جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نکات اجازه بهره برداری از علامت تجاری

اجازه بهره برداری از علامت تجاری

در این مقاله سعی شده تا به متقاضیان ثبت برند و علامت تجاری مواردی را به جهت اجازه بهره برداری از علامت تجاری را بازگو کنیم . برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص اجازه بهره برداری از علامت تجاری با ما در ادامه همراه باشید.

اجازه بهره برداری از علامت تجاری

ممکن است مالک مارک یا علامت به جای انتقال حقوق ناشی از مالکیت علامت، اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از موضوعات یک علامت را به دیگری واگذار کند.

اجازه بهره برداری(لیسانس) از موضوعات یک علامت ممکن است انحصاری یا غیرانحصاری باشد. به طور مثال شرکت ژاپنی سونی که انواع لوازم الکترونیکی تولید و به جهان عرضه می کند، ممکن است امتیاز تمامی یا قسمتی از تولیدات خود را به یک یا چند شرکت کره ای واگذار کند یا اجازه تولید بعضی از محصولات شرکت خود را به شرکت یا شرکت های کشورهای مختلف بدهد یا به شرکت یا شرکت های داخلی ژاپن اجازه تولید محصولات خود را با مارک سونی بدهد. در فرانسه یا کشورهای دیگر نیز وضع به همین منوال خواهد بود.

اگر اجازه تولید با مارک خاص چه به صورت انحصاری وچه به صورت غیرانحصاری از طرف صاحب و مالک مارک به دیگری داده شود ،باید در قرارداد تنظیمی خصوصیات و مشخصات و حدود اجازه، کاملاً مشخص باشد.

بنابراین لیسانس تولید، منحصر به موادی است که در قرارداد مشخص شده است و دارنده لیسانس حق تولید موارد مشابه موضوع قرارداد را ندارد.

در فرانسه طبق قسمت اخیر ماده 1-714 قانون مالکیت صنعتی، انتقال حق مالکیت علامت و یا اجازه بهره برداری از مارک، باید به موجب قرارداد کتبی انجام گیرد والا قرارداد باطل خواهد بود.

نوع قرارداد واگذاری مجوز بهره برداری از یک مارک یا علامت درماده 1-714 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه مشخص نشده است.

بنابراین طبق اصل آزادی قراردادها به نظر می رسد که لازم نباشد به موجب عقد خاص یا قراردادی یا نام معین امتیاز بهره برداری از یک مارک صنعتی یا خدماتی به دیگری واگذار گردد ولی عده ای از حقوق دانان و اساتید فرانسه براین عقیده اند که قرارداد مزبور مشابه قرارداد اجازه اشیاء است و بر اساس ضوابط این عقد، قرارداد بهره برداری منعقد خواهد شد که به موجب آن صاحب یک مارک ثبت شده و حتی شخصی که درخواست ثبت علامتی را کرده است، اصولا به صورت معوض، تمام یا قسمتی از حقوق ناشی از مارک را به منظور بهره برداری از موضوع یا موضوعات آن، به ثالث واگذار می کند.

اجازه بهره برداری از علامت تجاری
اجازه بهره برداری از علامت تجاری

شرایط قرارداد بهره برداری یا لیسانس علامت تجاری ثبت شده

اهلیت طرفین قرارداد : یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد لیسانی یا مجوز بهره برداری از یک مارک، اهلیت طرفین قرارداد است. این شرط مخصوص قرارداد مزبور نیست بلکه یک شرط عمومی و کلی است که رعایت آن در تمام قراردادها از جمله قرارداد لیسانس مارک که به عقیده عدیده ای در ردیف اجازه اشیاء قرارداد، ضروری است.

موضوع قرارداد لیسانس برند: شرط دیگر صحت لیسانس وجود موضوع آن است. که آن به معنای نشان ها، علائم، مارک ها یا آرم های تولیدی یا خدماتی است. بنابراین اگر در موقع انعقاد قرارداد لیسانس یا مجوز بهره برداری، علامت موضوع قرارداد وجود نداشته باشد یا اظهارنامه درخواست ثبت علامت مبنی براشتباه باشد قرارداد به علت فقدان موضوع آن، باطل است و همچنین وقتی که مدت اعتبار گواهی نامه ثبت علامتی منقضی شده و در مهلت قانونی تمدید نشده باشد یا اگر مارک موضوع گواهی ثبت، ابطال شده باشد، قرارداد بهره برداری به علت فقدان موضوع باطل خواهد بود.

استمرار وجود موضوع قرارداد لیسانس بهره برداری، نیز یکی شروط اساسی صحت قرارداد محسوب است بنابراین اگر بعد از انعقاد قرارداد به نحو صحت، گواهی نامه علامت یا مارک ثبت شده بر هر علت قانونی ابطال گردد، چنین ابطالی موجب بطلان قرارداد لیسانس بهره برداری از علامت است.

در این زمینه شعبه تجارت دیوان عالی کشور فرانسه، چنین قراردادی را همانند موردی که واگذارنده مالک مارک موضوع قرارداد نبوده ،باطل اعلام کرده است.

مدت قرارداد : باتوجه به این که قرارداد لیسانس بهره برداری از علائم یا مارک های صنعتی، تجارتی یا خدمات مشابه قرارداد اجازه اشیاء در فرانسه است لذا باید مدت بهره برداری مشخص گردد یا این که لااقل میزان تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی در قرارداد لیسانس معلوم باشد والا قرارداد یا مدت مجهول قراردادی غرری است که طبق قواعد کلی قراردادها معامله باطل است.

ذکر حدود و قلمرو و حق لیسانس

در قرارداد لیسانس بهره برداری نوع بهره برداری یعنی استفاده یا بهره برداری انحصاری یا غیرانحصاری و قلمرو منطقه ای و سرزمینی ملی یا محل بهره برداری در تمام یا قسمتی از سرزمین فرانسه و همچنین قلمرو بین المللی بهره برداری از علائم و مارک ها از جمله قلمروآن در اتحادیه اروپا باید مشخص گردد.

ممکن است مالک علامت یا مارک متعهد گردد که از علامت شخصاً بهره برداری نکند یا به دیگری چنین مجوزی واگذار ننماید. بنابراین اگر در قرارداد منعقده، انحصاری یا عدم انحصار بودن لیسانس بهره برداری مشخص نشده باشد، اصولاً صاحب مارک می تواند با وجود واگذار لیسانس بهره برداری به صورت مطلق، شخصاً نیز از مارک مزبور برای تولید کالا یا ارائه خدمات استفاده کند و یا مجوز بهره برداری از آن را به دیگران بدهد.

دیوان عالی کشور فرانسه در رای صادره تصریح کرده است که واگذاری لیسانس بهره برداری از یک مارک به صورت انحصاری ، صاحب مارک را ممنوع می کند که شخصاً از مارک مزبور استفاده کرده ویا مارک مزبور به تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع مارک اقدام نماید. در این زمینه تفاوتی، وجود ندارد که مدت قرارداد و میزان عوض یا اجرت قرارداد کم یا زیاد باشد مگر این که در قرارداد شرط خلاف شده باد.

ثبت قرارداد لیسانس و انتشار علامت تجاری

ثبت قرارداد لیسانس بهره برداری از موضوع یا موضوعات یک مارک با این که مستقیم در قانون ثبت برند درمفاد اجرایی قانون مالکیت صنعتی فرانسه پیش بینی نشده است ولی نظر به این که لیسانس بهره برداری به نوعی انتقال حق مالکیت مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی محسوب می شود.

بنابراین به نظر عده ای از حقوق دانان ثبت قرارداد لیسانس و انتشار مفاد آن از طریق آگهی، برعدم ثبت و انتشار آن مرجح است و توصیه شده است که قرارداد لیسانس ثبت شود، زیرا در صورت ثبت قرارداد لیسانس در اداره یا موسسه ملی ثبت مارک ها، دارنده لیسانس به آسانی قادر خواهد بود که در برابر افراد ثالث نسبت به حقوق خود اعتراض کند و علیه کسی که اقدام به جعل علامت یا مارک موضوع قرارداد لیسانس، کرده است.

اقامه دعوی نماید و یا اقدام به شکایت کیفری کند و یا محصولات با آرم یا مارک جعلی را با حکم قضایی، توقیف نماید و حتی در صورتی که به موجب قرارداد، حق لیسانس انحصاری بهره برداری کسب کرده باشد، نسبت به ثبت مارک مشابه اعتراض کرده و علیه صاحب مارک اگر از آن بهره برداری کرده باشد، اقامه دعوی نماید، مشروط این که در قرارداد خلاف آن شرط نشده باشد.

حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد لیسانس علامت تجاری

قرارداد لیسانس یا اجازه بهره برداری از ماکت ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی، برای طرفین قرارداد آثار حقوقی متعددی در بردارد.

برای بهره برداری و دریافت اجازه به منظور بهره برداری از قسمتی از علامت تجاری و برند با کارشناسان مجرب در رابطه باشید تا بتوانید از طریق ثبت برند از مزایای آن نیز بهره مند شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها