لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود


کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله می خواهیم اطلاعات جامعی درباره کاهش سرمایه شرکت که یکی از عوامل ثبت تغییرات به شمار می رود ارائه دهیم. برای انجام ثبت تغییرات از نوع کاهش سرمایه ابتدا بایستی اطلاعاتی در زمینه کاهش سرمایه داشته باشید. پس با ما در ادامه مقاله همراه باشید. کاهش سرمایه به فرآیند کاهش حقوق صاحبان سرمایه که به وسیله لغو سهام یا بازخرید سهام رخ می دهد گفته می شود. کاهش سرمایه در شرکت ها به دلایل متعددی رخ می دهد مانند: افزایش ارزش سهام شرکت و یا ایجاد ساختار سرمایه ای که موثرتر از قبلی باشد. پس از کاهش سرمایه، از مقدار عددی سهام شرکت کاسته شده اما ارزش بازاری سرمایه شرکت کاهش پیدا نمی کند بلکه سرمایه در گردش  یا مقدار عددی سهام قابل معامله کاهش پیدا می کند. در چه صورت کاهش سرمایه رخ می دهد؟ زمانی که بخواهند سود عملیاتی شرکت را کاهش داده و یا هنگامی که زیان مالی به شرکت وارد شده باشد و شرکت توانایی جبران آن را در آینده نداشته باشد. در بعضی از کاهش سرمایه ها، در ازای لغو سهام به سهامدار پول نقد داده می شود. ولی در اکثر کاهش سرمایه ها تغییر جزئی در حقوق صاحبان سرمایه ایجاد می شود
 

نمونه صورت جلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت: .....................................................................

شماره ثبت.......................................................................................

سرمایه ثبت شده: ............................................................. ریال
در تاریخ ............................................... ساعت ..................................

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا/ اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکا میزان سهم الشرکه

1 خانم / آقای ............................................ دارای .......................................................... ریال سهم الشرکه

۲ خانم / آقای .............................................. دارای ......................................................... ریال سهم الشرکه

3 خانم / آقای .......................................... دارای .......................................................... ریال سهم الشرکه

۴ خانم / آقای .............................................. دارای .......................................................... ریال سهم الشرکه

با توجه به وضعیت شرکت (علل کاهش قید شود)
خانم / آقای ...........................................................

با دریافت ......................................................... ریال

از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ...................................................... ریال کاهش داد.

خانم / آقای .............................................................

با دریافت ........................................................ ریال

از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ........................................................... ریال کاهش داد.
خانم / آقای .......................................................... با دریافت ....................................................... ریال

از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان....................................................... ریال کاهش داد.
خانم / آقای ............... با دریافت .............. ریال

از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان................ ریال کاهش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ ....................................................... ریال به .......................................................... ریال کاهش یافت.

در نتیجه ماده .......................................................... اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.
کلیه شرکا به خانم / آقای ..........................................................

احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.


١. خانم / آقای ........................................................... امضا

۲. خانم / آقای ....................................................................................... امضا

3. خانم / آقای ................................................................................................... امضا

4. خانم / آقای .......................................................................................... امضا

نکات مهم در خصوص نمونه صورت جلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود

 1.  در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
 2. شر کا اصالتا یا وکالت با ولایتأ نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالت امضا می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
 3. در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیئت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیئت نظار نوشته شده و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند.
 4. تمام شرکا ذیل صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.
 5. .. صورت جلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
 6. صورت جلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

مدارک صورت جلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه

1- ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

شماره تماس ثبت ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

صورتجلسه کاهش سرمایه مسئولیت محدود

برای بررسی و نگارش صورتجلسه کاهش سرمایه با کارشناسان ثبت ایلیا در تماس باشید مشاوران ثبتی ایلیا با داشتن اطلاعات کافی در خصوص صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت مسئولیت محدود شما را در تهیه و تدوین و البته ارسال آن به اداره ثبت شرکت ها یاری خواهند نمود .

کاهش و افزایش سرمایه شرکت

هنگام آغاز یک فعالیت تجاری بایستی از ابتدای کار ، برای کسب و کار خود سرمایه ای به عنوان سرمایه اولیه اختصاص دهید. سرمایه بخشی از حقوق صاحبان سهام است که مطابق با قانون تجارت باید هنگام ثبت شرکت به عنوان ” سرمایه ” در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.

همان طور که در مقاله ” افزایش سرمایه ” گفتیم ، سرمایه شرکت می تواند هم به صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد. در کشور ما واحدی که با آن سرمایه نقدی ارزیابی می شود ، همان پول رایج کشورمان یعنی ريال است. اگر شرکت از نوع سهامی باشد، واحد ارزش سرمایه آن شرکت ” سهام ” است و اگر شرکت با مسئولیت محدود باشد واحد ارزش سرمایه و مالکیت شرکت ” سهم الشرکه ” خواهد بود.

تعیین کردن میزان سرمایه اولیه و تصویب آن در زمان ثبت شرکت در صلاحیت مجمع عمومی موسس است.

واضح است که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران ، مدیران نمی توانند شرایط مالی و سود و زیان شرکت را در بازه زمانی بلند مدت پیش بینی کنند. بنابراین در مدت فعالیت شرکت ، متناسب با سود یا زیان شرکت به سرمایه شرکت افزوده و یا از آن کاسته می شود.

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش سرمایه و کاهش سرمایه در دوره فعالیت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده بنا به دلایلی با حضور تمام سهامداران تشکیل نشود، بایستی در دو نوبت آگهی دعوت انجام شود.

در نوبت اول باید بیش از نیمی از سهامدارانِ دارای حق رای حضور داشته باشند و در نوبت دوم بیش از یک سوم سهامداران حاضر باشند تا بتوان گفت که جلسه به حد نصاب قانونی رسیده است و در نهایت تصمیمات این مجمع با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

1.ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2.ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
3.اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها(سازمان امور مالیاتی کشور)الزامی است.
4.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته نیز ارائه خواهد شد.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.امضای صورتجلسه توسط کلیه شرکاء اعم از شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
5.در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
6.اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند،اعضای جدید انتخاب کنند،بایستی در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام کنند.
7.شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با حضور در اداره ثبت شرکت ها ذیل دفاتر ثبت را امضا کنند.
8.به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تدوین و ثبت صورتجلسات تغييرات شرکتهای با مسئوليت محدود - ایجاد تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از مفاد آن -ارگان تصمیم گیرنده درشركت مح

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود - در تاریخ ........................... ساعت ................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود - بدینوسیله از کلیه شرکا/ سهامداران محترم شرکت.................................................. سهامی خاص / مسئولیت محدود به شماره ثبت . ........................................................ دعوت به عمل می اید تا در جلسه ...............

روش انحلال (منحل کردن ✔️) شرکت با مسئولیت محدود به همراه هزینه و مدت زمان

🥇ساده ترین روش انحلال شرکت با سریع ترین زمان ممکن به همراه مدارک و شرایط منحل کردن شرکت با مسئولیت محدود .

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود می تواند همراه با انتقال سهم کاهش یا افزایش سرمایه باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مجتمع ایلیا تماس بگیرید.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود فوری و سریع

جهت ثبت تغییرات شرکت بصورت فوری و سریع می توانید پس از اجماع آرا در رابطه با تغییر درخواستی با مراجعه به ثبت ایلیا مبادرت به ثبت سریع تغییرات شرکت نمایید

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود تضامنی، نسبی) در تاریخ ............................................... ساعت .................................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا/ اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی، نسبی - ریال در تاریخ ......................... ساعت ................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد. نام

ثبت تغییرات شرکت محدود

توضیحاتی در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدوددر راستای ارائه صورتجلسه به اداره ثبت در مجتمع حقوقی ثبت ایلیا بصورت کاملا تخصصی انجام می پذیرد.

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدودتضامنی، نسبی) ریال در تاریخ .......................... ساعت ................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا………میزان سهم الشرکه

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید