جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

تفاهم نامه همکاری تجاری

تفاهم نامه همکاری تجاری

اگر می خواهید با اشخاص و تجار دیگر و یا سازمان های خاصی همکاری داشته باشید باید تمامی نکات را در زمینه تفاهم نامه همکاری تجاری بدانید . از این رو مجتمع ثبتی ایلیا متن زیر را جهت تسهیل شدن امور به شما عزیزان ارائه می دهد تا راهنمای تخصصی شما باشد.

راهنمای تفاهم نامه همکاری تجاری

نمونه قرارداد تفاهم نامه همکاری

این تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت …………………. به شماره ثبت ……………. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به نمایندگی ……………….. به نشانی ………….. که در این قرارداد به عنوان (طرف اول) نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………… به شماره ثبت …………….. به نشانی ………….. به نمایندگی آقایان ……………. که در این قرارداد به عنوان …………………. نامیده می شود (از طرف دیگر) به شرح شرایط و قیود زیر منعقد می گردد و طرفین تفاهم نامه ملزم و متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

ماده 1. موضوع تفاهم نامه

ماده2. مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ …………… تا تاریخ ………….. به مدت ……… شمسی می باشد که با توافق طرفین به مدت ………….. دیگر قابل تمدید می باشد.

ماده 3. تعهدات طرفین

1-3. طرفین متعهد می گردند نسبت به بازاریابی و تامین کالا و محصولات موضوع مفاد یک قرارداد اقدام نمایند.

2-3. طرفین متعهد می گردند که در موارد مذاکره و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکت های دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری و امثال آن ها به نحوی اقدام نمایند که قرارداد و عملیات به نام هر کدام از شرکاء که به صلاح و مورد توافق طرفین باشد منعقد و اجرایی شود.

3-3. هر کدام از طرفین موظف به حمل و نقل کالا و محمولات معرفی شده طبق مفاد ماده اول تفاهم نامه به مقاصد تعیین شده بر اساس حق الزحمه مورد توافق طرفین می باشند.

ماده 4. حق الزحمه طرفین قرارداد

حق الزحمه طرفین از سود حاصله از قرارداد های منعقد شده جهت حمل کالا بر اساس موضوع این تفاهم نامه پس از اعمال کسورات قانونی اعم از مالیات،عوارض قانونی و شهرداری حق بیمه و دستمزد و سایر هزینه های انجام شده به میزان …………….. سهم شرکت عامل …….. سهم بازاریاب می باشد.

تبصره 1. چنانچه در مواردی هر دو شرکت در عملیات دخالت داشته باشند بر اساس قرارداد جداگانه سهم هریک تعیین و امضاء خواهد شد.

تبصره 2.چنانچه حجم کار و مدت آن طولانی باشد طرفین در حدود کمیسیون بارنامه سهم خود را برداشت و پس از تسویه حساب بر اساس این ماده اقدام خواهد گردید.

ماده 5. انتقال به غیر

هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون موافقت کتبی کالاهایی را که به طرف دیگر جهت حمل کالا معرفی نموده و منجر به انعقاد قرار گردیده به غیر واگذار کند.

ماده 6. حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود که اختلافات ناشی از تعبیر با اجرای تفاهم نامه را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند درصورت عدم توافق موضوع به هیئت داوری ارجاع خواهد شد و نظر هیئت داوری برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 7. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد

اقامتگاه طرفین همان است که در این قرارداد قید شده است و مادامی که طرفین تغییر اقامتگاه خود را کتبا اعلام نکرده باشند ابلاغ مکاتبات و دعوت نامه ها در همان اقامتگاه معتبر خواهد بود.

ماده 8 . اختتامیه

این تفاهم نامه در …………… ماده و …………. تبصره و در …………. نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و هر یک از نسخ به تنهایی به حکم واحد بوده است.

شرکت پیمانکار شرکت کارفرما

به نمایندگی آقای به نمایندگی آقای

تفاهم نامه همکاری تجاری

نمونه قرارداد تفاهم نامه همکاری

نمونه قرارداد همکاری

این تفاهم نامه فی مابین شرکت …………………. به شماره ثبت ……………. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به نمایندگی ……………….. به نشانی ………….. که در این قرارداد به عنوان (طرف اول) نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………… به شماره ثبت …………….. به نشانی ………….. به نمایندگی آقایان ……………. که در این قرارداد به عنوان …………………. نامیده می شود (از طرف دیگر) به شرح شرایط و قیود زیر منعقد می گردد و طرفین تفاهم نامه ملزم و متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

ماده 1. موضوع تفاهم نامه

ماده2. مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ …………… تا تاریخ ………….. به مدت ……… شمسی می باشد که با توافق طرفین به مدت ………….. دیگر قابل تمدید می باشد.

ماده 3. تعهدات طرفین

1-3. طرفین متعهد می گردند نسبت به بازاریابی و تامین کالا و محصولات موضوع مفاد یک قرارداد اقدام نمایند.

2-3. طرفین متعهد می گردند که در موارد مذاکره و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکت های دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری و امثال آن ها به نحوی اقدام نمایند که قرارداد و عملیات به نام هر کدام از شرکاء که به صلاح و مورد توافق طرفین باشد منعقد و اجرایی شود.

3-3. هر کدام از طرفین موظف به حمل و نقل کالا و محمولات معرفی شده طبق مفاد ماده اول تفاهم نامه به مقاصد تعیین شده بر اساس حق الزحمه مورد توافق طرفین می باشند.

ماده 4. حق الزحمه طرفین قرارداد

حق الزحمه طرفین از سود حاصله از قرارداد های منعقد شده جهت حمل کالا بر اساس موضوع این تفاهم نامه پس از اعمال کسورات قانونی اعم از مالیات،عوارض قانونی و شهرداری حق بیمه و دستمزد و سایر هزینه های انجام شده به میزان …………….. سهم شرکت عامل …….. سهم بازاریاب می باشد.

تبصره 1. چنانچه در مواردی هر دو شرکت در عملیات دخالت داشته باشند بر اساس قرارداد جداگانه سهم هریک تعیین و امضاء خواهد شد.

تبصره 2.چنانچه حجم کار و مدت آن طولانی باشد طرفین در حدود کمیسیون بارنامه سهم خود را برداشت و پس از تسویه حساب بر اساس این ماده اقدام خواهد گردید.

ماده 5. انتقال به غیر

هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون موافقت کتبی کالاهایی را که به طرف دیگر جهت حمل کالا معرفی نموده و منجر به انعقاد قرار گردیده به غیر واگذار کند.

ماده 6. حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود که اختلافات ناشی از تعبیر با اجرای تفاهم نامه را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند درصورت عدم توافق موضوع به هیئت داوری ارجاع خواهد شد و نظر هیئت داوری برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 7. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد

اقامتگاه طرفین همان است که در این قرارداد قید شده است و مادامی که طرفین تغییر اقامتگاه خود را کتبا اعلام نکرده باشند ابلاغ مکاتبات و دعوت نامه ها در همان اقامتگاه معتبر خواهد بود.

ماده 8 . اختتامیه

این تفاهم نامه در …………… ماده و …………. تبصره و در …………. نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و هر یک از نسخ به تنهایی به حکم واحد بوده است.

شرکت پیمانکار شرکت کارفرما

به نمایندگی آقای به نمایندگی آقای

نمونه تفاهم نامه همکاری فروش

این تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت …………………. به شماره ثبت ……………. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به نمایندگی ……………….. به نشانی ………….. که در این قرارداد به عنوان (طرف اول) نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………… به شماره ثبت …………….. به نشانی ………….. به نمایندگی آقایان ……………. که در این قرارداد به عنوان …………………. نامیده می شود (از طرف دیگر) به شرح شرایط و قیود زیر منعقد می گردد و طرفین تفاهم نامه ملزم و متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

ماده 1. موضوع تفاهم نامه

ماده2. مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ …………… تا تاریخ ………….. به مدت ……… شمسی می باشد که با توافق طرفین به مدت ………….. دیگر قابل تمدید می باشد.

ماده 3. تعهدات طرفین

1-3. طرفین متعهد می گردند نسبت به بازاریابی و تامین کالا و محصولات موضوع مفاد یک قرارداد اقدام نمایند.

2-3. طرفین متعهد می گردند که در موارد مذاکره و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکت های دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری و امثال آن ها به نحوی اقدام نمایند که قرارداد و عملیات به نام هر کدام از شرکاء که به صلاح و مورد توافق طرفین باشد منعقد و اجرایی شود.

3-3. هر کدام از طرفین موظف به حمل و نقل کالا و محمولات معرفی شده طبق مفاد ماده اول تفاهم نامه به مقاصد تعیین شده بر اساس حق الزحمه مورد توافق طرفین می باشند.

ماده 4. حق الزحمه طرفین قرارداد

حق الزحمه طرفین از سود حاصله از قرارداد های منعقد شده جهت حمل کالا بر اساس موضوع این تفاهم نامه پس از اعمال کسورات قانونی اعم از مالیات،عوارض قانونی و شهرداری حق بیمه و دستمزد و سایر هزینه های انجام شده به میزان …………….. سهم شرکت عامل …….. سهم بازاریاب می باشد.

تبصره 1. چنانچه در مواردی هر دو شرکت در عملیات دخالت داشته باشند بر اساس قرارداد جداگانه سهم هریک تعیین و امضاء خواهد شد.

تبصره 2.چنانچه حجم کار و مدت آن طولانی باشد طرفین در حدود کمیسیون بارنامه سهم خود را برداشت و پس از تسویه حساب بر اساس این ماده اقدام خواهد گردید.

ماده 5. انتقال به غیر

هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون موافقت کتبی کالاهایی را که به طرف دیگر جهت حمل کالا معرفی نموده و منجر به انعقاد قرار گردیده به غیر واگذار کند.

ماده 6. حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود که اختلافات ناشی از تعبیر با اجرای تفاهم نامه را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند درصورت عدم توافق موضوع به هیئت داوری ارجاع خواهد شد و نظر هیئت داوری برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 7. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد

اقامتگاه طرفین همان است که در این قرارداد قید شده است و مادامی که طرفین تغییر اقامتگاه خود را کتبا اعلام نکرده باشند ابلاغ مکاتبات و دعوت نامه ها در همان اقامتگاه معتبر خواهد بود.

ماده 8 . اختتامیه

این تفاهم نامه در …………… ماده و …………. تبصره و در …………. نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و هر یک از نسخ به تنهایی به حکم واحد بوده است.

4/5 - (9 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
8 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
قاسم هدایتی از مشهد
قاسم هدایتی از مشهد
5 ماه قبل

سلام خدمت سرکارخانم مهندس یاورزاده
خداقوت
بعرض برسانم که بنده تصمیم دارم بایکی از سازمان‌های زیارتی تفاهم نامه ای بنویسم که بنده با معرفی نیروهایش با یک برک‌ معرفی نامه یک دستگاه تصفیه آب برایش نصب با شرایط تعیین شده انجام بدهم میشه بفرمایید به چه نحوی مکتوب کنم که برای طرفین بطور احسن تا مدت قرارداد کارخوب پیش برود.سپاس

شماره تماس:
9154131250
حجت عابدپور
حجت عابدپور
5 ماه قبل

سلام.وقت بخیر.تفاهم نامه با قرارداد دو شخصیت مجزا دارند و نمی بایست همواره کنارهم استفاده بشن.تفاهم نامه تعهدی برای اجرا بصورت قانونی ندارد.ضمن تشکر از اقدام شما پیشنهاد می کند با مشاوره حقوقی اقدام فرمایید.با تشکر

شماره تماس:
9351302129
دانشمند
دانشمند
1 سال قبل

همین که یک بزرگی کردید یک نسخه تفاهم نامه حتی کلی هم گذاشتید تو مجازی رایگان، خدا خیرتون بده

0 9 1 2 9 2 1 4 1 1 3
0 9 1 2 9 2 1 4 1 1 3
3 سال قبل

سلام ثبت روزنامه هیات مدیر انجام میدی

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  0 9 1 2 9 2 1 4 1 1 3
3 سال قبل

سلام بله برای این امر باید ابتدا یک صورتجلسه براتون تنظیم بشه