لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی


شرایط انحلال

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی

پس از آشنایی با مواردی که مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انحلال شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نماید به شرایطی خواهیم پرداخت که انحلال این گونه شرکت ها پس از تحقق آن­ها امکان پذیر است.

الف- تصویت مجمع عمومی فوق العاده

همانگونه که گذشت تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت های تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و مجمع مزبور برای انحلال شرکت تعاونی نیاز به ارائه­ی هیچ دلیلی ندارد.

البته وزارت تعاون نیز در مواردی می تواند راساً نسبت به انحلال شرکت های تعاونی اقدام نماید که از موضوع بحث حاضر (مجمع عمومی فوق العاده ) خارج است.

ب- موافقت دستگاه های عمومی اعطا کننده­ی منابع مالی به شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مکلف است پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه های عمومی یا دولتی، بانک ها یا شهرداری هایی که از آن­ها امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده، یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال، اعم از منقول یا غیر منقول، تعهداتی به آن ها نموده است را جلب و به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، جهت گرفتن مجور انحلال، به وزارت تعاون ارائه نماید. همچنین در صورت عدم دریافت امکانات، امتیازات و اعتبارات، شرکت تعاونی مذکور می تواند نسبت به انحلال آن اقدام نماید. (ماده­ی 16 آیین نامه­ی اجرایی قانون بخش تعاونی و تبصره­ی آن)

سؤال قابل طرح در این رابطه این است که آیا قبل از تعیین تکلیف نسبت به امتیازات یا تسهیلات دریافتی، شرکت تعاونی می تواند به انحلال شرکت اقدام نماید؟

از سیاق تبصره­ی4 ماده­ی 54 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 چنین برمی آید که شرکت های تعاونی را تنها پس از استرداد امتیازات و اموالی که از منابع دولتی و بانک ها دراختیار گرفته اند می توان منحل کرد. بنابرین از شرایط انحلال شرکت های تعاونی کسب نظر موافق دستگاه های عمومی یا دولتی مربوط و اخذ مجوز انحلال از وزارت تعاون می باشد.

وزارت تعاون مرجع اعلام دریافت امکانات، امتیازات و اعتباراتی است که به بخش تعاونی داده شده می باشد.(ماده­ی 20 آیین نامه­ی اجرایی قانون بخش تعاونی مصوب 1370) از همین رو لازم است قبل از انحلال شرکت های تعاونی مجوز لازم از وزارت تعاون اخذ گردد و اگر شرکت تعاونی تسهیلاتی از مراجع عمومی یا دولتی گرفته باشد تا روشن شدن وضعیت، آن وزارتخانه از ارائه­ی مجوز انحلال امتناع خواهد نمود.

درخصوص استرداد تسهیلاتی دولتی پس از انحلال شرکت های تعاونی، به عنوان نمونه به رأی شعبه­ی 21 دیوان عدالت اداری موضوع پرونده­ی کلاسه­ی 69/731 دادنامه ی شماره 458 مورخ 28/8/1369 اشاره می شود. در این پرونده شرکت تعاونی ملامین سرای ملایر دادخواستی به طرفیت مرکز گسترش تولیدی استان همدان به خواسته­ی اعتراض به فروش غیر قانونی اموال و سرمایه­ی شرکت تعاونی به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته که دادخواست مزبور پس از ثبت جهت رسیدگی به شعبه­ی فوق الذکر ارجاع شده است. شرکت مذکور طی دادخواست تقدیمی چنین اظهار داشته است که مرکز گسترش تولیدی استان همدان به علت این که فعالیت این شرکت به حالت نیمه تعطیل درآمده، مبادرت به فروش اموال و اثاثیه­ی آن نموده است. خواهان با توجه به مراتب مذکور و به علت عدم رعایت موازین قانونی در فروش اموال و دارائی های خوانده تقاضای رسیدگی کرده است.

شعبه­ی 21 دیوان عدالت اداری پس از تبادل لوایح طرفین دعوی، با توجه به این که شرکت موصوف را غیر قابل سود دهی و ناتوان از پرداخت وام دریافتی از مرکز گسترش تولیدی استان همدان تشخیص داده شکایت مطروحه را موجه ندانسته و حکم به رد آن صادر نموده است.

این رأی خود دلالت برضرورت استرداد تسهیلات اعطایی قبل از انحلال شرکت می دهد.

در این خصوص قانون بخش تعاونی تضمیمات محکمی را پیش بینی نموده است. وفق قسمت اخیر تبصره 4 ماده 54 قانون مذکور مسئولیت اعضای شرکت های تعاونی در مقابل دریافت تسهیلات مزبور به صورت تضامنی می باشد. حتی خروج عضو از شرکت تعاونی از تاریخ تصویب انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده، تا خاتمه­ی امر تصفیه رافع مسئولیت تضامنی مزبور ازعضو خارج شده نمی باشد.

در انتها لازم است متذکر شویم که قانونگذار درماده 56 همین قانون مطالب مشابهی با تبصره­ی فوق الذکر بیان نموده که به نظر می رسد مفاد آن زائد باشد. برابر ماده 56 قانون بخش تعاونی مصوب 1370، «در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.»

همان طور که دیده می شود مفاد این ماده مشابه تبصره­ 4 ماده 54 قانون مذکور است و شایسته است مفاد آن­ها در هم ادغام گردند.

ج- ثبت انحلال

انحلال شرکت های تعاونی باید برابر تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاونی به ثبت رسیده و وفق ماده 210 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 آگهی گردد.

همچنین تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در اداره­ی ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی در جهت تصفیه­ی امور شرکت تعاونی بی اعتبار می باشد. بنابراین انحلال مزبور مادام که به ثبت نرسیده برای پیمانکاران و کسانی که با شرکت معامله می کنند دارای اعتبار نیست. چرا که برابر تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی مصوب 1370، تنها پس از اعلام و ثبت آن در اداره­ی ثبت محل می توان به تصفیه­ی امور شرکت اقدام کرد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تغییرات در مورد اختراع ثبت شده

مراحل و شرایط ثبت تغییرات در مورد اختراع ثبت شده - اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع وصدور گواهی نامه اختراع، طبق بند د ماده 14قانون جدید مصوب سال 1386 مکلف گردیده است:«به درخواست دارنده گواهی نامه اختراع، تغییراتی را در مضمون ونقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان - امضا مجاز در شرکتهای سهامی نام شرکت: .......................................................... شماره ثبت شرکت: .............................. سرمایه ثبت شده: ................................جلسه هیئت مدیره شرکت .............................

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی -پس از آشنایی با مواردی که مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انحلال شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نماید به شرایطی خواهیم پرداخت که انحلال این گونه شرکت ها پس از تحقق آن­ها امکان پذیر است.

چگونگی درخواست تشکیل مجمع شرکت ها

چگونگی حق درخواست تشکیل مجمع شرکت ها - برای حمایت از اعضاء و برای جلوگیری از سوء استفاده­ی مدیران یا بازرسان از موقعیت خود، قانونگذار به اعضاء شرکت های تعاونی حق داده است که تشکیل مجامع عمومی را از هیأت مدیره خواستار شوند.

ثبت تغییرات در سرمایه شرکت

ثبت تغییرات در سرمایه شرکت - هر شرکت تجاری می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه ی اولیه خود را به وسیله تأدیه ی اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه، آن را تقلیل دهد البته در اساسنامه باید حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد.

هزینه تغییر آدرس شرکت و هزینه ثبت تغییرات شرکت

هزینه تغییر آدرس شرکت و هزینه ثبت تغییرات شرکت

انواع مجامع در تغییرات شرکت ها

انواع مجامع شرکتها و مسئولیتها و نحوه تشکیل آنها - به هرگونه نشست سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و اتخاذ تصمیم مجمع می گویند.

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص به همراه توضیحاتی به صورت کامل و جامع درباره آن.

تغییر موضوع فعالیت شرکت

مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت - موضوع شرکت برگرفته از نوع فعالیتی است که شرکت برای انجام آن تاسیس شده است و امور تجاری یا غیر تجاری را نظارت می کند. انتخاب موضوع هر شرکت هدف ان شرکت را معین می کند .موضوع شرکت باید به طور واضح در اساسنامه قید گردد بیان اساسنامه نسبت به انتخاب موضوع شرکت برای شفاف سازی..

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص - نام شرکت: .............................. شماره ثبت شرکت: .............................. شماره ثبت سرمایه ثبت شده: ................... جلسه هیئت مدیره شرکت .................. ..........

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
فرهاد شاهین
بدلیل کم کاری اعضای تعاونی مسکن کارگردان شهرداری کرج تقاضای انحلال دارم
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
سلام عرض کردم ، وقتتون بخیر . برای ارائه ی اطلاعات بیشتر در این حوزه در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت .
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید