچنین مخارج لازم برای انتفاع از آن، بر عهده طرف دوم است وطرف اول هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و طرف دوم نسبت به هزینه‌های انجام شده، حق رجوع به طرف اول را ندارد.

۴- بهره‌برداری از محل باید به نحوی باشدکه به ابنیه و تأسیسات خسارات وارد نکند و کلیه مستحدثات و تأسیسات پس از انقضا مدت بهره برداری، به نحو سالم و عاری از هر گونه عیب و ایراد به طرف اول تحویل شود.

۵- بهره‌برداری از ملک قائم به شخص طرف دوم بوده و ایشان حق واگذاری مورد انتفاع را به غیر ندارد و مباشرت وی در انتفاع شرط می‌باشد. در صورت تخلف، طرف اول می‌تواند قرارداد را فسخ کند و طرف دوم مکلف است، بدون هیچ گونه ادعایی محل بهره برداری را تخلیه کند و به طرف اول تحویل دهد.

۶- طرف دوم‌تأیید می‌نماید، کلیه مجوزهای قانونی و دولتی لازم برای برگزاری کلاسهای آموزشی موضوع قرارداد را دارد و مکلف است دستورالعمل پیوست۴ قرارداد، در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی را رعایت نماید.

۷- تأمین نیروی انسانی، اسب، تجهیزات وکلیه لوازم و وسایل مربوط به برگزاری کلاس‌های آموزش سوارکاری بر عهده طرف دوم است و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

۸- طرف دوم متعهد است، حداقل ۱۰ رأس اسب و لوازم مورد نیاز سوارکاری را در محل تأمین نماید. پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به نگهداری، علوفه و درمان اسب‌ها بر عهده طرف دوم می‌باشد. طرف اول مجاز است، در طول مدت قرارداد، بدون پرداخت هیچ‌گونه و جهی از این اسب‌ها جهت برگزاری کلاسهای آموزشی و… استفاده نماید.

۹- طرف دوم متعهد است، برای کارکنان، دانشجویان و هر شخصی که ازسوی طرف اول معرفی می‌شود (حداکثر به تعداد…. نفر در سال) کلاس آموزش سوارکاری برگزار نماید. هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی … ریال می‌باشد که از طرف شرکت کنند‌گان به حساب… به نام طرف دوم واریز خواهد شد.

۱۰- طرف دوم متعهد است، ۴ رأس اسب متعلق به طرف اول را به طور رایگان در محل مواظب و نگهداری نماید و غذای آنها را به طور رایگان تأمین نماید. طرف دوم حق استفاده از اسب‌های مذکور را نداشته و در هر زمان که طرف اول درخواست نماید، باید نسبت به تحویل آنها اقدام کند.

۱۱- طرف دوم مکلف است محل انتفاع، کلیه امکانات و تجهیزات موجود در آن را در هر زمان که طرف اول اعلام نماید، به‌طور رایگان در اختیار طرف اول قرار دهد تا در جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش کارورزان و برگزاری کلاس‌های تخصصی اسب برای دستیاران استفاده نماید.

۱۲- طرف دوم متعهد است، کلاس‌های آموزش سوارکاری را به شکل جداگانه در ساعات مختلف برای خانم‌ها و آقایان برگزار نماید. همچنین جهت آموزش خانم‌ها از مربی خانم و برای آموزش آقایان از مربی آقا استفاده نماید.

۱۳- طرف دوم متعهد به ایجاد و پیش‌بینی فضای لازم برای رختکن خواهران و برادران می‌باشد.

۱۴- طرف دوم متعهد به مراقبت شبانه‌روزی، پانسیون، تعلیف و نگهداری اسب‌های است که جهت امور درمانی به بیمارستان ارجاع می‌شود. هزینه‌های نگهداری از سوی بیمارستان اعلام شده و توسط صاحب اسب به‌حساب….به نام………پرداخت می‌گردد.

۱۵- طرف دوم متعهد است، جهت رونق ارائه خدمات درمانی و بهداشتی بیمارستان دانشکده دامپزشکی، در هر سال حداقل ۱۰۰ رأس اسب بیمار (اعم از جراحی، مامایی، داخلی، آزمایشگاه و کالبدگشایی) را به بیمارستان ارجاع نماید. در‌آمد‌های حاصل از ارائه خدمات درمانی به حساب بیمارستان واریز خواهد شد.

تبصره ۱- اگر یک اسب در بخش‌های مختلف خدمات دریافت کند، تنها یک مورد محسوب می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که طرف دوم نتواند در هر سال ۱۰۰ رأس اسب بیمار به بیمارستان معرفی نماید، به ازای هر مورد کمتر از تعهد، مبلغ…. ریال باید به طرف اول پرداخت نماید.

۱۵- حفظ ونگهداری محل و تجهیزات آن برعهده طرف دوم است و طرف دوم مکلف است در انقضا مدت یا فسخ قرارداد، محل انتفاع و تجهیزات آن را صحیح و سالم به طرف اول تحویل نماید. جبران کلیه خسارات وارده به اموال مذکور، به هر دلیل و از طرف هر‌کس‌که باشد، بر عهده طرف دوم است و طرف اول می‌تواند خسارات وارده را از محل تضمینات طرف دوم وصول کند. چنانچه مبلغ مذکور، برای جبران خسارات وارده کفایت نکند، طرف اول می‌تواند برای جبران خسارت به سایر اموال و دارایی‌های طرف دوم مراجعه کند.

۱۶- کلیه اشخاصی که در اجرای این قرارداد در خدمت طرف دوم می‌باشند، کارگر وی محسوب می‌شوند و طرف دوم مکلف است، کلیه حقوق قانونی آنان از قبیل حقوق و مزایای قانون کار و حق بیمه تأمین اجتماعی و تعهدات ناشی از سایر قوانین را شخصاً و به موقع پرداخت کند و مفاصاحساب تأمین اجتماعی را به طرف اول ارائه دهد، در هر صورت طرف اول در مقابل آنها هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.

تبصره ۱- طرف دوم حق به کارگیری هیچ یک ازکارکنان دانشگاه را ندارد.

تبصره ۲- به‌کارگیری اتباع خارجی، مستلزم رعایت قوانین ومقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم می‌باشد.

۱۷- طرف دوم وکلیه کارکنان وی مکلف به رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی طرف اول می‌باشند.

۱۸- ارائه خدمات از سوی طرف دوم باید مطابق استانداردهای مورد تایید…. باشد. در هر صورت مسئولیت و جبران هرگونه زیان و خسارات مالی وجانی وارده به هنرجویان به عهده طرف دوم است و طرف اول از این حیث هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۱۹- طرف دوم متعهد است، کلیه مقررات حفاظتی و ایمنی کار را رعایت نموده و مسئولیت کلیه حوادث حین کار برعهده وی خواهد بود و از این حیث طرف اول هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۲۰- طرف دوم مکلف است به هنگام انعقاد قرارداد، تمام مسئولیت‌های خود را در نزد یکی از شرکت‌های معتبر بیمه مسئولیت مدنی، بیمه نماید و رونوشت بیمه نامه را به طرف اول ارائه کند.

۲۱- طرف دوم اقرار دارد، هیچ مبلغی تحت عنوان حق سرقفلی، کسب وپیشه به طرف اول پرداخت ننموده و متعهد است در انقضای مدت و فسخ قرارداد، نسبت به تخلیه و تحویل مورد اجاره اقدام کند.

۲۳- طرف دوم مکلف به پرداخت مابه ازاءانتفاع در سررسید مقرر است. در صورت عدم پرداخت، طرف دوم مکلف است، علاوه بر پرداخت اصل مبلغ، به ازای هر روز تأخیر، روزانه.. ریال به طرف اول پرداخت کند.

علاوه بر این عدم پرداخت هر قسط از مابه ازا انتفاع بعضاً یا تماماً، ظرف ۷ روز از تاریخ سررسید، موجب خیار فسخ و تخلیه محل از سوی طرف اول خواهد بود و تضمین قراردادی به نفع طرف اول برداشت می‌شود.

۲۳- طرف دوم موظف است، جهت شناسایی و ورود و خروج پرسنل خود به محل، مشخصات آنها را کتباً به طرف اول اعلام نماید. چنانچه در مدت قرارداد تخلفی از طرف پرسنل طرف دوم اتفاق افتاد، با اعلام کتبی طرف اول، طرف دوم مکلف است نسبت به جایگزینی پرسنل اقدام نماید.

۲۴- طرف دوم مکلف است، کلیه بدهی‌های دولتی و قانونی خود از قبیل مالیات، عوارض، حق بیمه، کارگران و هزینه آب – برق – تلفن و گاز را مرتب و منظم به مراجع ذی صلاح پرداخت و در پایان هر سال و انقضا مدت قرارداد، مفاصاحساب بدهی‌ های مذکور را به طرف اول تسلیم نماید. عدم تادیه بدهی‌های مزبور در طول مدت قرارداد موجب حق فسخ برای طرف اول خواهد بود و طرف اول از بابت امور فوق هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.

در صورت تأخیر غیرمتعارف در پرداخت حقوق دولتی یاد شده، طرف اول حق دارد عندالاقتضا راساً نسبت به تصفیه حساب با مراجع دولتی اقدام و وجوه پرداختی را از مبلغ ضمانت نامه و سایر اموال و مطالبات طرف دوم کسر نماید.

۲۵ -طرف دوم به هیچ عنوان حق استفاده از نام و آرم دانشگاه تهران و دانشکده و پردیس های وابسته را ندارد. در صورت تخلف، حق اقامه دعاوی حقوقی و کیفری علیه ایشان برای دانشگاه محفوظ است.

ماده ۶- فسخ قرارداد

علاوه بر موارد مندرج در متن قرارداد، در هر زمان که طرف اول تشخیص دهد، طرف دوم توانایی اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موضوع قرارداد را ندارد و یا به هر دلیل نتواند نسبت به انجام و اجرای موضوع قرارداد به نحو مطلوب و شایسته که مورد تأیید طرف دوم باشد، اقدام نماید؛ می‌تواند بدون مراجعه به مقامات قضایی و صرفاً با ارسال اظهارنامه قرارداد فسخ کند و تضمین‌های قراردادی طرف دوم را به نفع خود برداشت نماید.

برداشت تضمین مذکور مانع از جبران خسارات وارده به طرف اول از سایر اموال ودارائی‌های طرف دوم و اقدام قانونی برای تخلیه ملک نخواهد بود. در هر صورت طرف دوم نسبت به املاک احداثی، تجهیزات و منضمات آن هیچ‌گونه حقی ندارد و مکلف به تخلیه وتحویل ملک به طرف دوم می‌باشد.

ماده ۷- قوه قاهره

در صورت وقوع حوادث قهری و خارج از اراده طرفین به نحوی که انجام تعهدات به هیچ وجه ممکن نباشد، قرارداد منفسخ و با توجه به وضعیت قبل از حالت قوه قاهره و بر اساس کلیه شروط و تعهدات قرارداد اقدام می‌شود. چنانچه قوه قاهره اجرای تعهدات طرفین را به طور موقت به حال تعلیق در آورد، پس از انقضا ۳ ماه هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارد.

ماده ۸- ناظر قرارداد

آقا / خانم………. به‌‌ عنوان ناظر قرارداد تعیین شده وبا امضای این قرارداد به طرف دوم معرفی می‌شود. کیفیت و کمیت اجرای موضوع قرارداد و کلیه خدماتی که طرف دوم انجام می‌دهد، باید مورد تأیید ناظر قرارداد باشد.

طرف دوم موظف است، نقطه نظرات اصلاحی ناظر را بدون کم وکاست اجرا نماید. در هر صورت، نظارت ناظر جنبه مشورتی داشته و تحت هیچ عنوان، رافع مسئولیت‌های طرف دوم نمی‌باشد. طرف اول در هر زمان می‌تواند ناظر قرارداد را تغییر دهد و مراتب را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام کند.

ماده ۹- تخلیه و تحویل محل

پس از انقضای مدت قرارداد یا حین‌الفسخ، طرف دوم مکلف است محل بهره‌برداری وکلیه تجهیزات و امکانات موجود را تخلیه کند و با اخذ رسید به طرف اول تحویل نماید. در صورت عدم تخلیه، طرف دوم متعهد است از تاریخ فسخ یا انقضای مدت قرارداد، علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل انتفاع از محل، روزانه مبلغ……. ریال به عنوان خسارت تأخیر تخلیه به طرف اول پرداخت نماید.

به علاوه طرف اول، تضمین قراردادی را به نفع خود برداشت می‌کند. برداشت تضمین‌های قراردادی، مانع از جبران خسارات وارده به طرف اول از سایر اموال ودارائی‌های طرف دوم و اقدام قانونی برای تخلیه ملک نخواهد بود.

ماده ۱۰- تضمین

طرف دوم هم‌زمان با امضای قرارداد، یک فقره ضمانت نامه بانکی شماره…..مورخ…… صادره از بانک………….به مبلغ……………ریال / مبلغ……….ریال را به عنوان تضمین قرارداد، به حساب………. واریز کرد و فیش پرداختی / ضمانتنامه بانکی را به طرف اول تحویل نمود. چنانچه طرف دوم در انجام هر یک از تعهدات خود قصور ورزد، طرف اول بدون هیچ قید و شرط حق دارد، وجه مذکور را به نفع خود برداشت کرده و قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ نماید.

وصول تضمین مذکور، مانع از مطالبه خسارات وارده از سایر منابع مالی طرف دوم نمی‌باشد. تضمین مذکور سه ماه پس از انقضای مدت قرارداد، پس از تسویه حساب نهایی و ارائه مفاصاحساب‌های قانونی، در صورت عدم وصول شکوائیه و دستور مقام قضائی مبنی بر منع پرداخت یا توقیف آن، به طرف دوم مسترد خواهد شد.

ماده ۱۱- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد حاضر و نحوه اجرای آن، موضوع به صورت کتبی به طرف مقابل ابلاغ گردیده و طرفین نهایت تلاش و مساعی خود را جهت حل اختلاف و جلب رضایت یکدیگر به کار خواهند گرفت.

در غیر این صورت، حل و فصل اختلاف از طریق یک نفر داور انجام خواهد شد. بدین منظور مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران در هنگام ارجاع اختلاف از سوی هر یک از طرفین، به عنوان مقام ناصب، داور را از میان حقوقدانان بر می‌ گزیند.

داور ظرف حداکثر 2 ماه، رأی خود را صادر و مطابق روش مورد توافق به طرفین ابلاغ می‌نماید.

داور در خلال مدت داوری یک بار حق تمدید مهلت داوری را برای یک دوره 2 ماهه دیگر دارد. این رأی در هر‌حال حضوری و‌لازم الاجراست. حق الزحمه داوری تابع آئین نامه حق الزحمه داوری ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد.

ماده ۱۲- نسخه‌های قرارداد و نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همان است که در صدر قرارداد قید شده است. نشانی فوق الذکر به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد. لذا مکاتبات رسمی از طریق نشانی فوق الذکر قانونی تلقی می‌شود و در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این‌صورت کلیه نامه‌ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌شود.

این قرارداد مشتمل بر 12 ماده و3 نسخه یکسان با اعتبار واحد تنظیم و درتاریخ…… بین طرفین قرارداد امضا و مبادله شد.

نمونه قرارداد بین کانون تبلیغاتی با مشتری

قرارداد بازاریابی محصولات زعفران نگین سرخ قائنات این قرارداد در تاریخ    /    /         فی ما بین شرکت …………………………….. به نمایندگی  آقای               به نشانی …………………………… از یک طرف به عنوان کارفرما و آقای/ خانم          فرزند        شماره شناسنامه             صادره از       به نشانی :                                      تلفن :                                         به عنوان بازاریاب از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد و شرایط آن می باشند.

ماده یک: موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارتست از بازاریابی , توزیع و فروش محصولات شرکت با شرایط و قیمتهایی که شرکت تعیین و ابلاغ خواهد نمود بر طبق ضوابط شرکت .

ماده دو: مدت قرارداد مدت قرارداد ازتاریخ امضاء قرارداد  یک سال  تمام شمسی می باشد که در پایان مدت قرارداد با توافق طرفین و با رعایت تبصره زیر قابل تمدید خواهد بود . تبصره: شرکت فعالیت بازاریاب را در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه فعالیت بازاریاب بنا به تشخیص شرکت قابل توجه و چشمگیر باشد میتواند نمایندگی را برای مدتی دیگر تمدید نماید.

ماده سه: شرایط قرارداد

1-3- شرکت می تواند به طرق مقتضی از قبیل مراجعه مستقیم ، تماس تلفنی، ملاحظه و بررسی مدارک ، و … عملکرد بازاریاب را به طور موردی یا به صورت مستمر بررسی و ارزیابی قرار دهد.

2-3- یک فقره چک یا سفته بابت ضمانت حسن انجام کار در بدو قرارداد از بازاریاب اخذ می گردد چنانچه بازاریاب به تعهدات خود عمل نکند ، شرکت می تواند از محل تضمینات نزد شرکت یا به هر طریقی که صلاح بداند خسارات واردخ را جبران نماید.

3-3- در این قرارداد شخصیت بازاریاب مورد نظر است و علت اصلی عقد قرارداد می باشد . بنابراین بازاریاب تحت هیچ عنوانی حق ندارد کار خود را به طور کلی یا جزئی اصالتاً و یا وکالتاً به غیر واگذار نماید.

4-3- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد بیان شده و این نشانی معتبر خواهد بود،مگر اینکه تغییر اقامتگاه حداقل یک هفته قبل کتباً به اطلاع طرف مقابل برسد .

6-3- این قرارداد به تجویز ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

7-3- مکان اجرای این قرارداد با توجه به موضوع قرارداد که بازاریابی می باشد سطح استان همدان و استان های مجاور می باشد. ماده چهار: تعهدات نماینده

1-بازاریاب متعهد است درراستای بازاریابی و فروش کلیه محصولتا شرکت تلاش نموده و در جهت ارتقاء سطح فروش محصولات فعالیت نماید.

2-بازاریاب متعهد و ملزم است فقط بازاریابی شرکت در امرفروش …

نمونه قرارداد تبلیغات در فضای مجازی

بسمه تعالی

قرارداد دیجیتال مارکتینگ شامل بهبودبخشی حضور در موتورهای جستجوگر(S.E.O) ، تبلیغات بنری در محیط های دیجیتال، بازاریابی در شبکه های اجتماعی شرکت …….. می باشد.

این قرارداد در تاریخ…………مابین …………به شماره ملی …………و ………… به شماره ملی …………به آدرس ………… و تلفن …………به عنوان مجریان و ………… به نمایندگی ………… به آدرس …………و تلفن …………و ایمیل …………به عنوان کارفرما، طبق مواد ذیل منعقد گردید:

ماده یک: موضوع قرارداد

دیجیتال مارکتینگ سایت …………روی دامنه …………
دیجیتال مارکتینگ شامل
الف- سئو و بهینه سازی محتوای سایت در جهت بهبود حضور در موتورهای جستجوگر(S.E.O).

محتویات سایت شامل این موارد می باشد: صفحه اصلی – درباره ما – فروشگاه- محصولات-سرویس ها و خدمات – تماس با ما – اخبار و تازه ها – آدرس شرکت – لینکهای مرتبط.

سئو سایت شامل …. تولید پست وبلاگی مبتنی بر استراتژی بازاریابی محتوایی تدوین شده در ابتدای پروژه با بیش از ۱۳۰۰ واژه و رعایت کامل اصول موتورهای جستجوگر و تولید …. تعداد پست وبلاگی سورس با بیش از ۳۰۰۰ واژه و طراحی و ترجمه …. تعداد اینفورگرافیک و درج بعنوان پست وبلاگی بر روی وب‌سایت ….. است.

آدرس سایت (ها):

 • ______________________

با رتبه سایت در گوگل ………. و رتبه کنونی در الکسا ….. است

 • ______________________

با رتبه سایت در گوگل ………. و رتبه کنونی در الکسا ….. است

 • ______________________

با رتبه سایت در گوگل ………. و رتبه کنونی در الکسا ….. است.

کلمات کلیدی:
1. __________
2. __________
3. __________
4. __________
5. __________

ب- تبلیغات بنری

تبلیغات بنری در محیط های دیجیتال در جهت افزایش ترافیک مستقیم به وبسایت ……. است.
در این تبلیغات، …. تعداد تبلیغ در …. سایت و …. صفحه اینستاگرام و …. کانال تلگرام در …. ماه صورت خواهد گرفت.

پ-بازاریابی در شبکه های اجتماعی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی شرکت …. در جهت بالا بردن رتبه سایت در موتورجستجوی گوگل.

شامل:

1) ایجاد کانال تلگرامی و …. تعداد پست روزانه، …. تعداد تبلیغ در کانال‌های پرمخاطب است.
2) ایجاد صفحه در اینستاگرام با نام …. با …. تعداد پست روزانه،…. تعداد افزایش فالوئر در …. ماه، …. تعداد ویدئو در ماه و …. تعداد استوری در روز.

ج- ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ در جهت جذب مشتری برای فروشگاه اینترنتی و افزایش بازدید از یک سایت و میزان فروش سایت شامل …. تعداد ایمیل در ماه است.

ماده دو: تاریخ تنفیذ، شروع و مدت قرارداد

الف- این قرارداد به محض امضا نافذ خواهد بود.
ب- زمان لازم جهت اجرای بند الف ماده یک
– فاز اول شامل سئو سایت است: ………… روز کاری.
– فاز دوم شامل تکمیل طراحی و راه اندازی بندهای ب و پ و ج ماده یک: ………… روز کاری پس از اتمام مدت زمان فاز اول.
ت- مدت قرارداد: ………… سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد که در سالهای بعد با پرداخت هزینه قابل تمدید به مدت ………… سال شمسی خواهد بود و این پرداخت باید قبل از پایان هر دوره صورت گیرد.
تبصره 1 : زمان شروع فرایند بهینه سازی از تاریخ واریز اولین پیش پرداخت توسط کارفرما منظور خواهد شد.
تبصره 2:پس از سئو فاز مربوطه و تایید نهایی کارفرما (در خصوص تسویه فاز مربوطه ) درصورتی که طی 48 ساعت با مجری تسویه نگردد سایت به حالت در دست طراحی قرار خواهد گرفت.

ماده سه: مبلغ قرارداد

الف- حق الزحمه استفاده از سیستم مدیریت محتوای سایت و بارگذاری صفحات آن به میزان ………… صفحه …………………. می باشد.
ب – هزینه تهیه صفحه اینستاگرام معادل ………… هزار تومان، هزینه ایجاد صفحه تلگرام معادل ………… هزار تومان و هزینه ایجاد اکانت ایمیل …………هزار تومان می‌باشد.
تبصره یک: هزینه‌های مربوط به خرید پنل پیامکی و یا موارد درخواستی جدید که نیاز به خرید یا تهیه از سایر شرکتها می‌باشد بر عهده کارفرما میباشد.

ماده چهار: تعهدات طرفین

طرفین با نهایت حسن نیت ملزم به انجام تعهدات ذیل می باشند:

الف- تعهدات مجری

 •  مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده‌ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده دو به کارفرما تحویل نماید.
 •  مجری موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی و کارشناسان لازم جهت اجرای مفاد قرارداد اقدام کند. مجری نمیتواند اجرای مفاد قرارداد را كلاً یا جزئاً به غیر واگذار نماید.
 •  اجرای پروژه توسط مجری منوط به ارسال کامل اطلاعات و تاییدیه پروپزال و پیوست فنی/محتوایی از طرف کارفرما خواهد بود.
 •  مجری به مدت یک سال پس از تحویل کامل، نظارت بر فعالیت سایت شامل اشکالات نرم افزاری و منطقی را بعهده میگیرد. بدیهی است این نظارت شامل مواردی از قبیل تغییر در طراحی و ساختار سایت و یا کم و زیاد کردن ماژولهای موضوع قرارداد نبوده و در صورت درخواست مجری، بصورت جداگانه صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
 •  مجری هیچ گونه مالکیتی بابت دامنه کارفرما ندارد و مالکیت دامنه متعلق به کارفرما می‌باشد و هر زمان که کارفرما درخواست نماید انتقال دامنه به نام وی و یا فرد معرفی شده انجام می شود.
 •  مجری متعهد میگردد رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را در اختیارکارفرما یا نماینده وی قرار دهد.
 •  مجری متعهد میگردد آموزشهای لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
 •  مجری متعهد میشود اصل امانتداری را در مورد مطالب گرفته از کارفرما را رعایت نموده و از افشاء اسرار کاری خودداری نماید لیکن هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
 •  مجری برای افزایش امنیت سایت و هاست و پشتیبانی از سایت می تواند از تمامی راهکاری فنی استفاده کند.
 •  مجری متعهد می گردد براساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فنی و نحوه انجام کار و بالا آوردن سایت در گوگل، رضایت کارفرما را بطور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می گردد باید هرچه سریعتر از سوی مجری رسیدگی و ترتیب اثر داده شود.
 •  مجری متعهد میگردد از روشهایی که باعث قرار گرفتن وب سایت در لیست سیاه موتورهای جستجو میشود استفاده نکند. در غیر اینصورت ضمن عودت تمام مبلغ قرارداد به کارفرما، نسبت به بهینه سازی یک سایت جدید با تمام مشخصات سایت قبلی بطور رایگان اقدام نماید.
 •  مجری متعهد است پست‌های مورد نظر را با رعایت تمامی خط‌مشی‌ها و guidelineها مطابق با زمانبندی و خدمات مورد توافق درج شده در ماده دو تهیه نماید.
 •  مجری متعهد تدوین استراتژی اجرایی بازاریابی محتوایی و ارائه ۲ گزارش تفصیلی از روند پیشرفت پروژه می گردد.

ب– تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد میگردد فردی را بعنوان نماینده تام الاختیار خود برای نظارت پیاده سازی موضوع قرارداد به مجری معرفی نماید و کلیه مکاتبات از طریق این شخص و ایمیلی که کارفرما مشخص میکند انجام می شود.
2- کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی سایت را در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به مجری، مجری هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در ماده 2 بر عهده نخواهد داشت.
3- کارفرما می‌بایست در شروع کار بطور کامل مشخص نماید که چه نوع محتوا و با چه جزئیاتی را در سایت و شبکه های اجتماعی خود نیاز دارد.
4- کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد ( به هر نحوی – مانند نرم افزار های Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و …) مجری مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.
5- کارفرما مسئول تمام اطلاعات و محتوای موجود در سایت و شبکه‌های اجتماعی خود بوده و مجری هیچ گونه مسئولیتی درباره از بین رفتن محتوا، پاسخ‌گویی به مراجع ذیصلاح یا استفاده غیرمجاز سایرین در این رابطه نخواهد داشت.
6- خسارات ناشی از تعمیرات و دستکاری انجام شده توسط افراد متفرقه، بعهده کارفرما میباشد و اگر این امر باعث پاک شدن فعالیت های مجری گردد کارفرما میبایست کل خسارات این قرارداد را به طور کامل با مجری تسویه نماید.

ماده پنج: حل و فصل اختلافات

تمامی اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا باید از طریق مذاکره و سازش میان طرفین حل و فصل گردد و در صورت عدم توافق و رفع اختلافات، نظر شورای عالی انفورماتیک بعنوان داور مرضی الطرفین ملاک عمل بوده و لازم الاتباع برای طرفین خواهد بود. در غیر این صورت اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری خواهد بود.

ماده شش: قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد

قوانین و مقررات حاکم بر این قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
این قرارداد در 3 نسخه و هر نسخه در 3 صفحه و 6 ماده تنظیم شده است که تمامی نسخ دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

محل امضا کارفرما                                                            محل امضا پیمانکار

5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها