جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود ✔️

صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود

برای ایجاد تغییرات در شرکت های با مسئولیت محدود باید صورتجلسات را تنظیم کنید از این رو اگر تصمیم به تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود دارید متن زیر راهنمای تخصصی شما با ارائه یک نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود خواهد بود. هم چنین می توانید برای این امر از تخصص کارشناسان و وکلای مجتمع حقوقی ایلیا بهره ببرید.

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

یکی از راه های آسان و پرکاربرد برای تامین سرمایه در شرکت، افزایش سرمایه در شرکت مسئولیت محدود خواهد بود.

یک شرکت برای فعالیت حرفه ای خود باید اقدامات لازم برای افزایش سرمایه را انجام دهد تا بدین وسیله خود را در راه رقابت با دیگر رقیبان اقتصادی ترقی دهد.

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت برسد.

در بعضی از مواقع و در شرایط مختلف اقتصادی موسسین شرکت ها اقدام به بهبود و افزایش ساختارهای مالی و هم چنین سرمایه شرکت خواهند کرد. در زمانی که یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار کند.

باید تعداد سهام الشرکه جدیدی را به افراد به فروش برساند و از این طریق اقدام به افزایش سرمایه کنند. قابل ذکر است که سهم الشرکه در شرکت قابل انتقال به غیر نبوده ولی در صورت تصمیم سه ربع از شرکا مبنی بر انتقال سهام قابل انتقال خواهد بود.

سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود قابل انتقال به اعضای شرکت خواهد بود.

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت: ………….. شماره ثبت……….

سرمایه ثبت شده: ………………………………………………… ریال در تاریخ ……………………. ساعت …………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم الشرکه .

1. خانم / آقای …………………………….. دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۲. خانم / آقای …………………………… دارای……………………………. ریال سهم الشرکه

٣. خانم / آقای ……………………………. دارای………………………………. ریال سهم الشرکه

۴. خانم / آقای ……………………………. دارای…………………………… ریال سهم الشرکه
پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:
ا- خانم / آقای ……………………………………. فرزند ………………………………………….. متولد …………………. شماره شناسنامه ………………………………………………… صادره از ……………… به آدرس …………………………………………………………………………………………….. با پرداخت …………………………………………………………. ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد.

2-خانم / آقای ………………………………………………………………………………….. فرزند…………………………. متولد ………………… شماره شناسنامه ……………………………… صادره از ………………………………. به آدرس ………………………..با پرداخت………………………….. ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد.مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.

سرمایه شرکت از مبلغ ………………………………. ریال به ……………………………… ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ………………………….. اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ……………………………………………… احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ……………………………………………..

خانم / آقای …………………………………………………..

خانم / آقای ………………………………………………….

امضا……………………………………

صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود

مدارک لازم برای نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

 • فتوکپی شناسنامه شرکا جدید همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل شود.
 • در صورتی که آورده شرکای جدید غیر نقدی باشد طی صورت جلسه ای آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضای کلیه شرکا برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.
 • در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شر کا وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
 • شر کا اصالتا یا وکالت یا ولایتا نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالت امضا می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
 • در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیئت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیئت نظار نوشته شود و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند.
 • تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.
 • صورت جلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکا
 • ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء
 • ارائه برگ نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
 • درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 • در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
 • درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح
 • صورت جلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

قانون تجارت و تغییر سرمایه شرکت مسئولیت محدود

درباره تغییر سرمایه و یا افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران مطالب خاصی ذکر نشده است. می توان گفت که برای تغییر در سرمایه باید اکثریت عددی و سرمایه ای در جلسه حضور داشته باشند.

همواره باید به این نکته توجه داشته باشید که برای کسب کردن اعتماد اکثریت جلسه شریکی قادر نمی باشد شریک دیگری را مجبور به زیاد نمودن سهم الشرکه، حضور و یا هر کار اجبار دیگری نماید.

بعد از آنکه سرمایه افزایش یافت مدیرعامل به اخذ مبلغ افزایش یافته اقرار می کند و دیگری نیازی به ارائه فیش واریزی بانکی نمی باشد.

صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق‌العاده به اجتماع اعضای هیئت مدیره و سهامداران اصلی یک شرکت، که دارای اختیارات ویژه و خاصی می‌باشند، اطلاق می‌گردد، که با هدفی خاص مانند تغییر اساسنامه یا انحلال شرکت انجام شده باشد.

شرکاء شرکت با مسوولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند. بیشترین تغییراتی که می تواند در شرکت با مسئولیت محدود صورت بگیرد به شرح ذیل می باشد:

 • تغییر نام شرکت.
 • تغییر محل شرکت.
 •  تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت.
 • نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء.
 • افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید.
 • کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک.
 • کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک.
 •  انحلال شرکت.
 • تاسیس شعب شرکت.

نحوه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

شیوه عادی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود این می باشد که در قبال سهمی که هر شرکت جدید یا قدیم اخذ می نماید مبلغ پول و یا یک مال از او اخذ می گردد.

شیوه دیگر ان می باشد که شرکای قبلی به همراه آراء تصمیم می گیرند مبلغی از سود شرکت را به جزء ذخیره قانونی به افزایش ذسرمایه اختصاص بدهندو در مقال این افزایش به شرکای سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.

افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود با اکثریت آرای شرکا موثر نیست، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است.

البته همان طور که گفتیم افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.

شرایط افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

در همه اساسنامه های شرکت های گوناگون، به میزان و مبلغ سرمایه به صورت دقیقی اشاره می گردد که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه قبل از زمان مقرر انحصارا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها