لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت شرکت تعاونی 【فوری و کم هزینه✔️】


به شرکتی که میان اشخاص حقیقی تشکیل می شود و هدف اشخاص از تشکیل آن فعالیت در کارهای مربوط به تولید و توزیع در راستای اهداف درج شده در قانون قسمت تعاونی جهت بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی به وسیله همکاری همراه با رعایت مقررات و قوانین می باشد، شرکت تعاونی گفته می شود.(براساس ماده 8 قانون تجارت)

ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی می باشد که میان اشخاص حقیقی،جهت انجام فعالیت در کارهای مربوط به تولید و توزیع،در راستای اهداف مصرح در قانون قسمت تعاونی،جهت بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی اعضا تشکیل می گردد.حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است،همچنین در این شرکت حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیئت مدیره و یا مدیران 1 نفر و یا بیشتر می باشد. میزان مسئولیت هر کدام یک از شرکا،در صورتی که سهامی باشد به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورتی که غیر سهامی باشد مطابق تراضی شرکا در اساسنامه می باشد تنها اشخاص حقیقی، یعنی اشخاص انسانی قادرند جهت تشکیل شرکت تعاونی مبادرت نمایند و عضو آن شوند. مطابق ماده 8 قانون بخش تعاونی عضو در شرکت های تعاونی شخص حقیقی می باشد.

انواع شرکت های تعاونی

 • شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی.
 • شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات.
 • شرکت تعاونی وام و اعتبار.
 • شرکت تعاونی ساختمان مسکن.
 • شرکت تعاونی مصرف.
 • شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات.
 • شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی.

منظور از مجوز ثبت شرکت تعاونی چیست؟

به منظور به ثبت رسانیدن هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی لازم می باشد که نخست مبادرات انجام شده جهت تشکیل آن، از نظر  تطبیق با مقررات و قوانین به تایی و تصدیق وزارت تعاون برسد و جهت آن مجوز ثبت صادر گردد. مجوز ثبت دال بر تایید وزارت تعاون بر مطابقت مبادرات صورت گرفته جهت تشکیل شرکت تعاونی به مقررات و قوانین مربوط می  شود.جهت اخذ مجوز ثبت، نخستین هیئت مدیره و یا وکیل او،مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی را به وزارت تعاون تسلیم می کند و صدور آن را تقاضا می نماید.بعد از بررسی و ارزیابی مدارک توسط وزارت تعاون،در صورتی که اقدامات انجام شده مورد تایید واقع شد،مجوز ثبت صادر توسط وزارت تعاون صادر می شود. مجوز ثبت از جمله مدارکی می باشد که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم گردد و بدون آن ثبت تعاونی ممکن و امکان پذیر نمی باشد. هیئت مدیره وظیفه دارد طی یک ماه از تاریخ برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت و یا اتحادیه تعاونی را جهت ثبت و صدور آگهی های مربوطه به مرجع ثبت تسلیم نماید.

برای ثبت شرکت تعاونی سرمایه لازم چقدر است؟

حداقل 51 درصد از سرمایه در شرکت های تعاونی به وسیله اعضای شرکت فراهم می شود.اعضای شرکت می توانند به دلخواه خود همه سرمایه شرکت را هم متعهد می شوند ولی الزاما فراهم نمودن حداقل 51 از سرمایه به عهده اعضا است.به منظور فرهم نمودن مابقی سرمایه و یا افزایش آن می توانند از وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی بدون اینکه عضو آن شرکت تعاونی باشند هم وام بدون بهره بگیرند.

اهداف شرکت تعاونی

بر اساس ماده 1 قانون تجارت اهداف شرکت های تعاونی به شرح ذیل باشد:

 • ایجاد و فراهم نمودن شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
 • قرار دادن وسایل کار در اختیار اشخاصی که می توانند کار کنند ولی ابزار و وسایل ندارند.
 • جلوگیری از تمرکز و رواج ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
 • پیشگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
 • قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
 • جلوگیری از انحصار،احتکار،تورم،اضرار به غیر.
 • گسترش و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

شرایط عضویت در شرکت تعاونی

مطابق ماده 9 ( ق. ت. ج. ا) شرایط عضویت اعضا در شرکت تعاونی به شرح ذیل می باشد:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
 • ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر نداشته باشند.
 • سابقه ارتشاء ندشته باشند.
 • سابقه اختلاس و کلاهبرداری نداشته باشند.
 • در تعاونی مشابه عضویتی نداشته باشند.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی

 • در 4 رونوشت اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی ارائه گردد.
 • مجوز اداره تعاون ارائه گردد.
 • دعوت نامه تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در4رونوشت ارائه گردد.
 • در 4 رونوشت صورتجلسه نخستین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان ارائه گردد.
 • در 4 رونوشت ارائه رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون.
 • در 4 رونوشت ارائه فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
 • در 4 رونوشت ارائه فهرست اسامی و امضاء حاضرین در نخستین مجمع عمومی عادی.
 • در 4 رونوشت ارائه صورتجلسه نخستین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و مشخص نمودن صاحبان امضای مجاز.
 • در 4 رونوشت ارائه فهرست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل.
 • ارائه 4رونوشت از مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط.

اساسنامه شرکت تعاونی

هر شرکت تعاونی باید اساسنامه داشته باشد. اساسنامه دربردارنده نکات و مقرراتی می باشد که نوع شرکت تعاونی و موضوع و حدود فعالیت آن، مرجع های تصمیم گیری و مدیریت و نظارت شرکت و وظایف و اختیارات آن ها و حق و حقوق و تکالیف اعضا را مشخص می نماید و بعد از تصویب به صورت سندی آماده می شود که مندرجات آن برای همه اعضای شرکت تعاونی و اداره کنندگان شرکت لازم الرعایه می باشد.

مطابق قانون بخش تعاونی، اساسنامه شرکت تعاونی باید حاوی نکته های ذیل باشد:

 • اسم شرکت با ذکر کلمه تعاونی.
 • نوع شرکت ( تولیدی یا توزیعی بودن و نوع فعالیت.
 • هدف شرکت.
 • مقر اصلی عملیات و نشانی.
 •  سرمایه شرکت ( میزان سرمایه ، تعداد سهام ، ارزش هر سهم ، تعداد سهامی که هر عضو می تواند داشته باشد ، میزان مبلغ لازم التادیه هر سهم ، حداکثر مدت برای تادیه مبلغ پرداخت نشده سهام ، با نام و غیر قابل تقسیم بودن سهام ، مقررات راجع به ورقه سهم ، شرایط انتقال سهام ، سرمایه گذاری ارگان های دولتی و عمومی در شرکت ، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات)
 • مقررات راجع به عضو ( شرایط ورود به عضویت ، مرجع قبول عضو ، موارد خرج از عضویت،شرایط اخراج عضو و مرجع تصمیم گیری در اخراج ، حقوق و تکالیف اعضا.
 • مجمع های عمومی شرکت ( انواع مجامع و مقررات راجع به آن ها از قبیل مقررات راجع به دعوت ، نصاب رسمیت جلسات ، اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیمات و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان ، وظایف و اختیارات و صلاحیت های مجامع عمومی)
 •  هیئت مدیره و مدیر عامل ( تعداد اعضای اصلی و علی البدل ، وظایف و اختیارات و مقررات راجع به اعمال مدیریت و تصمیم گیری ، مدیر عامل و وظایف و حدود اختیارات وی ، شرایط لازم برای انتخاب شدن به مدیریت و مدیر عاملی)
 •  بازرس یا بازرسان ( تعداد بازرسان اصلی و علی البدل ، شرایط لازم برای انتخاب شدن ، وظایف و حدود اختیارات ، حق الزحمه بازرسان )
 •  مقررات مالی ( سال مالی شرکت ، مقررات راجع به ترازنامه و حساب سود و زیان ، سود خالص شرکت و ترتیب تقسیم آن ، ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی و میزان آن ها )
 • مقررات و قوانین مختلف از قبیل مقررات راجع به عضویت شرکت در اتحادیه های تعاونی ، اتاق تعاون و صندوق تعاون ، مقررات راجع به سرمایه گذاری و به کار انداختن وجوه مازاد بر احتیاج شرکت ، مقررات راجع به استقراض و تحصیل اعتبار و دریافت قرض الحسنه برای توسعه یا رفع تنگناهای مالی.
 • ضوابط ادغام شرکت با شرکت تعاونی دیگر.
 •  موارد انحلال شرکت تعاونی و طرز تصفیه.

هزینه ثبت شرکت تعاونی

 • هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی.
 • هزینه حق الدرج.
 • هزینه حق الثبت(سرمایه یک میلبون ریال)
 • هزینه روزنامه رسمی.
 • هزینه پوشه وگیره.
 • هزینه حق الوکاله.
 •  هزینه پلمپ دفاتر.
 • هزینه مهر شرکت( اختیاری)

مراحل ثبت شرکت تعاونی

تاسیس و ثبت شرکت تعاونی مطابق مبادرت مجمع عمومی موسس که عبارتست از اشخاص واجد شرایط عضویت است انجام می شود. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر می باشد که سه نفر را از میان خود تحت عنوان هیئت موسس انتخاب می کنند و این هیات یک نفر را تحت عنوان نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می کنند. مطابق ماده 31و32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، هیات موسس اساسنامه شرکت را مطابق قانون و مقررات و مطابقت آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون را  تنظیم می نماید و همه طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی ، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبانه اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت ، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و شیوه سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه ، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت ، بانک ، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با ارائه تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت ،نخستین مجمع عمومی را به منظور تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد.خاطر نشان می شویم که اداره تعاون مدارک را مورد بررسی و اظهارنظر قرار می دهد و موافقت اولیه خود را ابلاغ می کند.مطابق تبصره 2 و 3 ماده 32 در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود ، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.مطابق ماده 6 حداقل و حداکثر تعدادعضو در شرکت تعاونی به نسبت سرمایه و فرصت اشتعال و نوع فعالیت و رعایت نمودن اصل عدم تمرکز و پایداری ثروت مطابق آیین نامه مصوب وزارت تعاون مشخص می شود ولی در هر صورت تعداد اعضا کمتر از 7 نفر نمی باشد.اعضای هیات مدیره در همان جلسه اول انتخاب می شوند و با تشکیل نخستین جلسه هیات مدیره،اسم ها و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره انتخاب می شوند و با تشکیل نخستین جلسه هیات مدیره،اسم ها و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت تهیه می شود و به منظور بررسی به اداره کل تعاون ارائه می گردد.نخستین هیات مدیره انتخاب شده در شرکت تعاونی وظیفه دارد بعد از ابلاغ قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.مطابق ماده 51 به منظور ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی بعد از طرح و تصویب آن ارائه مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها در 4 رونوشت الزامی می باشد:

 • ارائه صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و نخستین مجمع عمومی عادی و اسم ها اعضا و هیات مدیره  انتخاب شده و بازرسان و مدیر عامل شرکت.
 • ارائه اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
 • ارائه تقاضای درخواست کتبی ثبت.
 • ارائه طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
 • ارائه رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه.
 • ارائه مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی ( موضوع بند 2 ماد ه32)
 • ارائه موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره ماده 51)
 • ارائه مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51 )

مطابق ماده  21 به سبب مقررات و قوانین تعاون سرمایه فراهم یا ضمانت شده از جانب اعضاء در مرحله تاسیس شرکت نباید کم تر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد  و هر تعاونی زمانی به ثبت می رسد و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم آن پرداخت و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و ارائه شده باشد. اعضاء تعاونی هم وظیفه دارند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را طی مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نمایند. بر اساس ماده 52 اداره ثبت شرکت ها وظیفه دارد که بعد از اخذ اسناد و مدارک لازم به منظور ثبت تعاونی ها و آگهی در روزنامه رسمی مبادرت کند.

مطابق ماده 8 قانون تجارت در شرکت تعاونی، عضو فردی حقیقی می باشد که واجد شرایط درج شده در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باشد و همراه به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی اشتغال به کار داشته باشد.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت کاهش سرمایه در شرکت تعاونی

مراحل ثبت کاهش سرمایه در شرکت تعاونی - گاهی وضع شرکت طوری است که کاستن سرمایه­ی آن لازم می آید. مثلاً در مواقعی که مبلغی از سرمایه­ی شرکت به سبب ضررهای وارده از بین برود و دارایی شرکت تعاونی از میزانی که قبلاً آگهی داده بود تنزل یابد و همچنین اگر بدون آن که شرکت ضرری کرده باشد

ثبت شرکت تعاونی فوری و سریع

برای ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی در خصوص موافقت اصولی و تنظیم اساسنامه شرکت مبادرت می ورزند.

مراحل ثبت افزایش سرمایه در شرکت تعاونی

مراحل ثبت افزایش سرمایه در شرکت تعاونی -در مواقعی که وضع مالی شرکت ایجاب می کند به افزایش سرمایه اقدام می شود. سرمایه عموماً زمانی افزوده می شود که شرکت قصد توسعه­ی موضوع فعالیت خود را داشته یا این که برای رسیدن به اهداف خود به سرمایه­ی بیشتری نیاز داشته باشد.

ثبت شرکت تعاونی 【فوری و کم هزینه✔️】

توضیحات کامل و جامع درباره ثبت شرکت تعاونی

انتخاب مدیران در شرکت های تعاونی

در شرکتهای تعاونی به موجب ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیر عامل و بازرسان باید

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید