لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکتها متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل و ثبت گردیده است.در واقع،تعیین فعالیت موضوع هر شرکت نشان دهنده ی هدف آن شرکت می باشد. برای بعضی امور قوانین مختلف و مقررات مخصوصی پیش بینی شده است که جهت انجام آن بعنوان موضوع فعالیت شرکت،کسب مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قبل از به ثبت رسانیدن شرکت الزامی می باشد.در این مقاله برآنیم تا به موضوع فعالیت شرکتها، اعم از فعایت شرکت های که نیاز به مجوز دارد و برخی از موضوعات شرکت که نیاز به مجوز ندارد بپردازیم.

عنوان فعالیت چیست

منظور از عنوان فعالیت عنوانی می باشد که باید مشخص کنید می خواهید در کدام حوزه فعالیت داشته باشید و فعالیت خود را ادامه بدهید.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع عنوان فعالیت چیست می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید.

موضوع فعالیت شرکت

نمونه اساسنامه شرکت خدماتی

بسمه تعالی

هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در جلسه مورخ ….. به استناد ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387 و با رعایت آئین نامه اجرائی قانون یاد شده اساسنامه همسان شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی .................. را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت خدماتی

فصل اول – کلیات

ماده 1- تعاریف:

الف- شرکت: شرکت شهرکهای صنعتی استان

ب- قانون: قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387

پ- شهرک و ناحیه صنعتی: شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده (1) قانون

ت- مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده(10) قانون به مالکیت وی درآمده است.

ث- استفاده کننده (متصرف قانونی): طرف قرارداد با شرکت که تنها حق بهره برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا باشد.

ج- قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک و ناحیه صنعتی که بین شرکت و طرف قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مطابق متن قرارداد نمونه مصوب مجمع عمومی شرکت منعقد می گردد.

چ- حق بهره برداری: حق استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک/ ناحیه صنعتی که طرف قرارداد براساس مقررات مربوط از آن بهره مند می شود.

ح- شرکت خدماتی: شرکت موضوع ماده (5) قانون

خ- قسمت های اختصاصی: قسمت هایی از شهرک/ ناحیه صنعتی که دارای حدود اربعه معین و مشخص بوده و براساس اسناد مالکیت به مالک اختصاص یافته است و یا برابر قرارداد منعقد شده برای استفاده اختصاصی متصرف قانونی واگذار شده است و جز قسمت مشترک محسوب نمی شود.

ماده 2- قسمت های مشترک شهرکها و نواحی صنعتی عبارتند از :

الف- تمام عرصه های مشترک شهرک/ ناحیه صنعتی به غیر از سطوح قسمت های اختصاصی

ب- تاسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ آب و شبکه های آبرسانی و توزیع آب منبع آب، شبکه گازرسانی، شبکه مخابرات، شبکه جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه ، شبکه برق رسانی و شبکه روشنایی و حق الامتیازهای مربوط

پ- سردر ورودی ، اتاق نگهبانی، ساختمان آتش نشانی، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، ساختمان های اداری و جنبی حسب مورد که در قسمت های مشترک احداث شده اند.

ت- فضای سبز، شبکه معابر، راه های دسترسی و متعلقات آنها

ث- مکان های خاص شهرک ها ونواحی صنعتی از قبیل محل دفن و تخلیه زباله ها و نخاله های ساختمانی

تبصره – ماشین آلات مربوط به آتش نشانی ، بهداری و آبیاری فضای سبز و نظایر آنها به قسمت های اختصاصی تعلق ندارد و مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آنها با شرکت خدماتی است.

ماده 3 – نوع شرکت خدماتی ، شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود و سهام آن متعلق به مالکین و     استفاده کنندگان است.

ماده 4- مرکز اصلی شرکت خدماتی .................. می باشد.

ماده 5- شرکت خدماتی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که طبق این اساسنامه و رعایت مفاد قانون تجارت، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرائی آن بصورت خدماتی و غیر انتفاعی اداره میشود و به هیات مدیره شرکتهای استانی اختیار داده میشود با رعایت صرفه و صلاح واژه ((غیر انتفاعی)) راحذف نمایند.

ماده 6- سرمایه شرکت  خدماتی ..................... ریال و منقسم به ...........................سهم می باشد که 35% آن به صورت نقدی توسط  شرکت استانی تامین و به عنوان قرض الحسنه از طرف شرکت استانی به شرکت خدماتی محسوب گردیده و پرداخت باقیمانده آن در تعهد مالکین و استفاده کنندگان است که بایستی حداکثر طی 2 سال انجام پذیرد .

تبصره – مطابق مفاد ماده «7» آئین نامه اجرایی قانون ، مبلغ تامین شده توسط شرکت ، از هزینه های مشترک قابل پرداخت توسط شرکت کسر می گردد.

فصل دوم : موضوع شرکت خدماتی

ماده 7- موضوع فعالیت شرکت خدماتی به شرح زیر می باشد:

1-7- انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرائی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد.

2-7- انجام کلیه اموری که ارتقاء کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در شهرک/ ناحیه صنعتی را در یک روند خودگردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید.

3-7- تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک/ ناحیه صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور و برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها، نشست های تخصصی و . . . . در سطح محلی، ملی و بین المللی در جهت رفع نیازهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، پژوهشی، خدماتی و . . . در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور.

4-7- انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره شهرک/ ناحیه صنعتی از قبیل:

 • حفظ و نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی
 • حفظ و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمانهای عمومی
 •  جمع آوری زباله و ضایعات غیرصنعتی و نظافت عمومی شهرک/ناحیه صنعتی
 • مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنائی مذکور
 •  اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
 • هماهنگی جهت ارائه هرگونه خدمات ازجمله خدمات مخابراتی، اینترنتی ، اطلاع رسانی و ..... که بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری و ارتقاء کمی و کیفی اداره شهرک/ ناحیه صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می باشد.
 • حفاظت فیزیکی از عرصه، ابنیه و تاسیسات شهرک/ ناحیه صنعتی براساس قوانین و مقررات با هماهنگی دستگاه های مربوطه
 • سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوطه

تبصره – شرکت خدماتی صرفاً در چارچوب موضوع خود فعالیت می کند و حق واگذاری زمین یا حق بهره برداری و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت  را ندارد.

فصل سوم – ارکان شرکت خدماتی

ماده 8- شرکت خدماتی دارای ارکان زیر است:

1-8- مجمع عمومی

2-8- هیات مدیره

3-8- بازرس ( حسابرس ) قانونی

ماده 9- مجمع عمومی شرکت خدماتی مرکب از کلیه مالکین، استفاده کنندگان و شرکت استانی بوده و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت استانی بدون داشتن حق رای می باشد.

ماده 10 – مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد داشت. چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 11- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران (اعضاء هیات مدیره) و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

تبصره:  مصوبات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط رئیس مجمع عمومی ابلاغ می گردد .

ماده 12- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار ، یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و صورت های دارایی و مطالبات و دیون شرکت خدماتی و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت خدماتی و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی، خط مشی ها و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی   فوق العاده را هیات مدیره دعوت می نماید. هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت خدماتی و شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نماید. در اینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده 13- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد .

تبصره – نمایندگان معرفی شده از سوی اعضاء مجمع (صاحبان سهام) به نمایندگی از اعضاء، صورتجلسات مجمع را امضا خواهند نمود و در هر حال مسئولیت قانونی ناشی از تصمیمات متخذه به عهده عضو مجمع عمومی (صاحب سهم)  ذیربط می باشد.

ماده 14- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت خدماتی در آن منتشر می شود به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی قید خواهد شد.

تبصره – در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 15- فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده 16- اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1-16- بررسی و تصویب برنامه های درازمدت، میان مدت و سالانه شرکت خدماتی

2-16- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات

3-16- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه و بودجه اصلاحی شرکت خدماتی با رعایت قوانین و مقررات

4-16- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت خدماتی با توجه به گزارش حسابرس قانونی

5-16- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی شرکت خدماتی براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و   حرفه ای حسابداران ذیصلاح و اصلاحات بعدی آن

6-16- انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین حقوق و مزایا (اعضا موظف) و تعیین حق حضور (اعضا غیرموظف) و پاداش عملکرد آنها براساس قوانین و مقررات و عزل اعضای هیات مدیره

7-16- تعیین حق الزحمه حسابرس(بازرس) قانونی

8-16- تعیین ضوابط و دستورالعمل دریافت تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض و شرایط و ضوابط         سرمایه گذاری و مشارکت شرکت خدماتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و موضوع فعالیت شرکت خدماتی

9-16- تهیه و تدوین ضوابط درخصوص مطالبات مشکوک الوصول ولاوصول و تصویب ضوابط تقسیط مطالبات

10-16- اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع اختلافات به داوری و صلح و سازش در دعاوی شرکت خدماتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

11-16- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت خدماتی

12-16- تعیین نرخ هزینه های مشترک مالکین و استفاده کنندگان شهرک/ ناحیه صنعتی 

13-16- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که به موجب قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به شهرکها و نواحی صنعتی به عهده شرکت خدماتی قرار گرفته است.

14-16 – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر در قسمتهای مشترک شهرک / ناحیه صنعتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت خدماتی و تصویب شرکت با رعایت ضوابط مقرر در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره  امور شهرک های صنعتی

15-16 – صدور احکام رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره پس از انتخاب در مجمع عمومی توسط رئیس مجمع عمومی انجام می شود.

ماده 17- در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 18- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 19- هرگونه تغییر در سرمایه شرکت خدماتی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. تغییر در مواد اساسنامه یا انحلال شرکت خدماتی با پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده و پس از تایید شرکت و تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران امکان پذیر خواهد بود.

ماده 20- تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های خدماتی حسب نظر مجمع عمومی شرکتهای خدماتی میتوانند تا 7 نفر عضو اصلی داشته باشند که توسط مجمع عمومی انتخاب و برای مدت 2 سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است

ماده 21- در صورت اتمام دوره تصدی اعضا هیات مدیره مادامیکه از سوی مجمع عمومی فرد جایگزین انتخاب نگردیده باشد اختیارات و مسئولیت های اعضا قبلی ادامه خواهد داشت .

تبصره- درصورت تحقق شرایط مندرج در ماده (6) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ، عزل اعضاء هیات مدیره شرکت خدماتی منوط به تصویب هیات مدیره شرکت و ارسال گزارش مربوطه منضم به مستندات جهت تایید سازمان می باشد. همچنین هیات مدیره شرکت خدماتی در صورت تمایل می تواند گزارش عملکرد خود را حداکثر ظرف پنج روز جهت ارزیابی به سازمان ارسال نماید و سازمان باتوجه به جمیع جهات درخصوص عزل اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 22- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با حداکثر آراء موافق از کل اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 23- هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس،  که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود.

تبصره- هرگاه رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظائف خود را انجام دهد، وظائف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد.

ماده 24- جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت خدماتی تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیات مدیره الزامی نخواهد بود.

تبصره- جلسات هیات مدیره بنا به دعوت نامه کتبی رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره که در آن موضوع و تاریخ و محل برگزاری جلسه قید شده باشد، برگزار خواهد شد.

ماده 25– هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره درآن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضا حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره است.

ماده 26 وظایف و اختیارات هیات مدیره :

هیات مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت خدماتی و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت خدماتی بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است. هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

1-26-نمایندگی شرکت خدماتی در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

2-26-نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت خدماتی و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس آئین نامه های استخدامی مصوب مجمع عمومی.

3-26-افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت خدماتی نزد بانکها و مؤسسات.

4-26-دریافت مطالبات شرکت خدماتی و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.

5-26-تعهد ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و وا خواست اوراق تجارتی.

6-26-عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت خدماتی باشد. بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

7-26-مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع.

8-26-به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

9-26-نمایندگی شرکت خدماتی در کلیه مراجع قضایی و اداری  جهت اقامه هرگونه دعوی و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

وکالت در مصالحه و سازش، وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل ولو کرارا، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوای خسارت، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ،درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، وکالت در دیوان عدالت اداری،مراجعه به ادارات دولتی و غیر دولتی،شورای حل اختلاف و سایر مراجع .

10-26-تعیین میزان استهلاک ها.

11-26-تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت خدماتی هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت خدماتی.

12-26-پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

13-26-تهیه و تنظیم برنامه های بلندمدت، میان مدت و سالانه شرکت خدماتی جهت ارائه به مجمع عمومی

14-26-بررسی و تائید برنامه های اجرائی جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک/ ناحیه صنعتی

15-26-بررسی و تائید برنامه های گسترش کمی و کیفی دامنه خدمات شرکت خدماتی به منظور حصول خودکفایی مالی و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب

16-26- بررسی و تائید بودجه سالانه و بودجه اصلاحی(درصورت لزوم) شرکت خدماتی جهت ارائه به مجمع عمومی

17-26-بررسی و تائید عملکرد سالیانه و صورتهای مالی شرکت خدماتی برای تسلیم به بازرس قانونی

18-26-بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل درخصوص مشارکت در سایر فعالیتهایی که تحقق اهداف شرکت خدماتی را تسهیل می نماید.

19-26-پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف و وظائف شرکت خدماتی

20-26-بررسی و تهیه آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مطابق با قوانین موضوعه و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر آیین نامه های موردنیاز درچارچوب قوانین و مقررات و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب

21-26-اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت خدماتی

22-26-نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیتهای شرکت خدماتی و نظارت بر عملکرد مدیرعامل

23-26-دریافت هر نوع تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی مجاز و سپردن هرگونه وثیقه یا اسناد تجاری براساس مصوبات مجمع عمومی

24-26-بررسی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت خدماتی به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب

25-26-پیشنهاد اصلاح و تغییر اساسنامه و انحلال شرکت خدماتی به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی

26-26-بررسی و ارائه پیشنهاد نسبت به تغییر قسمت های مشترک شهرک/ناحیه صنعتی و ارائه به مجمع عمومی در جهت انجام تشریفات قانونی.

27-26-محاسبه ، مطالبه و دریافت هزینه های مشترک و عند الزوم قطع خدمات مطابق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

28-26-دعوت مجامع عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها

29-26-تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت خدماتی پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت خدماتی

30-26- برنامه ریزی و نظارت بر تعامل و مساعدت کامل شرکت خدماتی با شرکت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

تبصره – به غیر از موضوعاتی که به موجب مقررات این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت خدماتی می باشد مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت خدماتی باشد.

ماده 27- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و مسئول حسن اجرای امور شرکت خدماتی است که برای مدت دو سال از بین اعضاء هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب می شود.در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره – مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی.

ماده 28- پاداش اعضاء هیات مدیره

مجمع عمومی عادی می تواند هر سال پاداشی را برای اعضای هیات مدیره تصویب نماید.

ماده 29-مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت خدماتی طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جا ریه کشور است.

ماده30- معاملات مدیران با شرکت خدماتی

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدماتی و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل آن شرکت ها، سهامدار شرکت خدماتی یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت خدماتی باشد نمی تواند بدون اجازه هیات مدیره و اطلاع رئیس مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت خدماتی یا بحساب شرکت خدماتی می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و افشاء در صورت های مالی لازم الرعایه است.

ماده 31- مدیر عامل

هیات مدیره باید اقلا یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به مدیریت عاملی شرکت خدماتی برگزینند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 26 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید.

تبصره – هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده 32- صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت خدماتی و چک ها و بروات ، سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی که حق امضاء دارند را هیات مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره- صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 33- مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده نماینده شرکت خدماتی محسوب و از طرف شرکت خدماتی حق امضا دارد.

تبصره – در صورت انقضای مدت مدیریت عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده 34- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 35- شرکت خدماتی دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران (مصوب 1362) ذیصلاح و اصلاحات بعدی آن برای یکسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده 36- وظایف بازرس (حسابرس) قانونی

بازرس باید نظر خود را در مورد صحت ترازنامه و حساب سود وزیان و حسابهای سال مالی که توسط هیات مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی تهیه می شود و همچنین در مورد صحت اطلاعاتی که توسط هیات مدیره به مجامع عمومی ابراز می شود اعلام دارد و همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح و اولین جلسه مجمع عمومی اعلام گزارش نماید. به علاوه بازرس باید گزارش جامعی درخصوص وضع شرکت خدماتی به مجمع عمومی تقدیم دارد. گزارش بازرس باید لااقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت خدماتی جهت ملاحظه صاحبان سهام آماده باشد.

ماده 37- بازرس می تواند در هر موقع هر نوع بررسی و بازرسی را در مورد عملیات شرکت خدماتی انجام دهد و کلیه سوابق و جزئیات و سایر اطلاعات مربوط به شرکت خدماتی را مطالبه و بررسی کند ولیکن حق دخالت در کار شرکت خدماتی را ندارد.

فصل چهارم – منابع مالی شرکت خدماتی

ماده 38- منابع مالی شرکت خدماتی علاوه بر سرمایه آن عبارت است از:

1-38- قدر السهم مالکین و استفاده کنندگان و نیز مبالغ پرداختی از سوی شرکت بابت هزینه های مشترک

2-38- وجوه حاصل از سایر فعالیتهای شرکت خدماتی

3-38- قبول هدایا و کمک های بلاعوض از قبیل هبه، صلح و دریافت تسهیلات بانکی

تبصره – در صورت واگذاری تمامی اراضی قابل واگذاری در فازهای عملیاتی شهرک/ ناحیه صنعتی توسط شرکت ، پرداخت هزینه های مشترک بر عهده مالکین و استفاده کنندگان خواهد بود.

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 39- کلیه اشخاصی که به منظور راه اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی با شرکت قرارداد منعقد نموده یا می نمایند عضو( سهامدار) شرکت خدماتی محسوب می گردند و شرکت خدماتی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از انعقاد قرارداد تشریفات قانونی لازم را در این خصوص به عمل آورد.

تبصره – در صورت فسخ ، ابطال ، انفساخ ، انصراف و اقاله قرارداد ، واحد صنعتی ، تولیدی یا خدماتی به صورت قهری از عضویت شرکت خدماتی خارج می گردد.

ماده 40- تعداد سهام مالکین و استفاده کنندگان بر مبنای مساحت قرارداد تخصیص زمین ایشان در شهرک/ناحیه صنعتی تعیین می شود.

تبصره- افزایش فاز عملیاتی در چارچوب طرح جامع مصوب شهرک/ناحیه صنعتی از اختیارات شرکت بوده و فعالیت در فاز عملیاتی جدید و سایر اقدامات لازم ازجمله افزایش سرمایه یا سهام در چارچوب ضوابط و مقررات به وظایف شرکت خدماتی اضافه خواهد شد.

ماده 41- انتقال سهام بدون انتقال واحد تولیدی، صنعتی ، خدماتی یا حق بهره برداری زمین  و همچنین  انتقال واحد تولیدی، صنعتی ، خدماتی یا حق بهره برداری زمین شهرک/ ناحیه صنعتی، بدون انتقال سهام  به منتقل الیه  امکان پذیر نمی باشد.

ماده 42- سهام سهامداران در شرکت خدماتی صرفا با نام بوده و انتقال آن پس از موافقت شرکت باید در دفتر مخصوصی که به همین منظور در شرکت خدماتی تهیه و تنظیم می شود ثبت و به امضای طرفین یا نمایندگان یا قائم مقام قانونی آنها برسد و هر گونه نقل و انتقال سهام خارج از شیوه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

ماده 43- امضا کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور شرکت خدماتی از قبیل سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری و همچنین برداشت از حسابهای بانکی شرکت خدماتی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ( به تشخیص و انتخاب هیات مدیره ) با مهر شرکت خدماتی صورت می گیرد. امضا مکاتبات اداری با مدیرعامل شرکت خدماتی یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.

تبصره- صورتجلسه هیات مدیره درخصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف مدت یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 44- سال مالی شرکت خدماتی از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه        می یابد.

ماده 45- شرکت خدماتی مکلف است کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری آنها را براساس آئین نامه مصوب مجمع عمومی شرکت خدماتی از مالکین و استفاده کنندگان دریافت نماید.

ماده 46- در کلیه مواردی که در این اساسنامه و قوانین مرتبط ذکری از آنها صورت نگرفته است، مقررات قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده 47- در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا نحوه اجرای مفاد اساسنامه، نظر هیات مدیره سازمان    صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران لازم الاجرا خواهد بود.

ماده48- این اساسنامه در 48 ماده و .... تبصره تنظیم و در تاریخ .......................... به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی رسیده و از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.

خاطر نشان می شویم که در صورت نیاز به نمونه اساسنامه شرکت بازرگانی می توانید با شماره تلفنهای 32137-026 و26655119-021 تماس حاصل نمایید.

نمونه موضوع فعالیت شرکت

خرید ،فروش ،واردات وصادرات، ترانزیت کلیه کالاهای مجاز واخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی  ،گشایش حساب ،اعتبار اسنادی ،تسهیلات  واعتبارت ریالی و ارزی  ضمانتنامه ها و حوالجات ،فایناس ،ریفایناس ،نزد بانکها ، موسسات مالی وشرکتهای داخلی و خارجی ،انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور ،طراحی،مهندسی،خرید،اجرا،و نصب کلیه پروژهای نفت وگاز وپتروشیمی و تاسیساتی وساختمانی وابنیه ،زمین شناسی و ژئوفیزیک داخل و خارج از کشور ،امکان سنجی و محاسبات فنی ومهندسی  ،اقتصادی و اجرا پروژه های پایین دستی ابنیه ،تاسیسات زیربنایی اسکله ها و ارائه خدمات فنی و مدیریت پروژه ه های مهندسی ،خرید ساخت و نصب  تدارکات وتامین تجهیزات مهندسی و پتروشیمی خارج از کشور،مطالعه ،طراحی مهندسی و خرید و اجرا ونگهداری از کلیه پروژهای انفورماتیک آی تی ،پایگاه داده ها و سرورها و انرژی های نوین در داخل و خارج از کشور،طراحی و مهندسی ،خرید ونصب و اجرا پروژه های تاسیساتی ،ابنیه، راه وداخلی ساختمانها اعم از هر نوع سازه بکاررفته در آن و طراحی خرید و اجرا جدول بندی پیاده رو،محوطه سازی و فضاهای سبز در داخل و خارج از کشور انجام بازاریابی شبکه ای و غیر هرمی ،دلالی وحق العمل کاری،شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه ای فعالیت شرکت می باشد.

نمونه موضوع فعالیت شرکت پیمانکاری برق

برای کسب اطلاع دقیق از نمونه موضوع فعالیت شرکت پیمانکاری برق می توانید فرم مشاوره آنی رایگان را کامل کنید تا مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا با شما تماس بگیرند همچنین می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و26655119-021 تماس حاصل نمایید.

شرح فعالیت شرکت های بازرگانی

موضوع فعالیت شرکت، با اهمیت ترین اصل و ملاک برای نشان دادن اینکه یک شرکت ، بازرگانی است می باشد برای شرکتهای بازرگانی بایدحتما مهم ترین موضوعات بازرگانی یعنی خرید ، فروش ، صادرات و واردات در آن ذکر شده باشد ، با توجه به زمینه فعالیت هر شرکت در یک یا چند محصول خاص می توان موضوع فعالیت را جزئی تر بیان کرد به عنوان مثال یک شرکت بازرگانی که در واردات خود فعالیت باید در موضوع فعالیت خود این مسئله را ذکر نماید.شایان ذک است که همه شرکت های بازرگانی کالاهای خاصی را خرید و فروش و صادر نمی کنند و ممکن است در اغلب کالای مجاز بازرگانی فعالیت کنند ، برای شرکت های بازرگانی می توان از عبارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی استفاده نمود که با قید این جمله تمامی کالاها به صورت کلی قابل خرید و فروش و صادرات می باشند.

موضوع فعالیت شرکت تولیدی و بازرگانی

الف- موضوع فعالیت شرکت تولیدی

 • خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
 • شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
 • شرکت در نمایشگاه های بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور.
 • ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور.
 • انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت.
 • عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت.

ب-موضوع فعالیت شرکت بازرگانی

 • خرید.
 • فروش.
 • توزیع.
 • واردات.
 • صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و نمایندگی.
 • شرکت در کلیه نمایشگاه ها و سمینار ها و همایش ها ی داخلی و خارجی.
 • و……

موضوع شرکت

 • موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
 • موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
 • موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.
 • تعدادی از موضوعات قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند ، برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ، می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

شما متقاضان ثبت شرکت می توانید با مطالعه کامل این مقاله نسبت به اشنایی در خصوص فعالیت شرکتتان پی برده و بدانید که فرایند ثبتی شما قبل از تاسیس شرکت نیاز به مجوز دارد یا ندارد.در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی در خصوص تدوین و تنظیم موضوع شرکتتان می توانید از کارشناسان مجرب مجتمع ثبت شرکت ایلیا اطلاعات لازم را به صورت رایگان کسب نمایید.

موضوع فعالیت شرکت و موضوع فعالیت شرکت تولیدی و بازرگانی

نمونه موضوع فعالیت شرکت بازرگانی

مهم ترین فعالیت شرکت بازرگانی شامل ۴ بخش خرید و فروش،صادرات و واردات می باشد که علاوه بر این ۴ مورد مواردثی دیگر نیز در موضوع فعالیت این شرکتها قابل ذکر است.مواردی که بعد از ثبت شرکت بازرگانی می توان انجام داد اعم از: ترخیص کالا از گمرکات کشور ، بازاریابی ( غیر هرمی و غیر شبکه ای ) ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،سرمایه گذاری ، شرکت در بورس اوراق بهادار،خرید سهام دیگر شرکتها و بسیاری از موارد دیگر می تواند جزئی از نمونه موضوع فعالیت شرکت بازرگانی شود.

 

موضوع فعالیت شرکت هایی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند

موضوعات فعالیتی که قبل از ثبت شرکت بایستی مجوز اخذ نمایند شامل 23 موضوع زیر می باشند که متقاضیان محترم ثبت شرکت می بایست قبل از ثبت شرکت ، از مراجع ذیصلاح ذیل مجوز لازم را اخذ نموده و سپس برای ثبت شرکت خود اقدام نمایند. سایر موضوعات فعالیتی که در لیست زیر نیامده اند در اداره ثبت شرکت ها قابل ثبت می باشند.


1. موضوع فعالیت شرکت مربوط به امور پولی و بانکی

 • تاسیس ، تغییرات و تصمیمات شرکت ، ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و موسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتباری ، صندوق قرض الحسنه ، صرافی و ...
 • معاملات طلا و نقره و ارز
 • ورود و صدور پول رایج ایران و ارز
 • تاسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی
 • مرجع صدور مجوز : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


2. موضوع فعالیت شرکت بیمه ای

 • ثبت تاسیس و تغییرات کلیه شرکتهای بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری و....
 • اخذ نمایندگی از شرکت بیمه

مرجع صدور مجوز : بیمه مرکزی ایران


3. موضوع فعالیت شرکت در بورس اوراق بهادار

نهادهای مالی از جمله کارگزاران ، معامله گران ، بازار گردانان ، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی ، صندوق سرمایه گذاری ، صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیتهایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار ، واسطه گری در خرید و فروش و مشاوره ارزشیابی و تصفیه پایاپای معامله اوراق بهادار ، تحلیل اطلاعات و دریافت دستورهای خرید و فروش ، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توثیق و .......
مرجع صدور مجوز : سازمان بورس و اوراق بهادار


4- موضوع فعالیت شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتهای دولتی مشمول واگذاری موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی می بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند.

5- موضوع فعالیت شرکت شرکت های تعاونی

کلیه شرکتهای تعاونی که با موضوع فعالیت مختلف تاسیس می شوند، به موجب قانون فوق می بایست برای تاسیس و تغییرات خود از تعاون شهرستان مربوط مجوز اخذ نمایند .
مرجع صدور مجوز : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (اداره تعاون شهرستان مربوط)


6- موضوع فعالیت شرکت تعاونی فرش دستباف

تولید انواع فرش دستباف ، تهیه و توزیع لوازم مورد نیاز اعضاء جهت تولید فرش ، برگزاری دوره های آموزشی در خصوص فرش بافی
مرجع صدور مجوز : وزارت جهاد کشاورزی (اتحادیه تعاونی روستایی فرش دستباف)

7- موضوع فعالیت شرکت فرهنگی ، هنری و خبری

انجام کلیه امور فعالیت فرهنگی ، هنری و سینمایی ، مطبوعاتی ، خبری و خبرگزاری و نشریه از جمله تبلیغات
مرجع صدور مجوز : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)

8- موضوع فعالیت شرکت قرآنی و مذهبی

ایجاد موسسات با فعالیت قرآنی ، انجمن های اسلامی ، اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکیل های مذهبی
مرجع صدور مجوز : سازمان تبلیغات اسلامی و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

9-موضوع فعالیت شرکت حج و زیارت

تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام و تنظیم مسافرتهای زیارتی و ذخیره مکان و هر گونه خدمات زیارتی
ارائه خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی ، برگزاری هر گونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی
مرجع صدور مجوز : سازمان حج و زیارت

10-موضوع فعالیت شرکت گردشگری و مسافرتی

تصدی به انجام خدمات مربوط به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل مسافرت گروهی ، گشتهای داخلی و خارجی و ......
مرجع صدور مجوز : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

11- موضوع فعالیت شرکت علمی ، آموزشی و پژوهشی

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان ومتخصصان، همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات وپژوهشی
مرجع صدور مجوز : وزارت علوم تحقیقات و فناوری

12- موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای و مسافر

ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای، کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور بین الملل ، حمل کالا به روش های زمینی ، هوایی ، ریلی ، و...
مرجع صدور مجوز : سازمان فنی و حرفه ای

13- موضوع فعالیت شرکت آزاد فنی و حرفه ای

تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ، شامل برگزاری دوره های مهارت و ...
مرجع صدور مجوز: سازمان فنی و حرفه ای

14- موضوع فعالیت شرکت علوم اسلامی و حوزه

مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه توسعه و پژوهش در حوزه های علوم اسلامی و دینی در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی
مرجع صدور مجوز: شورای گسترش حوزه های علمیه

15-موضوع فعالیت شرکت مربوط به سازمان های بهزیستی

شامل تاسیس مهدکودک، مراکز نگهداری، خانه سلامت،کلینیک و اورژانس های اجتماعی و ....
مرجع صدور مجوز: سازمان بهزیستی

16-موضوع فعالیت شرکت مردم نهاد و احزاب

فرهنگ سازی و ترویج خیریه و هرگونه کمک و مساعدت به افراد مستمند و بی بضاعت و ...
مرجع صدور مجوز: وزارت کشور

17- موضوع فعالیت شرکت حفاظتی و مراقبتی

ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی از جمله حفاظت از مراکز و تاسیسات دولتی و خصوصی
مرجع صدور مجوز: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

18-موضوع فعالیت شرکت های وابسته به شهرداری

به موجب قانون کلیه شرکتهای وابسته به شهرداری برای ثبت تاسیس و تغییرات در اساسنامه می بایست از شورای اسلامی مجوز بگیرند
مرجع صدور مجوز: شورای اسلامی شهر

19- موضوع فعالیت شرکت دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک

ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک ، بهره برداری و کلیه خدمات مربوط به آن

مجع صدور مجوز: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

20-موضوع فعالیت شرکت سلاح و اسلحه

تولید مواد ناریه ،اسلحه،سلاح و مهمات شکاری و ورزشی و اقلام دفاع شخصی و ....
مرجع صدور مجوز: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

21- موضوع فعالیت شرکت مترجمی اسناد

شامل مترجمی اسناد و مدارک ،ترجمه اسناد و اظهارات در محاکم و....
مرجع صدور مجوز: ارائه پروانه رسمی مترجمی قوه قضاییه

22- موضوع فعالیت شرکت هواپیمایی

شامل حمل و نقل هوایی ،خدمات مسافرت هوایی و...
مرجع صدور مجوز: سازمان هواپیمایی کشوری

23- موضوع فعالیت شرکت حسابرسی و مالی

شامل ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و ارزیابی سال مالی آنها و خدمات مالی و مالیاتی و نظارت بر تصفیه
مرجع صدور مجوز: جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع فعالیت شرکتهای که قبل از تاسیس شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند

 • موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند شامل 23 ماده می باشد که در مطالب پیشین آن ها را توضیح دادیم.در این قسمت به مواردی می پردازیم که پیش از ثبت شرکت نیازی به دریافت مجوز از مرجع خاصی ندارند.این موارد عبارتند ار:
 • تهیه،ترکیب،توزیع و فروش انواع داروها و مواد بیولوژی مخصوص دام
 • خدمات سرویس های رادیویی و خدمات تجهیزات رادیویی
 • امور دلالی،حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
 • خرید و فروش کلیه اموال منقول
 • امور خدماتی و نظافت
 • اشتغال و به عهده گیری امور نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی
 • ارائه ی خدمات ورزشی و انجام هرگونه خدمات ورزشی از جمله تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی در رشته های مختلف
 • بارگیری،تخلیه یا ترخیص کالا
 • خدمات isp اینترنت،توزیع اینترنت و انتقال دیتا
 • خدمات مخابراتی تلفن ثابت و تلفن همراه بین المللی ماهواره ای
 • واردات و همچنین ساخت،عرضه و فروش فراورده های بیولوژیک همچون سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی
 • واردات،صادرات،تولید،بسته بندی،فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفت ها و بیماری گیاهی
 • واردات محصولات کشاورزی از قبیل بذر،پیاز،قلمه،پیوند،ریشه،میوه،نهال یا تخم گیاهان
 • تصدی به امور حمل و نقل ریلی بار و مسافر و خدمات تعمیر،نگهداری و سرویس خطوط حمل و نقل ریلی
 • تصدی به خدمات پزشکی از قبیل تاسیس موسسات بهداشتی درمانی،بیمارستان،زایشگاه،آسایشگاه،آزمایشگاه،لابراتور و داروسازی،داروخانه،حجامت و...
 • تولید محصولات کشاورزی و ارائه ی خدمات به کشاورزان از قبیل تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی،تولید محصولات دامی-کشاورزی،مسطح نمودن زمین های کشاورزی،مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی کشاورزی
 • ارائه ی خدمات پستی مرسولات داخلی،توزیع و فروش تمبرهای پستی و یادبود
 • آموزش های کایت و گلایدر و هواپیما و هلیکوپتر و چتر و بالن
 • خدمات حمل و نقل درون شهری از آژانس اتومبیل یا پیک موتوری
 • طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی
 • خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره
 • خدمات امدادی و کمک های اولیه
 • فعالیت های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای
 • امور مرتبط با مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت
 • طراحی،اجرا،فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی
 • صندوق های حمایت از گسترش بخش کشاورزی
 • فعالیت های مرتبط با نظام مهندسی در زمینه های پروژه های سد سازی و شهرسازی و...
 • تصدی به امر ساخت سردخانه و مجتمع های کشاورزی،یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان
 • عملیات ساخت و ساختمان در اموری همچون راه،ساختمان و یا شبکه های آب رسانی
 • ارائه ی خدمات در رابطه با آب رسانی،گازرسانی و برق رسانی
 • ارائه ی خدمات و اداره سالن های نمایش،برگزاری مراسم و جشن ها و کنفرانس ها
 • فعالیت های کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما
 • تصدی به امور حقوقی،وکالت،داوری و حل و فصل دعاوی
 • تصدی کلیه امور مرتبط با ترابری دریایی،تخلیه،بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی ها
 • انتشار و توزیع نشریه و یا تصدی به امور مطبوعاتی
 • بازرسی کنترل کیفیت،بازرسی کالا و مشاوره و صدور استاندارد
 • تاسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی
 • فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک
 • فعالیت های مربوط به محیط زیست
 • مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه داده ها
 • -تولید و ارائه خدمات سخت افزاری رایانه،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری،ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و خدمات مرتبط

نمونه موضوع فعالیت شرکت فنی مهندسی

مطالعه ،مشاوره ،طراحی، نظارت، تهیه ،نصب، متره و برآورد، تعمیرات ،بهره برداری ،نگاهداری ،کلیه امور تآسیساتی و پیمانکاری شامل تاسیسات حرارت مرکزی ،تهویه مطبوع ،اعلام و اطفاء حریق ،الکتریکی ،آسانسور، پله برقی ،آب ،فاضلاب ،گاز رسانی ،وسائل بهداشتی، تزیینات داخلی و دکوراسیون، تهیه مواد و مصالح ،بهینه سازی مصرف انرژی و ممیزی انرژی ،سیستمهای حفاظتی و دوربین های مداربسته ،سیستمهای روشنایی ،شبکه های سیمی و بیسیم ،شبکه های ارتباطی دیتا و نظایر آن برای ساختمان های مسکونی ،بیمارستانی ،دانشگاهی ،تجاری، اداری ،صنعتی ،همچنین در رشته های سازه ،مکانیکال ،الکتریکال ،ابنیه ،کنترل ،ابزار دقیق، اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی و برنامه نویسی ،تابلوهای برق و کنترل صنعتی ،پست های توزیع ،مخابرات ،خطوط انتقال (آسانسور و پله برقی...) ،سیستم های خبر و هشدار دهنده ،سیستم های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ،انتقال و بازیافت زباله، فضای سبز و نظایر آن و همچنین در صنایع غذایی ،نساجی، فولاد و ذوب فلزات ،خودروسازی ،پالایشگاه ها و نیروگاه ها و کلیه تاسیسات و ابسطه به صورت مجزا و توأمان EPC.

موضوع فعالیت ثبت شرکت عمرانی کامل

طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و اجرای پروژه های آب و فاضلاب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی، و شبکه های آبرسانی، کانال کشی وامور باغبانی، طراحی و اجرای پروژه های تأسیساتی الکتریکال و مکانیکال شامل کلیه سیستم های الکتریکی و الکترونیکی، طراحی، اجرا، نگهداری فنی سیستم های کنترل هوشمند، و خدمات شهری شامل جدول کشی رنگ آمیزی المانهای شهری

موضوع فعالیت ثبت شرکت خدماتی

انجام کلیه خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی ،اداری ، خانگی ، بیمارستان ،تامین نیروی مورد نیاز شرکت اعم از نظافت چی ، تلفنچی و نامه رسان ،ارائه خدمات پشتیبانی اداری ودفتری ،ارائه خدمات خانگی ،نگهداری ،محوطه سازی و فضای سبز و امور باغبانی ،انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات ، اجرا ، نظارت و مشاوره و انجام کلیه امور تاسیساتی ، به سازی راه و باند ، آب و فاظلاب ،اجرای کلیه پروژه های عمرانی شامل ساختمان سازی اعم از سازه های چوبی ،بتنی و فلزی ،بهره برداری از تاسیسات ساختمان ، امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی،

بخشنامه و آیین نامه های اداره ثبت شرکتها در خصوص موضوع فعالیت شرکت ها

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ......................

موضوع: ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه و ارسال فایل سوابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سلام علیکم

با احترام ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده توسط اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجاری و گزارشات ادارات کل استانی از سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص تعیین نام های اشخاص حقوقی در سامانه جامع ثبت شرکت ها به استحضار می رساند :

بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/1375 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/2/1378 تعیین وتایید اسامی و اصطلاحات بیگانه در عنوان نام شرکت یا موسسه ممنوع می باشد . از طرفی استفاده از کلمات لاتین مصطلح که جنبه بین المللی پیدا نموده و فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادلی برای آنها تخصیص نداده است ، مانند پلیمر، نانو، وب، نت، الکترونیک و غیره با ترکیب کلمات فارسی و تحت رسم الخط فارسی پس از تایید از مرجع فرهنگستان زبان و ادب فارسی مجاز می باشد .

لذا چنانچه در خصوص فارسی یا بومی بودن یک نام میان متقاضی و مرجع تعیین نام اختلاف نظرحاصل شود، مرجع تشخیص ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواهد بود که در این خصوص می بایستی در صورت عدم تشخیص وابهام نام شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراتب از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام گردد .

در ادامه با عنایت به سوابق موجود در اداره تعیین نام اشخاص حقوقی مستقر در این اداره کل ، فایل اکسل برخی از اسامی تایید و یا رد شده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی جهت رعایت و تطبیق موارد فوق ارسال می گردد . بدیهی است با عنایت به اینکه امور تعیین نام اشخاص حقوقی از طریق سامانه جامع به مراکز استان ها محول گردیده است مسئولیت هر گونه عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده آن اداره کل محترم می باشد .

مرتضی ادب

مدیر كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری

مدیرکل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ................

سلام علیکم

با احترام ، پیرو نامه شماره 19513/92 مورخ 08/02/13922 در خصوص بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری) در جهت بهبود فضای کسب و کار و مفاد ماده (7) اصلاحی اجرای تکالیف اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مقررات زدایی و توسعه اقتصادی به استحضار می رساند :

بر طبق قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 01/4/1393 : (ماده 77 ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود .

تبصره 3 ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و درکمترین زمان صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر اموراقتصادی ودارایی لازم الاجراء می باشد .

در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند .

تبصره 4 ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند. پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود .

همانطورکه در مکاتبات گذشته نیز بیان گردید در جهت ایجاد رویه واحد یکسان سازی اقدامات ثبتی در تمامی مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن در نحوه ممیزی و بررسی نام و موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مراتب با بسیاری از دستگاه های متولی مکاتبه و جلسات لازم برگزار که نتیجه آن بشرح مفاد نامه پیروی فوق الاشعار جهت بررسی نهایی و عندالزوم اصلاح و بازنگری به تمامی استانها ارسال گردید .

با جمیع موارد فوق بسیاری از موضوعات فعالیت از منظر قانونگذار قبل از ثبت شخصیت حقوقی نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی نداشته لذا درج عبارت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) در انتهای موضوع در متن آگهی جهت اطلاع رسانی الزامی است . از طرفی برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی بموجب تصریح قانونگذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات ، می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ نمایند .

لذا خواهشمند است در موارد ذیل مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قبل از ثبت موضوعات نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند . بدیهی است در صورت تصویب قانون جدید و یا ابلاغ از طریق کارگروه منتخب از جمله ماده 62 و یا کمیسیون مقرر در قانون اصل 44 موارد به جدول مذکور حسب مورد به روز رسانی و اصلاح خواهد شد :

بنابراین ضمن ارسال خلاصه ای از مستندات مرقوم، موارد ذیل مجددا مورد تاکید قرار خواهد گرفت :

در متن اسناد تنظیمی برای انتشارآگهی های (تاسیس و تغییرات موضوع اساسنامه) با توجه به شرایط مذکور در خصوص سایر موضوعات می بایستی بشرح ذیل مورد اقدام قرار گیرد :

· استفاده از عنوان کلی(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) در آگهی های تاسیس موضوع پیش بینی گردد ، که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می باشد .

· در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت می باشد از عبارت ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) استفاده گردد .

· بر طبق بند2 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکت ها از عناوین کلی مانند هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند .

· برخی از فعالیت ها ی که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد .

· با توجه به اطلاق و تمثیلی بودن ماده 2 و33 قانون تجارت و دسته بندی موضوعی و شخصی تاجر و همچنین دسته بندی معاملات اصلی و تبعی و تسری و وسعت معاملات و عملیات تجاری در انواع شرکت ها ، اصل بر تجاری بودن انواع فعالیت شرکت ها می باشد .

· با عنایت به بررسی تمامی موضوعات اعلام شده در سنوات گذشته مورد استناد ادارات کل استانی و همچنین در صورت ابلاغ قوانین و مصوبات جدید، هرگونه به روز رسانی از طریق پایگاه مجوزات برابر مفاد مقررات مرقوم خواهد بود و در صورت مراجعه و یا درخواست هر متولی و یا مراجع متقاضی می بایستی برابر تکلیف قانونی ابلاغی به کارگروه ارجاع و ارشاد گردد.

مرتضی ادب

مدیر كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری

جدول موضوعات فعالیت شرکتها در بخشنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

موضوع فعالیت شرکت مربوط به امور پولی و بانکی

موضوع فعالیت :

1- تأسیس و تغییرات وتصمیمات شرکت ، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و مؤسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها)

2- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار قبول سپرده و اعطای تسهیلات وصدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری

3- معاملات طلا و نقره و ارز

4- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز

5- صدور و تأیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی

6- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی و صندوق امانات

7- تأسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی ( صرفا در تهران و مناطق آزاد قابل ثبت می باشد)

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

بانک ، مؤسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتبار، صندوق قرض الحسنه ، صرافی و شرکت واسپاری (لیزینگ)

مرجع صدور مجوز : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نکته :

1- در خصوص موضوع فعالیت وصول مطالبات بانکی. با توجه به اینکه در قوانین و مقررات پولی و بانکی مقرراتی وضع نشده است و اداره مجوزات بانکی بارها اعلام نموده موضوع مرقوم نیاز به اخذ مجوز ندارد لذا موضوع مذکور نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد 2- در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارت تعاونی می بایستی از بانک مرکزی نیز مجوزات لازم اخذ گردد .

موضوع فعالیت شرکت مربوط به امور بیمه ای

موضوع فعالیت :

-ثبت تاسیس وتغییرات کلیه شرکتهای بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و .....

اخذ نمایندگی از شرکت بیمه – عرضه خدمات بیمه ای بارعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

بیمه ، خدمات بیمه ای ، نمایندگی بیمه ، کارگزاری خدمات بیمه ای

مرجع صدور مجوز : بیمه مرکزی ایران و یا حسب مورد بر طبق دستور العمل های مصوب و صرفا نمایندگی های بیمه های از بیمه اصلی آن قابل اخذ مجوز می باشد .

موضوع فعالیت شرکت بورسی و نهاد های مالی جدید

موضوع فعالیت :

نهادهای مالی ازجمله کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی ، شرکتهای تامین سرمایه وصندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیتهایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار ، واسطه گری درخرید وفروش و مشاور وارزشیابی وتصفیه وپایاپای معامله اواق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستورهای خرید وفروش،فرآهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهدپذیره نویسی و فروش سپرده گذاری وتوثیق ، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند،صدورگواهینامه های حرفه ای مرتبط وخریدوفروش سهام وسهم الشرکه واوراق بهادار،

صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری دراوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار – فعالیت های کارگزاری – مشاوره – سبدگردانی – پذیره نویسی – تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار ، تعاونی سهامی عام ،

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

نهادهای مالی ،کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری ،مادر (هلدینگ) ، سبد گردان

موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه گذاری ، شرکتهای سرمایه گذاری بورسی،پردازش اطلاعات مالی ،تامین سرمایه و صندوق بازنشستگی ، مدیریت دارایی مرکزی

مرجع صدور مجوز : سازمان بورس واوراق بهادار (حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت نهادهای مالی

نکته :

هر نوع درج عنوان (سرمایه گذاری ترکیبی) در نام و موضوع نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفا عنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است . لذا سرمایه گذاری ساختمانی ، سرمایه گذاری پروژه عمرانی و و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد

نکته : صرف عبارت خرید و فروش سهام ، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی در موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد .

نکته : فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازار یابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد .

موضوع فعالیت شرکت زیر مجموعه خصوصی سازی

موضوع فعالیت :

«کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتهای دولتی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی می بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند

مرجع صدور مجوز : سازمان خصوصی سازی

نکته :

در خصوص شرکت های دولتی بموجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی ایجاد هر گونه شرکت دولتی ممنوع و پس از تشریفات مقرر در قوانین مذکور و اخذ مجوز از مجلس و هیات وزیران امکان پذیر می باشد .در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته نیز بموجب اصلاحات مقرر در قانون اصل 44 قانون اساسی ایجاد شرکت با مشارکت سازمان گسترش و یا سازمان توسعه، بر طبق شرایط مقرر امکان پذیر می باشد .

نکته : ملاک عمل اخذ مجوز ، قانون بودجه همان سال می باشد اگر د ر قانون بودجه ثبت تمامی مجامع و هیات مدیره منوط به رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوز از خصوصی سازی باشد می بایستی بر طبق آن عمل نمودو اگر فقط برخی از صورتجلسات ذکر شده باشد ، ملاک عمل همان مصادیق مصرح اخذ مجوز در قانون می باشد .

نکته : لیست شرکتهای مشمول واگذاری وواگذار شده بصورت کنترلی اعلامی از سوی سازمان خصوصی سازی هر سال تغییر و یا اصلاح و بصورت بخشنامه به واحد های ثبتی تابعه اعلام گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت مرتبط با شرکت های تعاونی

موضوع فعالیت :

«کلیه شرکتهای تعاونی که با موضوع فعالیت مختلف تأسیس می شوند به موجب قانون فوق می بایست برای تأسیس و تغییرات خود از اداره تعاون شهرستان مربوطه مجوز اخذ نمایند »

مرجع صدور مجوز : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی(اداره تعاون شهرستان مربوطه)

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

تعاونی تولید ، تعاونی خدماتی ، تعاونی سهامی عام ، تعاونی اعتبار ، تعاونی‌ كشاورزی، تعاونی دامداری، تعاونی دامپروری، تعاونی پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت، تعاونی‌معدن، تعاونی عمران شهری تعاونی توزیع از جمله تعاونی مشاغل ، تعاونی مصرف‌كنندگان، تعاونی مسکن ، تعاونی فراگیر ، تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی ها

نکته :

1- در خصوص تعاونی سهامی عام علاوه براخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از سازمان بورس اوراق بهادر نیز مجوز اخذ گردد .

2- در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارت تعاونی می بایستی از بانک مرکزی نیز مجوز اخذ گردد .

موضوع فعالیت شرکت مربوط به امور فرهنگی وهنری و خبری و تبلیغاتی

موضوع فعالیت :

1- انجام کلیه امور فعالیتهای فرهنگی و هنری و سینمایی ، خبری و خبرگزاری

2- ایجاد نمایندگی خبرگزاریها و رسانه های خارجی، داخلی و انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی

3- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری و روابط عمومی وخبرنگاری

4- تهیه و تنظیم ، مشاوره واجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی ازطریق تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی تأسیس دفتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران

5- چاپ و نشر کتاب و لیتو گرافی و ترجمه متون و مقالات و کتب

6- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی، چاپ و کتابداری و صحافی و هنرهای دستی و طراحی لباس و مد و خوشنویسی و کامپیوتر گرافیک (طراحی) و فیلمسازی ، عکاسی ، بازیگری

7- برگزاری جشنواره های هنری و نمایشی و سینمایی و مطبوعاتی و خبرنگاری و روزنامه نگاری

8- تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه و مستند وانیمیشن

9- تأسیس نمایشگاه و نگارخانه هنری و فرهنگی و سینمایی

10- تشکیل مؤسسات فرهنگی در قالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه برخط و پدید آوردن ، تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته نرم افزاری رسانه پرداز

11- تولید و تکثیر نرم افزار دیجیتال فرهنگی

12- طراحی مد لباس و برگزاری نمایشگاه های مد و لباس

13- فعالیت قرآنی ، انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی آموزش عمومی و روخوانی و روانخوانی قرائت (تحقیق و ترتیل) ترجمه مفاهیم ، حفظ سیر معصومین (ع) احکام ادعیه زیارت مدیحه سرایی ، اذان، ابتهال همخوانی ،تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی

14- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده امور فرهنگی آن اقلیت

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی، خبری و خبرگزاری ، خبرگزاریها و رسانه های (خارجی، داخلی ) تبلیغاتی

مد و لباس ، فعالیت قرآنی ، انجمن های اسلامی ، تبلیغات مذهبی ، فرهنگی اقلیت دینی

مرجع صدور مجوز : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)

نکته :

بموجب مکاتبات متعدد از طرف مدیر کل امور مطبوعات وخبر گزاری داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد بشماره 33216/91 مورخ 2/11/91 و 23855/90 مورخ 19/9/1390 ثبت اشخاص حقوقی اعم از فرهنگی یا غیر فرهنگی با موضوع انتشار نشریه وفعالیت مطبوعاتی بدون مجوز امکان پذیر می باشد .

نکته : نرم افزار های غیر فرهنگی نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشا د ندارد مثل نرم افزار های حسابداری و مالی یا آموزشی

نکته : در نام و موضوع شرکت چنانچه از عناوین و مصادیقی نظیر هنر آشپزی و یا هنر ورزشی و یا هنر رزمی که مربوط به امور فرهنگی نمی باشد استفاده گردد ، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد .

نکته : با توجه به اینکه موضوع موسسات و یا شرکت های فرهنگی - ورزشی در اجرای ماده 62 قانون برنامه پنجم بازنگری و مشخص گردید اخذ مجوز مربوط به فعالیت می باشد نه مرحله ثبت شرکت ها ، لذا تا زمان ابلاغ کارگروه ماده مذکور ، اخذ مجوز در خصوص موسسات مذکور نیازی نمی باشد .

موضوع فعالیت شرکت سازمان حج و زیارت

ب- موضوع فعالیت :

تصدی به امور زیارتی ازجمله ثبت نام و تنظیم مسافرتهای زیارتی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی

ارائه خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی ، برگزاری هر گونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

زیارتی، حج ، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی ، مسافرت یا سفر ویا تورهای دینی

مرجع صدور مجوز : سازمان حج و زیارت

نکته :

برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی از سه مرجع ( سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی )مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو مرجع مذکور که شرایط آن با توجه به آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مشخص می گردد .

موضوع فعالیت شرکت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

موضوع فعالیت :

1 - تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری

2- فعالیت به اخذ روادید و تنظیم انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری

3- تصدی به فعالیت های دفاتر گردشگری ، تصدی مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و ایجاد موزه

4- خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاههای فلزیاب

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

گردشگری ، میراث فرهنگی ، توسعه گردشگری ، ایرانگردی ، جهانگردی

مرجع صدور مجوز : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی

نکته :

برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی از سه مرجع ( سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی )مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو مرجع مذکور که شرایط آن با توجه به آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مشخص می گردد .

موضوع فعالیت شرکت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر

الف - موضوع فعالیت :

موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر جاده ای

- ارائه خدمات حمل نقل جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور ، جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر (ترانزیت کالا)

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

حمل و نقل برون شهری ، مسافربری ، حمل و نقل جاده ای ، ترانزیت

مرجع صدور مجوز : وزرات راه و شهرسازی (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور)

ب- موضوع فعالیت :

حمل و نقل هوایی ، خدمات دفاتر مسافرت هوایی از قبیل فروش بلیط ، خدمات مسافرتی و رزرو و ذخیره مکان و هرگونه خدمات درخصوص خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه هوایی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

حمل و نقل هوایی ، خدمات مسافرت هوایی ، هواپیمایی

مرجع صدور مجوز : سازمان هواپیمایی کشوری

نکته : با توجه به رعایت ماده 62 قانون برنامه پنجم و مستندات ابرازی از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی موضوع فعالیت مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی از مصادیق مربوط به لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت نمی باشد و مربوط به نظارت پس از ثبت است از طرفی در مقررات مربوطه یکی از شرایط اخذ مجوز را تشکیل شخصیت حقوقی در قالب موسسه یا شرکت عنوان نموده است یعنی قبل از صدور مجوز می بایستی شخصیت حقوقی تشکیل گردد . لذا با عنایت به مراتب فوق تا زمان ابلاغ کارگروه منتخب ماده 62 قانون مذکور و رعایت شرایط از موارد اخذ مجوز ثبت نمی باشد .

در خصوص حمل و نقل ریلی نیز طی مکاتبات متعدد از سوی راه آهن جمهوری اسلامی نظارت بر فعالیت موسسات و شرکت های حمل و نقل ریلی قید شده لذا جهت تاسیس و تغییرات نیازی به اخذ مجوز نمی باشد .

موضوع فعالیت شرکت علمی، آموزشی و پژوهشی

الف - موضوع فعالیت :

1- انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان همکاری بانهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح های و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی

2- ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی تأسیس آموزشگاههای عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد، دکتری

3- تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی ، پژوهشکده ، پژوهشگاه ،

4- تأسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و ورزش های دانشگاهی

5- ارائه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و امور دانشجویی

6- مشاوره و ارائه کلیه خدمات موردنیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

7- موسسات و شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانشگاهی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

دانش بنیان ، پژوهشکده ، پژوهشگاه ، دانشگاه ، تحقیقات علمی پژوهشی ، مؤسسه تحقیقاتی ، آموزشگاه های عالی آزاد ، اعزام دانشجو ، دانشگاهی

مرجع صدور مجوز : وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نکته :1- علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ارائه مجوز با سردرگمی مواجه است بطوری که در برخی از نامه ها ومکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است ودر برخی دیگر در خواست عدم استعلام از ان مرجع ذکر شده است .

نکته: 2- با توجه به نامه شماره 182684/22/2 مورخ 18/9/1391 معاونت آموزش وزارت علوم ، مجوز موسسات آموزش عالی آزاد در برخی موارد به دانشگاه جامع علمی – کاربردی تفویض گردیده است .

نکته:3- موسسات و شرکت های دانش بنیان ویا شرکت های دانشگاهی تابعه قانون خاص خود می باشد که ممکن است شرایط ثبت و اعطای مجوز نیز بصورت دیگر نیز صورت پذیرد .

موضوع فعالیت شرکت مربوط به سازمان بهزیستی

موضوع فعالیت :

1- تأسیس مهدهای کودک

2- تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

4- تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

5- تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری و اجتماعی

6- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی

7- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

8- تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

9- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

10- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی ( صرفا مراکز روانی )

11- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

12- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

13- تأسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند .

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

مهدهای کودک ، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی ، خانه سلامت دختران و زنان ، بهزیستی ، توانبخشی معلولین ،توانبخشی و نگهداری سالمندان ، معتادین

مرجع صدور مجوز : سازمان بهزیستی

موضوع فعالیت شرکت مرتبط با وزارت کشور و نیروی انتظامی و شورای شهر

موضوع فعالیت :

الف - فرهنگ سازی و ترویج به مشارکت در ا مور خیریه ، هرگونه کمک و مساعدت درارتقای سطح زندگی و شغلی ، فرهنگی آموزشی و سلامت افراد مستمند و بی بضاعت ومعلول و خانواده های بی سرپرست ، ایتام و کودکان و دانش آموزان مستمند امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه – کمک جهت تسهیل در امور ازدواج زوجهای محروم ، نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست به صورت شبانه روزی جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین به آنها تأسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی .

سازمان مردم نهاد ، انجمن ، بنیاد ، نهاد ، تشکل ، جمعیت احزاب ، کانون ، انجمن های دوستی در قالب مردم نهاد و غیر دولتی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

سازمان مردم نهاد ، انجمن ، بنیاد ، نهاد ، تشکل ، جمعیت احزاب ، کانون ، انجمن های دوستی

مرجع صدور مجوز : وزارت کشور (اداره کل سازمانهای مردم نهاد)

نکته : بر طبق مواد 1و2 و 8 قانون و فعالیت احزاب : حزب , جمعیت , انجمن صنفی و برخی از اتحادیه ای صنفی آن توسط وزارت کشور( اداره کل مربوطه ) ثبت می شود که بر طبق رویه گذشته نزد مرجع ثبت شرکت ها نیز ممکن است به ثبت برسند . همچنین ممکن است متولی صدور مجوز در خصوص اتحادیه ای صنفی سه مرجع مختلف وزارت کشور ( اداره کل احزاب و تشکل های صنفی )و یا وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی( اداره کار ) باشد .

نکته : بر طبق مستندات قانونی در خصوص موسسات خیریه ممکن است هریک از سه مرجع نیروی انتظامی ( اطلاعات ناجا) وزارت کشور ( سازمان مردم نهاد ) سازمان بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند که ارائه هریک از مجوزات از مراجع مذکور به تنهایی کفایت می نماید .

موضوع فعالیت :

1-ارائه خدمات انتظامی حفاظتی و مراقبتی ازجمله حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی ازقبیل محلات ، مجتمع های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، شعب غیر مادربانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی و درمانی ، حفاظت از شعب غیر مادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه حفاظتی و مراقبی الکترونیکی، حمل ونقل پول و اوراق بهادار (صرفا در قالب موسسه )

2- مراقبت از گردشگران ، طراحی و مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی ، تولید و واردات و صادرات اقلام تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی و الکترونیکی (صرفا در قالب موسسه )

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

حفاظتی و مراقبتی ، انتظامی

مرجع صدور مجوز : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع فعالیت شرکت مرتبط با جامعه حسابداران رسمی

موضوع فعالیت :

1- ارائه خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

حسابرسی ، بازرس قانونی

مرجع صدور مجوز : جامعه حسابدارن رسمی ایران

موضوع فعالیت شرکت نظامی و نیروهای مسلح

موضوع فعالیت :

عنوان تولید مواد ناریه ، سلاح و مهمات شکاری و ورزشی و اقلام دفاع شخصی و حمل و نقل و نگهداری و ارائه آتش کاری مواد ناریه و انجام فعالیت های خدماتی مرتبط با آنها .

ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های نظامی ، نیروهای مسلح ، نیروی انتظامی ، سپاه ، ارتش ، صنایع دفاع ، وزارت دفاع ، نیروی زمینی ، نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش و سپاه تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تعاونی نیروهای مسلح و سایر مصادیق نیروهای مسلح

نام های مورد درخواست :

نیروهای مسلح ، سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی ، ستاد مشترک ، بیمه نیروهای مسلح

مرجع صدور مجوز :

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

موضوع فعالیت شرکت به فعالیت ترجمه رسمی

موضوع فعالیت :

مترجمی رسمی اسناد و مدارک ،ترجمه رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی

مرجع صدور مجوز :

ارائه پروانه مترجمی رسمی قوه قضاییه

موضوع فعالیت شرکتمربوط به حوزه نفت و گاز

موضوع فعالیت :

استخراج واکتشاف و بهره برداری از معادن نفت وگاز پتروشیمی ، انجام فعالیت بالا دستی صنعت نفت ، گاز ، پترو شیمی ،عملیات بالادستی و حاکمیتی نفت

مرجع صدور مجوز :

وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت

نکته : صنایع بالا دستی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیاز به مجوز از وزارت نفت دارد و صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز نیازی به مجوز از دستگاه متبوعه ندارد .

موضوع فعالیت شرکت مرتبط با اتاق بازرگانی

موضوع فعالیت :

ثبت هرگونه شخصیت حقوقی با عنوان اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشور ها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشور ها و سایر مصادیق از این قبیل

نام های درخواستی نیاز به مجوز :

اتاق بازرگانی

اتاق مشترک بازرگانی ایران با سایر کشور ها شورای اقتصادی مشترک

مرجع صدور مجوز :

اتاق بازرگانی ایران

نکته : فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازار یابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد .

موضوع فعالیت شرکت مرتبط با شهرداری

موضوع فعالیت :

به موجب قانون «کلیه شرکتهای وابسته به شهرداری ها برای ثبت تأسیس و تغییرات می بایست از شورای اسلامی شهر مربوطه مجوز دریافت نمایند »

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

شهرداری و شورای شهر

مرجع صدور مجوز : شورای اسلامی شهر

نکته : چنانچه مجوز از شهرداری اعلام گردد باید مصوبه یا تأیید شورای شهر نیز به پیوست توسط متقاضی ارائه گردد .

 

موضوع فعالیت شرکت مرتبط با شهرداری

موضوع فعالیت :

به موجب قانون «کلیه شرکتهای وابسته به شهرداری ها برای ثبت تأسیس و تغییرات می بایست از شورای اسلامی شهر مربوطه مجوز دریافت نمایند »

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

شهرداری و شورای شهر

مرجع صدور مجوز : شورای اسلامی شهر

نکته : چنانچه مجوز از شهرداری اعلام گردد باید مصوبه یا تأیید شورای شهر نیز به پیوست توسط متقاضی ارائه گردد .

سوالات متداول موضوع فعالیت شرکت

سوالات متداول موضوع فعالیت شرکت

✅ موضوع فعالیت شرکت چیست؟

از اقدامات اولیه برای راه اندازی و تاسیس شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. تعیین موضوع فعالیت شرکت بسته به نظر شرکاء است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند

✅ نمونه موضوع فعالیت شرکت تولیدی و بازرگانی چیست؟

خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاه های بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور. ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور. انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت.

✅ نمونه موضوع فعالیت شرکت فنی مهندسی چیست؟

مطالعه ،مشاوره ،طراحی، نظارت، تهیه ،نصب، متره و برآورد، تعمیرات ،بهره برداری ،نگاهداری ،کلیه امور تآسیساتی و پیمانکاری شامل تاسیسات حرارت مرکزی ،تهویه مطبوع ،اعلام و اطفاء حریق ،الکتریکی ،آسانسور، پله برقی ،آب ،فاضلاب ،گاز رسانی ،وسائل بهداشتی، تزیینات داخلی و دکوراسیون، تهیه مواد و مصالح ،بهینه سازی مصرف انرژی و ممیزی انرژی ،سیستمهای حفاظتی و دوربین های مداربسته ،سیستمهای روشنایی ،شبکه های سیمی و بیسیم ،شبکه های ارتباطی دیتا و نظایر آن برای ساختمان های مسکونی ،بیمارستانی ،دانشگاهی ،تجاری، اداری ،صنعتی ،همچنین در رشته های سازه ،مکانیکال ،الکتریکال ،ابنیه ،کنترل ،ابزار دقیق، اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی و برنامه نویسی ،تابلوهای برق و کنترل صنعتی ،پست های توزیع ،مخابرات ،خطوط انتقال (آسانسور و پله برقی...) ،سیستم های خبر و هشدار دهنده ،سیستم های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ،انتقال و بازیافت زباله، فضای سبز و نظایر آن و همچنین در صنایع غذایی ،نساجی، فولاد و ذوب فلزات ،خودروسازی ،پالایشگاه ها و نیروگاه ها و کلیه تاسیسات و ابسطه به صورت مجزا و توأمان EPC.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت

انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره - با بیان مقررات مذکور در مراتب فوق، اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی، همان مسئولیت..

پیگیری ثبت شرکت

پیگیری رد پرونده ثبت شرکت - پیگیری نقص پرونده ثبت شرکت - پیگیری صدور آگهی ثبت شرکت - در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی در خصوص امور پیگری سامانه ثبت شرکتهابا

مراحل ثبت شرکت های تجاری

مراحل ثبت شرکت های تجاری «کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت، (سهامی، ضمانتی، مختلط، تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود یا قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق

ثبت شرکت تضامنی 【مشاوره رایگان ثبت شرکت تضامنی✔️】

ثبت شرکت تضامنی - جهت تشکیل ثبت شرکت تضامنی کلیه ی سرمایه شرکت می بایست به صورت نقدی یا غیر نقدی در ابتدای امر پرداخت گردد.مجتمع ثبتی ایلیا در این خصوص .

ثبت مهر شرکت - مهر شرکت

مهر هر شرکت به مثابه امضا و اعتبار و آبروی شرکت است و ممکن است با تقلید از آن هویت و اعتبار یک شرکت به خطر بیفتد و نشان آن به نوعی جعل شود که به همین دلیل ثبت شرکت ایلیا به دلیل جلوگیری از این موضوع مهر شرکت شما را به شکل مالکیت معنوی به ثبت می رساند.

نحوه انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت

نحوه انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت - الف- نحوه­ی انتخاب و اکثریت لازم برای آن. - ب -تعداد، مدت مأموریت ...مقنن به انتخاب مدیران و بازرسان توجه ویژه ای نموده است. به این ترتیب که در ماده­ی 35 قانون شرکت های تعاونی، تبصره­ی 2 ماده­ی 36 قانون و ماده­ی 25 آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مصوب 1387، ملاک

هیات موسس

تشکیل هیات موسس برای ایجاد یک شرکت سهامی لازم می باشد. شرکت های سهامی عام و اکثر شرکت های سهامی خاص دارای مجمعی به نام مجمع عمومی موسسین می باشند. دراین مقاله به توضیحاتی بیشتر در مورد هیئت موسس می پردازیم لطفا مطالعه نمایید.

اقدامات ضروری بعد از ثبت شرکت

اقدامات ضروری بعد از ثبت شرکت - براساس قانون پس ازثبت شرکت اقدامات مهمی می بایست صورت بگیرد.جهت آشنایی با این اقدامات با مطالعه متن ذیل به تمامی سئوالات خود دست پیدا خواهید کرد(ثبت ایلیا)

ثبت شرکت تولیدی

توضیحات کامل درباره ثبت شرکت تولیدی به همراه مراحل، مدارک و شرایط مربوط به آن.

نحوه استعلام شماره ثبت شرکت

توضیح در خصوص نحوه استعلام شماره ثبت شرکت - واحدی که یک شرکت در آن ثبت گردیده مانند محل صدور شخص حقیقی است. در این جا برخی شناسه های مربوطه برای استعلام

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
حمید
تشکر از مطالب مفید سایت شما.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
خواهش میکنم امیدواریم بتونیم نقش کوتاهی در اعطای اطلاعات مفید برای شما و سایر دوستان ایفا نماییم
پاسخ
نیکتا
چطور میتونم موضوع فعالیت مهندسی رو بنویسم که رد نشه ؟؟
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
برای طراحی موضوع فعالیت فنیم هندسی دو دسته موضوع وجود دارد، موضوعاتی که با داشتن مدرک تحصیلی طراحی میشود و دوم موضوعی که بدون داشتن مدرک تحصیلی طراحی شده.هیچ کدوم از این دوتا موضوع هم نیاز به مجوز ندارند .
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید