درخواست مشاوره رایگان

روش انحلال (منحل کردن ✔️) شرکت با مسئولیت محدود به همراه هزینه و مدت زمان

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 15 آذر 1399


برای انحلال شرکت مسئولیت محدود ابتدا یک صورتجلسه مبنی بر در خواست انحلال شرکت تنظیم می شود که در قسمت پایین نمونه صورتجلسه تنظیم شده درج گردیده است البته باید بدانید اطلاعات داده شده تنها نمونه  است و برای تنظیم صورت جلسه و جلوگیری از مشکلات حقوقی احتمالی با کارشناسان ثبت ایلیا مشورت نمایید . لازم به ذکر اس که برای تنظیم صورت جلسه اطلاعات مربوط به مدارک هویتی تمام اعضای شرکت ، روزنامه رسمی و تمامی تغییرات شرکت الزامی می باشد همچنین باید بدانید تمامی شرکا باید رضایت به انحلال شرکت دهند و امضای تمامی اعضای شرکت باید زیر صورتجلسه باشد .

جهت انجام امورات مربوط به ثبت شرکت تجاری از نوع با مسئولیت محدود به لینک ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه کنید .

 

دست-انحلال

 

نمونه دادخواست انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ……………………………

سرمایه ثبت شده …………………………… ریال

در تاریخ …………………… ساعت …………

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.)

شرکاء در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء .........................................میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه

خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… به آدرس ………………………………………………………………………………………

کدپستی: …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۲ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۳ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۴ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 قبل از هر اقدام جهت انحلال شرکت خود متن ذیل را به دقت مطالعه نموده و یا با ارتباط گرفتن از مشاوران مجرب ثبت شرکت ایلیا می توانید از فرایند انحلال شرکت خود آگاه گردید.                

برخی از شرکت ها بعد از فعالیت ها تجاری بنابر دلایلی فعالیت تجاری خود را متوقف می کنند، این توقف ممکن است که به دلیل پایان یافتن زمان فعالیت شرکت باشد ( در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد) یا به هر دلیل دیگیرید قادر به ادامه فعالیت نباشند. به این فرآیند منحل شدن شرکت می گویند.در قوانین تجارت بیان شده که این شرکت ها باید انحلال خود را به اداره ثبت شرکتها و عموم مردم اعلام نمایند ( درج در روزنامه رسمی کشور ) و در مدت معینی باید امور ناقص شرکت را تکمیل کنند در این مقاله به نحوه تصفیه شرکت بعد از انحلال نیز خواهیم پرداخت. دلایل متعددی وجود دارد که منجر به انحلال شرکت می­شوند؛ مانند ورشکستگی، عدم تحقق اهداف، عدم تمدید زمان انقضای شرکت در شرکت­هایی که برای زمان مشخص و محدودی ثبت شد­ه اند، فوت یکی از شرکا (اگر در اساسنامه قید شده باشد) یا حکم دادگاه. بعد از انحلال شرکت باید بدهی و قروض آن پرداخت شده و تمامی دارایی های منقول و غیر منقول ( منظور از منقول و غیر منقول نقدی و غیر نقدی بودن دارایی شرکت است. ) بعد از تصفیه و پرداخت کامل بدهی های شرکت میان سهامداران و ذی نفعان شرکت تقسیم می شود.

دادخواست انحلال شرکت

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ……………………………

سرمایه ثبت شده …………………………… ریال

در تاریخ …………………… ساعت …………

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.)

شرکاء در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء .........................................میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه

خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… به آدرس ………………………………………………………………………………………

کدپستی: …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۲ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۳ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۴ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

نحوه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • مطالبه های شرکت وصول شود.
 • دارایی و سرمایه های شرکت نقد شود.
 • بدهی های شرکت پرداخت شود.
 • سرمایه و دارایی های باقی مانده شرکت میان شرکا تقسیم گردد.

نمونه درخواست انحلال شرکت

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ……………………………

سرمایه ثبت شده …………………………… ریال

در تاریخ …………………… ساعت …………

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.)

شرکاء در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء .........................................میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه

خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… به آدرس ………………………………………………………………………………………

کدپستی: …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۲ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۳ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۴ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

روش انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • مطالبه های شرکت وصول شود.
 • دارایی و سرمایه های شرکت نقد شود.
 • بدهی های شرکت پرداخت شود.
 • سرمایه و دارایی های باقی مانده شرکت میان شرکا تقسیم گردد.

فرم انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی             

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ……………………………

سرمایه ثبت شده …………………………… ریال

در تاریخ …………………… ساعت …………

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.)

شرکاء در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء .........................................میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه

خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… به آدرس ………………………………………………………………………………………

کدپستی: …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۲ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۳ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

۴ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

دلایل انحلال اجباری شرکت مسئولیت محدود

 انجام گرفتن موضوع فعالیت شرکت: تمامی شرکت های تجاری و غیرتجاری برای دستیابی به اهداف مشخصی تاسیس می شوند و زمانی که ماموریت خود را به پایان رساندند تصمیم به انحلال شرکت می گیرند مانند شرکت هایی که با هدف استخراج معدن فعالیت خود را آغاز می کنند و بعد از تکمیل فرآیند استخراج شرکت خود را متوقف می کنند زیرا به هدفی که برای خود تعیین کرده بودند دست پیدا کردند.

منقضی شدن فعالیت شرکت مسئولیت محدود چه زمانی اتفاق می افتد ؟

در زمان تاسیس شرکت مدت زمان فعالیت شرکت در اساسنامه قید می شود و شرکت تنها تا این تاریخ می تواند فعالیت داشته باشد و این زمان به عنوان تاریخ انقضاء شرکت شناخته می شود و در زمان موعد آن فعالیت شرکت باید متوقف شود.

ورشکستگی و وجود بدهی های فراوان در شرکت: زمانی که شرکا و سهامداران نتوانند سرمایه مورد نیاز شرکت را تامین کنند و با توجه به تحریم های اقتصادی، نوسانات بی رویه ارز و فشارهایی که به تجارت و اقتصاد وارد می شود مدیران کسب و کار در تامین بودجه اولیه و نرخ صفر درصد سود نیز دچار مشکل می شوند و به همین دلایل اعلام ورشکستگی می کنند تا از خسارت های بیشتری و افزایش بدهی جلوگیری کنند

زمانی که شرکای شرکت مسئولیت محدود کاهش پیدا می کند چه باید کرد ؟

حذف شدن یک به یک تعداد شرکا و باقی ماندن تنها یک نفر در راس امور که در اینصورت به صورت اتوماتیک فعالیت شرکت باید متوقف شود.

دلایل انحلال اختیاری شرکت مسئولیت محدود

دلیل اختیاری انحلال شرکت تنها زمانی صورت می گیرد که شرکا تصمیم به توقف شرکت بگیرند و به دلیل کمبود بودجه و ناتوانی در اداره شرکت تصمیم به ادامه فعالیت شرکت نداشته باشند.در این صورت طی تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت و انتخاب مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده، رسما اعلام شده و به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود و سپس در روزنامه رسمی آگهی شده و منتشر می شود تا تمام افراد ذی صلاح از منحل شدن شرکت مطلع شوند.  

موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود            

 1. زمانیکه با توجه به بند های 1،2 و3 ماده 93قانون تجارت برای هدفی که برایش تعیین شده فعالیت ننماید.
 2. در حالتی که با توجه به اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود برای مدتی معین تشکیل گردد و آن مدت منقضی گردد.
 3. در حالت ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود .حجر به منزله ی ورشکستگی نمی باشد .

زمانیکه چند تن از شرکا که مجموع سهم الشرکه هایشان بیش از نصف سرمایه است تصمیم به انحلال شرکت با مسئولیت محدود بگیرند.

در حالتی که بر اثر مجموع زیان های وارد شده به شرکت با مسئولیت محدود میزان سرمایه ی اولیه ی شرکت به نصف آن تنزل یابد و یکی از شرکا درخواست انحلال شرکت با مسئولیت محدود نماید و از نظر دادگاه های صلاحیتدار در خواست او مورد تایید واقع شود ودیگر شرکا راضی به پرداخت سهم و ی و خروجش از شرکت نشوند.

براساس ماده های 93 و114 قانون تجارت در شرایطی که در اساسنامه اینطور پیش بینی گردد که فوت یکی ازشرکت مساوی با انحلال شرکت با مسئولیت محدود باشد.

در چه مواردی شرکت مسئولیت محدود منحل می شود ؟
 • در صورتی که شرکت موضوعی را که برای انجام آن ایجاد شده بود انجام بدهد. (بند الف م ۱۱۴ ق.ت) مانند این‌که شرکتی برای احداث یک سد ایجاد شده باشد. پس از پایان عملیات سدسازی، شرکت منحل می‌شود.
 • وقتی که شرکتی برای مدت معینی تشکیل شده باشد، و آن مدت سپری شود. برای مثال در اساسنامه ذکر شود که این شرکت برای مدت ۲ سال ایجاد شده است. در این صورت پس از اتمام دو سال، باید منتظر انحلال شرکت بامسئولیت محدود بود. (بند الف م ۱۱۴ ق.ت).
 • وقتی همه شرکا باهم تصمیم می‌گیرند یک شرکت ایجاد کنند، با موافقت و تصمیم همه آن‌ها می‌شود شرکت را منحل کرد.
 • منتفی شدن تعدد شرکا.
 • برای ایجاد هر شرکتی، حداقل دو شریک مورد نیاز است. اگر تنها یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت بطور طبیعی منحل خواهد شد.
 • درصورت ورشکستگی؛ (بند الف م ۱۱۴ ق.ت)
 • ورشکستگی یک شرکت تجاری زمانی مطرح می‌شود که، سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد. (م ۴۱۲ ق.ت) به دلیل اینکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، شرکت از دخالت در امور خود ممنوع است. (م ۴۱۸ ق.ت) طبیعتاً در صورت ورشکستگی منحل خواهد شد.
تصفیه ی بعد از انحلال شرکت مسئولیت محدود

بعد از انحلال شرکت با مسئولیت محدود افراد موظف به انجام امور تصفیه می باشد.تصفیه مراحل ذیل را در برمیگرد:

 1. وصول مطالبات شرکت
 2. نقد کردن دارایی شرکت
 3. پرداخت دیون شرکت
 4. تقسیم دارایی با قی مانده شرکت بین شرکا

عملیات تصفیه در شرکتهای با مسئولیت محدود بعهده ی مدیران می باشد این امر به موجب ماده 213قانون تجارت شکلی عینی به خود می یابد.تنها زمانی تغییر پیدا می کند که در اساسنامه یا نظر مجمع عمومی مقرره ی دیگر وضع گردد.

مدیران تصفیه می بایستی نام خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نموده . وکیل شرکا بعداز انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدیر تصفیه می باشد.مدیر تصفیه می تواند از سوی مراجع ذی صلاح انتخاب گردند.

وظایف مدیر تصفیه در زمان انحلال شرکت
 1. رسیدگی به کلیه ی حسابهای شرکت.
 2. تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان در زمان انحلال شرکت با مسئولیت محدود.
 3. اجرای تعهدات و وصول مطالبات.
 4. نقد کردن کردن کلیه ی سرمایه شرکت.
 5. پرداخت دیون شرکت وتقسیم دارایی باقیمانده بین شرکا.

در صورتی که مدیران تصفیه بانی ضرر و زیان بشوند و در طول دوران مدیریتی خود تخلف نمایند اشخاص محق می توانند بعداز اثبات ادعای خودشان نسبت به خسران مالی ایجاد شده اعاده ی حق نمایند واین موضوع از حقوق مدنی وجزایی مدیران تصفیه می باشد.

از منظر قانون جزا جرم مدیران تصفیه ای که کلاهبرداری می نمایند نوعی خیانت در امانت محسوب می شود.وبراساس قوانین مجازات می شوند.

ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

جهت ثبت انحلال شرکت ، مدارک ذیل را تنظیم و فراهم آورید.

 اصل صورتجلسه انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.

 ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوتنامه برای شرکاء ( چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد).

 فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( چنانچه خارج از شرکاء انتخاب شده باشد).

 آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.

هزینه انحلال شرکت

برای اطلاع از هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید.

شماره تماس ثبت ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
روش انحلال (منحل کردن ✔️) شرکت با مسئولیت محدود به همراه هزینه و مدت زمان

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید