درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی در زمان تشکیل مجامع و نیز برای برگزاری مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با انتشارآگهی دعوت سهامداران و شرکا را به این مجامع دعوت می کنند . این به دلیل رسمی نشان دادن تشکیل این مجامع می باشد .

شرکت های سهامی با انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعیه های مربوطه را انتشار خواهند داد . در متن اساسنامه شرکت باید مشخصات روزنامه قید شود .

نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

بدینوسیله از کلیه شرکا/ سهامداران محترم شرکت
........................................................ سهامی خاص / مسئولیت محدود به شماره ثبت
. ........................................................ دعوت به عمل می اید تا در جلسه .........................که در درساعت......................................................
مورخ ..................... در محل شرکت تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

آگهی دعوت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

آگهی دعوت به مجامع به دو بخش تقسیم می شود . بخش اولیه این آگهی شامل مشخصات و پرداختن به بحث انتشار آگهی است . بخش دوم به موارد مهم و هم چنین تذکرات خواهد پرداخت .

در آگهی انتشار یافته تمام شرکا شرکت با مسئولیت محدود باید شماره ثبت را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با ذکر ساعت و تاریخ تشکیل آن درج شود . 

شایان ذکر استکه از این شرکا دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی فوق العاده ایکه در ساعت معین و در مقر قانونی شرکت برگزار می گردد حضور داشته باشند.

بعد از قید این موارد در این آگهی های دعوت دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده، دستور جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده قید می شود.

 

نمونه آگهی دعوت شرکا

 

نکته های مهم درباره آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

  • همه صورتجلسه ها باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت همراه با مهر آن تهیه و ارسال شود.
  • فاصله دعوت از شرکا حداقل 10 روز و حداکثر 40روز است که این فاصله باید رعایت شود.
  • ساعت، تاریخ و محل دعوت باید مشخص باشد.
  • موارد و مباحثی که قابل آگهی نمودن در روزنامه کثیرالانتشار ومربوط به همان شرکت می باشد می توانند قید و آگهی بشوند.
  • دستور جلسه ای که مورد نظر است باید معین گردد
  • در دو صورتجلسه جداگانه باید تغییراتی که ایجاد شده است ابلاغ و پذیرش شود.
  • همه اقداماتی که مربوط به پذیرش صورتجلسات می شود به وسیله سامانه اینترنتی به نشانی irsherkat.ssaa.ir  صورت می پذیرد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که سرمایه در آن به سهام تقسیم نمی شود و شرکا بر اساس آن چه به شرکت آورده اند در برابر بدهی هایی که ممکن است برای شرکت به وجود بیاید مسئولیت دارند.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید