درخواست مشاوره رایگان

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی ✔️

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     چهارشنبه، 1 بهمن 1399


اگر یک شرکت دارید و بنا به هر دلیلی از فعالیت آن منصرف شدید می توانید آن را منحل کرده و برای ثبت قانونی آن بر طبق قوانین اداره ثبت اقدام کنید . آیا از شرایط انحلال شرکت ها و مراحل مربوط به انحلال شرکت های تعاونی اطلاع دارید ؟ از پیامدها و آثار انحلال شرکت ها اطلاعی دارید ؟ بنا به شرایط و ضوابط باید اقدامات مربوط به انتقال و فروش سهام و نیز انحلال شرکت های تعاونی را با رعایت قوانین اداره ثبت به ثبت رسانده . در ادامه به بحث در زمینه نحوه انحلال شرکت های تعاونی و فروش اموال در این شرکت ها خواهیم پرداخت . با ما در ادامه همراه باشید .  

انحلال شرکت های تعاونی

انحلال شرکت به معنی از هم پاچیدن و منتفی شدن فعالیت در شرکت می باشد . بر این اساس با در نظر گرفتن قوانین تجارت هرکدام از شرکا و سهامداران که بنا به هر دلیلی تصمیم به تعطیلی شرکت خود گرفتند وظیفه دارند مراجع قانونی و ادارات ثبتی را از تصمیم خود به جهت انحلال شرکت مطلع سازند . اعضای هیئت مدیره در شرکت ها مسئولیت انجام این امور را در شرکت ها بر عهده دارند و بنا به موازین قانونی باید آن ها را انجام دهند تا منحل شدن شرکت به صورت قانونی انجام گیرد .  

یک شرکت تجاری در زمان حیات خود با تصمیمات شرکا و سهامداران فعالیت های خود را در همان عرصه انجام خواهد داد . برای انحلال شرکت های تعاونی با انجام مرحله ای با نام تصفیه شرکت می توان به عمر آن پایان بخشید .

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی

شرایط انحلال شرکت تعاونی

با استناد به ماده 54 قوانین تجاری شرکت ها به دلایل زیر منحل خواهند شد

 • اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت ها
 • در صورتی که تعداد اعضا در شرکت به حد نصاب تعهد شده نرسیده باشند و در مدت مشخص شده 3 ماهه اعضا به حد نصاب نرسند .
 • تمام شدن زمان حیات شرکت که در متن اساسنامه به آن اشاره شده است و عدم تمدید حیات آن از سوی مجمع عمومی
 • توقیف شدن اموال شرکت از سوی مراجع قانونی
 • عدم رعایت مقررات در صورت دریافت بیش از 2 اخطاریه کتبی به شرکت از سوی وزارت تعاون
 • اعلام ورشکستگی شرکت بنا به تصمیم شرکای شرکت ها

نحوه انحلال شرکت تعاونی

 1. در زمانی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم بر انحلال شرکت های تعاونی گرفته باشند .
 2. در زمان ثبت شرکت های تعاونی باید تمامی شرایط و ضوابط مربوط به ثبت شرکت ها را به صورت قانونی و با استناد به قوانین انجام داد . در این میان عواملی به مانند فوت و یا خروج اعضا در شرکت در صورتی که تعداد اعضای شرکت از تعداد حد نصاب قانونی کم تر شود . دلیلی بر انحلال شرکت خواهد بود . این مورد در صورتی است که افزایش اعضای شرکتدر مدت 3 ماه انجام نشود و بدین صورت عاملی بر انحلال شرکت های تعاونی گردد.
 3. از عوامل دیگر که باعث انحلال شرکت های تعاونی خواهد شد عدم فعالیت شرکت در مدت زمان یک سال از آخرین فعالیت خود در عرصه تجارت می باشد که دلیلی بر عدم فعالیت و توقیف فعالیت های خود ندارد .
 4. در صورتی که شرکت های تعاونی قوانین و مقررات فعالیت های اقتصادی را که در آیین نامه وزارت تعاون درج شده است رعایت نکرده و از سوی این وزارت اخطاریه کتبی دریافت کرده باشد . در صورت تعدد این اخطاری ها بیش از 3 عدد شرکت مورد نظر منحل خواهد شد .
 5. عامل دیگری که باعث انحلال شرکت های تعاونی خواهد شد ورشکستگی شرکت ها خواهد بود .
 6. کاهش در میزان سرمایه شرکت ها از میزان تعهد شده در متن اساسنامه شرکت ها به صورتی که دیگر ادامه فعالیت شرکت امکان پذیر نباشد که این موارد باید با تصویب مجمع عمومی تاییدیه مبنی بر انحلال شرکت را دریافت کنند .

 

ثبت شرکت ایلیا

 

نحوه فروش اموال شرکت تعاونی

به منظور انتقال سهام شرکت ها از نوع تعاونی می توان از روش های قهری ، اختیاری و یا از راه انتقال سهام به دیگر اعضا استفاده کرد . در ادامه این مطلب به مواردی در راستای فروش و انتقال سهام در شرکت ها خواهیم پرداخت .

 • انتقال سهام به صورت اختیاری

انتقال سهام در شرکت های تعاونی می تواند به اعضای شرکت تعلق گیرد . در قوانین مربوط به انتقال سهام در شرکت های تعاونی به صورت صریح اشاره نشده در راستای انتقال سهام به ماده 97 قوانین تجارت استناد خواهد شد .

سهام در شرکت های تعاونی می توانند بلا مانع به اعضای دیگر در شرکت واگذار شود یا همان سهام به افرادی در خارج از شرکت واگذار شود . در ادامه به مبحث انتقال سهام به اعضا اشاره خواهیم کرد . در متن اساسنامه  شرکت های تعاونی به انتقال سهام در شرکت های تعاونی به اعضا  در صورت دارا بودن شرایط انتقال و دریافت سهام با رعایت قوانین و نیز تاییدیه هیئت مدیره اشاره شده است این در صورتی انجام می شود که شرایط و مراحل انتقال سهام از فرد دارنده سهام به سهام گیرنده و یا وکیل وی به امضا اعضا برسد  و در متن اساسنامه شرکت درج شود.

شرکت های تعاونی بر اساس تعدد سهام و میزان سهام اعضا دارای دو نوع بوده که نوع اول آن شرکت هایی می باشند که تعداد سهام اعضا در آن ها با یکدیگر برابر است و در مقابل شرکت هایی که سهام آن ها با یکدیگر برابر نبوده . بر طبق آیین نامه مندرج در میزان سهام در شرکت های تعاونی میزان سرمایه اعضا در شرکت های تعاونی نباید از 15 درصد سرمایه کلی شرکت فزونی یابد . بدین صورت اعای هیئت مدیره در زمان انتقال سهام باید به درصد سهام هر عضو شرکت توجه کنند .

 • انتقال سهام اختیاری به اعضای غیر عضو در شرکت

انتقال سهام در شرکت های تعاونی  به اعضای غیر مجاز نمی باشد  . این مورد در صورتی است که انتقال سهام تنها در بین اعضا انجام می شود . و حقوق و منافع سهیم بودن در سهام شرکت در بین اعضای درون شرکت انجام شده و حقوقی برای اعضای خارجی شرکت برای انتقال اختیاری سهام وجود نخواهد داشت .

 • انتقال قهری سهام به اعضای شرکت تعاونی

در صورت فوت اعضای سهیم در شرکت های تعاونی ، مقدار سهام شخص به وراث وی واگذار خواهد شد . این مورد در صورتی که وراث وی جزو اعضای سهامدار در شرکت تعاونی باشند نیز امکان پذیر است . در این بین امکان دارد میزان سهام وراث عضو در شرکت از میزان قانونی و تعهد شده سهام فزونی یابد و اعضای هیئت مدیره به دلیل انجام انتقال قهری سهام نمی تواند از انتقال آن جلوگیری کند و در این بین در صورت فزونی سهام از 15 درصد تایید شده در قوانین میزان سهام در شرکت های تعاونی بنا بر قانون اقدام به پرداخت ما به تفاوت سهام به وراث کرده تا بدین ترتیب درصد تساوی سهام به هم نخورند .
 

مدارک انحلال شرکت تعاونی

 • ارائه تمامی مدارک ثبت شرکت تعاونی
 • تسلیم مدارک شناسایی سهامداران و اعضای شرکت تعاونی
 • ارائه صورتجلات مجامع عمومی شرکت که به تایید شرکت و مدیران تصفیه رسیده باشد .
 • ارائه مجوز انحلال شرکت از سوی وزارت تعاون

 

مراحل انحلال شرکت تعاونی

برای اقدام به انحلال شرکت های تجاری از نوع تعاونی با مشاوران متخصص در انجام امور ثبتی و حقوقی در ارتباط باشید . قبل از شروع به اقدام برای انحلال شرکت ها باید اموال آن به فروش برسد و یا اموال و سهام به اشخاص انتقال یابد . انجام مراحل انحلال شرکت های تعاونی دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد که باید توسط افراد مجرب به سرانجام رسد . انحلال شرکت های تعاونی باید با تصمیم و تایید مجمع عمومی در شرکت ها انجام پذیرد و یا با ارسال درخواست از سوی وزارت تعاون و یا دستور مراجع قانونی در اداره ثبت انجام شود . برای انجام این امر ارائه دستور از سوی وزارت تعاون و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامی است .

نمونه آگهی انحلال شرکت تعاونی

                                                                                    بسمه تعالی

آگهی دعوت سهامدارن شرکت........................................ سهامی خاص ثبت شده به شماره .................. و شناسه ملی ...................... جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ......... مورخ .................... در آدرس ......................... خیابان..........................   کوچه ......................... کدپستی .......................... تلفن .....................   …تشکیل می گردد حضور به همراه رسانند.

دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص: ( وظایف مجمع عمومی فوق بشرح ذیل است که یک یا چند تای آن انتخاب و در آگهی نوشته شود.

1- تغییر محل شرکت

2- تغییر محل موضوع شرکت

3- تغییر اصلاح اساسنامه

4- افزایش سرمایه شرکت

5- کاهش سرمایه  شرکت

6- انحلال شرکت

7- تغییر نام شرکت

8- تأسیس شعبه شرکت

9- هیئت مدیره شرکت

انحلال تعاونی مسکن

با در نظر داشتن حاد و مهم تلقی شدن مسکن در کشور امروزه منابع مالی که در شرکت های تعاونی مسکن وجود دارند تنها مشمولبه سرمایه در شرکت نخواهند بود . در این بین دولت نیز در امور اعتبار بخشیدن به بانک مسکن ایران و نیز در مورد شرکت های کارگری با دادن تسهیلات و اعتبار به بانک رفاه کارگران باعث تسهیل در امر انجام وظایف شرکت های تعاونی مساعدت خواهند کرد.

موارد تشکیل شرکت های تعاونی مسکن شامل تهیه و ساخت انواع آپارتمان های مسکونی برای متقایان و نیز اعضای شرکت خواهند کرد که پرداخت مبلغ آن می تواند به صورت نقدی یا غیر نقد باشد . هم چنین هدف تشکیل این شرکت ها را می توان تشکیل تاسیسات همگانی به صورت نقد و اقساط به عموم یاد کرد. ارائه خدمات مهندسی ، معماری برای اعضای شرکت و انجام امور مربوط به واحدهای مسکونی و تجاری.

در این بین گاهی به دلایل مختلف تعاونی های مسکن اقدام به منحل کردن فعالیت ها و شرکت کرده که انجام این موضوع باید با تایید اعضا و نیز هیئت مدیره شرکت انجام گیرد . 

بعد از اعمال انحلال شرکت ها اموال شرکت ها باید تا زمان پرداخت بدهی های شرکت بر اساس سرمایه و سهام شرکا در شرکت و تقسیم خواهند شد و از این طریق بدهی های شرکت پرداخت خواهد شد . در صورت انحلال شرکت سمت های کاری و وظایف افراد از ان ها گرفته شده و تنها دیر تصفیه مسئول در پرداخت و نیز تصفیه بدهی ها در شرکت خواهد بود. در صورت تمایل مدیران و مسئولان شرکت به یاری رساندن به مدیران تصفیه می توانند به وی در راه انحلال و تصفیه نهایی شرکت یاری رسانند .

با پایان یافتن فعالیت های شرکت های تعاونی باید تمامی پروژه ها و فعالیت هایی که ناتمام مانده به پایان رسانند . زیرا شرکت های تعاونی در زمان انجام و پذیرفتن مسئولیت موظف به تکمیل آن خواهند بود .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
شرایط انحلال شرکتهای تعاونی ✔️

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
فرهاد شاهین
بدلیل کم کاری اعضای تعاونی مسکن کارگردان شهرداری کرج تقاضای انحلال دارم
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
سلام عرض کردم ، وقتتون بخیر . برای ارائه ی اطلاعات بیشتر در این حوزه در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت .
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید