لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه


نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

نام شرکت: ...................................................................... شماره ثبت شرکت: ....................................................................... سرمایه ثبت شده: ...............................................................
جلسه هیئت مدیره شرکت ............................................................................................ سهامی خاص ثبت شده به شماره ................................................................. در ساعت .................................................................... مورخ ........................................................... با حضور كلیه / اکثریت اعضا تشکیل گردید
الف) بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ............ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه ولایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ................................................................................................................................................ به مبلغ ...................................................................................... .................. ریال افزایش یافت.
ب) سرمایه شرکت مبلغ ........................................................................................................................ ریال منقسم به سهم
................................................................. ریالی با نام بی نام یا تواما که تمام پرداخت شده می باشد افزایش یافت.
........ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.ج) به خانم / آقای ............................................................................................................................. احدی از اعضای هیئت مدیره یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضای اعضای هیئت مدیره: رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه.

تذکرات در خصوص نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

١. دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیئت آن را امضا و به همراه صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۲. گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
٣. اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تأیید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۴. اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵. صورت جلسه هیئت مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یک ماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکت ها در اجرای ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود.
۶. صورت جلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضای اعضای هیئت مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت شود.
۷. لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضا رسیده و هیئت مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

بسمه تعالی
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

آگهی حق تقدم شرکت ....................................................................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ...................................................... به اطلاع کلیه سهامداران شرکت .......................................................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ..................................................... می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ..................................................... و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقر ر است سرمایه شرکت از مبلغ ............................................................. ریال به مبلغ ..................................................................... ریال منقسم به .............................................. سهم ....................................... ریالی بانام / بی نام با توام از طریق (مطالبات آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به ................................................... استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره ........................................................................... شرکت نزد بانک .................................................. شعبه ......................................................... واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران خیابان................................................... کوچه ...................................................... پلاک..................................................... کد پستی ................................................... تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقی مانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت................................

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام شرکت و برند در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص سریع

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص سریع همین حالا با مجتمع حقوقی ایلیا در ارتباط باشید.

انواع سهام در شرکتهای سهامی

سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هریک از آنها سهم می گویند، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آنها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. انواع سهام در شرکتهای سهامی : سهام با نام - سهام بی نام - سهام ممتازه

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص - تذکرات در خصوص نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه ١. دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیئت آن را امضا و به همراه

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص✔️

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص و با پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده که باید توسط اشخاص متخصص انجام پذیرد .

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص 🥇

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه،نمونه پر شده اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و روش افزایش سرمایه شرکت به صورت قانونی

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

توضیحات کامل درباره ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید