اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) به ازاء يك طبقه

شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰
شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰
شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديددوره هاي ده ساله (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۴ـ جريمه تاخير در تمديد (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی: ۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

شخص حقيقی: ۱۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی: ۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

شخص حقيقی: ۱۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی: ۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی: ۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی: ۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰ـ حق ثبت تغييرات (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

شخص حقيقی: ۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی: ۱۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی: ۵۰۰۰
شخص حقوقی: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهی نامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقی: ۱۵.۰۰۰
شخص حقوقی: ۳۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگی به اعتراض به رد (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰
شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه رسيدگی به اعتراض به تقاضای (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰
شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰
شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

 

 

هزینه ثبت برند چقدر است؟

 

هزینه ثبت لوگو

هزینه ثبت لوگو به اینکه شخص متقاضی حقیقی است یا حقوقی بستگی دارد و شیوه هر کدام یک از اشخاص درخواست کننده می تواند با یکدیگر تفاوت داشته باشد.برای هر شخصی این امکان وجود دارد که مدارک دریافتی متفاوت باشد و به منظور شیوه کاری که سپری می شود هزینه های دریافتی هم با یکدیگر متمایز باشد.

 

هزینه ثبت علامت تجاری

هزینه ثبت علامت تجاری بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد. علاوه بر هزینه های واریزی ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه روزنامه رسمی برند و علامت تجاری بالای دویست و پنجاه هزار تومان می باشد.در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

 

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری و برند

شخص حقیقی:

 • تصویرشناسنامه
 • تصویرکارت ملی
 • تصویر کارت بازرگانی(در صورتی که ثبت برند لاتین هم داشته باشید)
 • کپی از مجوز مربوط به حوزه فعالیت (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

 

شخص حقوقی:

 • کپی از شناسنامه
 • کپی از کارت ملی
 • کپی از روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال سپری شده باشد)
 • کپی جواز فعالیت تحت علامت تجاری (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
 • کارت بازرگانی (در صورتی که علامت تجاری به شکل لاتین هم به ثبت برسد)

 

توجه: چنانچه در تصویرعلامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت، کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه کارت بازرگانی لزومی ندارد.

هزینه ثبت شرکت و برند

هزینه ثبت شرکت به نوع شرکتی که انتخاب می کنید بستگی دارد مثلا شرکتهای سهامی چون دارای پیچیدگی های اداری می باشند طبیعتا هزینه ثبتی آن هم بیشتر از شرکت با مسئولیت که پیچیدگی های کمتری دارد می باشد.همان طور که در مطالب بالا هم اشاره نمودیم هزینه ثبت برند هم متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.برای کسب اطلاع دقیق درباره هزینه ثبت شرکت و برند،هزینه های ثبت برند و هزینه ثبت برند در تهران با ثبت شرکت ایلیا تماس یگیرید.

مزایای ثبت برند

 • ثبت برند،ضمانت می کند که مشتریان قادر می باشند محصولات را از یکدیگر تشخیص بدهند و تفکیک کنند.
 • ثبت برند،وسیله بازاریابی و پایه و اساس شهرت و وجهه شرکت ها می باشند.
 • ثبت برند،شرکت ها را توانمند می نماید تا بتوانند محصولاتشان را از یکدیگر متفاوت کنند.
 • ثبت برند،جز الزامی و ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی می باشد.
 • این امکان وجود دارد که ثبت برند سرمایه و دارایی کسب و کار باشد.
 • وقتی برندی ثبت می شود اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منشا مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
 • ثبت برند،شرکتها را تشویق می نماید تا در حفظ و بهتر شدن کیفیت محصولات سرمایه گذاری نمایند.
 • این امکان وجود دارد که ثبت برند جهت اخذ وام سودمند باشد.