لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد مدیریت سایت اینترنتی کارشناسی


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه مدیریت و نگهداری سایت اینترنتی کارشناسی

نمونه قرارداد مدیریت سایت اینترنتی کارشناسی

قرارداد مدیریت و نگهداری سایت اینترنتی کارشناسی

  • مقدمه

این قرارداد فی مابین کارفرما ................................ به نشانی:.............................. به نمایندگی آقای............................... که متبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک طرف، شرکت .................... به نمایندگی آقای .............. فرزند .................. به شماره شناسنامه ............. صادره از ............... وبه آدرس ................... به شماره تلفن ..................... که در این قرارداد «طرف قرارداد » نامیده می شود، از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت و نگهداری سایت رایانه اینترنت کارشناسی ................... با هماهنگی مسئولین مربوطه و بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت کارفرما.

ماده 2.مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء وتحویل سایت به مدت یک ............... شمسی می باشد که پس از امضاء قرارداد در صورت تمایل طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده3. مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد جمعاً .................... ریال به ازاء هر ماه ..................... تومان تعیین می گردد که پس از ارائه گزارش به مدیریت سایت های شرکت های مربوط ................. کسر کسورات قانونی حداکثر پس از .............. روز کاری توسط کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

تبصره 1. نظارت بر اجرای این قرارداد بر عهده مدیریت سخت افزار و سایت های کارفرما است.

ماده 4. طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد رابه صورت جزیی یا کلی به غیر واگذار ننماید و خود شخصاً همراه پرسنل خود با رعایت سایر مفاد و شرایط از جمله بند 3-6و سایر موارد و مقررات حاکم انجام دهد.

ماده 5. طرف قرارداد متعهد است در حین اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه های جاری کارفرما را رعایت نماید و متعهد است اطلاعاتی را که در جریان همکاری با کارفرما به دست می آورد که در ارتباط با فعالیت های کارفرما می باشد را محرمانه تلقی کند.

ماده 6. تعهدات طرف قرارداد

1-6. طرف قرارداد متعهد است بر اساس برنامه تنظیمی کارفرما از ساعت ................. صبح الی ................... بعد از ظهر دو سایت مورد نظر را جهت استفاده کارکنان کارفرما آماده نگهدارد.

2-6. طرف قرارداد موظف است نیروی انسانی مورد نیاز با تائید کارفرما را تأمین نماید و جهت انجام قرارداد غیر تعداد پرسنل مورد نیاز هر تعداد متخصص که لازم باشد به کار گیرد، به طریقی که هیچ کاری به عذر یا به واسطه یا در نتیجه کمبود پرسنل معطل نمانده و کارفرما هیچ گونه تعهدی جز در پرداخت مبلغ قرارداد در ماده 3 فارغ از تعداد پرسنل ندارد.

3-6. طرف قرارداد موظف است قبل از به کار گیری افراد آنها را به کارفرما معرفی و پس از تأیید صلاحیت های عمومی و اخلاقی وفنی از طرف کارفرما آنها را به کار گیرد.

4-6. طرف قرارداد موظف است که در اجرا و انجام موضوع قرارداد مطابق برنامه توافق شده کارفرما و همچنین رعایت کلیه مقررات اداری و انضباطی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری وقوانین جاری، مانند قانون کار، تأمین اجتماعی، از جمله در رابطه با نیروی انسانی تحت پوشش و امثالهم عمل نماید و نیز کلیه شئونات اخلاقی واسلامی را رعایت نماید.مسئولیت حسن رفتارکارکنان و عدم رعایت شئونات توسط آنها در هر صورت متوجه طرف قرارداد می باشد.

5-6. طرف قرارداد متعهد است درصورت نیاز و شرایط اضطراری با اعلام قبلی کارفرما در روز های تعطیل و سایر ساعات شبانه روز بنا به درخواست کارفرما یا نماینده آن اقدام به ارائه خدمات نماید و هزینه آن بر اساس تعرفه قرارداد جداگانه محاسبه و به طرف قرارداد پرداخت می شود.

6-6. طرف قرارداد عهده دار تأمین وسایل و لوازم ایمنی کارکنان خود بوده و چنانچه حادثه ای برای هر یک ازکارمندان وی پیش آید مستقیماً عهده دار و پاسخ گو به مقامات ذیصلاح و مسئول پیامد های آن بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

7-6. طرف قرارداد موظف است که در استفاده ازسایت به کارکنان کارفرما کمک و راهنمایی لازم را انجام دهد و مواردی مانند چاپ اطلاعات کاربران و انتقال اطلاعات آنها به لوح فشرده با دریافت هزینه تعیین شده توسط کارفرما از کاربران بر عهده طرف قرارداد باشد.

8-6. نگهداری نرم افزاری از رایانه های موجود در سایت بر عهده طرف قرارداد می باشد؛ حفظ و نگهداری امکانات سخت افزاری نیز به شرط استفاده متعارف ومعمول در صورت تأمین قطعات مورد نیاز و با پرداخت هزینه جداگانه توسط کارفرما نیز بر عهده طرف قرارداد می باشد.بدیهی است در رابطه با استهلاک اقلام و قطعات مربوطه و سایر موارد مشابه نیز .................... مطابق توافق طرفین اعمال خواهد شد.

9-6. نصب نرم افزار ها مدیریت حجمی اینترنت و مدیریت استفاده از چاپگر و نرم افزار های امنیتی سایت بر عهده طرف قرارداد می باشد. در صورت نیاز کاربران به نرم افزار های خاص ( مانند نرم افزار های ترجمه تخصصی متون و .....) این نرم افزار ها توسط کارفرما خریداری و دراختیار طرف قرارداد قرار می گیرد تا برای استفاده کارکنان شرکت کارفرما آماده و نصب گردد.

10-6. مدیریت میزان مصرف اینترنت و سرعت دسترسی به اینترنت توسط کاربران بر عهده طرف قرارداد می باشد که به صورت استفاده حجمی می باشد (حجم اطلاعات اینترنتی مبادله شده در واحد زمان) ومیزان استفاده هر کاربر توسط کارفرما و با توجه به ترافیک سایت و نیاز هر کاربر تعیین می گردد.

11-6. طرف قرارداد موظف است در صورت نیاز کارفرمانسبت به ارائه گزارشات مورد نیاز به صورت روزانه، یا هفتگی یا ماهانه اقدام نماید.

12-6. به منظور تعیین میزان استفاده حجمی کاربران طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعیین یک کلمه کاربری و رمز عبور جهت عبور ایشان جهت کارکنان شرکت کارفرما اقدام نماید.

13-6. در صورت صلاحدید کارفرما طرف قرارداد خود را موظف می داند که جهت ذخیره اطلاعات کاربران به هر کاربر یک اعتبار FTP اختصاص دهد تا پروژه های خود را در آن ذخیره نمایند و به پرونده های خود در هر جای دنیا دسترسی داشته باشند.

14-6. درصورت صلاحدید کارفرما طرف قرارداد موظف است نسبت به فیلتر کردن بعضی از سایت های اینترنتی اعلام شده از طرف کارفرما اقدام نماید.

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه مدیریت و نگهداری سایت اینترنتی کارشناسی

ماده 7. تعهدات کارفرما

1-7. کارفرما مقدمات لازم و قطعات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را دراسرع وقت در اختیار طرف قرارداد قرار می دهد تا تأخیری در کارکرد یا انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد اتفاق نیفتد.

2-7. کارفرما باید ضوابط استفاده از سایت اینترنت جهت بهره برداری از آن را مشخص و به طرف قرارداد اعلام نماید که در این صورت طرف قرارداد ملزم به رعایت آن خواهد بود.

3-7. هزینه های مربوط به گرمایش و سرمایش مورد نیاز کاربران و برق مصرفی و نظافت روزانه و همچنین حفظ امنیت فیزیکی سایت ها خارج از ساعات کاری سایت ( پس از ساعت 18 بعد از ظهر ) بر عهده کارفرما خواهد بود.

4-7. تأمین اینترنت با کیفیت مناسب برای استفاده کنندگان بر عهده کارفرما می باشد.

5-7. کارفرما متعهد می شود دو دستگاه رایانه جهت نصب نرم افزار مدیریت اینترنت و برنامه مدیریت چاپ ( در صورت نیاز به مکانیزه کردن فرآیند چاپ) به صورت جداگانه در اختیار طرف قرارداد قرار می دهد که در صورت نیاز به سرویس FTP کاربران یک دستگاه رایانه دیگر می بایست در اختیار طرف قرارداد قرار گیرد.

ماده 8. درصورت بروز هرگونه اختلافی در اجرا یا تفسیر قرارداد که از طریق مذاکره طرفین قابل رفع نباشد، موضوع توسط هیأتی مرکب از نماینده کارفرما و طرف قرارداد و داور مرضی الطرفین مورد بررسی قرار خواهد گرفت ودر غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد.

ماده 9. کارفرما از حق فسخ قرارداد در صورت رضایت از فعالیت و عملکرد طرف قرارداد برخوردار بوده و پس از ارائه دلایل و مدارک کم کاری و یا سهل انگاری طرف قرارداد به مرجع حل اختلاف پس از اثبات مدعیات می تواند با اخطار کتبی ............. روزه نسبت به آن اقدام می نماید. بدیهی است حقوق طرف قرارداد مناسب با حجم کار انجام شده و با تشخیص مرجع حل اختلاف پرداخت می گردد.

ماده 10. طرف قرارداد اعلام می دارد که در زمان امضاء ونیز اجرای این قرارداد مشمول ممنوعیت مقرر در قانون مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نبوده ودر صورت اثبات یا بروز خلاف این امر در هر مرحله قرارداد فسخ و طرف قرارداد ضامن کلیه خسارات وارده و تبعات قانونی امر خواهد بود.

ماده 11. شرایط فورس ماژور: در صورت و وقوع حوادث غیر مترقبه و با تغییر قوانین کشوری و غیره که طرفین قرارداد دخالتی درآن نداشته وبه سبب آن قادر به انجام وظایف خود نباشند مسئولیت طرفین قرارداد تا رفع مشکل معلق خواهد ماند.

ماده 12. این قرارداد در ................ ماده و ........... تبصره و در .......... نسخه تنظیم وبه امضاء طرفین رسیده است و کلیه نسخ دارای ارزشی برابر می باشد.

شرکت کارفرما به نمایندگی شرکت پیمانکار به نمایندگی

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه مدیریت و نگهداری سایت اینترنتی کارشناسی

نمونه قرارداد مدیریت سایت اینترنتی کارشناسی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد مدیریت و نگهداری سایت اینترنتی کارشناسی

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد مشارکت احداث کارخانه

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت احداث کارخانه - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد همکاری در بازاریابی و حمل و نقل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری در بازاریابی و حمل و نقل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی روابط عمومی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات- و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید