لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

هزینه ثبت برند 🥇【هزینه ثبت برند چقدر است✔️】


برای آن که برندی به ثبت برسد باید هزینه هایی پرداخت شود. هزینه های ثبت برند بر حسب حقیقی و حقوقی بودن متفاوت می باشد شایان ذکر است که علاوه بر هزینه های واریزی هزینه چاپ دو روزنامه رسمی هم باید پرداخت شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه ثبت برند می توانید دکمه مشاوره آنی رایگان را کلیک کنید تا مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا با شما تماس بگیرند هم چنین می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و 26655119-021 تماس حاصل نمایید

هزینه ثبت شرکت و برند

هزینه ثبت شرکت به نوع شرکتی که انتخاب می کنید بستگی دارد مثلا شرکتهای سهامی چون دارای پیچیدگی های اداری می باشند طبیعتا هزینه ثبتی آن هم بیشتر از شرکت با مسئولیت که پیچیدگی های کمتری دارد می باشد.همان طور که در مطالب بالا هم اشاره نمودیم هزینه ثبت برند هم متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. 

هزینه ثبت برند چقدر است؟

 1. اقلام هزینه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) به ازاء یك طبقه
 2. شخص حقیقی: ۲۰۰.۰۰۰
 3. شخص حقوقی: ۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: هر طبقه اضافی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۲۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۴۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء یك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۱.۲۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: حق ثبت هر طبقه اضافی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۱۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۳ـ حق ثبت تمدیددوره های ده ساله (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی ـ شخص حقوقی: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزینه: ۴ـ جریمه تاخیر در تمدید (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی ـ شخص حقوقی: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزینه: ۵ ـ هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره برداری یا اعراض (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 1. شخص حقیقی: ۱۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازاء یك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 1. شخص حقیقی: ۱۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: حق ثبت اجازه بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازای هر طبقه اضافی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۸ ـ هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهر ه برداری (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۰ـ حق ثبت تغییرات (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (غیر از انتقال مالكیت و اجازه بهره برداری)

 1. شخص حقیقی: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۱ـ هزینه صدور گواهی المثنی (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۱۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۲ـ هزینه رونوشت مصدق (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۵۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۳ـ هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی نامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۱۵.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۳۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۴ـ هزینه رسیدگی به اعتراض به رد (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۵۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۵ـ هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۱.۵۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۶ـ ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۳.۰۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۴.۵۰۰.۰۰۰

اقلام هزینه: ۱۷ـ هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقیقی: ۲۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقی: ۴۰۰.۰۰۰

 

هزینه ثبت لوگو

هزینه ثبت لوگو به اینکه شخص متقاضی حقیقی است یا حقوقی بستگی دارد و شیوه هر کدام یک از اشخاص درخواست کننده می تواند با یکدیگر تفاوت داشته باشد.برای هر شخصی این امکان وجود دارد که مدارک دریافتی متفاوت باشد و به منظور شیوه کاری که سپری می شود هزینه های دریافتی هم با یکدیگر متمایز باشد.

هزینه ثبت علامت تجاری

هزینه ثبت علامت تجاری بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد. علاوه بر هزینه های واریزی ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه روزنامه رسمی برند و علامت تجاری بالای دویست و پنجاه هزار تومان می باشد.در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری و برند

 جهت دریافت اطلاعات کامل در خصوص مدارک به مقاله  مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری مراجعه نمایید 

توجه: چنانچه در تصویرعلامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت، کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه کارت بازرگانی لزومی ندارد.

هزینه ثبت برند در تهران

هزینه ثبت شرکت به نوع شرکتی که انتخاب می کنید بستگی دارد مثلا شرکتهای سهامی چون دارای پیچیدگی های اداری می باشند طبیعتا هزینه ثبتی آن هم بیشتر از شرکت با مسئولیت که پیچیدگی های کمتری دارد می باشد.همان طور که در مطالب بالا هم اشاره نمودیم هزینه ثبت برند هم متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.برای کسب اطلاع دقیق درباره ثبت شرکت با ما در تماس باشید .

هزینه ثبت برند در ایران

هزینه ثبت برند در ایران متناسب با حقیقی یاحقوقی بودن شخص مشخص می شودعلاوه بر هزینه های واریزی، هر برندی باید دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز به ثبت برساند که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت.
 

 

قیمت ثبت برند

جهت اطلاع متقاضیان ثبت برند و علامت تجاری باید خدمت شما عرض کنم که قیمت ثبت برند همانند دیگر خدمات ثبت شرکتها در هر مجموعه و موسسه حقوقی دارای بخش ها و قسمت های مختلف می باشد. با توجه به نوع کالا و خدماتی که شما ارائه می کنید یا می فروشید باید برند خود را به ثبت برسانید. الزاما برای همه کسب و کار هایی که تعدد فروشندگان و یا ارائه دهندگان زیاد باشد معمولا احتمال سوء استفاده از یک نام خاص زیاد می شود که شاید برای افرادی که با آن نام کار می کنند خیلی جالب نباشد.
البته در این قسمت بیشتر به هزینه ثبت می پردازیم و اهمیت ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در مقالات دیگر عنوان کرده ایم.
در واقع هزینه برند شامل دو بخش اساسی می شود. یک قسمت آن حق الزحمه موسسه ثبتی می باشد که بصورت توافقی می باشد و توسط کارشناس موسسه ثبت و متقاضی با بحث و گفتگو به یک مبلغ به توافق خواهند رسید . گفتنی است که این مبلغ هرچند توافقی است ولی از عرف نباید خارج باشد و با نوع ارائه خدمات همخوانی داشته باشد. لازم به ذکر است که نرخ هزینه برند و علامت در مجتمع ثبت برند ایلیا طبق جدول هزینه های اداره مالکیت صنعتی می باشد.

هزینه خرید برند و علامت تجاری

مدیران بنا به انگیزه‌های مختلفی از جمله هم‌افزایی در راستای افزایش ثروت صاحبان سهام، ملاحظات مالیاتی و متنوع‌سازی تصمیم به استراتژی تصاحب و ادغام شرکت‌ها می‌نمایند. شرکتی که تصمیم به خرید دارایی و یا بنگاه دیگری می‌گیرد، باید قیمت واقعی و ارزش اقزوده اقتصادی آتی آن را محاسبه نماید. از اینرو کارشناسان این حوزه از خدمات مرکز، وظیفه ارزیابی و صحت سنجی قیمت ارائه شده به همراه ارزش اقتصادی را برعهده دارند.

مراحل نقل و انتقال علامت تجاری خریداری شده
 1. استعلام دفترخانه اسنادرسمی از اداره ثبت علائم تجاری جهت بلامانع بودن و صحت نام تجاری مورد نظر
 2. امضای صلحنامه انتقال قطعی نام تجاری در دفترخانه اسناد رسمی
 3. چاپ آگهی نقل وانتقال در روزنامه رسمی کشور

نحوه دریافت و پرداخت وجوه و هزینه های نقل و انتقال برند و علامت تجاری

 1. ابتدا ۱۰% قرارداد بعنوان پیش پرداخت جهت انعقاد قرارداد و دریافت استعلام
 2. مابقی مبلغ در دفتر اسناد رسمی هنگام امضای سند نقل و انتقال

برند و علائم تجاری هزینه است یا سرمایه؟

اغلب ما تصور می‌کنیم برندسازی هزینه است و برند هزینه ساز. در واقع به دلیل داشتن رویکرد حسابداری تصور می‌کنیم که برند آیتمی از هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت است که هزینه‌کرد آن حد و مرزی ندارد. برداشت رایج این است که به هر میزان درباره برندسازی هزینه آنی و لحظه‌ای کنیم، اما درآمد آن به آنی و فوری نیست و باید در انتظار آینده ماند. واقعیت این است که برند در ادبیات برند، هزینه نیست، بلکه سرمایه است. ما از لفظ سرمایه برند استفاده می‌کنیم، چون برند ارزش‌گذاری می‌شود، برند به فروش می‌رسد.
در معنای واقعی کلمه، برند دارایی سرمایه‌ای است. منتها دارایی سرمایه نا مشهود است که متاسفانه در خیلی از ترازنامه‌ها درج نمی‌شود. اما همین دارایی سرمایه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری دوباره است. برند همانند دارایی‌های سرمایه‌ای دچار استهلاک می‌شود و از ارزش آن سالانه درصدی کاسته می‌شود، مگر آنکه دوباره سرمایه‌گذاری شود تا ارزش آن افزایش یابد.
برند دارای نرخ بازگشت است و درصد قابل‌توجهی از فروش شرکت مدیون برندسازی است، بنابراین برندسازی هزینه نیست، بلکه دارایی‌های استراتژیک شرکت است. تجربه شرکت‌های کوچک با سابقه بیش از ۱۵۰ سال نشان می‌دهد آنها هیچ‌گاه برندسازی را مترداف با هزینه‌سازی ندانسته‌اند.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

استعلام علامت تجاری

استعلام علامت تجاری - یکی از مهمترین کارها قبل از ثبت علامت تجاری ، استعلام علامت تجاری می باشد. در این مقاله به بررسی نحوه استعلام قبل از ثبت خواهیم پرداخت.

اظهارنامه ثبت علامت تجاری

مراحل هزینه اظهارنامه ثبت علامت تجاری ، ثبت اظهارنامه علامت ، نمونه اظهارنامه ثبت علائم تجاری و مدارک مورد نیاز

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری)

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری) - قانون ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده - طبق مواد 44 و 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 141 به بعد آئین نامه اجرایی آن، مالک علامت ثبت شده می تواند اجازه بهره برداری از علامت خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است

جدول طبقه بندی کالا - علامت تجاری در جدول

توضیحات کامل و جامع درباره جدول طبقه بندی کالا و علامت تجاری در جدول و نشان تجاری در جدول

ثبت علامت تجاری فوری و سریع

ثبت علامت تجاری فوری وسریع - مراحل ثبت علامت در ثبت ایلیا با کمترین هزینه و با کمترین زمان ثبت می گردد.جهت ثبت سریع علامت تجاری با ایلیا همراه باشید.

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از علامت و برند تجاری(لیسانس)

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از موضوعات علامت( لیسانس) - اجازه بهره برداری(لیسانس) از موضوعات یک علامت ممکن است انحصاری یا غیرانحصاری باشد. به طور مثال شرکت ژاپنی سونی که انواع لوازم الکترونیکی تولید و به جهان عرضه می کند ، ممکن است امتیاز تمامی یا قسمتی از تولیدات خود را به یک یا چند شرکت

ثبت برند

توضیحات کامل درباره شرایط و مدارک به همراه مراحل و هزینه های ثبتی مربوط ثبت برند

ثبت علامت تجاری 【 مشاوره رایگان✔️】

مراحل ، شرایط و مدارک ثبت علامت تجاری و برند در کم ترین زمان با مشاوره رایگان در مجتمع حقوقی ایلیا .

علامت و برند تجاری ممنوع

علامت و برند و علائم تجاری ممنوع - چنانچه علامت خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد موازین شرعی را قانون مشخص نکرده است لذا ممکن است در عمل مشکلاتی به علت این ابهام به وجود آید. در ضمن آیا موازین شرعی با اخلاق حسنه و نظم عمومی در حال حاضر که شرع و قانون در ردیف یکدیگرند تفاوت دارد؟

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
نيك سرشت
با سلاممن يك شركت توليدي خريداري كردم وتمامي مدارك رو به اسم شركت خودم تغيير دادم به جز برند محصول كه شامل دو برند هست و فعال ولي متاسفانه تمديد ده ساله انجام نشده و حدود ٣ سال از تمديد گذشته ميخواستم بدونم بعد از گذشت ٣ سال از تمديد نكردن هنوز ميشه تمديد كرد و تغيير مالكيت دادبا تشكر
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
سلام ، وقتتون بخیر باشه . ببینید برند بعد از به ثبت رسیدن به مدت ده سال اعتبار داره و شما موظف هستید ده سال یکبار برند رو تمدید کنید ، چیزی تحت عنوان تمدید سالانه یا تمدید بعد از سه سال وجود نداره .شما میتوانید برای کسب اطلاعات در این حوزه با شماره تماسهای موجود در سایت تماس حاصل فرمایید .
پاسخ
بهنام
سلام ، در مورد ثبت برند نیاز به راهنمایی دارم، ممنون
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت برند در اداره مالکیت صنعتی استان تهران انجام میشه ، 35-45 روز کاری زمان میبره تا این کار برای شما انجام بگیره و هزینه های اون بستگی به کالاهای انتخاب در زمان ثبت نام خواهد داشت
پاسخ
هادی شریعت منش
با سلاممتقاضی ثبت شرکت هستم.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
باسلام برای ثبت شرکت ابتدا باید از بین شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص متناسب با موضوع فعالیتتون یکی رو انتخاب کنین
پاسخ
محمود
باسلام سوالم اینه که عسل سیران یک برند ثبت شده است یا نه من قبلا درخواست این برندو کردم تایید شد حالا بعد گذشت چن ماه وتحمل هزینه جواب میدن تشابه اسمی داره.ممنون میشم جوابوبدونم مرسی
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
باسلام، در جهت بهتر انجام شدن روند کارتان نیاز به ابلاغیه رد نامتان می باشد. باتشکر
پاسخ
علی
هزینه‌ها به تومانه یا به ریال؟
پاسخ
لطفا علامت چشمک زن بالای صفحه سایت و بردارید و همینطور در این قسمت سایت مرتب تیک داره و بالا و پایین میپره
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
ممنونم مرسی حتما روی سایت اعلام میشه تا نظر بیشتری رو به خودش جلب کنه و شما راحت تر باشید
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
هزینه ها به تومن هستش
پاسخ
نجیب الله مجددی
جهت ثبت برندمزاحم شدم
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
با سلام برای ثبت برند باید در بتدا یک مجوز در زمینه فعالیت خود داشته باشید و یک نام رو انتخاب کنین تا بتوننین اقدام کنین
پاسخ
فرشته قاسمی
ببخشید منو دوتا از دوستام میخواییم ثبت برند انجام بدیم. هزینه ای که باید تو سامانه پرداخت کنيم چقدره. چون ما دانشجو هستیم خیلی از هزینه ها واقعا زیاده. ما میخواییم ببینیم هزینه واقعی چنده.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
سلام وقت شما بخیر . جهت دریافت اطلاعات تکمیلی،از قبیل زمان و هزینه اجرای کار با شماره 02632137 تماس حاصل فرمایید .
پاسخ
ایوب قربانی
مشاوره جهت ثبت برند
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
سلام برای مشاوره تخصصی ثبت برند کارشناسان ما امروز با شما تماس میگیرند
پاسخ
محمدی
ممنون از اینکه در حوزه ثبت برند با ارائه این مقاله شفایت رو برای افرادی که میخواهند برند ثبت کنند انجام دادید. با ارزوی موفقیت در کل کارهایتان.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
با سلام موسسه ایلیا از شما برای قدردانی بی نظیرتان سپاس گذار است. امید است تا بتوانیم با قرار دادن مطلب ارزنده بر روی سایت جهت سهولت و تسریع امور شما عزیزان گام های موثری را برداریم.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید