درخواست مشاوره رایگان

وظایف مجمع عمومی فوق العاده🥇【کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟ ✔️】

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 9 آذر 1399


در هر شرکتی در ایران بر اساس نوع فعالیت مجامع عمومی متفاوتی وجود دارد در مجامع عمومی تصمیمات و مقررات متفاوتی اتخاذ می‌شود. و به طور کلی به مقررات مربوط به حضور افرادی مشخص برای تشکیل مجمع عموم و آرا جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مجمع عمومی می‌گویند. یکی از این انواع مجمع‌ها در شرکت‌های فعال در کشور مجمع عمومی فوق العاده است.
اینگونه مجمع ‌ها مانند دیگر مجمع‌ها دارای شرایط کاری خاص خود و همچنین دارای وظایفی مخصوص خود هستند که در ادامه حتما به آن اشاره خواهیم کرد.

برای مطالعه بیشتر در خصوص تغییرات شرکت به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

وظایف مجمع عبارت است از : " افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت "

در مجامع عمومی فوق العاده موضوعات اساسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که در صلاحبت کاری مجمع عمومی عادی نیست. این وظایف از قبیل موارد زیر است.

 1. تغییر در اساسنامه شرکت
 2. تغییر در سرمایه شرکت
 3. انحلال قبل از موعد شرکت

مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

به طور کلی هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی که به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم‌گیری شکل می‌گبرد مجمع نامیده می‌شود.
 به بیان دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آن‌ها است را مجمع می‌گویند و مهم‌ترین مجامع شرکت‌های سهامی عبارت از مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی است.
 دراین بین گردهمایی سهامداران و هیئت مدیره شرکت‌ها که برای تغییرات اساسی در اساسنامه شرکت مانند تغییر سال مالی، تغییر محل شرکت یا تصویب طرح توجیهی افزایش سرمایه را مجمع فوق العاده گویند.
شرکت‌ها در مواقعی خاص، مجبور به تشکیل مجمع فوق العاده هستند که یکی از این موارد تغییرات در هیئت مدیره است و هر زمان لازم شد، سهامداران شرکت باید در محل مقرر حاضر شوند و برای انتخاب هیئت مدیره جدید رأی گیری انجام شود.
 یکی دیگر از فعالیت‌های مجمع فوق العاده، تصویب افزایش سرمایه است که هیئت مدیره باید طرح توجیهی خود در این رابطه را قرائت کند و در صورت تصویب سهامداران، افزایش سرمایه اجرایی می‌گردد.

مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

موضوعات و مباحثی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی نمی باشد جزء وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد و این وظایف به شرح ذیل می باشد:

 1. می توانند در اساسنامه تغییراتی را ایجاد کنند مثلا موادی را حذف و یا اضافه کنند.
 2. می توانند سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش بدهند.
 3. می توانند شریک یا شرکای جدیدی را وارد شرکت کنند.
 4. می توانند اساسنامه جدیدی را تنظیم کنند و یا نوع شرکت را تبدیل کنند.
 5. می توانند شرکت را قبل از موعد منحل نمایند.

کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است؟

موضوعات و مباحثی که عهده دار آن مجمع عمومی عادی نمی باشد در وظایف مجمع عمومی فوق العاده ی باشد این موارد اعم از:

 • می توانند در اساسنامه شرکت تغییراتی را ایجاد کنند.
 • می توانند سرمایه را تغییر بدهد سرمایه را کم و زیاد کنند.
 • می توانند قبل از آن که مدت زمان شرکت به پایان برسد شرکت را منحل کنند.
 1. تغییر اساسنامه
 2. تغییر سرمایه شرکت
 3. انحلال شرکت
 4. همه موارد (گزینه صحیح)

انواع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

 نخست: تغییر اساسنامه (تغییر مواد اساسنامه یا تغییر کلی اساسنامه)

 دوم: تغییر در موضوع فعالیت و نام شرکت

 سوم: افزایش سرمایه

 • افزایش سرمایه از طریق نقدی.
 • افزایش سرمایه ازطریق مطالبات نقدی حال شده.
 • افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده.
 • افزایش سرمایه با سلب حق تقدم به نفع سهامداران.
 • افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع غیرسهامدار(سهامدار جدید)
 • افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی.

چهارم: کاهش سرمایه

 1. کاهش اجباری سرمایه
 2. کاهش اختیاری سرمایه
 3. کاهش قهری

 پنجم: ایجاد سهام ممتاز ویا تغییر نوع سهام، تبدیل سهام عادی به ممتاز و یا بالعکس

 ششم: تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس

 هفتم:تبدیل سهام عادی به ممتاز

 هشتم:تغییر در مدت فعالیت کشور

 نهم: تغییر درمواد اساسنامه مانند: تغییر تشریفات دعوت و مجامع عمومی و نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه رای گیری در مجامع و شرایط انحلال

 دهم: تغییر تعداد اعضای هیات مدیره

 یازدهم: انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه و محل تصفیه

 دوازدهم:ادغام شرکت

 سیزدهم: تبدیل نوع شرکت

وظیفه مجمع عمومی فوق العاده

 • تغییراتی را در اساسنامه شرکت ایجاد کنند و یا چندین موارد از آن را حذف نمایند.
 • می توانند سرمایه شرکت را کاهش ویا افزایش بدهند.
 • می توانند شریک و یا شرکای جدیدی را به شرکت وارد کنند.
 • می توانند اساسنامه جدیدی را برای شرکت تنطیم کنند.
 • از دیگر وظایف مجمع عمومی فوق العاده این است که می توانند قبل از مدت زمان شرکت را منحل کنند.

 تغییر مواد اساسنامه شرکت تعاونی در حدود قانون بخش تعاونی و با تایید وزارت تعاون ؛
2. تصمیم گیری در مورد عزل هیئت مدیره ؛
3. تصمیم گیری در مورد قبول استعفای هیئت مدیره ؛
4. تصمیم گیری درباره ادغام شرکت تعاونی با شرکت تعاونی دیگر ؛
5. انحلال شرکت تعاونی ؛
6. رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان درباره تخلفات هیئت مدیره و مدیر عامل . ( مستفاد از ماده 24 قانون بخش تعاونی و تبصره آن ).
مواردی از اساسنامه شرکت تعاونی ، مانند بی نام بودن سهام ، منظور کردن ذخایر قانونی و مقدار حداقل یا حداکثر آن ها، حق رای اعضا و غیره که در خصوص آن ها تصریح قانونی وجود دارد و مقررات راجع به آن ها امری است ، اساساَ قابل تغییر نیستند ؛ لذا مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند آن ها را تغییر دهد .
وزارت تعاون نمونه ای از اساسنامه شرکت تعاونی را تهیه کرده است که در بدو تاسیس شرکت در اختیار هیئت موسس گذاشته می شود. مطالبی که جای آن ها در نمونه اساسنامه به تصویب " اولین مجمع عمومی عادی " رسانده است ، در مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییرند. مجمع عمومی فوق العاده می تواند مطالب و مواردی را که مخالف قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط نباشد و با اهداف و مقاصد شرکت تعاونی نیز مطابقت داشته باشد به اساسنامه اضافه کند.
در هر حال اولاَ قانون بخش تعاونی تصریح می کند که تغییر مواد اساسنامه به وسیله مجمع عمومی فوق العاده در حدود قانون مذکور عملی است ، ثانیاَ به موجب نمونه اساسنامه شرکت تعاونی، تغییرات باید به تایید وزارت تعاون برسد و نیز تغییر موادی از اساسنامه که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منافع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات و منابع سرمایه گذار و مشارکت کننده باشد، موکول به موافقت آن منابع خواهد بود. ضمناَ اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه که تغییر در اساسنامه محسوب می گردد ، به موجب بند 4 ماده 34 قانون بخش تعاونی، از اختیارات مجمع عمومی عادی قرار گرفته است.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

از جمله مواردمربوط به ثبت شرکت ها، ثبت برخی از تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده می باشد که با توجه به صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می بایستی مورد توجه قرار گیرد.وظایف مجمع عمومی فوق العاده در تغییر اساسنامه شرکت مطلق نیست؛ برای مثال، نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا اساسنامه را به نحوی تغییر دهد که برتعهدات سهامداران افزوده شود و یا آنان را از حقوق شناخته شده محروم کند.مجمع عمومی فوق العاده در صورتی می تواند سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش دهد که این امر موجب افزایش تعهدات مالی تمام یا بعضی از سهامداران نشود.

ثبت شرکت و برند ایلیا

 

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
وظایف مجمع عمومی فوق العاده🥇【کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟ ✔️】

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
حبیبی
کدام یک از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است ؟
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
وظایف مجمع عمومی فوق العاده موارد متفاوتی است، اعم از تغییر آدرس ، تغییر اسم ، اصلاح ماده اساسنامه ، تغییر یا الحاق به موضوع ، تغییر در میزان سرمایه یا سهام اشخاص و...
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید