درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه

شرکت در طول تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند ؛ در نتیجه دارای حقوق و تعهداتی مستقل از شرکاست – البته حقوق و تعهداتی محدودتر از زمان قبل از انحلال آن .

الف ) بقای شخصیت حقوقی شرکت

به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 : « تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند ... » . این نقص در شخصیت حقوقی از آغاز امر تصفیه وجود دارد و به محض انحلال شروع می شود ( ماده 206 لایحه قانونی 1347 ) .

ب ) نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت

وجود شخصیت حقوقی ناقص شرکت – که فقط به منظور امر تصفیه باقی می ماند – نتایجی در بر دارد که با نتایج وجود شخصیت حقوقی کامل شرکت متفاوت است :

1- نام شرکت . طبق مفاد ماده 206 لایحه قانونی 1347 ، نام شرکت در طول امر تصفیه حفظ می شود ، ولی در دنبال نام آن باید همه جا عبارت « در حال تصفیه » ذکر شود . همچنین نام مدیر یا مدیران تصفیه باید در تمام اوراق و آگهیهای مربوط بهشرکت قید گردد . نتیجه این وضع این است که تا زمانی که امر تصفیه به پایان نرسیده است هیچ شرکت دیگری حق ندارد از نام شرکت استفاده کند . هرگاه مدیر تصفیه از اجرای مقررات ماده 206 خودداری کند و به این سبب به اشخاص ثالث زیان وارد شود – برای مثال اشخاص بدون آنکه بدانند شرکت در حال تصفیه است با او معامله کنند – مدیر تصفیه با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی محکوم به پرداخت خسارات وارد بر آنها خواهد بود .

2- نشانی شرکت . شرکت در طول تصفیه نشانی سابق خود را حفظ خواهد کرد . « نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود ، مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد » ( ماده 207 لایحه قانونی 1347 ) . لازم نیست این نشانی در اوراق و آگهیهای مربوط به شرکت قید شود ؛ چه آنچه لازم است در اوراق و آگهیهای مذکور ذکر گردد عبارت « در حال تصفیه » است ، نه چیز دیگر ( ماده 206 لایحه قانونی 1347 ) . البته ، این امر نقصی است که در قانون وجود دارد و قانون گذار باید آن را رفع کند .

3- اهلیت شرکت . شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است ؛ یعنی اقدمات مدیر تصفیه به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت محدود می شود و معاملات جدید ممنوع است ، مگر برای اجرای تعهدات شرکت ( ماده 208 لایحه قانونی 1347 ) . این محدودیت تصمیمات مجمع عمومی در زمان تصفیه را نیز شامل می شود ؛ یعنی مجمع عمومی فقط در مورد امور تصفیه می تواند تصمیم گیری کند ؛ برای مثال ، نمی تواند تصمیم بگیرد که شرکت به شرکت دیگری تبدیل شود .

4- دارایی شرکت . شرکت در زمان تصفیه دارایی خود را حفظ می کند و انحلال آن موجب نمی شود دارایی اش ، به صورت مشاع یا غیرمشاع ، در مالکیت شرکا قرار گیرد . این قاعده کاملاً منطقی است ؛ چه دارایی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و طلبکاران شرکا نسبت به آن حقی ندارند .

5- ورشکستگی شرکت . هرگاه در حین امر تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است ، می توان صدور حکم ورشکستگی آن را از دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه مرکز اصلی شرکت ، تقاضا کرد ؛ در این صورت ، تصفیه امور شرکت و تقسیم دارایی آن مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام خواهد شد ( ماده 203 لایحه قانونی 1347 ) .

6- اقامه دعوی . شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و همچنین می توان آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد . اقامه کننده دعوی برای شرکت منحصراً مدیر تصفیه است و طرف دعوای اشخاص ثالث علیه شرکت نیز شخص اخیر است ، نه شرکای شرکت .

وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید