درخواست مشاوره رایگان

ثبت تغییرات شرکت فوری و تخصصی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     جمعه، 7 آذر 1399


در زمان بعد از ثبت شرکت ها به دلایل مختلف تغییراتی در شرکت ها ایجاد خواهد شد که هر کدام از آن ها باید با پیروی از قوانین و ثبت تغییرات در ادارات مربوطه انجام پذیرد تا به رسمیت شناخته شوند . آیا از انجام مراحل ثبت تغییرات اطلاع دارید ؟ در ادامه این مقاله به صورت اجمالی به بحث در زمینه ثبت تغییرات در شرکت ها خواهیم پرداخت .

ثبت تغییرات شرکت فوری و تخصصی

به طور کلی یک شرکت یک بار به ثبت خواهد رسید و در ادامه حیات خود چندین بار دچار تغییر خواهد شد . تمام تغییرات در شرکت ها در مجامعی با نام مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی فوق العاده به ثبت خواهد رسید . در جلسات هیئت مدیره نیز تغییرات به رسمیت شناخته خواهد شد . تغییرات در شرکت ها شامل مواردی چون تغییرات اساسنامه ، افزایش و کاهش  سرمایه در شرکت ، انحلال شرکت به دلایل مختلف ، ورود و خروج شرکا در شرکت ،تغییرات در حق امضا داران شرکت می باشد که باید توسط هیئت مدیره و شرکا در شرکت تایید شود . در زمانی که هرکدام از تغییرات ذکر شده در شرکت شما ایجاد شود باید صورتجلساتی را تکمیل کرده و ان را در سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد و فرم مربوطه را ارسال کنید تا جهت تایید و بازرس از سوی اداره ثبت اقدامات لازم انجام پذیرد .

تغییر در هیئت مدیره و اعضای شرکت ها

برای ایجاد تغییرات در تعداد اعضا و سمت آن ها باید تغییرات ایجاد شده را در قالب صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکت ها اعلام کرده و بر طبق نوع شرکت اقدامات تغییرات در شرکت ها را به صورت قانونی به سرانجام رسانند . ایجاد تغییرات در اعضای هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی عادی در شرکت ها می باشد .مجامع عادی در دونوبت تشکیل خواهند شد . که در پایان سال مالی شرکت ها تشکیل شده که به آن مجمع عمومی سالیانه می گویند . در زمانی که برای ایجاد تغییرات در شرکت ها در زمانی به غیر از سال مالی اقدام به ایجاد تغییرات در شرکت ها شود باید برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در شرکت اقدام شود . تمامی تصمیمات و تغییرات در شرکت ها را به صورت قانونی انجام دهند .

انتقال سهام در شرکت ها

اقدام برای تصمیم در خصوص انتقال سهام در شرکت ها از جمله وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد . انتقال سهام در شرکت های سهامی با تصمیم شریک و برای خروج از شرکت با انتقال سهم خود انجام می پذیرد . برای اطلاع از مراحل و مدارک نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی می توانید به مقاله آن مراجعه کنید و از طریق اطلاعات درج شده در آن مقاله اقدام به انتقال سهام در شرکت کنید .

تغییرات آدرس شرکت

شرکت در زمان حیات خود امکان دارد بارها محل فعالیت خود را تغییر دهد . باید این تغییرات را در قالب صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد و به صورت قانونی تغییرات آدرس خود را به اطلاع مسئولین مربوطه برسانند .

تغییر در موضوع شرکت

در صورتی که یک شرکت به هر دلیلی تصمیم به ایجاد تغییر در نوع شرکت خود کند باید متن تغییرات را به همراه صورتجلسه تغییرات به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند . برای تغییر در موضوع فعالیت شرکت به مقاله مربوط به آن مراجعه شود .

شرکت هایی که برای تغییر موضوع فعالیت آن ها نیاز به اخذ جواز است باید دستور تغییرات شرکت را به پایگاه اخذ مجوز فرستاده شود و سپس تغییرات را با همراه مدارک های مربوطه به اداره ثبت شرکت ها ارائه کنند. در زمانی که نیاز به تغییرات متعدد در شرکت باشد باید برای هرکدام از تغییرات صورتجلسه ای مجزا تهیه و به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود و در ادامه هر کدام از تغییرات در سایت اداره ثبت به صورت اینترنتی بارگزاری شود .

ثبت چه تغییراتی در شرکت الزامی است؟

تغییرات اساسنامه

برای اینکه شرکتی بخواهد خود را با تغییرات و تحولات اقتصادی داخل و خارج مطابقت بدهد و با آن دخیل شود مستلزم است که چارچوب اولیه حقوقی که برای خود در نظر گرفته است را تغییر بدهد، این تغییر فقط با تغییر اساسنامه شرکت امکان پذیر است.

ایجاد تغیرات در اساسنامه شرکت برعهده مجمع عمومی فوق العاده است. شایان ذکر است که این امر منوط به این می باشد که این تغییرات بر خلاف قانون نباشد.

توجه داشته باشید که ایجاد هر نوع تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیرعاملی که بعد از ثبت شرکت به وسیله جلسه های مجمع های عمومی عادی و فوق العاده انجام شود هم باید در روزنامه رسمی و هم در روزنامه ای که اعلامیه های شرکت در آن ثبت می گردد انتشار یابد.

افزایش سرمایه

از خصوصیات بارز سرمایه شرکت ثابت بودن آن می باشد. زیرا سرمایه شرکت ضمانت کننده طلب طلبکاران می باشد و شرکا قادر نمی باشند از میزان آن بکاهند. به موجب نوسان های اقتصادی و بحران های مالی این امکان وجود دارد که تغییراتی در سرمایه شرکت به وجود بیاید. این تغییر به دو صورت کاهش و یا افزایش سرمایه است که می توان به وسیله صدور سهام جدید و یا به وسیله افزایش مبلغ اسمی سهام موجود بالا برد که تحقق این امر بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است.

تغییر نوع شرکت

منظور از تغییر نوع شرکت تبدیل آن به نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. این امر باعث نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکت تبدیل شده کارهای شرکت سابق را کماکان انجام می دهد و مزیت آن این است که تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت را ندارد. در تبدیل شرکت سهامی می توان چند فرض را مطرح کرد:

برای تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود، رضایت همه شرکا لازم نیست چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد. اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی چون تعهدات شرکا را افزایش می دهد بر اساس ماده 94 ل.ا.ق.ت رضایت کلیه شرکا الزامی است در مورد تبدیل شرکت به شرکت های مختلط هم رضایت کلیه شرکایی که ضامن می شوند نیاز است(به علت افزایش تعهداتشان) و هم تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

تغییر موضوع شرکت

تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.

ایجاد شعبه یا شعب شرکت بعد از تاسیس شرکت

شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد. شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد، در اساسنامه قید می شود و اگر بعداً ایجاد گردد، تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت، برای اطلاع عموم آگهی گردد.

مدارک ثبت تغییرات شرکت

 • رونوشت از تمامی مدارک شناسایی و هویت شرکا و سهامداران شرکت.
 • مدارک شناسایی افرادی که از شرکت خارج می شوند ودر ادامه الزام حضور آن ها در دفاتر اداره ثبت.
 • ارائه مدارک شرکا به همراه میزان سرمایه و سهام ان ها در شرکت.
 • رونوشت از آخرین تغییرات شرکت و هیئت مدیره.
 • رونوشت از اساسنامه شرکت.
 • حضور تمامی شرکا و یا نمایندگان قانونی آن ها در صورت انحلال شرکت مورد نظر.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

 • تکمیل صورت جلسات مربوط به ثبت تغییرات در شرکت ها به صورات تخصصی  و ارائه به سایت اداره ثبتشرکت ها
 • ارائه مجوزهای لازم به جهت ثبت تغییرات در شرکت هایی که برای تغییر موضوع فعالیت خود به مجوز احتیاج دارند
 • رجوع به سایت اداره ثبت شرکت ها و انجام تمامی مراحل ثبت تغییرات در شرکت ها تا دریافت کد پیگیری مربوطه
 • ارسال اصل مدارک مربوط به ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها
 • بر اساس قوانین باید هویت تقاضا کننده ثبت تغییرات شرکت مشخص گردد
 • برای ثبت تغییرات در شرکت ها و موسساتی که در ادارات غیر از مرکز استان به ثبت رسیده باشند ، ادارت ثبت شرکت های مراکز استان ها باید پرونده را از ماجع مربوطه پیگیری کرده و براساس ضوابط و قوانین مندرج اقدامات لازم را انجام دهند .
 • اداره ثبت شرکت ها با دریافت مدارک مربوطه و بررسی پرونده متقاضیان ثبت تغییرات ، مدارک را کارشناسی خواهند کرد .
 • بررسی و تایید نام شخص تقاضا کننده ثبت تغییرات در شرکت ها توس اداره ثبت شرکت ها بر طبق قوانین
 • اداره ثبت شرکت ها با بررسی مدارک به جهت ثبت تغییرات ارائه شده توسط متقاضیان ثبت تغییرات را تایید یا رد خواهد کرد .
 • متقاضیان در صورت تایید مدارک و اسناد از سوی کارشناسان اداره ثبت تغییرات شرکت ها باید هزینه های دولتی مربوطه را به اداره ثبت شرکت ها پرداخت کنند
 • اداره  ثبت شرکت ها با دریافت اطلاعات و مدارک مربوط به پرداخت هزینه های پرداختی از سوی متقاضی ثبت تغییرات در دو نسخه تاییدیه نهایی را در پرونده الکترونیکی شخص حقوقی درج می کنند و تحویل به متقاضی خواهند داد.
 • در گام پایانی برای اقدامات ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات باید اسناد تایید شده را در مراکز استان به ثبت رسانند .
 • متقاضی ثبت تغییرات شرکت ها با انتشار آگهی تغییرات وارد شده در شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت خواهند رساند.
 • آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی به مدت 7 روز انتشار خواهد یافت و از این طریق تغییرات را به اطلاع عموم خواهند رساند .

از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
 ثبت تغییرات شرکت فوری و تخصصی

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
مرتضی یوسفی
با سلام وخسته نباشید در رابطه با نحوه برگزاری مجمع مازاد تجدید ارزیابی سرمایه ودستور جلسه مجمع خواهشمندم توضیحاتی بدهید با تشکر
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
سلام عرض کردم ، وقتتون بخیر . برای کسب اطلاعات در این حوزه میتوانید با شماره تماس های موجود در سایت تماس بگیرید .
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
سلام عرض کردم ، وقتتون بخیر . برای کسب اطلاعات در این حوزه میتوانید با شماره تماس های موجود در سایت تماس بگیرید .
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید