لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

معاهده ی همکاری در مورد گواهی نامه های اختراع


در ابتدا به تاریخچه معاهده ی همکاری در مورد گواهی نامه های اختراع می پردازیم سپس در مورد اهداف مزایا مطالبی ذکر می شود باما همراه باشید :

معاهده ی همکاری در مورد گواهی نامه های اختراع

تاریخچه

در سپتامبر ۱۹۶۶ کمیته ی اجرایی اتحادیه ی بین المللی پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به منظور غلبه بر مشکلات و نارسایی های موجود در نظام ملی حمایت از اختراعات، از « دفتر مشترک بین المللی برای حمایت از مالکیت فکری» - که سلف سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد - دعوت به عمل آورد تا هر چه زودتر انجام مطالعه بر روی راه حل های کاهش اقدامات موازی و عملکردهای دوگانه ی متقاضیان و ادارات ملی ثبت اختراع را بر عهده بگیرد؟ در سال های بعد، نشست های متعددی توسط دفتر مشترک بین المللی برای حمایت از مالکیت فکری برگزار و طرحی را آماده کرد. کنفرانسی دیپلماتیک که در ژوئن ۱۹۷۰ در شهر واشنگتن برپا شده بود، معاهده ای را تصویب کرد که به معاهده ی همکاری در مورد گواهینامه های اختراع" موسوم است.

این معاهده در ۲۴ ژانویه ۱۹۷۸ لازم الاجرا و در اول ژوئن ۱۹۷۸ و با عضویت ابتدایی هیجده کشور ملحق شده به آن اجرایی شد
پیشرفت معاهده بیانگر آن است که تعداد کشورهای زیادتری اعم از در حال توسعه و توسعه یافته به عضویت معاهده در خواهند آمد و کاربرد و کارآیی آن، که تعداد اظهارنامه های ثبت شده خود دلیل اثبات آن است، همواره اهمیت فزاینده ای پیدا خواهد کرد. تعداد دولتهای عضو معاهده هم اکنون (۱۳۷) کشور می باشد."

اهداف

این معاهده موافقت نامه ای برای همکاری بین المللی در زمینه ی گواهی نامه های حق اختراع بوده و اغلب عقیده بر آن است که از زمان تصویب کنوانسیون پاریس تاکنون، مهمترین پیشرفت در همکاری بین المللی در راستای حق اختراع می باشد. با این حال یک معاهده ی گسترده برای منطقی کردن، همکاری، جستجو و بررسی اظهارنامه های ثبت حق اختراع و اشاعه ی اطلاعات فنی مندرج در آنهاست.

این معاهده شامل صدور گواهی نامه های بین المللی حق اختراع » نمی شود و در این مورد قاعده گزاری نمی کند؛ زیرا تکلیف و مسؤولیت صدور گواهی نامه های اختراع همچنان و انحصارأ از شؤون و اختیارات ادارات ثبت اختراع دولت هایی است که حمایت از اختراع در آن تقاضا شده است. این معاهده در مقام رقابت با کنوانسیون پاریس نمی باشد بلکه در صدد اجرای آن است و در حقیقت یک موافقت نامه ی مخصوص به موجب کنوانسیون پاریس بوده و صرفا از جانب کشورهایی که قبلا عضو آن کنوانسیون بوده اند، قابل پذیرش و تصویب است.

در راستای مصالح استفاده کنندگان از نظام حق اختراع و اداراتی که مسؤولیت اجرایی آن تشریفات را برعهده دارد. هدف اصلی معاهده آن است با ساده سازی، رعایت جوانب اقتصادی امر و کارایی آن، ابزارهای قبلی نهادینه شده برای درخواست حمایت از اختراع در کشورهای متعدد را بهبود بخشد. برای این منظور، نظامی بین المللی را بنا نهاده و قواعد «اظهارنامه های بین المللی» را وضع و دارای دریافت کننده » را تعیین و بررسی رسمی آن اظهارنامه را بر عهدهی همین اداره قرار داده است.

معاهده هر اظهارنامه ی بین المللی را تابع یک جستجوی بین المللی قرار می دهد تا در ضمن گزارشی قابلیت ثبت اختراع یا عدم آن مشخص گردد؛ انتشار بین المللی متمرکز اظهارنامه های بین المللی همراه با گزارش های جستجوی بین المللی و ارسال آنها به ادارات تعیین شده را پیش بینی نموده و با در نظر گرفتن امکان بررسی مقدماتی بین المللی اظهارنامه ی بین المللی حق اختراع، برای متقاضی و به تبع آن ادارات ثبت اختراع، امکان تصمیم گیری در ادامه ی تشریفات ثبت را فراهم می نماید تا در صورت وجود معیارهای بین المللی مشخص برای ثبت اختراع، اقدامات بعدی صورت گیرد.

تشریفات پیش گفته به «جنبه ی بین المللی» معاهده مشهور است که مشتمل بر چهار مرحله است:

  1. ثبت اظهارنامه ی بین المللی و به جریان انداختن آن توسط اداره ی دریافت کننده؛
  2. تنظیم گزارش جستجوی بین المللی و اظهارنظر کتبی مقامات جستجوی بین المللی
  3. انتشار بین المللی اظهارنامه ی بین المللی و مدارک مربوط و همچنین ارسال آن به ادارات برگزیده؛
  4. امکان بررسی مقدماتی بین المللی و تنظیم گزارش مقدماتی بین المللی.

در کنار جنبه ی بین المللی معاهده، منظور از جنبه ی ملی آن آخرین مرحلهی یاد شده از جریان اعطای گواهی نامه ی حق اختراع می باشد که بر عهده ی ادارات برگزیده یعنی ادارات ملی کشورهایی است که در اظهارنامه ی بین المللی مشخص گردیده اند. بدین ترتیب در اصطلاح شناسی معاهده منظور از اداره ملی، جنبه ی ملی با هزینه های ملی، مرجع یا تشریفات یا هزینه هایی است که در نزد یک اداره ی حق اختراع منطقهای متعاقب ثبت اظهارنامهی بین المللی صورت می گیرد.

هدف مهم دیگر معاهده آن است که دسترسی بخش صنعتی یا دیگر بخش های مربوطه را به اطلاعات فنی مرتبط با اختراعات آسان نموده و بدان سرعت بخشد و کشورهای در حال توسعه را در دست یابی به فناوری کمک نماید.

مزایا

الف: در کنار مزایایی که اجرای معاهده برای ادارات دولتی و متقاضیان ثبت اختراع دارد، منافع آن را برای صنعت و اقتصاد داخلی کشورها نباید از یاد برد. جریان ثبت اظهارنامه ی بین المللی اختراع هنگامی در بعد ملی ادامه می یابد که متقاضی پس از ملاحظهی نتایج جستجوی بین المللی و نیز بررسی مقدماتی بین المللی به این نتیجه رسیده باشد که دلایل و جهات اقتصادی، فنی و منطقی برای این امر وجود داشته باشد. بر این اساس گواهی نامه های اختراعی که براساس اظهارنامه های بین المللی صادر می شود، معمولا مبانی معقول و بستری مناسب برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری فراهم می نماید.

ب: پیشرفت فنی عاملی اساسی در توسعه ی اقتصاد ملی به شمار می رود. مسلم است پیشرفت فنی در یک کشور اعم از در حال توسعه با توسعه یافته در صورتی بوجود می آید و ادامه پیدا می کند که انگیزهی دائمی برای فعالیت ابتکاری داخلی و در همان حال واردات فناوری های پیشرفته از کشورهای خارجی از طریق مجوزهای قانونی وجود داشته باشد. از آن جایی که نظام پذیرفته شده در معاهده، بصورت گسترده ای دست یابی به حمایت از اختراع را در سطحی بین المللی تسهیل می نماید و از آن جایی که گواهی نامه های حق اختراع بدست آمده با طی مسیر تعیین شده به وسیله ی معاهده، مورد جستجوهای عالی بین المللی و نیز بررسیهای مقدماتی بین المللی قرار می گیرد، بر شمار متقاضیان حمایت از اختراع در س طح بین المللی براساس معاهده افزوده می شود؛ زیرا از این مجرا، مسیری مطمئن برای انتقال فناوری و موافقت نامه های انتقال حق اختراع فراهم می آید؛ و با وجود انتقال فناوری، سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

با افزایش فناوری های پیشرفته و سرمایه گذاری بیشتر، موارد بیکاری کاهش و استخدام های داخلی افزایش خواهد یافت و نیروی کاری با مهارت فنی بیشتری به کار گمارده خواهد شد که به نوبه خود رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. هر اندازه که سطح توسعه ی اقتصادی و فنی جامعه بالاتر رود، اتباع داخلی بیشتری از نظام معاهده استفاده نموده و در حمایت بین المللی از اختراع خود آن را در خارج از کشور به کار می گیرند و بدین ترتیب صنایع داخلی وارد در بازار سالم رقابتی و صادراتی می شوند.

ج: اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال رشد است. بر حسب نوع و شرایط این اقتصاد، سرمایه گذاری بیشتر و انتقال فناوری در عرصه های گوناگون و به همین ترتیب نو و روز آمد شدن انواع مختلف صنایع داخلی و خدمات، ضروری است. از آنجایی که سرمایه گذاران خارجی و دارندگان حق اختراع، در سرمایه گذاری و انتقال فناوری به کشورهایی که اقتصاد آنها در حال رشد بوده و هزینه های تولید در آنها نسبتا پایین است، نفع و علاقمندی بیشتری دارند، معاهدهی همکاری در مورد اختراعات اغلب به عنوان یک عامل ضروری و راهبردی آن کشور در پرورش اقتصاد رو به رشد و گسترش رشد مداوم اقتصاد و سطح فناوری قلمداد می شود.

د: یکی دیگر از مزایای مهم معاهده برای کشورهای در حال توسعه در آثار اطلاعات فنی نهفته است. زیرا دستیابی به تصویری کامل از همه اسناد و مدارک منتشر شده ی اختراع در کشورهای گوناگون و زبان های متفاوت فراوان و وضعیت دانش در هر مورد، امری بسیار دشوار است.
از آن جایی که بسیاری از اختراعات مهم تابع اظهارنامه های معاهده هستند، کشورهای در حال توسعه از طریق انتشار بین المللی این اظهارنامه ها، زودتر و آسان تر به اطلاعات مدرن فناوری دسترسی پیدا می کنند:

زودتر از آن جهت میباشد که اظهارنامه های بین المللی ۱۸ ماه بعد از تاریخ تقدیم اظهارنامه منتشر می شود؛ آسان تر از آن جهت است که اظهارنامه به یکی از مهمترین زبان ها منتشر خواهد شد و هرگاه به زبان انگلیسی منتشر نشود، چکیده ای از آن به زبان انگلیسی خواهد بود؛

افزون بر آن گزارش جستجوی بین المللی که با اظهارنامه منتشر می شود، ارزیابی فناوری افشاء شده در اظهارنامه را نیز آسان تر می نماید.
ادارات ثبت اختراع دولتهای عضو معاهده، حق دارند بصورت رایگان، رونوشتی از تمام اظهارنامه های بین المللی منتشر شده، روزنامه رسمی معاهده و هر نوع نشریهی عام المنفعهی منتشر شده توسط دفتر بین المللی در ارتباط با معاهده را دریافت دارند.

هن معاهده، برای کشورهای درحال توسعه ی سهیم در نظام همکاری بین المللی حق اختراع مزایای جداگانه دیگری را مقرر نموده است بدون آن که آنها را ملزم به پرداخت سهمیه ای نماید. بر اثر حقیقت این موضوع است که تعداد فزاینده ای از کشورهای در حال توسعه از همان ابتدا به عضویت معاهده در آمدند."

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

معاهده ی همکاری در مورد گواهی نامه های اختراع

این معاهده موافقت نامه ای برای همکاری بین المللی در زمینه ی گواهی نامه های حق اختراع بوده و اغلب عقیده بر آن است که از زمان تصویب کنوانسیون پاریس تاکنون، مهمترین پیشرفت در همکاری بین المللی در راستای حق اختراع می باشد.

ثبت برند لباس 🥇【مراحل ثبت برند لباس ✔️】

مراحل ثبت برند لباس ، شرایط ثبت برند لباس ، چگونه برند لباس ثبت کنیم؟ ، ثبت برند پوشاک

نقش اختراع در اقتصاد

حق اختراع از جمله موضوعات مالکیت صنعتی بوده و نقش مهمی در تجارت بین الملل دارد در این مقاله می توانید در مورد نقش اختراع در اقتصاد مطالبی را مطالعه نمایید

شرکتهای دولتی در آیینه قوانین

در نظام حقوقی ایران شرکت دولتی، یک شرکتی تجاری محسوب می شود ولی تشکیل، اداره، انحلال و نظارت بر فعالیتهای آن تابع قواعد خاصی است که در قوانین مختلف پیش بینی شده است.

نظام مادرید

سیستم مادرید توسط دفتر بی المللی سازمان جهانی مالکیت فکری که ثبت بین المللی را انجام میدهد و در مجله رسمی Wtpo در مورد علائم بین المللی می سازد، اداره می شود.

ثبت شرکت بازرگانی در ایران

شرکت های بازرگانی جزئی از شرکت های تجاری محسوب می شوند.این قبیل شرکت ها دراصل موضوع عملکردمربوط به حرفه بازرگانی را خط نشان می کنند در این مقاله به بیان بیشتر پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید