جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

اهلیت شرکت های تجاری در ایران

با تاوجه به موضوع اهلیت شرکت های تجاری در ایران، باید ابتدا با ماهیت حقوقی اهلیت و کارایی آن در شرکت های تجاری آشنایی پیدا کنید. حتماً این موضوع را مورد بررسی قرار دهید.

اهلیت شرکت های تجاری در ایران

یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکتهای تجاری، برخورداری از اهلیت می باشد که به موجب آن می توانند فعالیت های مورد نظر خود را انجام دهند. در مورد اهلیت شرکت های تجاری نکاتی به شرح زیر قابل توجه است.
شرکت های تجاری به محض تشکیل از اهلیت برخوردار هستند برخلاف اشخاص حقیقی که در آنها اهلیت تمتع به محض تولد حاصل می شود ولی برای کسب اهلیت استیفاء، رسیدن به بلوغ و رشد و داشتن عقل لازم و ضروری است.

اهلیت شرکت های تجاری در ایران، محدود به قلمرو موضوع شرکت به شرح مندرج در اساسنامه است. بنابراین شرکتهای تجاری خارج از موضوع خود حق فعالیت ندارند ولی اهلیت در اشخاص حقیقی با چنین محدودیتی مواجه نمی باشد و هر شخصی می تواند هر معامله و فعالیتی را انجام دهد.
البته باید توجه داشت که اشخاص حقیقی نیز باید در خصوص فعالیت های تجاری خود مجوز و پروانه کسب لازم را از اتحادیه مربوطه و مراجع ذیصلاح اخذ نمایند، به طوری که هیچ شخصی نمی تواند بدون داشتن پروانه کسب اقدام به فعالیتی نماید. چنان که ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مقرر می دارد: «افراد صنفی مؤظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند».
نکته مهم و قابل توجه این است که اشخاص حقیقی که اشتغال به تجارت دارند اگر بدون داشتن پروانه کسب معاملاتی را انجام دهند یا افرادی که پروانه کسب داشته ولی خارج از محدوده پروانه خود فعالیتی نمایند، معاملات مزبور باطل نبوده و از نظر آثار حقوقی با معاملاتی که در محدوده پروانه انجام می گیرد تفاوتی نخواهد داشت اگرچه در این گونه موارد اتحادیه و مجمع امور صنفی ذیربط می توانند مغازه و محل اشتغال به تجارت را تعطیل نمایند. (ماده ۲۸ قانون نظام صنفی)

حال در مورد شرکت های تجاری این سؤال قابل طرح می باشد که اگر شرکتی خارج از موضوع مندرج در اساسنامه فعالیتی نموده یا معاملاتی انجام دهد این معاملات از نظر حقوقی چه وضعیتی خواهند داشت؟ البته باید توجه داشت که در برخی موارد تشخیص اینکه فعالیت انجام گرفته خارج از موضوع شرکت بوده امر دشواری است و تمییز آن مستلزم بررسی کارشناسی است. قانون تجارت در این مورد ساکت است و بیانی ندارد.

یکی از حقوقدانان بدون آنکه وضعیت حقوقی چنین معاملاتی را مشخص نمایند، معاملات خارج از موضوع شرکت را مخالف قرارداد شرکا دانسته است.
برای روشن شدن مطلب باید اشاره کرد که موضوع در شرکتهای تجاری از نقش بسیار زیادی برخوردار است به طوری که یکی از اسباب انحلال در همه ی شرکت های تجاری به موجب مواد ۱۱۴، ۱۳۶، ۱۶۱، ۱۸۱ و ۱۸۹ قانون تجارت و ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت انتفای موضوع شرکت یا انجام موضوع شرکت می باشد.

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا و ماشین آلات

چنانچه در ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. مقرر شده است: «شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود: ۱- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد…».
بنابراین از اینکه قانونگذار عدم امکان فعالیت در قلمرو موضوع فعالیت (اهلیت شرکت های تجاری در ایران) شرکت را سبب انحلال شرکت نامیده معلوم می شود که شرکت به هیچ وجه قادر به انجام فعالیت خارج از موضوع خود نمی باشد اگر چه محدودیت ناشی از تعیین موضوع شرکت در ابتدای تشکیل شرکت و به موجب شرکت نامه یا اساسنامه یک محدودیت قراردادی است که شرکایا مجمع عمومی فوق العاده در شرکت سهامی می توانند با توسعه قلمرو موضوع یا تغییر آن محدودیت مزبور را از بین ببرند.
علاوه بر مورد فوق، به موجب ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت، اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی در اداره امور شرکت محدود به موضوع شرکت است. از عبارت ماده مزبور استفاده می شود که مدیران شرکت سهامی خارج از موضوع شرکت که در اساسنامه درج گردیده اختیاراتی ندارند و چنانچه معاملاتی از این قبیل انجام داده باشند چون اختیار لازم در خصوص مورد را نداشته اند معاملات مزبور باید باطل باشد. البته باید توجه نمود که بطلان مزبور مبتنی بر این امر است که شرکت خود خارج از موضوع مندرج در اساسنامه اختیاراتی ندارد تا بتواند به مدیران خود تفویض اختیار نماید.
ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. نیز تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت را موجب مسئولیت مدیران و مدیر عامل دانسته و مقرر داشته است: «مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشتركا مسئول می باشند. دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.»
بدون تردید یکی از مصادیق تخلف از مقررات قانونی و همچنین اساسنامه، تعدی مدیران از موضوع شرکت می باشد که مطابق ماده ۱۱۸ قانون مزبور و مقررات دیگر، اختیارات مدیران محدود به موضوع شرکت است که در اساسنامه نیز درج گردیده است و نه تنها مدیران بلکه هیچ مجمع عمومی نیز نمی تواند خارج از موضوع مندرج در اساسنامه اتخاذ تصمیم نماید.

اگر چه مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای سهامی و شرکا در شرکتهای دیگر می توانند در خصوص تغییر اساسنامه از جمله موضوع شرکت تصمیم گیری نموده و آن را تغییر دهند.
از ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت. نیز می توان ضمانت اجرای تخلف از موضوع شرکت سهامی را استنباط نمود. زیرا به موجب ماده فوق هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت عملیات شرکت و یا تصمیماتی که به وسیله اركان شرکت گرفته می شود رعایت نشده باشد هر ذی نفعی می تواند درخواست بطلان شرکت، عملیات یا تصمیمات متخذه را برحسب مورد از دادگاه درخواست نماید.

بدون تردید یکی از مصادیق تخلف از مقررات قانونی در مورد عملیات شرکت که به وسیله مدیران شرکت انجام می گیرد، عدم توجه به موضوع شرکت و عملیات های خارج از آن می باشد. ماده مزبور مقرر داشته است: «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند».
از ماده مزبور استفاده می شود که مراد از بطلان، قابل ابطال بودن می باشد. زیرا از یک طرف قانونگذار اجازه داده است که خوانده با کسب استمهال ۶ ماهه بتواند موجبات بطلان را مرتفع نماید. که در این صورت حكم بطلان صادر نگردیده بلکه قرار سقوط دعوى بطلان صادر خواهد شد. (ماده ۲۷۱ ل.ا.ق.ت) و از طرف دیگر بر فرض صدور حکم بطلان، به مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام اجازه استناد به بطلان را در مقابل اشخاص ثالث نداده است (ذیل ماده ۲۷۱ ل.ا.ق.ت). یعنی معاملات و تصمیمات انجام گرفته از سوی اشخاص ثالث در مقابل شرکت قابل استناد است.
دکتر کاتوزیان بطلان مذکور در ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت. را بر بطلان نسبی حمل نموده اند. منظور از بطلان نسبی عقد یا قرارداد این است که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر بیگانگان باطل باشد یا برعکس بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد.

ادامه مطلب
استعلام کد حوزه مالیاتی

ایشان قابلیت ابطال را ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد دانسته و معتقدند: «هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند».
دکتر شهیدی با اشاره به اینکه در حقوق ایران مقرراتی که در بردارنده موردی از تصحیح عقد باطل باشد وجود ندارد تصریح کرده اند که ماده ۲۷۱ ل.ا.ق.ت. دلالت بر تصحیح معاملات باطل ندارد. زیرا مورد ماده مزبور، شرکت باطل یا عملیات باطل شرکت نیست تا پس از رفع موجب بطلان به صحت تغییر یابد بلکه مورد آن شرکت یا اعمال حقوقی است که در دادخواست بطلان أن ادعا شده و پیش از صدور حكم بطلان شرکت، موجب بطلان مرتفع گردیده است.

بنابراین قرار سقوط دعوى بطلان در ماده ۲۷۱ مذکور به معنی حکم به تغییر وضعی شرکت یا اعمال حقوقی از بطلان به صحت نیست بلکه صرفا عبارت از زایل ساختن دعوی پیش از احراز صحت یا عدم صحت آن است و مؤید آن نیز این است که طبق ماده ۲۷۲ قانون مزبور، اگر خوانده نتواند ظرف مهلت داده شده موجبات بطلان را مرتفع نماید، حکم مقتضی را صادر خواهد نمود نه حكم بطلان را
صرف نظر از دو دیدگاه فوق، به نظر می رسد حکم مذکور در ماده ۲۷۰ و به بعد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت قابل انتقاد می باشد. به نظر می رسد قانونگذار به جای اینکه قابلیت ابطال را در خصوص قراردادهایی که خارج از موضوع شرکت انجام گرفته مقرر نماید. باید بطلان مطلق آنها را مقرر می داشت. زیرا اولا ضمانت اجرای قابلیت ابطال با مبانی فقهی و حقوقی ما سازگار نمی باشد. بر همین اساس نیز در قلمرو حقوق مدنی و فقه امامیه عقد یا قرارداد قابل ابطال وجود ندارد.

ادامه مطلب
نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

ثانیا، تعیین موضوع در زمان تشکیل شرکت که به وسیله مؤسسین شرکت صورت گرفته و در اساسنامه شرکت درج می گردد در واقع مبتنی بر اراده اشخاص مزبور و به منزله اسقاط حق انجام معاملات خارج از قلمرو موضوع شرکت می باشد.

در چنین مواردی اگر معامله انجام گرفته باشد به دلیل فقدان حق انجام معامله، قرارداد مزبور باطل و فاقد هرگونه آثار حقوقی شناخته می شود چنانکه قانونگذار در موارد متعددی به آن تصریح نموده است.

از جمله در ماده ۴۵۴ ق.م. مقرر نموده است: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریح یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است». ماده ۴۵۵ ق.م. نیز حکم مزبور را در مورد شرط عدم رهن مقرر نموده است.

از ماده ۱۰۵ ق.ت. در مورد محدود کردن اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود نیز می توان استفاد کرد که اگر اختیارات مدیران در اساسنامه شرکت محدود به امر یا امور خاصی شده باشد.
مدیران خارج از حدود مزبور معاملاتی را انجام دهند این معاملات نسبت به شرکت نافذ و معتبر نبوده و شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت مقرر در اساسنامه استناد نماید.
به تعبیر دیگر اینگونه معاملات نسبت به شرکت باطل و بلااثر می باشد نه اینکه شرکت بتواند ابطال اینگونه معاملات را از دادگاه درخواست نماید. بنابراین با توجه به ماده مزبور، یکی از محدودیتهای دائمی شرکتهای تجاری، محدودیت های ناشی از تعیین موضوع در اساسنامه شرکت می باشد.
با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۰۵ ق.ت. معاملات خارج از موضوع شرکت نیز باید باطل باشد. زیرا هر دو محدودیت در اساسنامه شرکت مقرر گردیده و با تغییر اساسنامه می توان از هر دو محدودیت خارج شد.

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا ( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) – ثبت طرح صنعتی – ثبت اختراع

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها