لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه ( مجمع فوق العاده ✔️ ) شرکت مسئولیت محدود


یکی از راه های آسان و پرکاربرد برای تامین سرمایه در شرکت ، افزایش سرمایه در شرکت خواهد بود . یک شرکت برای فعالیت حرفه ای خود باید اقدامات لازم برای افزایش سرمایه را انجام دهد تا بدین وسیله خود را در راه رقابت با دیگر رقیبان اقتصادی ترقی دهد . در بعضی از مواقع و در شرایط مختلف اقتصادی موسسین شرکت ها اقدام به بهبود و افزایش ساختارهای مالی و هم چنین سرمایه شرکت خواهند کرد .

در زمانی که یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار کند . باید تعداد سهام الشرکه جدیدی را به افراد به فروش برساند و از این طریق اقدام به افزایش سرمایه کنند . قابل ذکر است که سهم الشرکه در شرکت قابل انتقال به غیر نبوده ولی در صورت تصمیم سه ربع از شرکا مبنی بر انتقال سهام قابل انتقال خواهد بود. سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود قابل انتقال به اعضای شرکت خواهد بود .

جهت تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه می توانید با مجتمع ایلیا در ارتباط بوده و با کارشناسان حقوقی این مجتمع جهت انجام امور حقوقی و ثبتی شرکت خود مشاوره رایگان انجام دهید .

هم چنین برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توانید به مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه کنید 

 

افزایش

 

 نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت: .......................................................................... شماره ثبت...

سرمایه ثبت شده: ......................................................... ریال در تاریخ ......................... ساعت ................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم الشرکه .

1. خانم / آقای ................................... دارای ................................. ریال سهم الشرکه

۲. خانم / آقای ................................. دارای.................................. ریال سهم الشرکه

٣. خانم / آقای .................................. دارای..................................... ریال سهم الشرکه

۴. خانم / آقای .................................. دارای................................. ریال سهم الشرکه
پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:
ا- خانم / آقای ........................................... فرزند .................................................. متولد ...................... شماره شناسنامه ......................................................... صادره از .................. به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ................................................................... ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد.

2-خانم / آقای ............................................................................................... فرزند....................................................... متولد ..................... شماره شناسنامه ........................................................ صادره از ................................................
به آدرس .............................با پرداخت.......................................................................... ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد.مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.
سرمایه شرکت از مبلغ ..................................... ریال به .................................... ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ................................ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ...................................................... احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

. 1خانم / آقای .....................................................

٢. خانم / آقای ..................................................................

3. خانم / آقای .......................................................................................

امضا..........................................

 

صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

در قسمت بالای صفحه شما نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود را مشاهده نمودید جهت نگارش این صورتجلسه و اطلاع از نحوه نگارش صورتجلسه با مشاورین ثبت ایلیا در تماس باشید .

نکاتی که باید  برای تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود انجام داد چیست ؟

یک نکته را باید در نظر داشته باشید زمانی افزایش سرمایه با ورود شریک امکان پذیر است که شما از قبل یک ص.رتجلسه ورود شریک تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها ارسال کرده باشید زیرا ابتدا باید عضو شرکت باشد و بعد بتوان سرمایه وارد شرکت کرد پس ما در هنگام ازافزایش سرمایه با ورود شریک باید دو صورتجلسه تنظیم کنیم یکی ورود شریک جدید و دیگری افزایش سرمایه کلی شرکت.

برای تنظیم صورتجلسه ابتدا مشخص کردن سهام کل شرکت مسئولیت محدود سپس  میزان سهم هر یک از اعضای شرکت و سهامی که قرار است با ورود شریک به شرکت اضافه شود سپس سمت هریک از اعضا به همراه سهامشان و سمت شخصی که قرار است وارد شرکت شود و با خودش سهم وارد شرکت کند در پایان صورتجلسه بر مبنای میزان سرمایه وارد شده به شرکت و شخصی است که به تازگی تازگی وارد شرکت شده است .

باید بدانید برای تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود مدارک شناسایی تمامی اعضا قبلی و شخصی که به تازگی میخواهد وارد شرکت شود ، روزنامه رسمی شرکت و کلیه روزنامه تغییرات شرکت ( درصورتی که قبلا در شرکت تغییرات صورت گرفته است )

مدارک لازم برای ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

 1. فتوکپی شناسنامه شرکا جدید همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل شود.
 2. در صورتی که آورده شرکای جدید غیر نقدی باشد طی صورت جلسه ای آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضای کلیه شرکا برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.
 3. در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شر کا وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
 4. شر کا اصالتا یا وکالت يا ولايتا نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالت امضا می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
 5. در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیئت نظار مرکب از سه نفرالزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیئت نظار نوشته شود و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند.
 6. تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.
 7. صورت جلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
 8. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکا
 9. ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء
 10. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 11. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 12. در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
 13. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح
 14. صورت جلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود

قانون تجارت و تغییر سرمایه شرکت مسئولیت محدود

در قانون تجارت ایران در مورد تغییر سرمایه یا افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود مطلب خاصی ذکر نشده است و از آنجایی که تغییر در سرمایه و یا افزایش سرمایه از مواردی است که در اساسنامه بیان و ذکر شده است باید این مورد رعایت شود که هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد (ماده ۱۱۱ قانون تجارت) در نتیجه می توان گفت که برای تغییر در سرمایه یا افزایش سرمایه باید اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای در جلسه حاضر باشند. باید به این نکته توجه داشت که برای به دست آوردن اکثریت جلسه ٫ شریکی نمی تواند شریکی را مجبور به زیاد کردن سهم الشرکه و یا حضور و یا هر کار اجباری دیگر کند. بعد از افزایش سرمایه مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته می نماید و احتیاجی به فیش واریزی بانکی نیست.

صورتجلسه مجمع عمـومی فوق العاده در شرکت مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق‌العاده به اجتماع اعضای هیئت مدیره و سهامداران اصلی یک شرکت، که دارای اختیارات ویژه و خاصی می‌باشند، اطلاق می‌گردد، که با هدفی خاص مانند تغییر اساسنامه یا انحلال شرکت انجام شده باشد.شرکاء شرکت با مسوولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند. اکثر تغییراتی که در شرکت با مسئولیت محدود می تواند انجام شود عبارت است از:

 1.     تغییر نام شرکت
 2.     تغییر محل شرکت
 3.     تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت
 4.     نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
 5.     افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
 6.     کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
 7.     کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
 8.     انحلال شرکت
 9.     تاسیس شعب شرکت

روش افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

طریق عادی افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را (به استثنای ذخیره قانونی) به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد. افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود با اکثریت آرای شرکا موثر نیست، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته همان طور که گفتیم افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه  شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد وو غیر نقد قابل پرداخت و تامین است مشروط بر اینکه :
1-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.
2-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود .

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می تواند به صورت نقدی و یا غیرنقدی باشد. لیکن طبق ماده 96 موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه نقدی را تادیه و کل سرمایه غیرنقدی را نیز تقویم و تسلیم کنند.
نظر به این که میزان سهم هر یک از شرکا در این گونه شرکت ها توسط برگ سهام مشخص نمی شود، لذا ماده 97 ضروری کرده است که در شرکتنامه صراحتاَ میزان سهم الشرکه غیرنقدی هر یک از شرکا قید شود.
البته بهتر بود در ماده مزبور سهم الشرکه نقدی نیز اضافه می گردید. به منظور جلوگیری از ارزش گذاری غیرواقعی اموال غیرمنقول شرکت ، ماده 98 قانون تجارت ، شرکا شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به ارزش اعلامی برای اموال غیرنقدی در شرکتنامه، در مقابل اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی کرده است.
اهمیت ارزش گذاری سرمایه غیرنقدی شرکت خصوصاَ در زمانی که شرکت ورشکسته شود و طلبکاران می بایست از سرمایه های شرکت مطالباتشان را وصول کنند جلوه خواهد کرد.
نکته : در قانون تجارت حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نگردیده، ولی در لایحه اصلاح قانون تجارت ( مصوب 1384 هیات وزیران ) در ماده 742، حداقل سرمایه نقدی برای تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، " یکصد میلیون ریال " تعیین شده که باید تماماَ به حساب شرکت در بدو تشکیل واریز شود.
به نظر دکتر پاکدامن در کتاب حقوق شرکت های تجاری، نظر به اینکه سرمایه شرکت متشکل از سرمایه نقدی و غیرنقدی است، تکلیف اشخاص به واریز یکصد میلیون ریال نقد به حساب شرکتی که هنوز فعالیت اقتصادی را آغاز نکرده و شدیداَ نیاز به نقدینگی است، با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد ، برای سایر انواع شرکت های تجاری در لایحه مزبور قاعده ای در مورد حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.

انتقال سرمایه شرکت در شرکت مسئولیت محدود

سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.
سهم الشرکه شرکاء شرکت با مسئولیت محدود اعم از نقدی و غیر نقدی ارزیابی گردیده قابل انتقال به اشخاص دیگر است البته به دو شرط
اینکه رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند نسبت به انتقال جلب شود.
و دیگر آنکه انتقال با اطلاع شرکاء به موجب سند رسمی به عمل آید. ثبت در دفاتر دفاتر ثبت شرکت ها نیز در حکم ثبت در سند رسمی است زیرا دفتر ثبت شرکت ها جزو دفاتر رسمی محسوب می گردد.
پس سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکا به علاوه این که این اکثریت نه تنها از نظر عددی باید بیشتر از نصف باشد بلکه باید جمع شرکاء شرکت در این اکثریت بیش از سه ربع سرمایه باشد.
لازم به توضیح است در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و در هنگام تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه  ، ابتدا می بایست نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  تمام شرکا ذیل صفحات صورتجلسه را امضا نمایند.
در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
همچنین در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است  عضو هیئت مدیره بوده ، در این صورت بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل  و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.

تغییر سرمایه شرکت مسئولیت محدود چگونه است ؟

سرمایه شرکت بنابر دلایل مختلفی دچار تغییراتی از قبیل کاهش سرمایه شرکت و افزایش سرمایه شرکت می شود که این تغییر سرمایه شرکت مستلزم رعایت نکات و موارد متفاوتی می باشد که در این مقاله آن را ذکر و مراتب اعمال تغییر را بیان می کنیم.

سرمایه، یکی از ارکان اصلی تجارت و کسب سود است. میزان سرمایه شرکت تجاری، بیانی از میزان اهمیت آن شرکت می باشد. برای افزایش سرمایه شرکت ، حداکثری تعریف نشده و به میزان دلخواه قابل افزایش است اما معمولاً سرمایه شرکت های سهامی دارای حداقل است. به عنوان مثال حداقل سرمایه شرکت مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.

شرایط افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود چگونه است ؟

در تمام اساسنامه های شرکت های مختلف، بر میزان و مبلغ سرمایه به شکل دقیق اشاره می شود که طبق قانون 83 لایحه ی قانونی اصلاح، هرگونه تغییر در مواد اساسنامه قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
فرآیند ثبت شرکت

یکی از مهمترین ملزومات دیگر در افزایش سرمایه، حق تقدم با سهامداران قدیمی است بدین منظور که اگر شرکتی به دنبال افزایش سرمایه باشد، اولویت اصلی برای خرید سهام، با سهامداران قدیمی می باشد.البته این حق قابلیت نقل و انتقال دارد و سهامداران جدید می توانند با خرید این حق از سهامداران قدیمی آن را به دست بیاورند.

از دیگر ملزومات مهم در افزایش سرمایه شرکت می توان به این نکته اشاره کرد که سرمایه قبلی شرکت ها بایستی تمام تادیه شود چرا که در غیر اینصورت افزایش سرمایه از هیچ طریقی امکان پذیر نخواهد بود. روند افزایش سرمایه شرکت بدین صورت است که تمام اعضای هئیت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را اعلام می کنند و مجمع نیز با انجام بررسی های مختلف؛ نظر خود را در مورد افزایش سرمایه شرکت اعلام کنند.

پل های ارتباطی مجتمع ایلیا

تلفن تماس مجتمع ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

 

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه ( مجمع فوق العاده ✔️ ) شرکت مسئولیت محدود

🥇نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت مسئولیت محدود، افزایش سرمایه و ورود شریک .

نمونه صورتجلسه تغییر محل ( صورتجلسه تغییر آدرس ✔️ ) در شرکت مسئولیت محدود

✔️ نمونه صورت جلسه تغییر محل در شرکتهای با مسئولیت محدود ، مجمع عمومی فوق العاده ، صورتجلسه انواع تغییرات شرکت مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه ( مجمع عمومی فوق العاده 🥇 ) شرکت مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود ، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اکثریت شرکا در محل شرکت کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت مسئولیت محدود

نامه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

توضیحاتی درباره نحوه خروج اعضا در شرکتهای با مسئولیت محدود یکی از موارد ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت محدود

توضیحاتی در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدوددر راستای ارائه صورتجلسه به اداره ثبت در مجتمع حقوقی ثبت ایلیا بصورت کاملا تخصصی انجام می پذیرد.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تدوین و ثبت صورتجلسات تغييرات شرکتهای با مسئوليت محدود در کم ترین زمان - ایجاد تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از مفاد آن - ارگان تصمیم گیرنده درشركت مسئولیت محدود کیست؟ شرایط لازم برای ایجاد تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

روش انحلال (منحل کردن ✔️) شرکت با مسئولیت محدود به همراه هزینه و مدت زمان

🥇ساده ترین روش انحلال شرکت با سریع ترین زمان ممکن به همراه مدارک و شرایط منحل کردن شرکت با مسئولیت محدود .

نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

جهت تنظیم و تدوین متن آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به صورت آنی و توسط افراد مجرب در انجام امور ثبتی و حقوقی کافی است با مجتمع ایلیا در تماس باشید و در کم ترین زمان به مقصود خود برسید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید