درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه صورتجلسه تغییر محل ( صورتجلسه تغییر آدرس ✔️ ) در شرکت مسئولیت محدود

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


منظور از آدرس شرکت محلی می باشد که تحت عنوان نشانی اصلی و معتبر محسوب می شود. بعد از آنکه شرکتی را به ثبت رساندید در هر زمانی می توانید جهت تغییر آدرس شرکت خود اقدام کنید. در همه شرکتها وموسسه های غیر تجاری تغییر آدرس به وسیله سهامداران و یا شرکا تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ...........................................................................................

شماره ثبت ...........................................................................................

سرمایه ثبت شده ........................................... ریال

در تاریخ ................................................................

ساعت ......................................................................

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا/ اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم الشرکه .

. 1خانم / آقای ........................................ دارای ..................................... به ریال سهم الشرکه

۲. خانم / آقای .......................................... دارای .......................................... ریال سهم الشرکه

3. خانم / آقای .............................................. دارای.......................................... ریال سهم الشرکه

۴. خانم / آقای ..................................... دارای ................................... ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی) تهران ...............................

خیابان............................. .................................... کوچه......................................................................

پلاک ................................................... کدپستی ..................................................

تلفن ..........................................................

به آدرس جدید

): تهران ........................................................... خیابان ............................................................................ کوچه

......................................................................... پلاک..................................................... کدپستی

............................................. تلفن.................................................

انتقال یافت در نتیجه ماده .................................................................... اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای .................................................................. احدی از شرکت (یا مدیر عامل در صورتی که از بین شرکا باشد)

یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

١. خانم / آقای......................................... امضا

2 خانم / آقای....................................................... امضا

3خانم / آقای ......................................................................... امضا

4.خانم/اقای............................................امضا

نکته های مهم درباره تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 • چنانچه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده است رعایت نمودن دعوت شرکت بر اساس اساسنامه و یا قانون تجارت با ارائه مستندات آن الزامی است.
 • چنانچه تعداد شرکای شرکت از 12 نفر بیشتر است انتخاب نمودن هیات نظار الزامی است.
 • به امضا رساندن ذیل همه صفحه های صورتجلسه الزامی است.
 • صورتجلسه باید یکماه بعد از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
 • چنانچه مطابق اساسنامه، اختیار تغییر محل از وظایف هیات مدیره است صورتجلسه باید با استفاده از نمونه تهیه و تنظیم شده و به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود چگونه صورت می گیرد؟

 • برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل، صورتجلسه تنظیم و ذیل همه صفحه های آن به وسیله همه شرکا همراه با ذکر میزان سهم الشرکه خود به امضا برسد.
 • چنانچه تعداد شرکا 12 نفر است باید هیات نظار انتخاب شود و ذیل آن را به امضا برسانند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود

 • ارائه صورتجلسه تغییر آدرس شرکتی که تنظیم شده است و ذیل آن را همه سهامداران و اعضای هیات مدیره به امضا رسانیده اند.
 • ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت.
 • ارائه همه مدارک ثبتی شرکت.
 • ارائه همه مدارک تغییرات شرکت در صورتی که تغییراتی وجود داشته باشد.
 • ارائه فتوکپی مدارک شناسایی همه اعضای شرکت از قبیل سهامداران و هیات مدیره شرکت.
 • ارائه فتوکپی روزنامه تاسیس شرکت
 • ارائه فتوکپی آگهی تاسیس شرکت.
 • ارائه آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورتی که وجود دارد.

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 1. برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده با حضور همه و یا اکثریت سهامداران شرکت تشکیل شود سپس باید مدارک ذیل را سپری کنید:
 2. صورتجلسه تغییر آدرس را تنظیم کنید.
 3. همه صفحه های صورتجلسه را به وسیله حاضران در جلسه به امضا برسانید.
 4. صورتجلسه تغییر آدرس را در سامانه ثبت شرکتها ثبت و تاییدیه را دریافت کنید.
 5. مدارک و تاییدیه را به به وسیله باجه های پستی منتخب به اداره ثبت شرکتها ارسال کنید.
 6. پیش نویس آگهی تغییر آدرس را اخذ نمایید.
 7. آگهی تغییر آدرس در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید