درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

هزینه ثبت برند 🥇【هزینه ثبت برند چقدر است✔️】

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 4 مرداد 1400


برای آن که برندی به ثبت رسد باید هزینه هایی پرداخت شود. هزینه های ثبت برند بر حسب حقیقی و حقوقی بودن متفاوت می باشد شایان ذکر است که علاوه بر هزینه های واریزی هزینه چاپ دو روزنامه رسمی هم باید پرداخت شود. 

در این مقاله به شرح هزینه های مربوط به ثبت علامت تجاری اشاره خواهیم کرد . در ادامه با ما همراه باشید .

هزینه ثبت شرکت و برند

هزینه ثبت شرکت به نوع شرکتی که انتخاب می کنید بستگی دارد مثلا شرکتهای سهامی چون دارای پیچیدگی های اداری می باشند طبیعتا هزینه ثبتی آن هم بیشتر از شرکت با مسئولیت که پیچیدگی های کمتری دارد می باشد. همان طور که در مطالب بالا هم اشاره نمودیم هزینه ثبت برند هم متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. 

هزینه ثبت برند چقدر است؟

اقلام هزینه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) به ازاء یك طبقه

 • شخص حقیقی: ۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: هر طبقه اضافی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۲۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۴۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء یك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۱.۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: حق ثبت هر طبقه اضافی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۳ـ حق ثبت تمدیددوره های ده ساله (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی ـ شخص حقوقی: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزینه: ۴ـ جریمه تاخیر در تمدید (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی ـ شخص حقوقی: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزینه: ۵ ـ هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره برداری یا اعراض (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقیقی: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازاء یك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقیقی: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: حق ثبت اجازه بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازای هر طبقه اضافی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۸ ـ هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهر ه برداری (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۰ـ حق ثبت تغییرات (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (غیر از انتقال مالكیت و اجازه بهره برداری)

 • شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۱ـ هزینه صدور گواهی المثنی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۲ـ هزینه رونوشت مصدق (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۵۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۳ـ هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی نامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۱۵.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۳۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۴ـ هزینه رسیدگی به اعتراض به رد (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۵۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۵ـ هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۱.۵۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۶ـ ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۳.۰۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۴.۵۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۷ـ هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقیقی: ۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقی: ۴۰۰.۰۰۰

 

هزینه ثبت لوگو

هزینه ثبت لوگو به اینکه شخص متقاضی حقیقی است یا حقوقی بستگی دارد و شیوه هر کدام یک از اشخاص درخواست کننده می تواند با یکدیگر تفاوت داشته باشد.برای هر شخصی این امکان وجود دارد که مدارک دریافتی متفاوت باشد و به منظور شیوه کاری که سپری می شود هزینه های دریافتی هم با یکدیگر متمایز باشد.

هزینه ثبت علامت تجاری

هزینه ثبت علامت تجاری بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد. علاوه بر هزینه های واریزی ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه روزنامه رسمی برند و علامت تجاری بالای دویست و پنجاه هزار تومان می باشد.

در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری و برند

 جهت دریافت اطلاعات کامل در خصوص مدارک به مقاله  مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری مراجعه نمایید.

توجه: چنانچه در تصویرعلامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت، کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه کارت بازرگانی لزومی ندارد.

 

هزینه ثبت برند

 

هزینه ثبت برند در تهران

هزینه ثبت شرکت به نوع شرکتی که انتخاب می کنید بستگی دارد مثلا شرکتهای سهامی چون دارای پیچیدگی های اداری می باشند طبیعتا هزینه ثبتی آن هم بیشتر از شرکت با مسئولیت که پیچیدگی های کمتری دارد می باشد.

همان طور که در مطالب بالا هم اشاره نمودیم هزینه ثبت برند هم متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.برای کسب اطلاع دقیق درباره ثبت شرکت با ما در تماس باشید .

هزینه ثبت برند در ایران

هزینه ثبت برند در ایران متناسب با حقیقی یاحقوقی بودن شخص مشخص می شودعلاوه بر هزینه های واریزی، هر برندی باید دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز به ثبت برساند که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت.

قیمت ثبت برند در کشور

جهت اطلاع متقاضیان ثبت برند و علامت تجاری باید خدمت شما عرض کنم که قیمت ثبت برند همانند دیگر خدمات ثبت شرکتها در هر مجموعه و موسسه حقوقی دارای بخش ها و قسمت های مختلف می باشد. 

 در زمان ثبت کالا یا خدمات باید به توع محصول یا کالایی که تمایل به ثبت دارید توجه کنید . ثبت برند به دلیل افزایش تعداد دارندگان و ارائه دهندگان یک کالا و خدمات در جامعه انجام می گیرد تا دارنده برند با ثبت علامت تجاری خود ، مالک ان شود و دیگر اشخاص دیگر نتوانند از آن سواستفاده کنند .

باید زمانی که یک حرفه را شروع می کنید به این مورد توجه کنید که امکان اینکه دیگر افراد بخواهند از معروفیت شما استفاده کنند وجود دارد پس ثبت برند و علامت تجاری برای شما که نمی خواهید ازتون سواستفاده بشه الزامی تلقی می شود. هم چنین با ثبت علامت تجاری شما می توانید از مزایای دولتی و حمایت های دولت بهره ببرید .

باید این مورد را در نظر داشته باشید که ثبت علامت تجاری دارای هزینه و تعرفه های مختلف می باشد که باید از سوی متقاضی ثبت در راه ثبت برند پرداخت شود . هزینه های ثبت علامت تجاری به دو بخش حق الزحمه وکیل ثبتی و ارائه خدمات و درج اطلاعات و آگهی روزنامه و... تقسیم می شود .

شما متقاضیان برای ثبت سریع علامت تجاری و برند خود می توانید با کارشناسان مجرب ما در تماس باشید تا آن ها با برآورد هزینه های ثبتی قبل از ثبت برند شما را راهنمایی کنند  .

هزینه خرید برند و علامت تجاری

مدیران بنا به انگیزه‌های مختلفی از جمله هم‌افزایی در راستای افزایش ثروت صاحبان سهام، ملاحظات مالیاتی و متنوع‌سازی تصمیم به استراتژی تصاحب و ادغام شرکت‌ها می‌نمایند. شرکتی که تصمیم به خرید دارایی و یا بنگاه دیگری می‌گیرد، باید قیمت واقعی و ارزش اقزوده اقتصادی آتی آن را محاسبه نماید.

از این رو کارشناسان این حوزه از خدمات مرکز، وظیفه ارزیابی و صحت سنجی قیمت ارائه شده به همراه ارزش اقتصادی را بر عهده دارند.

هزینه انتقال برند

 

نحوه دریافت و پرداخت وجوه و هزینه های نقل و انتقال برند و علامت تجاری

 • در ابتدای کار 10 درصد از هزینه ها را برای پیش پرداخت عقد قرارداد انتقال پرداخت کرده و استعلام آن را گرفته.
 • بقیه هزینه را در زمان انتقال برند در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می کنید.

برند و علائم تجاری هزینه است یا سرمایه؟

اغلب ما تصور مییکنیم برندسازی هزینه است و برند هزینه ساز. در واقع به دلیل داشتن رویکرد حسابداری تصور مییکنیم که برند مواردی از هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت است که هزینه ‌کرد آن حد و مرزی ندارد.

برداشت رایج این است که به هر میزان درباره برندسازی هزینه آنی و لحظه‌ای کنیم، اما درآمد آن به آنی و فوری نیست و باید در انتظار آینده ماند. واقعیت این است که برند در ادبیات برند، هزینه نیست، بلکه سرمایه است. ما از لفظ سرمایه برند استفاده می‌کنیم، چون برند ارزش‌گذاری می‌شود، برند به فروش می‌رسد.

یک برند جزو سرمایه های یک شخص یا شرکت به حساب می اید که دارای اعتبار و ویژگی های خاص خود می باشد .

البته این سرمایه به صورت نا مشهود برای شرکت است . اما در مواردی این سرمایه به سرمایه گذاری های دیگر نیازمند است . این مورد که یک برند امکان مستهلک شدن دارد یک امر عادی است که باید در زمان مشخص شده اقدام به سرمایه گذاری شود. یک علامت تجاری دارای یک درصد مشخص است که باید در زمان برند سازی به پرداخت آن اقدام شود .

بنابراین با ویژگی هایی که گفته شد برند سازی هزینه تلقی نیست بلکه یک سرمایه گذاری پر بازده است . اگر شرکت ها و برند های مطرح را مشاهده کنیم می توانیم به اهمیت یک برند و علامت تجاری تاثیر گذار پی ببریم .

پس جهت ثبت برند اختصاصی حرفه خود بی تعلل اقدام کنید تا با اعتبار بخشیدن به خود و خدماتتان از مزایای آن نیز بهره مند شوید. 

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
با سلاممن يك شركت توليدي خريداري كردم وتمامي مدارك رو به اسم شركت خودم تغيير دادم به جز برند محصول كه شامل دو برند هست و فعال ولي متاسفانه تمديد ده ساله انجام نشده و حدود ٣ سال از تمديد گذشته ميخواستم بدونم بعد از گذشت ٣ سال از تمديد نكردن هنوز ميشه تمديد كرد و تغيير مالكيت دادبا تشكر
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
سلام ، وقتتون بخیر باشه . ببینید برند بعد از به ثبت رسیدن به مدت ده سال اعتبار داره و شما موظف هستید ده سال یکبار برند رو تمدید کنید ، چیزی تحت عنوان تمدید سالانه یا تمدید بعد از سه سال وجود نداره .شما میتوانید برای کسب اطلاعات در این حوزه با شماره تماسهای موجود در سایت تماس حاصل فرمایید .
پاسخ
سلام ، در مورد ثبت برند نیاز به راهنمایی دارم، ممنون
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت برند در اداره مالکیت صنعتی استان تهران انجام میشه ، 35-45 روز کاری زمان میبره تا این کار برای شما انجام بگیره و هزینه های اون بستگی به کالاهای انتخاب در زمان ثبت نام خواهد داشت
پاسخ
با سلاممتقاضی ثبت شرکت هستم.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
باسلام برای ثبت شرکت ابتدا باید از بین شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص متناسب با موضوع فعالیتتون یکی رو انتخاب کنین
پاسخ
باسلام سوالم اینه که عسل سیران یک برند ثبت شده است یا نه من قبلا درخواست این برندو کردم تایید شد حالا بعد گذشت چن ماه وتحمل هزینه جواب میدن تشابه اسمی داره.ممنون میشم جوابوبدونم مرسی
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
باسلام، در جهت بهتر انجام شدن روند کارتان نیاز به ابلاغیه رد نامتان می باشد. باتشکر
پاسخ
هزینه‌ها به تومانه یا به ریال؟
پاسخ
لطفا علامت چشمک زن بالای صفحه سایت و بردارید و همینطور در این قسمت سایت مرتب تیک داره و بالا و پایین میپره
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
ممنونم مرسی حتما روی سایت اعلام میشه تا نظر بیشتری رو به خودش جلب کنه و شما راحت تر باشید
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
هزینه ها به تومن هستش
پاسخ
جهت ثبت برندمزاحم شدم
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
با سلام برای ثبت برند باید در بتدا یک مجوز در زمینه فعالیت خود داشته باشید و یک نام رو انتخاب کنین تا بتوننین اقدام کنین
پاسخ
ببخشید منو دوتا از دوستام میخواییم ثبت برند انجام بدیم. هزینه ای که باید تو سامانه پرداخت کنيم چقدره. چون ما دانشجو هستیم خیلی از هزینه ها واقعا زیاده. ما میخواییم ببینیم هزینه واقعی چنده.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
سلام وقت شما بخیر . جهت دریافت اطلاعات تکمیلی،از قبیل زمان و هزینه اجرای کار با شماره 02632137 تماس حاصل فرمایید .
پاسخ
مشاوره جهت ثبت برند
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
سلام برای مشاوره تخصصی ثبت برند کارشناسان ما امروز با شما تماس میگیرند
پاسخ
ممنون از اینکه در حوزه ثبت برند با ارائه این مقاله شفایت رو برای افرادی که میخواهند برند ثبت کنند انجام دادید. با ارزوی موفقیت در کل کارهایتان.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
با سلام موسسه ایلیا از شما برای قدردانی بی نظیرتان سپاس گذار است. امید است تا بتوانیم با قرار دادن مطلب ارزنده بر روی سایت جهت سهولت و تسریع امور شما عزیزان گام های موثری را برداریم.
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید