جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد مدیریت سایت

نمونه قرارداد مدیریت سایت

برای دریافت اطلاعات و ارائه نمونه قرارداد مدیریت سایت در زمان عقد قرارداد با سازمان ها و ارگان های مربوطه مهم تلقی می شود. در ادامه نمونه قرارداد را ارائه می دهیم تا راهنمای شما باشد. در صورت تمایل به انجام امور مربوط به ثبت شرکت و بهره مندی از تجارب کارشناسان ثبتی ایلیا در ادامه قرارداد مدیریت ارائه می کنیم.

ارائه نمونه قرارداد مدیریت سایت

نمونه قرارداد سایت

مقدمه

این قرارداد فی مابین کارفرما ………………………….. به نشانی:………………………… به نمایندگی آقای…………………………. که متبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک طرف، شرکت ……………….. به نمایندگی آقای ………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه …………. صادره از …………… وبه آدرس ………………. به شماره تلفن ………………… که در این قرارداد «طرف قرارداد » نامیده می شود، از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت و نگهداری سایت رایانه اینترنت کارشناسی ………………. با هماهنگی مسئولین مربوطه و بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت کارفرما.

ماده 2.مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء وتحویل سایت به مدت یک …………… شمسی می باشد که پس از امضاء قرارداد در صورت تمایل طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده3. مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد جمعاً ……………….. ریال به ازاء هر ماه ………………… تومان تعیین می گردد که پس از ارائه گزارش به مدیریت سایت های شرکت های مربوط …………….. کسر کسورات قانونی حداکثر پس از ………….. روز کاری توسط کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

تبصره 1. نظارت بر اجرای این قرارداد بر عهده مدیریت سخت افزار و سایت های کارفرما است.

ماده 4. طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد رابه صورت جزیی یا کلی به غیر واگذار ننماید و خود شخصاً همراه پرسنل خود با رعایت سایر مفاد و شرایط از جمله بند 3-6و سایر موارد و مقررات حاکم انجام دهد.

ماده 5.طرف قرارداد متعهد است در حین اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه های جاری کارفرما را رعایت نماید و متعهد است اطلاعاتی را که در جریان همکاری با کارفرما به دست می آورد که در ارتباط با فعالیت های کارفرما می باشد را محرمانه تلقی کند.

ماده 6. تعهدات طرف قرارداد

1-6. طرف قرارداد متعهد است بر اساس برنامه تنظیمی کارفرما از ساعت …………….. صبح الی ………………. بعد از ظهر دو سایت مورد نظر را جهت استفاده کارکنان کارفرما آماده نگهدارد.

2-6. طرف قرارداد موظف است نیروی انسانی مورد نیاز با تائید کارفرما را تأمین نماید و جهت انجام قرارداد غیر تعداد پرسنل مورد نیاز هر تعداد متخصص که لازم باشد به کار گیرد، به طریقی که هیچ کاری به عذر یا به واسطه یا در نتیجه کمبود پرسنل معطل نمانده و کارفرما هیچ گونه تعهدی جز در پرداخت مبلغ قرارداد در ماده 3 فارغ از تعداد پرسنل ندارد.

3-6. طرف قرارداد موظف است قبل از به کار گیری افراد آنها را به کارفرما معرفی و پس از تأیید صلاحیت های عمومی و اخلاقی وفنی از طرف کارفرما آنها را به کار گیرد.

4-6. طرف قرارداد موظف است که در اجرا و انجام موضوع قرارداد مطابق برنامه توافق شده کارفرما و همچنین رعایت کلیه مقررات اداری و انضباطی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری وقوانین جاری، مانند قانون کار، تأمین اجتماعی، از جمله در رابطه با نیروی انسانی تحت پوشش و امثالهم عمل نماید و نیز کلیه شئونات اخلاقی واسلامی را رعایت نماید.مسئولیت حسن رفتارکارکنان و عدم رعایت شئونات توسط آنها در هر صورت متوجه طرف قرارداد می باشد.

5-6. طرف قرارداد متعهد است درصورت نیاز و شرایط اضطراری با اعلام قبلی کارفرما در روز های تعطیل و سایر ساعات شبانه روز بنا به درخواست کارفرما یا نماینده آن اقدام به ارائه خدمات نماید و هزینه آن بر اساس تعرفه قرارداد جداگانه محاسبه و به طرف قرارداد پرداخت می شود.

6-6. طرف قرارداد عهده دار تأمین وسایل و لوازم ایمنی کارکنان خود بوده و چنانچه حادثه ای برای هر یک ازکارمندان وی پیش آید مستقیماً عهده دار و پاسخ گو به مقامات ذیصلاح و مسئول پیامد های آن بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

7-6. طرف قرارداد موظف است که در استفاده ازسایت به کارکنان کارفرما کمک و راهنمایی لازم را انجام دهد و مواردی مانند چاپ اطلاعات کاربران و انتقال اطلاعات آنها به لوح فشرده با دریافت هزینه تعیین شده توسط کارفرما از کاربران بر عهده طرف قرارداد باشد.

8-6. نگهداری نرم افزاری از رایانه های موجود در سایت بر عهده طرف قرارداد می باشد؛ حفظ و نگهداری امکانات سخت افزاری نیز به شرط استفاده متعارف ومعمول در صورت تأمین قطعات مورد نیاز و با پرداخت هزینه جداگانه توسط کارفرما نیز بر عهده طرف قرارداد می باشد.بدیهی است در رابطه با استهلاک اقلام و قطعات مربوطه و سایر موارد مشابه نیز ……………….. مطابق توافق طرفین اعمال خواهد شد.

9-6. نصب نرم افزار ها مدیریت حجمی اینترنت و مدیریت استفاده از چاپگر و نرم افزار های امنیتی سایت بر عهده طرف قرارداد می باشد. در صورت نیاز کاربران به نرم افزار های خاص ( مانند نرم افزار های ترجمه تخصصی متون و …..) این نرم افزار ها توسط کارفرما خریداری و دراختیار طرف قرارداد قرار می گیرد تا برای استفاده کارکنان شرکت کارفرما آماده و نصب گردد.

10-6. مدیریت میزان مصرف اینترنت و سرعت دسترسی به اینترنت توسط کاربران بر عهده طرف قرارداد می باشد که به صورت استفاده حجمی می باشد (حجم اطلاعات اینترنتی مبادله شده در واحد زمان) ومیزان استفاده هر کاربر توسط کارفرما و با توجه به ترافیک سایت و نیاز هر کاربر تعیین می گردد.

11-6. طرف قرارداد موظف است در صورت نیاز کارفرمانسبت به ارائه گزارشات مورد نیاز به صورت روزانه، یا هفتگی یا ماهانه اقدام نماید.

12-6. به منظور تعیین میزان استفاده حجمی کاربران طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعیین یک کلمه کاربری و رمز عبور جهت عبور ایشان جهت کارکنان شرکت کارفرما اقدام نماید.

13-6. در صورت صلاحدید کارفرما طرف قرارداد خود را موظف می داند که جهت ذخیره اطلاعات کاربران به هر کاربر یک اعتبار FTP اختصاص دهد تا پروژه های خود را در آن ذخیره نمایند و به پرونده های خود در هر جای دنیا دسترسی داشته باشند.

14-6. درصورت صلاحدید کارفرما طرف قرارداد موظف است نسبت به فیلتر کردن بعضی از سایت های اینترنتی اعلام شده از طرف کارفرما اقدام نماید.

ماده 7. تعهدات کارفرما

1-7. کارفرما مقدمات لازم و قطعات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را دراسرع وقت در اختیار طرف قرارداد قرار می دهد تا تأخیری در کارکرد یا انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد اتفاق نیفتد.

2-7. کارفرما باید ضوابط استفاده از سایت اینترنت جهت بهره برداری از آن را مشخص و به طرف قرارداد اعلام نماید که در این صورت طرف قرارداد ملزم به رعایت آن خواهد بود.

3-7. هزینه های مربوط به گرمایش و سرمایش مورد نیاز کاربران و برق مصرفی و نظافت روزانه و همچنین حفظ امنیت فیزیکی سایت ها خارج از ساعات کاری سایت ( پس از ساعت 18 بعد از ظهر ) بر عهده کارفرما خواهد بود.

4-7. تأمین اینترنت با کیفیت مناسب برای استفاده کنندگان بر عهده کارفرما می باشد.

5-7. کارفرما متعهد می شود دو دستگاه رایانه جهت نصب نرم افزار مدیریت اینترنت و برنامه مدیریت چاپ ( در صورت نیاز به مکانیزه کردن فرآیند چاپ) به صورت جداگانه در اختیار طرف قرارداد قرار می دهد که در صورت نیاز به سرویس FTP کاربران یک دستگاه رایانه دیگر می بایست در اختیار طرف قرارداد قرار گیرد.

ماده 8. درصورت بروز هرگونه اختلافی در اجرا یا تفسیر قرارداد که از طریق مذاکره طرفین قابل رفع نباشد، موضوع توسط هیأتی مرکب از نماینده کارفرما و طرف قرارداد و داور مرضی الطرفین مورد بررسی قرار خواهد گرفت ودر غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد.

ماده 9. کارفرما از حق فسخ قرارداد در صورت رضایت از فعالیت و عملکرد طرف قرارداد برخوردار بوده و پس از ارائه دلایل و مدارک کم کاری و یا سهل انگاری طرف قرارداد به مرجع حل اختلاف پس از اثبات مدعیات می تواند با اخطار کتبی …………. روزه نسبت به آن اقدام می نماید. بدیهی است حقوق طرف قرارداد مناسب با حجم کار انجام شده و با تشخیص مرجع حل اختلاف پرداخت می گردد.

ماده 10. طرف قرارداد اعلام می دارد که در زمان امضاء ونیز اجرای این قرارداد مشمول ممنوعیت مقرر در قانون مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نبوده ودر صورت اثبات یا بروز خلاف این امر در هر مرحله قرارداد فسخ و طرف قرارداد ضامن کلیه خسارات وارده و تبعات قانونی امر خواهد بود.

ماده 11. شرایط فورس ماژور: در صورت و وقوع حوادث غیر مترقبه و با تغییر قوانین کشوری و غیره که طرفین قرارداد دخالتی درآن نداشته وبه سبب آن قادر به انجام وظایف خود نباشند مسئولیت طرفین قرارداد تا رفع مشکل معلق خواهد ماند.

ماده 12. این قرارداد در ……………. ماده و ……….. تبصره و در ………. نسخه تنظیم وبه امضاء طرفین رسیده است و کلیه نسخ دارای ارزشی برابر می باشد.

شرکت کارفرما به نمایندگی شرکت پیمانکار به نمایندگی

نمونه قرارداد مدیریت سایت

نمونه قرارداد مشارکت در سایت اینترنتی

 قرارداد سایت

مقدمه

این قرارداد فی مابین کارفرما ………………………….. به نشانی:………………………… به نمایندگی آقای…………………………. که متبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک طرف، شرکت ……………….. به نمایندگی آقای ………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه …………. صادره از …………… وبه آدرس ………………. به شماره تلفن ………………… که در این قرارداد «طرف قرارداد » نامیده می شود، از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت و نگهداری سایت رایانه اینترنت کارشناسی ………………. با هماهنگی مسئولین مربوطه و بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت کارفرما.

ماده 2.مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء وتحویل سایت به مدت یک …………… شمسی می باشد که پس از امضاء قرارداد در صورت تمایل طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده3. مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد جمعاً ……………….. ریال به ازاء هر ماه ………………… تومان تعیین می گردد که پس از ارائه گزارش به مدیریت سایت های شرکت های مربوط …………….. کسر کسورات قانونی حداکثر پس از ………….. روز کاری توسط کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

تبصره 1. نظارت بر اجرای این قرارداد بر عهده مدیریت سخت افزار و سایت های کارفرما است.

ماده 4. طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد رابه صورت جزیی یا کلی به غیر واگذار ننماید و خود شخصاً همراه پرسنل خود با رعایت سایر مفاد و شرایط از جمله بند 3-6و سایر موارد و مقررات حاکم انجام دهد.

ماده 5.طرف قرارداد متعهد است در حین اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه های جاری کارفرما را رعایت نماید و متعهد است اطلاعاتی را که در جریان همکاری با کارفرما به دست می آورد که در ارتباط با فعالیت های کارفرما می باشد را محرمانه تلقی کند.

ماده 6. تعهدات طرف قرارداد

1-6. طرف قرارداد متعهد است بر اساس برنامه تنظیمی کارفرما از ساعت …………….. صبح الی ………………. بعد از ظهر دو سایت مورد نظر را جهت استفاده کارکنان کارفرما آماده نگهدارد.

2-6. طرف قرارداد موظف است نیروی انسانی مورد نیاز با تائید کارفرما را تأمین نماید و جهت انجام قرارداد غیر تعداد پرسنل مورد نیاز هر تعداد متخصص که لازم باشد به کار گیرد، به طریقی که هیچ کاری به عذر یا به واسطه یا در نتیجه کمبود پرسنل معطل نمانده و کارفرما هیچ گونه تعهدی جز در پرداخت مبلغ قرارداد در ماده 3 فارغ از تعداد پرسنل ندارد.

3-6. طرف قرارداد موظف است قبل از به کار گیری افراد آنها را به کارفرما معرفی و پس از تأیید صلاحیت های عمومی و اخلاقی وفنی از طرف کارفرما آنها را به کار گیرد.

4-6. طرف قرارداد موظف است که در اجرا و انجام موضوع قرارداد مطابق برنامه توافق شده کارفرما و همچنین رعایت کلیه مقررات اداری و انضباطی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری وقوانین جاری، مانند قانون کار، تأمین اجتماعی، از جمله در رابطه با نیروی انسانی تحت پوشش و امثالهم عمل نماید و نیز کلیه شئونات اخلاقی واسلامی را رعایت نماید.مسئولیت حسن رفتارکارکنان و عدم رعایت شئونات توسط آنها در هر صورت متوجه طرف قرارداد می باشد.

5-6. طرف قرارداد متعهد است درصورت نیاز و شرایط اضطراری با اعلام قبلی کارفرما در روز های تعطیل و سایر ساعات شبانه روز بنا به درخواست کارفرما یا نماینده آن اقدام به ارائه خدمات نماید و هزینه آن بر اساس تعرفه قرارداد جداگانه محاسبه و به طرف قرارداد پرداخت می شود.

6-6. طرف قرارداد عهده دار تأمین وسایل و لوازم ایمنی کارکنان خود بوده و چنانچه حادثه ای برای هر یک ازکارمندان وی پیش آید مستقیماً عهده دار و پاسخ گو به مقامات ذیصلاح و مسئول پیامد های آن بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

7-6. طرف قرارداد موظف است که در استفاده ازسایت به کارکنان کارفرما کمک و راهنمایی لازم را انجام دهد و مواردی مانند چاپ اطلاعات کاربران و انتقال اطلاعات آنها به لوح فشرده با دریافت هزینه تعیین شده توسط کارفرما از کاربران بر عهده طرف قرارداد باشد.

8-6. نگهداری نرم افزاری از رایانه های موجود در سایت بر عهده طرف قرارداد می باشد؛ حفظ و نگهداری امکانات سخت افزاری نیز به شرط استفاده متعارف ومعمول در صورت تأمین قطعات مورد نیاز و با پرداخت هزینه جداگانه توسط کارفرما نیز بر عهده طرف قرارداد می باشد.بدیهی است در رابطه با استهلاک اقلام و قطعات مربوطه و سایر موارد مشابه نیز ……………….. مطابق توافق طرفین اعمال خواهد شد.

9-6. نصب نرم افزار ها مدیریت حجمی اینترنت و مدیریت استفاده از چاپگر و نرم افزار های امنیتی سایت بر عهده طرف قرارداد می باشد. در صورت نیاز کاربران به نرم افزار های خاص ( مانند نرم افزار های ترجمه تخصصی متون و …..) این نرم افزار ها توسط کارفرما خریداری و دراختیار طرف قرارداد قرار می گیرد تا برای استفاده کارکنان شرکت کارفرما آماده و نصب گردد.

10-6. مدیریت میزان مصرف اینترنت و سرعت دسترسی به اینترنت توسط کاربران بر عهده طرف قرارداد می باشد که به صورت استفاده حجمی می باشد (حجم اطلاعات اینترنتی مبادله شده در واحد زمان) ومیزان استفاده هر کاربر توسط کارفرما و با توجه به ترافیک سایت و نیاز هر کاربر تعیین می گردد.

11-6. طرف قرارداد موظف است در صورت نیاز کارفرمانسبت به ارائه گزارشات مورد نیاز به صورت روزانه، یا هفتگی یا ماهانه اقدام نماید.

12-6. به منظور تعیین میزان استفاده حجمی کاربران طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعیین یک کلمه کاربری و رمز عبور جهت عبور ایشان جهت کارکنان شرکت کارفرما اقدام نماید.

13-6. در صورت صلاحدید کارفرما طرف قرارداد خود را موظف می داند که جهت ذخیره اطلاعات کاربران به هر کاربر یک اعتبار FTP اختصاص دهد تا پروژه های خود را در آن ذخیره نمایند و به پرونده های خود در هر جای دنیا دسترسی داشته باشند.

14-6. درصورت صلاحدید کارفرما طرف قرارداد موظف است نسبت به فیلتر کردن بعضی از سایت های اینترنتی اعلام شده از طرف کارفرما اقدام نماید.

ماده 7. تعهدات کارفرما

1-7. کارفرما مقدمات لازم و قطعات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را دراسرع وقت در اختیار طرف قرارداد قرار می دهد تا تأخیری در کارکرد یا انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد اتفاق نیفتد.

2-7. کارفرما باید ضوابط استفاده از سایت اینترنت جهت بهره برداری از آن را مشخص و به طرف قرارداد اعلام نماید که در این صورت طرف قرارداد ملزم به رعایت آن خواهد بود.

3-7. هزینه های مربوط به گرمایش و سرمایش مورد نیاز کاربران و برق مصرفی و نظافت روزانه و همچنین حفظ امنیت فیزیکی سایت ها خارج از ساعات کاری سایت ( پس از ساعت 18 بعد از ظهر ) بر عهده کارفرما خواهد بود.

4-7. تأمین اینترنت با کیفیت مناسب برای استفاده کنندگان بر عهده کارفرما می باشد.

5-7. کارفرما متعهد می شود دو دستگاه رایانه جهت نصب نرم افزار مدیریت اینترنت و برنامه مدیریت چاپ ( در صورت نیاز به مکانیزه کردن فرآیند چاپ) به صورت جداگانه در اختیار طرف قرارداد قرار می دهد که در صورت نیاز به سرویس FTP کاربران یک دستگاه رایانه دیگر می بایست در اختیار طرف قرارداد قرار گیرد.

ماده 8. درصورت بروز هرگونه اختلافی در اجرا یا تفسیر قرارداد که از طریق مذاکره طرفین قابل رفع نباشد، موضوع توسط هیأتی مرکب از نماینده کارفرما و طرف قرارداد و داور مرضی الطرفین مورد بررسی قرار خواهد گرفت ودر غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد.

ماده 9. کارفرما از حق فسخ قرارداد در صورت رضایت از فعالیت و عملکرد طرف قرارداد برخوردار بوده و پس از ارائه دلایل و مدارک کم کاری و یا سهل انگاری طرف قرارداد به مرجع حل اختلاف پس از اثبات مدعیات می تواند با اخطار کتبی …………. روزه نسبت به آن اقدام می نماید. بدیهی است حقوق طرف قرارداد مناسب با حجم کار انجام شده و با تشخیص مرجع حل اختلاف پرداخت می گردد.

ماده 10. طرف قرارداد اعلام می دارد که در زمان امضاء ونیز اجرای این قرارداد مشمول ممنوعیت مقرر در قانون مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نبوده ودر صورت اثبات یا بروز خلاف این امر در هر مرحله قرارداد فسخ و طرف قرارداد ضامن کلیه خسارات وارده و تبعات قانونی امر خواهد بود.

ماده 11. شرایط فورس ماژور: در صورت و وقوع حوادث غیر مترقبه و با تغییر قوانین کشوری و غیره که طرفین قرارداد دخالتی درآن نداشته وبه سبب آن قادر به انجام وظایف خود نباشند مسئولیت طرفین قرارداد تا رفع مشکل معلق خواهد ماند.

ماده 12. این قرارداد در ……………. ماده و ……….. تبصره و در ………. نسخه تنظیم وبه امضاء طرفین رسیده است و کلیه نسخ دارای ارزشی برابر می باشد.

شرکت کارفرما به نمایندگی شرکت پیمانکار به نمایندگی

نمونه قرارداد مدیریت شرکت

با عنایت به مواد 10، 190، 219 ، 220 قانون مدنی و ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم(در اثر معاملات) و فصل سیزدهم، باب سوم از قسمت دوم(عقد وکالت)، و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تشریح حقوق و تعهدات طرفین مشارکت تنظیم می­گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

شرکت …………….  شماره ثبت ……….. شناسه ملّی ………………. محل ثبت …………………….. کد اقتصادی ………………… به نمایندگی آقا/خانم ………………. فرزند …………………..   شماره ملّی ……………… به سمت ………………… به نشانی ……………………. کد پستی ………………………. شماره تماس ثابت ………………………. و شماره تلفن همراه ………………. از یک طرف؛

2-1 مدیرعامل

و آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت …………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. که از پس مدیر عامل شرکت نامیده می شود، منعقد می گردد.

1-2 قلمروی قانونی قرارداد:

با عنایت به مقدمه قرارداد حاضر، توافقی فی مابین مبنی بر ایفای تعهدات محوله بر مدیرعامل، مشارالیه موافقت می نماید که قرارداد حاضر و سمت ایشان بعنوان مدیرعامل مشمول قانون کار ایران قرار نمی گیرد و صرفاً در چارچوب توافقات مندرج در این قرارداد حق الزحمه ایشان پرداخت می گردد.

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که مدیرعامل به آن اشتغال می یابد(موضوع قرارداد) :

مدیرعامل ملزم به انجام وظایف محوله ذیل است :

1-3 ارائه خدمات مشورتی به هیئت مدیره

2-3 اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره

3-3 به تصویب رساندن و انتشار روش های اجرایی و نظامنامه کیفیت

4-3 بازنگری به موقع روشه های اجرایی و نظامنامه کیفیت

5-3 مدیرعامل نسبت به هدایت و رهبری کارخانه/شرکت برای نیل به اهداف تعیین شده، براساس خط مشی شرکت، برنامه های تصویبی، روش های اجرایی و دستورالعمل ها مسئولیت دارد.

6-3 ایجاد زمینه های مساعد مادی و روحی و ایجاد انگیزش برای ارتقاء سطح کارایی پرسنل و ایجاد محیط اخلاقی مناسب برای کار

7-3 ایجاد برابری و فراهم نمودن شرایط جذب پرسنل متخصص به شرکت

8-3 نظارت بر استفاده مناسب از امکانات مختلف و نگهداری صحیح دارائی ها و اموال شرکت

9-3 نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش های مالی و عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر حساب های مالی و ارائه گزرش های توجیهی مربوط به هیئت مدیره

10-3 ایجاد هماهنگی های لازم بین مدیریت ها و قسمت های مختلف شرکت به منظور رفع مشکلات و تنگناهای موجود.

11-3 مدیر عامل در قبال وظایف محوله از سوی هیئت مدیره در راستای وظایف خدمتی مسئول می باشد.

4- محل انجام کار :

محل اصلی خدمتی مدیر عامل، اقامتگاه اداری شرکت به نشانی ………… و نیز گاهاً کارخانه شرکت به آدرس ………. است.

5- مدت قرارداد :

قرارداد حاضر از تاریخ …../…../….. لغایت ……/……./…… به مدت ……….. ماه/سال فی مابین طرفین قرارداد لازم الاتباع می باشد.

6- ساعات کار :

مدیر عامل موظف است در طول هفته از روز …….. لغایت …….. به طور مستمر / غیر مستمر در ساعات ……. لغایت ……. در محل های مندرج در ماده 4 این قرارداد حاضر گردد.

( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قرارداد حاضر یا آیین نامه های داخلی شرکت تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

7- حق الزحمه :

1-7 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

2-7 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص مدیرعامل …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-7 شرح سایر مزایا و امتیازات (مشروط بر توافق فی مابین):

1-3-7 …………

2-3-7 …………

.

.

8- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه مدیرعامل به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

9- شرط محرمانگی(NDA) و عدم رقابت:

1-9 طرف دوم قرارداد(مدیرعامل) متعهد می گردد که از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر نسبت به تمامی اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد، اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات را نسبت به طرف اول(شرکت) رعایت نماید و در صورت نقض این تعهد مسئول هرگونه خسارات اعم از مادی و معنوی به شرکت محسوب می گردد.

2-9 طرف دوم قرارداد(مدیرعامل) متعهد می گردد که پس از اتمام مدت اعتبار قرارداد حاضر یا خاتمه آن، هیچ گونه کسب و کار یا شرکتی با ماهیت مشابه فعالیت شرکت طرف اول قرارداد، ایجاد و یا در شرکت مشابه شرکت طرف اول قرارداد وارد یا همکاری نداشته باشد تا موجبی بر ورود خسارات مادی یا معنوی به طرف اول قرارداد نشود؛ در غیر اینصورت مسئول کلیه خسارات وارده خواهد بود.

10- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

1-10 در صورتی که مدیرعامل از انجام وظایف محوله سرباز زند، پس از طی نمودن سازوکار حل و فصل اختلافات مندرج در این قرارداد، طرف اول محق به فسخ قرارداد می باشد.

2-10 در صورتی که طرف اول از تعهدات پذیرفته شده نسبت به پرداخت به موقع حق الزحمه مدیرعامل که بیش از سه ماه متوالی یا شش ماه متنواب باشد، اهمال و مسامحه نماید، مدیرعامل حق فسخ قرارداد حاضر با احتساب دریافت حق الزحمه مدت مزبور را خواهد داشت.

3-10 ………….

4-10 …………

.

.

.

11- سازوکار حل و فصل قرارداد

طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هر گونه اختلاف اعم از قراردادی یا اجرایی نسبت به ایفای تعهدات طرفین، بدواً با مساعی جمیله و گفتگو دوستانه در جهت حل و فصل آن برآیند و در صورت عدم تحقق راهکار نخست، اختلاف خویش را به نهاد داوری …….. شرکت …….. احاله نماید. در غیر اینصورت هر یک از طرفین که مدعی اعاده حق یا تضضیع حقی باشد، از طریق مراجع صالح قضایی پیگیری نماید.

12- این قرارداد در ….. نسخه، …….. ماده، ……….. بند و  ……. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد طرف اول(کارفرما)، یک نسخه نزد طرف دوم(مدیرعامل)، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                      محل امضاء و اثر انگشت مدیرعامل

3.7/5 - (3 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مأوا متشرعی
مأوا متشرعی
1 ماه قبل

سلام فایل ورد این قرارداد رو ندارین ؟

شماره تماس:
9028976290