لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت


مطالبه مبلغ پرداخت

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت

مهلت پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام در اساسنامه معین می شود ؛ ولی شرکت ، تا مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه نکرده باشد ، نه حق انتشار اوراق قرضه را دارد ( ماده 55 لایحه قانونی 1347 ) و نه می تواند سرمایه اش را افزایش دهد ( ماده 165 لایحه قانونی 1347 ) . پس ، منفعت شرکت در این است که مبلغ پرداخت نشده سهام را در مهلت مقرر در اساسنامه از سهام داران مسئول مطالبه کند تا در صورت عدم پرداخت ، نسبت به فروش آن در بازار اقدام نماید .

1- سهام داران مسئول پرداخت . با توجه به خصیصه قراردادی بودن پذیره نویسی و تعهد سهام از جانب سهام داران شرکت ، صاحب سهمی که پذیره نویسی کرده یا اساسنامه را به عنوان مؤسس شرکت ( در شرکت سهامی خاص ) امضا کرده است بدهکار اصلی شرکت تلقی می شود مع ذلک ، دارنده فعلی هر سهم متعهد به پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده آن است ( ماده 34 لایحه قانونی 1347 ) . پس اگر صاحب سهم همان کسی باشد که از ابتدا متعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم شده است ، باید بقیه آن را بپردازد و اگر سهم به شخص دیگری انتقال داده شده است ، شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کند ؛ به عبارت دیگری انتقال داده شده است ، شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کند ؛ به عبارت دیگر ، تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهم است و با ورقه سهم منتقل می شود .

برخلاف آنچه در حقوق فرانسه می گذرد ، به نظر قانون گذار ما دارندگان متوالی سهم در قبال پرداخت نشده سهم مسئولیت تضامنی ندارند ؛ چه وضع مسئولیت تضامنی برای دارندگان متوالی سهم توجیه حقوقی ندارد . در حقوق فرانسه دعوای راجع به این مسئولیت – که به آن جنبه تضامنی داده شده – پس از دو سال از تاریخ انتقال ، مشمول مرور و زمان می شود که مهلت کوتاهی است . در رویه قضایی فرانسه نیز مسئولیت تضامنی دارندگان متوالی سهم مشمول قواعد حقوق مدنی است ؛ این امر بدین معناست که هرگاه ، به یکی از دلایل قانونی ( مانند عدم اهلیت یا عدم رضایت ) انتقال دهنده مسئول تلقی نشود ، انتقال گیرندگان بعدی نیز از پرداخت معاف خواهند شد . هرگاه دعوایی علیه یکی از مسئولان مطرح شود ، او می تواند از ایراداتی که دیگران در مقابل شرکت دارند استفاده کند ؛ امری که مخالف اصل استقلال امضائات است که در حقوق تجارت – برای مثال در مورد مسئولان تضامنی اسنادب راتی – پذیرفته شده است .

2- فروش سهام صاحبان سهم ممتنع . همان طور که گفتیم ، کسی که ابتیاع سهمی را تعهد می کند باید تمام مبلغ اسمی آن را بپردازد . این تعهد یک تعهد قراردادی است و بنابراین ، در صورت عدم انجام آن می توان با مراجعه به دادگاه او را مجبور به پرداخت مبلغ پرداخت نشده کرد . از آنجا که گاه چنین اقدامی به دلیل کم بودن مبلغ مورد مطالبه ، موجب صرفه هزینه برای شرکت و در نتیجه غیراقتصادی است ، قانون گذار قواعدی را پیش بینی کرده است که به موجبآن شرکت می تواند ، در صورت عدم پرداخت مبلغ باقیمانده سهم از طرف صاحب سهم ، بدون مراجعه به دادگاه با فروش سهم شخص ممتنع در بازار ، طلب خود بابت سهم را دریافت کند . قانون گذار ما این قواعد را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده است که خود آنها را از عرف و عمل گرفته بود . در واقع ، قبل از قانونی شدن این راه حل ، در اساسنامه های شرکتهای سهامی پیش بینی شده بود در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ اسمی سهام از طرف صاحبان سهم ، شرکت حق فروش سهام آنان و وصول طلب خود از حاصل فروش را دارد . رویه قضایی فرانسه ، این شرط را معتبر تلقی کرده بود .

خلاصه این قواعد این است که « در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد . پس از انقضای چنین مهلتی ... و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود ، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس ، وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید . از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم ( بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد ) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود » . قانون گذار که این مطالب را در ماده 35 لایحه لایحه قانونی 1347 آورده در ماده 36 تأکید کرده است که یک نسخه از آگهی فروش ، که فقط یک بار منتشر می شود با پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود و هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است تمام بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل ، خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت شود ، شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد .

نتایج وضعیت مذکور عبارت اند از :

1- « دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد . به علاوه ، حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند » . قانون گذار این موارد را در ماده 37 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده ، ولی تاریخ شروع این محرومیتها را مشخص نکرده است . منطقی است این تاریخ را روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در ماده 35 لایحه مذکور بدانیم ؛ چه از این تاریخ حق فروش برای شرکت ایجاد می شود .

2- هرگاه حاصل فروش سهم برای پرداخت طلب صاحب سهم به شرکت کافی نباشد ، شرکت می تواند اموال صاحب سهم را مطالبه کند . این اقدام وقتی لازم می شود که سهام شرکت ، به دلیل وضعیت اقتصادی بد آن ، به قیمت مناسب قابل فروش نیست ، یا خریداری ندارد . حفظ حقوق طلبکاران شرکت ایجاب می کند که مبلغ پرداخت نشده سهم از دارنده آن مطالبه شود ؛ در غیر این صورت ، عدم پرداخت بهترین وسیله برای صاحبان سهم است که از انجام دادن تعهدات قراردادی خود به ضرر طلبکاران شرکت سرباز زنند .

باید اضافه کرد که « هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند ، مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند » ( ماده 38 لایحه قانونی 1347 ) . به عکس ، « در صورت فروش سهام ، نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و ا وراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عمومی آگهی می گردد » ( ماده 36 لایحه قانونی 1347 ) .

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تلفن ثبت شرکت ایلیا

ثبت شرکت ایلیا مفتخر است با 18سال سابقه فعالیت و خدمت صادقانه در سطح استان تهران ،استان البرز (کلان شهر کرج ) آماده ارائه خدمات تخصصی به شما عزیزان می باشد

منشور اخلاقی ثبت ایلیا

منشور اخلاقی ثبت ایلیا-کلیه کارمندان ایلیا در حوزه اطلاع رسانی ثبت شرکت و ثبت برند و دیگر خدمات مالی و اداری و ثبتی و حقوقی آماده ارائه خدمات می باشند.

اساسنامه ثبت ایلیا

اساسنامه ثبت ایلیا-در موضوع اساسنامه موسسه حقوقی بین الملل ایلیا (ثبت شرکت ایلیا) کلیه امور حقوقی و کیفری و از جمله ثبتی در کلیه ضمینه ها لحاظ گردیده است.

حقوق غیرمالی حق عضویت در شرکت

حق عضویت در شرکت و حقوق غیرمالی ناشی از مالکیت سهام - سهام دار دارای این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی توان او را از شرکت اخراج کرد . مع ذلک ، قانون گذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است ؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او از

ثبت شرکت ایلیا

مجتمع حقوقی ثبت ایلیا افتخار دارد که بیش از 19 سال تجربه در کلیه ی حوزه های ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات منحصر

تجربه ی ثبت در روزهای برفی

ایلیا در روزهای برفی باز می باشد.

گالری محیط کار ایلیا

گالری عکس محیط کار ثبت شرکت و ثبت برند ایلیا

حقوق مالکیت برند ایلیا

حقوق مالکیت برند ایلیا-برند ایلیا در زمینه کلیه امور حقوقی و ثبتی در طبقه 45 و همچنین در زمینه خدمات مالی و اداری و بازاریابی در طبقه 35 به ثبت رسیده است.

مقررات جزایی پذیره نویسی در شرکت ها

مقررات جزایی پذیره نویسی در شرکت ها -قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده 243 لایحه قانونی 1347 اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است :

مسئولیت مؤسسان در ثبت شرکت

مسئولیت مؤسسان در ثبت شرکت - لایحه قانونی 1347 متضمن مقرراتی است که برای تقویت حقوق اشخاص ثالث در قبال اعمال مؤسسان وضع شده است . از نظر مدنی مؤسسان در قبال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئول اند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید