لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

نمونه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

این قرارداد مشاوره طبق 10 قانون مدتی رایج کشور ایران با توافق و تفاهم و در صحت و سلامت کامل فیمابین طرفین به ظرح ذیل منعقد می گردد.

ماده1. طرفین قرارداد

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

آقای.................فرزند.................به شماره شناسنامه...................متولد.............صادره از............به نشانی:...............جنب شماره..............تلفن:...............که من بعد سرمایه پذیر نامیده می شود وآقای.............فرزند..........به شماره شناسنامه .................متولد........صادره از.................به نشانی:.............تلفن:..............که من بعد مشاوره نامیده می شود.

ماده2. موضوع قرارداد

عبارت است از پیگیری و مشاوره در امور اخذ تسهیلات وام جهت مسکن، تعمیرات مسکن، مشارکت در ساخت، سایر موارد تسهیلات کشاورزی، توسط سرمایه گذار حقیقی وحقوقی(موسسات اعتباری بازرگانی و اقتصادی مطابق با ضوابط و قوانین بانکداری جمهوری اسلامی توسط مشاور)

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

مدت زمان انجام کار از تاریخ فوق جهت مرحله اول ماده...............به مدت.........روز کاری می باشد(منوط به اینکه کلیه مدارک قانونی اخذ وام تحویل مشاور قرار گرفته باشد)

ماده4. تعهدات طرفین

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

تبصره الف) سرمایه پذیر متعهد می گردد فتوکپی کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام را براساس اعلام نیاز مشاور در اختیار ایشان قراردهد و جهت تسریع در کار در جلسات حضوری مورد نیاز با اصل مدارک حاضر گردد.

تبصره ب) سرمایه پذیر ضامن صحت کلیه اسناد و مدارک تحویلی به مشاور می باشد و در صورت غیرقانونی و غیرواقعی بودن اسناد، فقط خود پاسخگوی دستگاه های دولتی و قضایی ذیربط می باشد و کلیه حق مشاوره از سرمایه پذیر دریافت می شود.

تبصره ج) مشاور متعهد می گردد جهت تسریع در انجام کار کوشش نموده و برای دریافت تسهیلات وام به نفع مالک انجام وظیفه نماید و اسناد و مدارک دریافتی را نزد خود به صورت امانت نگهداری نماید و در اختیار اشخاص غیرمسئول قرار ندهد.

با ثبت بزرگ ایلیا همراه باشید.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده5. حق المشاوره

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

حق المشاوره فقط در مقابل ارائه راه کارهای که منطقی و قابل اجرا برای مالک باشد و منتج به دریافت وام گردد، پرداخت می شود.

ماده6. نحوه پرداخت و میزان حق المشاوره

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

حق المشاوره به میزان......درصد از کل مبلغ.......میلیارد ریال تسهیلات درخواستی سرمایه پذیر می باشد.

سرمایه پذیر مبلغ را نقدا جهت هزینه های جاری اولیه به عنوان پیش پرداخت در حین امضاء قرارداد تسلیم مشاوره نموده ومابقی اجرت مشاوره را طی یک فقره چک به عهده بانک...........در حین امضاء به مبلغ..........وبدون تاریخ و شماره حساب به شماره قرارداد تسلیم حکم نموده و زمانی که تسهیلات وام در اختیار مالک قرار گرفت هم زمان با آن چک موصوف نقد می گردد.

ماده7. تعهدات مشاور

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

مشاور موظف است مطابق.....................مرحله ذیل تسهیلات وام مورد نیاز سرمایه پذیر را آماده نماید.

توضیح:سرمایه پذیر موظف است با توجه به اینکه مبلغ وام در سه مرحله پرداخت می گردد، بایستی در هنگام اخذ قسمت اول وام به نسبت کل مبلغ، حق الزحمه مشاور را پرداخت نماید.به عبارت دیگر.................درصد

از هر مرحله واریز وام به حساب سرمایه پذیر به مشاور پرداخت می گردد.

ماده8. اختیارات حکم

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

طرفین جهت حکمیت این قرارداد آقایان........فرزند........شماره شناسنامه.............متولد .....صادره از................وآقای................فرزند...........شماره شناسنامه..................متولد...........را به عنوان حکمین پذیرفته و در صورت بروز هر گونه اختلاف، داوری و حکم پیشنهادی ایشان دارای اعتبار و لازم الاجزا برای طرفین می باشد و هرگونه تغییر و تفسیر در موارد این قرارداد لازم الاجرا برای طرفین می باشد و هر گونه تغییر و تفسیر در موارد این قرارداد که طرفین آن را لازم بدانند با حضور حکم موصوف معتبر است. حکم ضمنا امین طرفین بوده و فقط در صورت واریز وجه وام در مدت قرارداد می تواندچک مذکور را در این قرارداد را به مشاور تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مدت و عدم واریز وجه وام، باید چک به مالک مستردد گردد.

ماده9.

قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

این قرارداد در......ماده و ....نسخه و........صفحه تنظیم گردیده است که هر ........نسخه حکم واحد را دارند.

حکم سرمایه پذیر مشاور

نام و امضاء نام و امضاء نام و امضاء

نمونه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

نمونه قرارداد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه ها

پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه های تجاری، اداری، مسکونی،ورزشی ،گردشگری و تفریحی و... - موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی، مالی،اداری و...

قرارداد جعاله و نمونه قرارداد جعاله

توضیحاتی به صورت کامل و جامع در خصوص قرارداد جعاله همراه با نمونه قرارداد جعاله و نمونه قراردادجعاله انجام امور اداری.

نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول به همراه نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری.

نمونه قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قرارداد انتظامات

نمونه قرارداد انتظامات به همراه توضیحات کامل درباره آن.

نمونه قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

دانلود نمونه قراراد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری گاز کشی مسکونی - این قرارداد فی مابین شرکت..............به مدیریت ..............شماره ثبت.............

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید